Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 25 СЕРПНЯ

pplus 25 серпня 2019 09:15 819 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «КультУра!»  ☻
07.35 «Гра долі»  ☻
08.05 «Заручники свободи»  ☻
08.35 «Скарби саду»  ☻
09.00 «День за днем». Інформаційний щотижневик
10.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
10.20 «Секретні території»  ☻
11.05 «Ровесник»  ☻
11.20 «Мегазірки»  ☻
11.45 Х/ф «Поки є час»  ☻
13.00 Телешанс
13.10 «День за днем». Інформаційний щотижневик
14.10 «Дикі тварини»  ☻
14.35 «Визначні досягнення людства»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Ровесник»  ☻
16.15 «Божевільний світ»  ▲
17.05 «Гра долі»  ☻
17.35 «Скарби саду»  ☻
17.55 Телешанс
18.05 «Історії великого кохання»  ▲
18.55 Х/ф «За кров до перемоги»  ▲
20.50 Телешанс
21.00 Х/ф «Найпрудкіший «Індіан»  ▲
23.05 Телешанс
23.15 Х/ф «Гол-2»  ☻
01.05 «Еліксир молодості»  ☻
01.55 «КультУра!»  ☻
02.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
02.40 «Заручники свободи»  ☻
03.05 «Фіалка терору»  ☻
04.30 «Ровесник»  ☻
04.40 «Дзеркало історії»  ☻
05.05 «Спогади»  ☻
05.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
05.50 Стендап шоу
06.45 Kids` Time
06.50 М/с «Том i Джерi»
07.45 Kids` Time
07.50 М/ф «Том i Джерi: Втрачений дракон»
08.50 Х/ф «Бiлий полон»
11.10 Х/ф «Полiцейський пес»
13.00 Х/ф «Снiжнi пси»
15.00 Х/ф «Завжди кажи «так».  ▲
17.00 Х/ф «Рiччi-багач»
19.00 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць»
21.00 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць: Колиска життя».  ▲
23.20 Х/ф «Здохни».  ■
01.20 Т/с «Клiнiка».  ▲

02.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.10 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Енеїда
10.30 Країна на смак
11.35 Телепродаж
11.50 М/с «Марин та його друзi. Пiдводнi iсторiї»
12.45 Х/ф «Веронiка повертається»
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Тайська кухня»
15.25 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селi
17.30 Д/с «Мегаполiси»
17.50 Д/ф «Пiвденнi моря. Атолл Бiкiнi»
18.55 Українська символiка. Герб
19.55 Українська символiка. Гiмн
21.00 Новини
21.25 ЧЄ з волейболу серед жiнок 2019. Україна - Iталiя
23.30 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.20 Енеїда
03.15 Своя земля
03.45 Новини
04.05 Сильна доля
05.00 Новини
05.25 Спiльно

5 канал

06.00,09.30 Вiкно до Америки
06.25,10.05,13.30,14.10,20.00,02.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,12.55,15.55,18.55,23.10 Погода в Українi
07.15,04.20 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,22.00,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.10,08.55,09.55,10.55,11.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.15 Погода на курортах
08.20 Клуб Life
08.40 Натхнення
09.10 Автопiлот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.30,03.15 Кiно з Я. Соколовою
11.15 Кордон держави
11.30 Будемо жити
12.10 Невигаданi iсторiї
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.20 Свiтла енергiя
15.35 Паспортний сервiс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.15,22.05,01.15,05.10 Лiнiйка документальних проектiв
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time
23.15,00.20 Полiгон
00.50,01.55 Огляд преси

Канал «1+1»

06.00 «ТСН»
06.35 М/ф
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт»
10.30 Т/с «Свати»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.55 «Лiга смiху»
01.50 Х/ф «Посейдон Рекс».  ▲
03.05 «Свiт навиворiт»
05.00 «ТСН»

Iнтер

06.10 Х/ф «Мама, я люблю пiлота»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
11.00 «Орел i решка. Морський сезон 3»
12.00 Т/с «Тягар iстини».  ▲
13.50 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
18.00 Х/ф «007: Квант Милосердя».  ▲

20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «007: Координати «Скайфолл».  ▲
23.20 Х/ф «Останнiй дiамант».  ▲

01.20 «Речдок»
03.40 «Орел i решка. Шопiнг»
04.55 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»

ICTV

05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!
05.25 Факти
06.10 Громадянська оборона
07.05 Антизомбi. Дайджест
08.00 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
11.40 Х/ф «Полiцейська академiя».  ▲

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Полiцейська академiя».  ▲
13.50 Х/ф «Полiцейська академiя 2: Перше призначення».  ▲
15.20 Х/ф «Полiцейська академiя 3: Знову на навчання».  ▲
17.00 Х/ф «Полiцейська академiя 4: Квартальна охорона порядку».  ▲

