Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 25 ЛИПНЯ

pplus 25 липня 2019 09:00 734 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів»  ☻
09.00 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.25 «Довідник дикої природи»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «ФізкультУра!»  ☻
14.00 «Гра долі»  ☻
14.30 «Пізнай світ»  ☻
14.55 «Мегаполіси»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Ровесник»  ☻
16.20 «Мегазірки»  ☻
16.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.55 «Довідник дикої природи»  ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні»  ☻
19.20 «Шокуючі істини»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.20 «Гра долі»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Веселі жабокричі»  ☻
00.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.20 «Їжа богів»  ☻
02.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
02.55 «ФізкультУра!»  ☻
03.25 «Мегаполіси»  ☻
03.50 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.10 «Пізнай світ»  ☻
04.35 «Ровесник»  ☻
04.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Служба розшуку дiтей
03.05 Зона ночi
04.20 Абзац
06.05 Kids` Time
06.10 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.35 Kids` Time
07.40 Шоу Оля
08.40 Хто зверху?  ▲
10.10 Т/с «Чаклунки».  ▲
11.10 Європа за копiйки
13.10 Гастарбайтери
17.10 Вар`яти.  ▲
21.00 Х/ф «Трон. Спадщина».  ▲
23.40 Х/ф «Вiнчестер: Будинок, який побудували примари».  ▲
01.40 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
11.00 Телепродаж
11.20 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.50 Погода
13.00 Новини
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Колумбiї»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Тваринна зброя»
17.25 Погода
17.30 #ВУкраїнi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Перший на селi
20.00 Д/с «Життя з левами».  ▲
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.25 Д/с «Особливий загiн»
23.20 Новини
23.45 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Разом
03.55 Погода
04.05 Спiльно
04.35 52 вiкенди
05.00 Новини
05.25 Погода
05.30 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20 Огляд преси
06.20,23.15,01.15,05.35 Машина часу
06.45 Час новин. Київ
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25 MEDекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20 Невигаданi iсторiї
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.40 Будемо жити
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
00.10 Д/ф
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв
05.15 Полiгон

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.15 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.10 «Сiмейнi мелодрами»
14.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.40 Х/ф «8 найкращих побачень»
22.30 «Право на владу»
00.55 Т/с «Школа. Недитячi iгри».  ▲
01.50 Т/с «Я знову тебе кохаю 2».  ▲

05.30 «ТСН»

Iнтер

03.30 «Орел i решка. Шопiнг»
04.05 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Сiссi: Важкi роки iмператрицi»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву 2019»
23.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським
01.10 «Стосується кожного»
02.10 Т/с «Здрастуй, мамо».  ▲
02.50 «Орел i решка. Шопiнг»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.05 Т/с «Майор i магiя».  ▲
12.45 Факти. День
13.25 Т/с «Майор i магiя».  ▲
13.45 Х/ф «Крутi чуваки».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Крутi чуваки».  ▲
16.35 Х/ф «Вiдшкодування збиткiв».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Антизомбi. Дайджест
21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «Пес».  ▲
22.30 Новi лiдери 2
00.10 Т/с «Невиправнi».  ▲
02.00 Стоп-5

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
10.55 МастерШеф.  ▲
14.05 Цiєї митi рiк потому.  ▲
16.20 Х/ф «Анжелiка i король»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Анжелiка i король»
18.55 Х/ф «Неприборкана Анжелiка»
20.55 Т/с «Крiпосна».  ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Нiконов i Ко»
00.45 Детектор брехнi.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Т/с «Зачароване королiвство»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Одного разу в Одесi
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Одного разу в Одесi
15.00 Т/с «Останнiй москаль»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 Одного разу в Одесi
23.00 ЛавЛавCar 2
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.30 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
01.15 «Вiрю не Вiрю»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 3».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
14.05 Х/ф «Числова радiостанцiя».  ▲
15.35 Х/ф «Коммандо».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».  ▲
21.30 Т/с «Касл 4».  ▲
23.05 Т/с «Касл 4».  ▲

00.50 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.45 Х/ф «Важка вода»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi»
10.35 Т/с «Смерть у раю».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Вартiсть життя»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.25 Т/с «Швидка».  ▲

02.10 «Свiдок»
02.40 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.25,14.15 Правда життя
09.25,22.40 Дивовижний Всесвiт
10.20,17.05,05.10 Шалена подорож
11.05 Україна: забута iсторiя
12.05 Скептик
13.05,00.40 Речовий доказ
15.10,23.40 Як працюють машини
16.10,21.45 Найдивовижнiшi тварини свiту
18.00 Африканськi рiчки: дари дощiв
19.00,20.50 Їжа богiв
20.00,01.50 Мiстична Україна
02.40 Телеформат

