Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 2 СЕРПНЯ

pplus 02 серпня 2019 09:00 870 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні» ☻
11.10 «Шокуючі істини» ▲
11.35 «Неймовірні винаходи» ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» ☻
13.35 «ФізкультУра!» ☻
14.00 «Гра долі» ☻
14.30 «Пізнай світ» ☻
14.55 «Мегаполіси» ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 Телешанс
15.55 «Спогади» ☻
16.20 «Мегазірки» ☻
16.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Воїн» ▲
23.00 Телешанс
23.10 «Гра долі» ☻
23.35 Х/ф «Таємний хід» ☻
01.05 «Їжа богів» ☻
01.55 Т/с «Чужі гріхи» ☻
02.40 «ФізкультУра!» ☻
03.05 «Мегаполіси» ☻
03.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
03.55 «Пізнай світ» ☻
04.20 «Заручники свободи» ☻
04.45 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

05.05 Служба розшуку дiтей
05.10 Зона ночi
05.30 Kids` Time
05.35 М/с «Сiмейка Крудс»
06.50 Kids` Time
06.55 Шоу Оля
07.45 «Хто зверху?» ▲
09.25 Т/с «Чаклунки». ▲
10.25 «Половинки». ▲
14.15 Х/ф «На дорозi». ▲
16.10 Х/ф «Служителi закону». ▲
19.00 Х/ф «Професiонал». ▲
21.15 Х/ф «Шалена карта». ▲
23.10 Х/ф «Вечiр судного дня». ▲
01.10 Т/с «Клiнiка». ▲

02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
11.00 Телепродаж
11.20 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.50 Погода
13.00 Новини
13.10 Сильна доля
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/с «Особливий загiн»
17.15 Погода
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 «VoxCheck»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д/с «Життя з левами». ▲
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кiно
23.00 Х/ф «Транзит». ▲
00.35 Новини
01.00 UA:Спорт
01.25 Тема дня
02.15 Погода
02.25 Сильна доля
03.15 Своя земля
03.25 #ВУкраїнi
03.55 Разом
04.20 Спiльно
04.50 Погода
05.00 Новини
05.20 UA:Спорт
05.45 Погода

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15,08.25 Огляд преси
06.25 Акцент
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30,01.15 Машина часу
09.25,16.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
17.10 Кендзьор
18.15,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 #Група продовженого дна
00.25 Полiгон
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.10 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.10 «Сiмейнi мелодрами»
14.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲
19.30 «ТСН»
20.20 «Лiга смiху»
23.00 «Лiга смiху»
01.00 «Київ Вечiрнiй»
05.00 «ТСН»

Iнтер

05.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 «Речдок»
08.50 «Стосується кожного»
09.50 Т/с «Побачити океан». ▲
10.45 Т/с «Чудова Ранi». ▲
12.50 Х/ф «Неприборканий». ▲

15.10 «Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Вiй». ▲
23.35 «Речдок»
01.25 «Стосується кожного»
02.55 «Україна вражає»
03.40 «Орел i решка. Шопiнг»
05.00 «Top Shop»
05.30 «Чекай на мене. Україна»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.10 «На трьох». ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох». ▲
14.10 Т/с «Марк+Наталка». ▲
15.45 Факти. День
16.20 «На трьох». ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.05 Дизель шоу. ▲
21.35 Дизель шоу. ▲
22.50 Т/с «Марк+Наталка». ▲
23.55 «На трьох». ▲
01.30 Факти
01.55 Т/с «Марк+Наталка». ▲
02.40 Стоп-5

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Т/с «Нiконов i Ко»
15.10 Х/ф «Джентльмени удачi»
17.00 Х/ф «Нестерпна жорстокiсть»

17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Нестерпна жорстокiсть»
19.45 Х/ф «Аквамарин»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф «Гарно жити не заборониш»
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
16.00 М/ф «Рiо 2»
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 М/ф «Льодовиковий перiод»
22.30 Х/ф «Iнструкцiї не додаються». ▲
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорiя зради
02.20 БарДак
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Tор Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Юшок ти show»
08.50 «Орел i Решка. Шоппiнг»
09.50 Т/с «Мисливцi за старовинами»
11.40 Т/с «Доктор Хто». ▲

14.00 «Орел i Решка. Навколо свiту»
16.50 Т/с «Доктор Хто». ▲
17.50 Х/ф «Траса 60»
20.10 Х/ф «невловимий». ▲

22.00 «Орел i Решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i Решка. Перезавантаження»
01.00 «Вiрю не Вiрю»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 4». ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Загублений свiт»
13.55 «Помста природи»
14.05 Х/ф «Викрадення лiтака». ▲
15.50 Х/ф «Свiт роботiв». ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Х/ф «За межею порожнечi». ▲
21.10 Х/ф «Маска нiндзя». ▲
23.00 Х/ф «Життя обману». ▲

00.45 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.55 Х/ф «Сумлiння»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Тегеран-43»
10.30 Т/с «Смерть у раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Правда життя»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Я - охоронець». ▲
01.35 «Хвороби-вбивцi»
02.45 «Свiдок»
03.15 «Випадковий свiдок»
03.20 «Легенди бандитського Києва»
03.45 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.55 Правда життя
09.05 Народженi мусонами
10.05 Шалена подорож
10.55 Прихована реальнiсть
11.45 Скептик
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
14.35 Як працюють машини
16.05 Полярний ведмiдь
17.05 Цiкаво.com
18.05 Дикi острови
19.00 Їжа богiв
20.00 Мiстична Україна
20.50 Битва цивiлiзацiй
21.45 Очима пiнгвiнiв
22.45 Замерзла планета
23.45 Земля 2050
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.40 Правда життя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.45 Т/с «Замкнуте коло». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
22.00 Т/с «За щучим велiнням»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «За щучим велiнням»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «За щучим велiнням». ▲
03.00 Реальна мiстика
05.30 Зоряний шлях