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою
20.35 Х/ф «Хоробре серце».  ▲
00.05 Х/ф «Патрiот».  ▲

03.00 «На трьох».  ▲

СТБ

05.50 Хата на тата.  ▲
07.45 Страва честi.  ▲
09.45 Хата на тата.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Один за всiх.  ▲
22.35 Х/ф «Вiлла розбрату, або Танець сонячного затемнення»
00.15 Я соромлюсь свого тiла.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.40 Х/ф «Прекрасний принц i фея Люпина»
12.50 Панянка-селянка
15.50 Х/ф «Нянь».  ▲
17.20 М/ф «Льодовиковий перiод 4: Континентальний дрейф»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
20.30 Танька i Володька
21.00 Одного разу пiд Полтавою
21.30 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.15 М/ф «Барбi i 12 танцюючих принцес»
11.00 Х/ф «Кекс у великому мiстi».  ▲
12.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
01.30 Х/ф «Перегони».  ▲
03.20 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Вiн, вона i телевiзор»
10.10 Т/с «Опер за викликом 4».  ▲
12.05 Х/ф «Боксер».  ▲
13.55 Х/ф «Робiнзон Крузо».  ▲
15.45 Х/ф «Шанхайський полудень»
17.50 Х/ф «Сахара».  ▲
20.10 Х/ф «Правдива брехня».  ▲

23.00 «ПроФутбол»
00.20 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

10.00,11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.45,20.45 «Репортер». Новини
10.10 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулинською
11.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
14.15,15.15,16.15 Прямий ефiр
17.00 «Про особисте» з Н. Фiцич
18.00,19.00,20.00 Ток-шоу в прямому ефiрi
21.00 «Пiдсумки тижня» з Є. Кисельовим
23.00 «Вата-шоу»

НТН

05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Москаль-чарiвник»
07.00 «Страх у твоєму домi»
10.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
12.10 Х/ф «Небезпечно для життя!»
13.55 Х/ф «Дiм - це храм»
16.55 Х/ф «Слiд Сокола»
19.00 Х/ф «Чорна стрiла»
20.45 Х/ф «Зорро»
23.00 Х/ф «Сорочинський ярмарок на НТН»
00.50 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»

02.35 «Речовий доказ»

Мега

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитська Одеса
07.35 Мiстична Україна
08.25 Мерилiн Монро
09.20 У пошуках iстини
10.30 Речовий доказ
11.40 Заборонена iсторiя
12.40 Всесвiт всерединi нас
14.35 Фестивалi планети
15.35 Дикий Iндокитай
17.25 Планета Земля
18.20 Iсторiя українських земель
19.55 У пошуках iстини
21.00 Всесвiт всерединi нас
22.55 Таємний код зламаний
00.35 Мiстична Україна

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.10 Т/с «Вiддай мою мрiю».  ▲
16.50 Т/с «Поверни моє життя»

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
20.00 Т/с «Поверни моє життя»
22.10 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»

01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно».  ▲
02.40 Х/ф «Мамина любов».  ▲
04.10 Х/ф «Двi митi любовi»

VIP Comedy

07.45 Х/ф «Сiмейка Джонсiв». (США).  ▲
09.20 Х/ф «Iндики: Назад у майбутнє». (США).  ☻
10.55 Х/ф «Клiк: з пультом по життю». (США).  ▲
12.40 Х/ф «Хлопчикам це подобається». (США).  ▲
14.15 Х/ф «Янголи Чарлi». (США, Нiмеччина).  ▲
15.50 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
17.15 Х/ф «Вампiршi». (США).  ▲
18.45 Х/ф «Янголи Чарлi: тiльки вперед». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Встигнути за 30 хвилин». (США).  ▲
21.50 Х/ф «Третiй зайвий». (США).  ■
23.35 Х/ф «Сiмейка Джонсiв». (США).  ▲
01.10 Х/ф «Клiк: з пультом по життю». (США).  ▲
02.55 Х/ф «Нянька за викликом». (США).  ▲
04.40 Х/ф «Третiй зайвий». (США).  ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Двойник дьявола».  ▲
02.55 Х/ф «Этот неловкий момeнт».  ▲
04.35 Х/ф «45 лет».  ▲
06.05 Х/ф «Зимняя песня».  ▲
08.00 Х/ф «Квадратура круга».  ▲
08.05 Х/ф «Такси».  ▲
09.30 Х/ф «Гавана, я люблю тебя».  ■
11.35 Х/ф «Неудержимыe».  ▲
12.50 Х/ф «На разных полюсах».  ▲
13.00 Х/ф «Такси 3».  ▲
14.25 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲
15.55 Х/ф «Васаби».  ▲
17.20 Х/ф «Контакт».  ▲
17.30 Х/ф «Любит - не Любит».  ▲
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера».  ▲
20.30 Х/ф «Дипан».  ▲
22.20 Х/ф «Пришельцы в Америке».  ▲
23.45 Х/ф «Мустанг».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Сiмейне коло»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Невiдома версiя»
11.10 Х/ф «Пригоди канонiра Доласа»
14.20 Х/ф «Ключi вiд неба»
15.40 Х/ф «Мiцний горiшок»
17.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
18.50 Х/ф «Охоронець для дочки».  ▲
21.00 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
22.25 Х/ф «Вiрний Руслан»

