Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 3 ТРАВНЯ

pplus 03 травня 2019 10:40 1408 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Квест»  ☻
09.35 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.00 «Спільноти тварин»  ☻
10.25 «Зранку»
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Останній ворог»  ▲
13.35 «Спільноти тварин»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 Телешанс
15.50 «Генеральна репетиція»  ☻
16.40 «Мегазірки»  ☻
17.05 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.50 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.15 Телешанс
18.25 «Еліксир молодості»  ☻
19.15 «Бойові сили»  ▲
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Межа темряви»  ▲
22.40 Телешанс
22.50 «Людина - здобич»  ▲
23.35 Х/ф «Шлях зброї»  ▲
01.35 «Еліксир молодості»  ☻
02.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.35 «Заручники свободи»  ☻
04.05 «Мегазірки»  ☻
04.30 «Пізнай світ»  ☻
04.55 «Спільноти тварин»  ☻
05.25 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.50 Абзац
05.25 Kids` Time
05.30 М/с «Хай живе король Джулiан»
06.45 Kids` Time
06.50 Т/с «Мерлiн»
08.40 Пацанки. Нове життя.  ▲
15.00 Х/ф «План гри»
17.10 Х/ф «Мiстер Крутий».  ▲
19.00 Х/ф «Шпигун по сусiдству»
20.50 Х/ф «Шпигун, який мене кинув».  ▲
23.00 Х/ф «Встигнути за Джонсами».  ▲
01.10 Х/ф «Недiля».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.35 Х/ф «Король Дроздобород»
11.00 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи»
12.15 Д/с «Кухня По»
13.15 РадiоДень
13.45 Д/с «Неповторна природа»
14.15 Погода
14.30 РадiоДень
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 По обiдi шоу
17.20 Д/с «Жива природа»
17.30 Д/с «Супер Чуття»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.25 Перший на селi
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
20.30 Д/с «Дикi тварини»

21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.25 Д/с «Свiт дикої природи»
23.00 #ВУкраїнi
23.30 Новини
00.00 UA:Спорт
00.25 Тема дня
01.15 Погода
01.20 РадiоДень
01.55 Новини
02.15 UA:Спорт
02.40 Тема дня
03.35 Погода
03.40 Букоголiки
04.05 Спiльно
04.30 РадiоДень
05.00 Новини
05.35 Погода
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,08.25 Огляд преси
06.20 Дiалоги з Патрiархом
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.30,08.30,10.10,00.35,01.15 Машина часу
07.55,08.55,09.40,13.55,16.55,17.55,00.30 Погода на курортах
08.00,17.00 Час новин. Київ
09.25,16.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.05 БлогПост
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10 Кендзьор
18.15 Томос
19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост Hate Friday Night
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.15 «Мiняю жiнку»
12.30 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Лiга смiху»
22.15 «Лiга смiху»
00.15 «Київ Вечiрнiй»

Iнтер

03.10 «Орел i решка. Шопiнг»
04.25 «Подробицi» - «Час»
05.10 «Top Shop»
05.40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Х/ф «Немає сексу - немає грошей».  ▲
12.50 Х/ф «Любов без пересадок».  ▲

14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Вижити серед вовкiв».  ▲
23.15 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
01.00 «Речдок»
02.40 «Стосується кожного»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Студiя Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Пес».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Пес».  ▲
16.40 Т/с «Юрчишини»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель-шоу.  ▲
21.35 Дизель-шоу.  ▲
22.50 «На трьох».  ▲
00.50 Факти. Вечiр
01.15 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

06.15 Хата на тата.  ▲
11.45 Холостяк.  ▲
14.05 Х/ф «Олександр i жахливий день»
15.55 Х/ф «Знахар»

18.00 Хата на тата.  ▲
20.00 Холостяк.  ▲
22.55 Холостяк. Як вийти замiж.  ▲
23.55 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Диявол з трьома золотими волосинами»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Вечiрка
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Х/ф «Сам вдома»
23.00 Х/ф «Селюки з Беверлi Хiллз»

01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.20 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.15 Х/ф «Моє велике грецьке весiлля»

12.10 «Вiрю не Вiрю»
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Морський сезон»
00.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
00.50 «Орел i решка. Шопiнг»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Декiру: Три каменi»
09.30 «Спецкор»
10.05 «ДжеДАI»
10.45 «Рiшала 2»
11.40 «Загублений свiт»
13.25 Х/ф «Пiсля шторму».  ▲
15.15 Х/ф «На межi»

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Солдати фортуни».  ▲
21.20 Х/ф «Хороший, поганий, мертвий».  ▲
23.00 Х/ф «Шiсть куль».  ■

01.05 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi» з В. Фроловою i С. Дойком
16.20 «Вибори - 2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
08.50 Х/ф «Iдеальний чоловiк»
10.35 Т/с «Коломбо».  ▲
14.20 Т/с «Iнспектор Джордж Джентлi»
16.20 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
23.20 Х/ф «Iгри дорослих дiвчат»

01.55 «Свiдок»
02.25 «Випадковий свiдок»
03.10 «Речовий доказ»
04.10 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.20 Правда життя
09.20 Божевiльна подорож
10.10 Iлюзiї сучасностi
13.10 Речовий доказ
14.20 Правда життя
15.20 Великi танковi битви
16.10 Битва рибалок
17.00 Дика Арктика
18.00 Божевiльна подорож
18.50 Фантастичнi iсторiї
19.55 Гордiсть України
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Битва рибалок
22.30 Дикi Гаваї
23.30 Великi танковi битви
00.20 Речовий доказ
01.20 Гордiсть України
02.05 Таємницi кримiнального свiту

