Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 26 КВІТНЯ

pplus 26 квітня 2019 12:10 917 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Заручники свободи»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Квест»  ☻
09.35 «Мегаполіси»  ☻
10.00 «Спільноти тварин»  ☻
10.25 «Звичайний Чорнобиль»  ☻
11.50 «Жива природа»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Код» ▲
13.35 «Спільноти тварин»  ☻
14.05 «Пізнай світ»  ☻
14.30 «Гордість світу»  ☻
14.55 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 Телешанс
15.55 «Еліксир молодості»  ☻
16.45 «Щоденники Другої світової»  ☻
17.50 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Мегаполіси»  ☻
19.15 «Бойові сили» ▲
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Життя інших» ▲
22.55 Телешанс
23.05 «Людина - здобич» ▲
23.50 Х/ф «День розплати» ▲
01.35 «Еліксир молодості»  ☻
02.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.35 «Заручники свободи»  ☻
04.05 «Мегазірки»  ☻
04.30 «Пізнай світ»  ☻
04.55 «Дзеркало історії»  ☻
05.25 «Щоденники Другої світової»  ☻
06.30 Музика на каналі

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.20 Абзац
05.05 Kids` Time
05.10 М/ф «Хранителi Мiсяця»
06.45 Kids` Time
06.50 Т/с «Мерлiн»
10.40 Х/ф «День, коли Земля замерзнула».  ▲
14.30 Х/ф «Знаки».  ▲
16.40 Х/ф «Явище».  ▲
18.40 Х/ф «Iнтерстеллар».  ▲
22.00 Х/ф «Життя».  ▲
00.00 Х/ф «Ловець снiв».  ▲

02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.40 Д/ф «Арка»
06.50 Погода
07.00 Новини
07.05 Д/ф
08.00 Новини
08.05 Д/с «Елементи»
09.00 Новини
09.10 Д/ф «Арка»
09.25 Новини
09.30 #ВУкраїнi
10.55 Розсекречена iсторiя
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв чорнобильської трагедiї
12.01 Д/ф «Арка»
12.05 Пекельне вiдрядження
12.40 Своя земля
13.00 Новини
13.15 РадiоДень
13.45 Д/с «Неповторна природа»
14.20 Погода
14.30 РадiоДень
15.00 Новини
15.15 Д/с «Таємницi замкiв Великобританiї»
16.55 Розсекречена iсторiя
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.25 Перший на селi
20.00 Пекельне вiдрядження
20.30 Пекельне вiдрядження. Пiслямова
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Чорнобильська трагедiя: уроки iсторiї
22.45 Д/ф «Росiйський дятел».  ▲
00.20 Телепродаж Тюсо
02.20 Новини
02.40 UA:Спорт
03.05 Тема дня
04.00 Погода
04.05 Своя земля
04.30 52 вiкенди
05.00 Новини
05.35 Погода
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,08.25 Огляд преси
06.20 Дiалоги з Патрiархом
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.30,08.30,10.10,00.35,01.15 Машина часу
07.55,08.55,09.40,13.55,16.55,17.55,00.30 Погода на курортах
08.00,17.00 Час новин. Київ
09.25,16.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.05 БлогПост
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10 Кендзьор
18.15 Томос
19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост Hate Friday Night
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.15 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.25 Х/ф «Родиннi зв`язки».  ▲
00.30 Д/ф «Розщепленi на атоми»
04.15 «Київ Вечiрнiй»

Iнтер

05.40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.50 Т/с «Султан мого серця»
10.50 Х/ф «Скарлетт»

12.00 Новини
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.45 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток»
02.15 «Стосується кожного»
03.40 Х/ф «Благi намiри»
05.00 «Top Shop»

ICTV

03.50 Скарб нацiї
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дiтей
04.15 Студiя Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Д/ф «Чорнобиль i Фукусiма: Уроки»
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Каратель».  ▲
15.00 Т/с «Пес».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Пес».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Х/ф «Кавалерiя».  ▲
22.35 Х/ф «Повстання».  ▲
00.05 Х/ф «Нацiя прибульцiв».  ▲

01.50 Факти. Вечiр
02.15 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

05.20 Т/с «Пелена»
14.45 Холостяк.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Холостяк.  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.50 Небачене Євробачення 2019
23.05 Холостяк.  ▲
23.40 Холостяк. Як вийти замiж.  ▲
00.35 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Бiла змiя»
11.30 М/с «Лис Микита»
16.00 Х/ф «Аватар»
19.00 Х/ф «Великий дружнiй велетень Роальда Дала»
21.10 Х/ф «Земля в облозi»