VIP Comedy

08.20 Х/ф «Четверо похоронiв i одне весiлля». (Великобританiя - США - Нiмеччина). ▲
10.05 Х/ф «Оскар». (Францiя). ▲
11.35 Х/ф «Закохатися в наречену брата». (США). ▲
13.15 Х/ф «Шанхайськi лицарi». (США - Гонконг). ▲
15.10 Х/ф «Пташка на дротi». (США). ▲
17.00 Х/ф «Розлучення по-американськи». (США). ▲
18.45 Х/ф «50 перших поцiлункiв». (США). ■
20.25 Х/ф «Дiамантовий полiцейський». (США - Нiмеччина). ▲
22.00 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США). ▲
23.25 Х/ф «Агент пiд прикриттям». (США). ▲
00.55 Х/ф «Закохатися в наречену брата». (США). ▲
02.30 Х/ф «Оскар». (Францiя). ▲
03.50 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя). ▲
05.25 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США). ▲
06.50 Х/ф «Шанхайськi лицарi». (США - Гонконг). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.40 Х/ф «Самба». ▲
03.30 Х/ф «9 месяцев строгого режима». ▲
04.45 Х/ф «Наводнение». ▲
06.20 Х/ф «Наводнение». ▲
07.50 Х/ф «На разных полюсах». ▲
08.05 Х/ф «Любовь-морковь по-французски». ■
09.25 Х/ф «Антиганг». ▲
10.50 Х/ф «Прощай, речь 3D». ▲
12.00 Х/ф «Звездочка». ▲
12.05 Х/ф «Французский транзит». ▲
14.10 Х/ф «Короли рулетки». ▲
15.45 Х/ф «Ограбление по-бельгийски». ▲
17.10 Х/ф «Серьезная игра». ▲
19.00 Х/ф «Золотой мaльчик». ▲
20.30 Х/ф «Принцесса Монако». ▲
22.10 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда». ▲
23.55 Х/ф «Кафе де Флор». ▲

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Владика Андрiй»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Градус чорного мiсяця»
12.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
14.15 Х/ф «Висота»
15.50 Х/ф «Суто англiйське вбивство»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Казка про втрачений час»
00.25 Х/ф Князь Успiх Андрiйович
01.50 Т/с Розслiдування Мердока

03.20 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.30 Правила життя
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi». ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.30 Xsport Студiя
01.50 Фрi-файт
03.20 ФайтЛайф
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Битва непереможних
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Вiмблдон»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Богатирi
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.00 Бокс. Лiга жiночого боксу. Одеса
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Битви роботiв
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Замерзлi»
23.20 Xsport News
23.30 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Евандер Холiфiлд - Ларрi Дональд
07.30 Волейбол. Кубок України. Чвертьфiнал. Жiнки. 1/2 фiналу
08.40 Змiшане єдиноборство
09.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Вольфсбург
10.10 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Португалiя - Iспанiя
11.10 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Росiя - Iталiя
12.20 Red Bull Air Race. Озеро Белатон, Угорщина. Журнал
13.20 Гандбол. Кубок Днiпра. СКА-Мiнськ - Вiве Кельце
14.40 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Евандер Холiфiлд - Ларрi Дональд
16.10 Змiшане єдиноборство
16.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Iстанбул ББ
18.30 BVB-TV Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Нюнберг - Боруссiя Д
19.30 Волейбол. Кубок України. Чвертьфiнал. Жiнки. Матч за 3 мiсце
21.00 Chelsea World
22.00 Футбол. Англiя. Кубок Лiги. Фiнал. Челсi - МС
00.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Анадолу Ефес
02.10 Гандбол. Кубок Днiпра. Мотор - Пiк Сегед
03.30 Змiшане єдиноборство
04.30 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Евандер Холiфiлд - Ларрi Дональд

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Легковажна жiнка»
09.45 Т/с «Легковажна жiнка»
10.30 Т/с «Тато Ден»
11.15 Т/с «Тато Ден»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.45 Т/с «Дорога в порожнечу»
15.30 Т/с «Дорога в порожнечу»
16.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
17.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Х/ф «Таємничий острiв»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Х/ф «Їсти подано, або Обережно, кохання»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00 Бенфiка - Динамо (З). 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.15 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.15,13.50,23.40 Матч. Чемпiонат України
12.00 Лiверпуль - Црвена Звезда. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.55,20.25 «Шлях в Баку»
16.35 Айнтрахт - Челсi. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
18.25,20.50,23.25,01.30,03.30,05.30 Топ-матч
18.35 Арсенал - Валенсiя. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
21.25 Live. Брюгге - Сент-Трюйден. Чемпiонат Бельгiї
01.40 Хоффенхайм - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА
03.40 Лацiо - Болонья. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00,17.00,22.45 Матч. Чемпiонат України
07.50,10.30,14.50,16.50,18.50,20.50 Топ-матч
08.00,12.30 «Шлях в Баку»
08.40 Айнтрахт - Челсi. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
10.40 Арсенал - Валенсiя. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
13.00 Рома - Вiкторiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.00 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
19.00 ПСВ - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.55 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї
00.30 Торiно - Лацiо. Чемпiонат Iталiї
02.15 Брюгге - Сент-Трюйден. Чемпiонат Бельгiї
04.05 Челсi - ПАОК. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці з’явилася нова фотозона, створена силами 25 художників. ФОТО 640 0
25 професійних художників та аматорів створюють графіті у Кременчуці. ФОТОрепортаж 837 0
Велике свято для малечі. У Кременчуці відзначили Міжнародний День захисту дітей. ФОТОрепортаж 1198 0