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.00 Сьогоднi
23.20 По слiдах
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Контролер
02.50 Зоряний шлях
03.45 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Янголи Чарлi». (США - Нiмеччина).  ▲
08.30 Х/ф «Королiвство повного мiсяця». (США).  ▲
10.25 Х/ф «Без гальм». (Францiя - Македонiя).  ▲
12.00 Х/ф «Вихiднi!» (Францiя).  ▲
13.30 Х/ф «Янголи Чарлi: тiльки вперед». (США).  ▲
15.15 М/ф «Пiрати! Банда невдах». (Великобританiя - США).  ▲
16.45 Х/ф «Третiй зайвий». (США).  ■
18.30 Х/ф «Подорож Гектора у пошуках щастя». (Нiмеччина - Канада - Великобританiя).  ▲
20.30 Х/ф «Щоденник Брiджет Джонс». (Великобританiя - Францiя - США - Iрландiя).  ■
22.10 Х/ф «Будинок вщент». (США).  ▲
23.40 Х/ф «Янголи Чарлi». (США - Нiмеччина).  ▲
01.20 Х/ф «Королiвство повного мiсяця». (США).  ▲
02.55 Х/ф «Пiсня на Рiздво». (США - Канада).  ▲
04.40 Х/ф «Будинок вщент». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Уламки щастя»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.40 Т/с «Уламки щастя»
00.20 Т/с «Я кажу так»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

07.20 Х/ф «Обещание».  ▲
08.55 Х/ф «Эспен в королевстве троллей». (6+)
10.40 Х/ф «Новая земля».  ▲
12.25 Х/ф «13 район».  ▲
13.50 Х/ф «Выходные!»  ▲
15.20 Х/ф «Гавана, я люблю тебя».  ▲
17.25 Х/ф «Королевы ринга».  ▲
19.00 Х/ф «Красотки в Париже».  ▲
20.50 Х/ф «Отряд особого назначения».  ▲
22.35 Х/ф «Вики».  ▲
00.00 Х/ф «Невидимая».  ▲
01.50 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲
03.25 Х/ф «Прекрасные дни в Аранхуэсе».  ▲
05.05 Х/ф «Милый друг».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Не було б щастя»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Вечори на хуторi поблизу Диканьки»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Зiркове життя»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне колесо»
13.35 Х/ф «Скарб Срiбного озера»
15.35 Х/ф «Буднi карного розшуку»
17.15 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Головне встигнути»
00.50 Х/ф «Фабрика щастя»

02.30 «Академiя смiху»
03.10 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.00 Xsport News
00.10 Україна футбольна
01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.00 Україна футбольна
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Блог 360
08.30 Xsport News
08.40 Битва непереможних
09.40 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
11.30 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Фабрика футболу»
15.10 Телемагазин
15.55 Наша риболовля
17.30 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. KOTV Classics
20.20 Битва непереможних
21.20 Xsport News
21.30 Битви роботiв
22.20 Х/ф «Грошi на двох»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
07.00 Змiшане єдиноборство
07.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Шальке
08.40 Chelsea World
09.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
11.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
12.50 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
14.30 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
15.10 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
16.30 ZeRingШоу. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Флойд Мейвезер
18.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Шальке
19.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Тюрк Телеком
20.40 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
22.00 Chelsea World
22.50 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
00.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакарья ББ
02.10 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
03.10 Небачений футбол
03.40 Змiшане єдиноборство
04.20 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Т/с «Улюблена вчителька»
11.30 Т/с «Улюблена вчителька»
12.30 Т/с «Червона королева»
13.15 Т/с «Червона королева»
14.15 Т/с «Одружити не можна помилувати»
15.00 Т/с «Одружити не можна помилувати»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Х/ф «Самотнiй за контрактом»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.10 Т/с «Червона королева»
23.00 Т/с «Червона королева»
00.00 Т/с «Червона королева»
00.45 Т/с «Червона королева»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Гент - Генк. Чемпiонат Бельгiї
07.45,12.15 «Ситкорiзи»
08.15 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.25 Барселона - Лiверпуль. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.45,14.55,01.45 Топ-матч
13.05 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
15.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
16.05,20.30 «Шлях в Баку»
16.50 Айнтрахт - Челсi. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
18.40 Арсенал - Валенсiя. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
21.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
21.25 Live. Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї
23.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру
23.55 Евертон - Бернлi. Чемпiонат Англiї
02.00 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
03.50 Фiнал. Юнацька Лiга УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 «Ситкорiзи»
06.30 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.20,12.45 «Шлях в Баку»
09.05,23.55 Айнтрахт - Челсi. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
10.55 Арсенал - Валенсiя. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
13.15 Торiно - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
15.00 Арсенал-Київ - Десна. Чемпiонат України
16.45 Свiт Прем`єр-лiги
17.15,04.05 Барселона - Лiверпуль. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
19.05 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
19.35 Львiв - Динамо. Чемпiонат України
21.25 Live. Генк - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
23.25 Свiт Прем`єр-лiги
01.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
02.15 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

25 професійних художників та аматорів створюють графіті у Кременчуці. ФОТОрепортаж 674 0
Велике свято для малечі. У Кременчуці відзначили Міжнародний День захисту дітей. ФОТОрепортаж 1067 0
У галереї Кременчука представили виставку "Смарагдові розписи" юних художників міста. ФОТО 1012 0