23.00 Щоденники Темного
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.40 Х/ф «Красуня i чудовисько»
12.45 Х/ф «Iлюзiонiст».  ▲

14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Морський сезон»
00.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
08.50 Т/с «Величний Джо».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.50 «Решала»
11.45 «Загублений свiт»
12.40 «Помста природи»
14.00 Х/ф «Телефонна будка».  ▲
15.20 Х/ф «Полiт Фенiкса».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «I гримнув грiм».  ▲
21.15 Х/ф «Унiверсальний агент».  ▲
23.00 Х/ф «Телефонна будка».  ▲

00.20 «Загублений свiт»
01.15 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день»
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...»
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал»
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi»
16.20 «Вибори - 2019»
17.00 «Ситуацiя»
19.00 «Вiдлуння України»
22.30 «Поярков. News»

НТН

06.40 Х/ф «Заграва».  ▲
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Розiрване коло»
10.45 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Х/ф «Заборонена зона».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
22.50 Т/с «Напад».  ■

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Напад».  ■
01.05 Х/ф «Все можливо»

02.40 «Свiдок»
03.10 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.30 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.35,14.25 Правда життя
09.45 Шалена подорож
10.35 Наглядачi заповiдника
11.35 1377 спалених заживо
12.25 Мiсто, яке зрадили
13.15,00.25 Речовий доказ
15.25,23.30 Великi танковi битви
16.15 Полювання на рибу-монстра
17.00 Народженi мусонами
19.05,20.50 Фантастичнi iсторiї
20.00,01.25 Мiстична Україна
21.45 Битва рибалок
22.30 Дивовижний Гiбралтар
02.20 Прихована реальнiсть

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Т/с «Замок на пiску»
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Замок на пiску».  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲

19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна квiтка»
23.00 Сьогоднi
23.20 По слiдах
00.00 Т/с «Чорна квiтка».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Сьогоднi
03.15 Реальна мiстика
04.45 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Загадкове вбивство в Манхеттенi». (США).  ▲
08.35 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя).  ▲
10.30 Х/ф «Пiд маскою жиголо». (США).  ▲
12.20 Х/ф «Реальнi упирi». (Нова Зеландiя - США).  ▲
13.45 Х/ф «SuperАлiбi». (Францiя).  ■
15.15 Х/ф «Секс по дружбi». (США).  ▲
17.05 Х/ф «Четверо проти банку». (Нiмеччина).  ▲
18.40 Х/ф «Iдеальний голос». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Ейр Америка». (США).  ▲
22.20 Х/ф «Мiй найстрашнiший жах». (Францiя - Бельгiя).  ▲
00.00 Х/ф «Загадкове вбивство в Манхеттенi». (США).  ▲
01.50 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя).  ▲
03.25 Х/ф «Реальнi упирi». (Нова Зеландiя - США).  ▲
04.50 Х/ф «Мiй найстрашнiший жах». (Францiя - Бельгiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00,16.30 Сiмейнi мелодрами
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30,01.00 Телемагазин
11.00 Клiнiка
13.30,22.50 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25,23.40 Т/с «Уламки щастя»
15.15,21.00 Т/с «Друге весiлля»
22.00,00.30 Т/с «Я кажу так»

01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.10 Х/ф «Суперкласико». (Дания).  ▲
01.45 Х/ф «Любовь и дружба». (Ирландия - Франция - Нидерланды).  ▲
03.15 Х/ф «Развод вразнос». (Франция - Бельгия).  ▲
04.40 Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти». (Великобритания - США).  ▲
06.10 Х/ф «Тереза Д». (Франция).  ▲
07.55 Х/ф «Двойник дьявола». (Бельгия - Нидерланды).  ▲
09.45 Х/ф «Последний король». (Норвегия - Дания - Швеция - Ирландия - Венгрия).  ▲
11.20 Х/ф «Опасное везение». (Германия).  ▲
14.25 Х/ф «Феникс». (Германия - Польша).  ▲
16.00 Х/ф «13 район: Кирпичные особняки». (Франция - Канада).  ▲
17.30 Х/ф «Штиль». (Франция - Германия).  ▲
19.00 Х/ф «Невидимая». (Германия - Франция).  ▲
20.50 Х/ф «Ночь в Париже». (Франция).  ▲
22.20 Х/ф «Прекрасные дни в Аранхуэсе». (Франция - Германия).  ▲
23.55 Х/ф «Предчувствие любви». (Испания).  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Дорога на Сiч»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Звичайний Чорнобиль»
11.05 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Страченi свiтанки»
13.45 Х/ф «Перегони».  ▲
15.50 Х/ф «Дорога в пекло»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Час бажань»
00.50 Х/ф «Повернення немає»
02.40 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»