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4».  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «У минулого в боргу».  ▲
23.00 Сьогоднi
23.30 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
05.30 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Вже хто б казав 3». (США).  ▲
08.20 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
10.00 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■
11.45 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв». (США - Канада).  ▲
13.30 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
15.15 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2». (США).  ▲
17.05 Х/ф «Любовний напiй ¹9». (США).  ▲
18.40 Х/ф «Велика афера». (Канада).  ▲
20.30 Х/ф «Мамма mia!» (США - Великобританiя - Нiмеччина).  ▲
22.25 Х/ф «Китайська головоломка». (Францiя - США - Бельгiя).  ■
00.25 Х/ф «Вже хто б казав 3». (США).  ▲
02.15 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
04.10 Х/ф «Китайська головоломка». (Францiя - США - Бельгiя).  ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

02.10 Х/ф «Моби Дик».  ▲
05.05 Х/ф «Связь».  ▲
05.15 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев».  ▲
07.00 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
08.50 Х/ф «В следующий раз я буду стрелять в сердце».  ▲
10.35 Х/ф «Убийство в Коллиуре».  ▲
12.10 Х/ф «Кенау».  ▲
13.55 Х/ф «Слегка серый».  ▲
14.00 Х/ф «Я, Анна».  ▲
15.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲
17.10 Х/ф «Самба».  ▲
19.00 Х/ф «Ни минуты покоя».  ▲
20.15 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
21.30 Х/ф «Туринская лошадь».  ▲
23.55 Х/ф «Вечность».  ▲

Enter-фiльм

05.40 Х/ф «Сiмейне коло»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.25 «Софiя Ротару: таємницi її успiху»
11.10 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Канiкули у Львовi».  ▲
13.45 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
15.45 Х/ф «Застава в горах»
17.35 Х/ф «В квадратi 45»
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Блакитний карбункул»

00.20 «Спогади»
01.20 «Академiя смiху»
01.50 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.20 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.00,04.10,18.40,23.40 Xsport Студiя
01.20 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.20 Хsport Мото
03.50,04.30 Йой
04.50,07.00,08.20,18.30,21.30,23.30 Xsport News
05.00,12.20,15.30 Телемагазин
06.00,07.10,13.20,16.15 Наша риболовля
07.30,17.30 Богатирi
08.30 Наука виживати
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Товстун на рингу»
14.30 Змiшане єдиноборство
19.00 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя
20.30 Битва непереможних
21.40 Х/ф «Пеле: Народження легенди»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Chelsea World
06.50 Футбол. Англiя. Кубок Лiги. Фiнал. Челсi - МС
09.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Роял Хали Газiантеп
11.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Францiя - Хорватiя
12.20 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Ерiк Моралес - Карлос Ернандес
13.40 Змiшане єдиноборство
14.30 Футбол. Плей-офф за мiсце в УПЛ. Другий матч. Колос - Чорноморець
16.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Warnemnde. Україна - Iталiя
17.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Анадолу Ефес
19.20 Chelsea World
20.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Ньюкасл
21.40 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Шериф - Сперанца
23.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Роял Хали Газiантеп
01.00 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Ерiк Моралес - Карлос Ернандес
02.20 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Sifok. Данiя - Андорра
03.20 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Sifok. Болгарiя - Угорщина
04.20 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар»
09.00 Т/с «Вiкно життя»
09.45 Т/с «Вiкно життя»
10.30 Т/с «Нитки долi»
11.15 Т/с «Нитки долi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.30 Т/с «Пограбування по-жiночому»
15.15 Т/с «Пограбування по-жiночому»
16.15 Т/с «Вiкно життя»
17.00 Т/с «Вiкно життя»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
20.30 Т/с «Нитки долi»
21.15 Т/с «Нитки долi»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Сторожова застава»
01.00 Т/с «Сторожова застава»
01.45 Т/с «Диявол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Х/ф «Петля Нестерова»
04.45 Х/ф «Сьома пелюстка»

Футбол 1

06.00,08.00 Топ-матч
06.10 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Арсенал-Київ - Ворскла. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
12.00 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи УЄФА
13.50 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.55,20.10 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.35 Порту - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.25 Ман Сiтi - Тоттенхем. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.45 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї
22.45 Десна - Карпати. Чемпiонат України
00.35 Генк - Славiя. 1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА
02.20 Фрозiноне - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
04.10 Львiв - Десна. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Десна - Карпати. Чемпiонат України
07.50,12.50,14.50,16.50,18.50,20.50 Топ-матч
08.00,12.15 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.35 Порту - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.25 Ман Сiтi - Тоттенхем. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.00 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
15.00 Генк - Славiя. 1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА
17.00 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи УЄФА
19.00 Хоффенхайм - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.00 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
22.45 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.30 Арсенал-Київ - Ворскла. Чемпiонат України
02.15 Порту - Шальке. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.05 Ренн - Арсенал. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці нагородили учасників конкурсу художніх робіт, присвячених пожежній безпеці. ФОТОрепротаж 2921 0
«Той, хто створював обличчя Кременчука»: відкрилася виставка картин Миколи Анісімова. ФОТОрепортаж 3393 0
У Кременчуці нагородили воїнів-добровольців, ветеранів російсько-української війни. ФОТОрепортаж 3841 0