01.35 Кiноляпи
02.35 Саундтреки
03.45 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
17.55 Гарячi новини на Сонцi
18.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.00 Гарячi новини на Сонцi
19.05 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
20.55 Гарячi новини на Сонцi
21.00 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.40 Гарячi новини на Сонцi
22.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.45 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.00 Паралельний свiт

Xsport

01.50 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Телемагазин
07.25 Х/ф «Викидайли»
09.00 Битви роботiв
10.00 Телемагазин
10.30 Кiкбоксинг. FEA World Grand Prix. Одеса. Павло Журавльов - Мехмет Озер
12.30 Телемагазин
13.00 ДуйМандруй
14.00 Наша риболовля
15.00 Стронгмен. Ford Trucks Чемпiонат України 2019
16.30 Кiкбоксинг. FEA World Grand Prix. Одеса. Павло Журавльов - Мехмет Озер
18.30 Xsport News
18.40 Бокс. K2 Promotion
20.30 Бокс. Раян Гарсiя - Хосе Лопес
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «За кров до перемоги»
23.50 Xsport News

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
07.30 Футбол. Чемпiонат Молдови. Сфинту Георге - Шериф
09.10 Змiшане єдиноборство
10.00 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
10.50 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
12.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
13.10 Волейбол. Жiночий ЧЄ. Бельгiя - Україна
14.50 Кiкбоксинг. Турнiр FEA World Grand Prix. Одеса
17.55 Футбол. Чемпiонат Молдови. Кодру - Петроклуб
20.00 Chelsea World
21.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
22.40 Змiшане єдиноборство
23.30 Волейбол. Жiночий ЧЄ. Україна - Iталiя
01.20 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
02.50 Футбол. Чемпiонат Молдови. Кодру - Петроклуб
03.30 Chelsea World
04.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лiверпуль - Челсi

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
10.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
10.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
11.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
12.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
13.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
14.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Червонi браслети»
17.15 Т/с «Червонi браслети»
18.00 Т/с «Червонi браслети»
18.45 Т/с «Червонi браслети»
19.30 Т/с «Червонi браслети»
20.15 Т/с «Червонi браслети»
21.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
22.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
22.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
23.30 Т/с «Пiзнє розкаяння»
00.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
01.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
01.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
02.30 Т/с «Пiзнє розкаяння»
03.15 Х/ф «Вiдданий друг»
04.45 Х/ф «Вiдлига»

Футбол 1

06.00,08.00,19.20 Топ-матч
06.10 Александрiя - Десна. Чемпiонат України
08.10 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
10.00,16.15,20.15 Футбол News
10.20 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат Iталiї
12.05 Шальке - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
13.50 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
15.25 Live. Антверпен - Гент. Чемпiонат Бельгiї
17.30 Сельта - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
19.25 Live. Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
21.20 «Великий футбол»
23.00 Live. ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї. 2-й тайм
23.55 СПАЛ - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.10 Колос - Ворскла. Чемпiонат України
04.00 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
07.50 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
09.40,21.25 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.10,12.10,14.10,16.10,18.25,23.55,01.50,03.50 Топ-матч
10.20 Колос - Ворскла. Чемпiонат України
12.20 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
14.20 Александрiя - Десна. Чемпiонат України
16.25 Live. Лейпцiг - Айнтрахт. Чемпiонат Нiмеччини
17.15,19.45,22.45 Футбол Tables
18.55 Live. Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
20.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.55 Live. Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї
00.00 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
02.00 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
04.00 ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці нагородили учасників конкурсу художніх робіт, присвячених пожежній безпеці. ФОТОрепротаж 2615 0
«Той, хто створював обличчя Кременчука»: відкрилася виставка картин Миколи Анісімова. ФОТОрепортаж 3076 0
У Кременчуці нагородили воїнів-добровольців, ветеранів російсько-української війни. ФОТОрепортаж 3518 0