04.15 Кiноляпи
04.45 Саундтреки
05.15 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
12.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

14.20 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Злочин у раю».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

00.30 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.20 Xsport News
00.30 Бiйцiвський клуб
01.00 Наша риболовля
01.40 Xsport Студiя
02.00 Карате. International Open Karate Cup
04.00 Бiйцiвський клуб
04.30 Xsport Студiя
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Екстремальний спорт
08.30 Xsport News
08.40 Битва непереможних
09.40 Х/ф «Хулiгани Зеленої вулицi»
11.40 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Бiйцiвський клуб
13.55 Футзал. Екстра-лiга. Продексим - Хiт. Пряма трансляцiя
15.55 Футзал. Екстра-лiга. Ураган - Титан. Пряма трансляцiя
17.45 Xsport News
17.55 Футбол. Чемпiонат України. Перша лiга. Металiст 1925 - Колос. Пряма трансляцiя
19.50 Xsport News
20.00 Кiкбоксинг. DSF Kickboxing Challenge 22. Пряма трансляцiя
23.30 Xsport News
23.40 Х/ф «На гребенi хвилi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
07.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
08.40 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Норвегiя - Швецiя
10.10 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
11.50 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 1
12.40 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. Перегони 1
14.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Iстанбул ББ - Бешикташ
15.50 Chelsea World
16.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
18.20 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Iспанiя - Австрiя
19.50 Змiшане єдиноборство
20.50 ZeRingШоу. Бокс. Олександр Повєткiн - Фрайдей Ахунанья
21.30 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
22.20 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
23.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
01.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
02.20 Chelsea World
03.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
04.50 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар»
07.00 Т/с «Черговий лiкар»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Х/ф «Все не випадково»
12.30 Т/с «Вiр менi»
13.15 Т/с «Вiр менi»
14.00 Т/с «Коротке слово «нi»
14.45 Т/с «Коротке слово «нi»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
17.15 Х/ф «Вiдданий друг»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.15 Т/с «Коротке слово «нi»
23.00 Т/с «Коротке слово «нi»
23.45 Т/с «Коротке слово «нi»
00.30 Т/с «Коротке слово «нi»
01.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00,08.00,01.45,03.50 Топ-матч
06.10 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
08.10 Вулверхемптон - Арсенал. Чемпiонат Англiї
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.20 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї
12.05 Парма - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
13.50 Ворскла - Десна. Чемпiонат України
16.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру
16.55 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
18.40 Свiт Прем`єр-лiги
19.10 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат України
20.55 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
21.25 Live. Антверпен - Стандард. Чемпiонат Iталiї
23.25 Свiт Прем`єр-лiги
23.55 Хоффенхайм - Порту. 1/2 фiналу. Юнацька Лiга УЄФА
02.00 Лiверпуль - Хаддерсфiлд. Чемпiонат Англiї
04.05 Барселона - Челсi. 1/2 фiналу. Юнацька Лiга УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,08.15 «Check-in»
06.25,17.05 МЮ - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
08.45 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат України
10.30 Чемпiонат Англiї. Огляд туру
11.25 Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї
13.10 Тоттенхем - Брайтон. Чемпiонат Англiї
14.55 Live. Хоффенхайм - Порту. 1/2 фiналу. Юнацька Лiга УЄФА
16.55,20.55 Топ-матч
18.55 Live. Барселона - Челсi. 1/2 фiналу. Юнацька Лiга УЄФА
21.25 Свiт Прем`єр-лiги
21.55 Live. Лiверпуль - Хаддерсфiлд. Чемпiонат Англiї
00.00 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру
00.30 Челсi - Бернлi. Чемпiонат Англiї
02.15 Антверпен - Стандард. Чемпiонат Iталiї
04.05 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці з’явилася нова фотозона, створена силами 25 художників. ФОТО 806 0
25 професійних художників та аматорів створюють графіті у Кременчуці. ФОТОрепортаж 946 0
Велике свято для малечі. У Кременчуці відзначили Міжнародний День захисту дітей. ФОТОрепортаж 1300 0