Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 23 ЛИПНЯ

pplus 23 липня 2019 09:00 611 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів»  ☻
09.00 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.25 «Довідник дикої природи»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «ФізкультУра!»  ☻
14.00 «Гра долі»  ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади»  ☻
16.15 «Ровесник»  ☻
16.25 «Мегазірки»  ☻
16.50 «Скарби саду»  ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.55 «Довідник дикої природи»  ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні»  ☻
19.20 «Шокуючі істини»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 «Прометей» О.Вишня
22.55 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Заздрість»  ▲
01.15 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.50 «Їжа богів»  ☻
02.35 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.20 «ФізкультУра!»  ☻
03.50 «Мегаполіси»  ☻
04.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.35 «Ровесник»  ☻
04.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.25 Служба розшуку дiтей
03.30 Зона ночi
04.20 Абзац
06.05 Kids` Time
06.10 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.45 Kids` Time
07.50 Шоу Оля
08.50 Хто зверху?  ▲
10.20 Т/с «Чаклунки».  ▲
11.20 Європа за копiйки
13.20 Гастарбайтери
17.20 Вар`яти.  ▲
21.00 Х/ф «Титан».  ▲
23.00 Х/ф «У пагорбiв є очi».  ■
01.10 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
10.55 Телепродаж
11.20 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.50 Погода
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Колумбiї»
15.00 Новини
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУкраїнi
16.15 Д/с «Тваринна зброя»
17.25 Погода
17.30 Разом
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 #ВУкраїнi
19.55 Д/с «Свiт дикої природи»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.20 Д/с «Особливий загiн»
23.20 Новини
23.45 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Перша шпальта
03.55 Погода
04.05 По обiдi шоу
05.00 Новини
05.25 Погода
05.30 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.30 Код успiху
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20 Про вiйсько
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
23.15,01.15,05.15 Машина часу
00.10 Д/ф
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.20 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.15 «Сiмейнi мелодрами»
14.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати 6»
21.45 Т/с «Свати 6»
22.55 Т/с «Школа. Недитячi iгри».  ▲
00.00 Т/с «Школа. Недитячi iгри».  ▲
01.05 Т/с «Школа. Недитячi iгри».  ▲
02.00 Т/с «Я знову тебе кохаю 2».  ▲

05.15 «ТСН»

Iнтер

03.30 «Орел i решка. Шопiнг»
04.05 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Сiссi»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву 2019»
23.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським
01.10 «Стосується кожного»
02.10 Т/с «Здрастуй, мамо».  ▲

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
10.50 Т/с «Майор i магiя».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Вiдшкодування збиткiв».  ▲
15.30 Х/ф «Сфера».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Сфера».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес».  ▲
22.40 Т/с «Майор i магiя».  ▲
01.35 Т/с «Невиправнi».  ▲

02.20 Стоп-5

СТБ

07.05 Т/с «Коли ми вдома»
10.05 МастерШеф.  ▲
13.35 Ультиматум.  ▲
15.40 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв»
18.50 Х/ф «Чудова Анжелiка»
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Нiконов i Ко»
00.45 Детектор брехнi.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Т/с «Зачароване королiвство»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Одного разу в Одесi
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Одного разу в Одесi
15.00 Т/с «Останнiй москаль»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 Одного разу в Одесi
23.00 ЛавЛавCar 2
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорiя зради
02.20 БарДак
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.00 «Орел i решка. Шопiнг»
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.50 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.30 «Орел i решка. Морський сезон»
23.30 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
01.40 «Вiрю не Вiрю»
02.30 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 2».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
13.55 Х/ф «Герой у розшуку».  ▲
15.30 Х/ф «Обман».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».  ▲
21.40 Т/с «Касл 4».  ▲
23.10 Т/с «Касл 3».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.35 Х/ф «Вавiлон ХХ»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Версiя полковника Зорiна»
10.45 Т/с «Смерть у раю».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Свiдок. Агенти»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.20 «Свiдок»
02.50 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.15,14.05 Правда життя
09.15,18.00 Дика природа Африки
10.10,17.05 Шалена подорож
11.05 Україна: забута iсторiя
11.55 Скептик
12.50,00.40 Речовий доказ
15.05 Як працюють мiста
16.05 Мегамисливцi
19.00,20.45 Їжа богiв
19.50,01.50 Мiстична Україна
21.45 Найдивовижнiшi тварини свiту
22.45 Дивовижний Всесвiт
23.40 Як працюють машини
02.35 Нашi
05.35 Там, де нас нема

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4».  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «У минулого у боргу»
23.00 Сьогоднi
23.30 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Реальна мiстика
04.00 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

07.00 Х/ф «Ема». (Великобританiя - США).  ▲
09.20 Х/ф «Бандитки». (США - Францiя).  ▲
11.10 Х/ф «Таксi 4». (Францiя).  ▲
12.55 Х/ф «Любов з ризиком для життя». (Францiя - Бельгiя).  ▲
14.25 Х/ф «Одружуся з першою стрiчною». (США).  ▲
15.55 Х/ф «SuperАлiбi». (Францiя).  ■
17.25 Х/ф «Хмарно, можливi опади у виглядi фрикадельок». (США).  ☻
18.55 Х/ф «Вже хто б казав 3». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
22.00 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■
23.35 Х/ф «Ема». (Великобританiя - США).  ▲
01.35 Х/ф «Необачний». (США).  ▲
03.10 Х/ф «Бандитки». (США - Францiя).  ▲
04.50 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.40 Х/ф «Альбер Камю».  ▲
03.25 Х/ф «Цикл».  ▲
03.35 Х/ф «Медвежий поцелуй».  ▲
05.05 Х/ф «Белый Бог».  ▲
07.00 Х/ф «Тет-а-Тет».  ▲
07.10 Х/ф «Моби Дик».  ▲
10.05 Х/ф «Звонок».  ▲
10.15 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев».  ▲
12.00 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
13.50 Х/ф «В следующий раз я буду стрелять в сердце».  ▲
15.35 Х/ф «Убийство в Коллиуре».  ▲
17.10 Х/ф «Кенау».  ▲
19.00 Х/ф «Я, Анна».  ▲
20.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲
22.05 Х/ф «Самба».  ▲
23.55 Х/ф «Неотразимая Тамара».  ▲

Enter-фiльм

05.20 Х/ф «Весна»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Найпривабливiша i найсимпатичнiша»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi тбiлiського хулiгана»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Чорна долина»
13.05 Х/ф «Серед шулiк»
15.00 Х/ф «До Чорного моря»
16.15 Х/ф «Слухати у вiдсiках»
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Не було б щастя»

00.05 «Спогади»
01.05 «Академiя смiху»
01.35 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.05 Кiноляпи
03.45 Саундтреки
04.25 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.00,04.50,07.00,08.20,18.30,21.30 Xsport News
00.10 Україна футбольна
01.00,04.10,18.40 Xsport Студiя
01.20 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.20 Хsport Мото
03.50,04.30 Йой
05.00,12.40,15.30 Телемагазин
06.00,07.10,13.40,16.15 Наша риболовля
07.30,17.30 Богатирi
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Найшвидший «Iндiан»
14.30 Змiшане єдиноборство
19.00 Бокс
20.30 Життя на кону
21.40 Х/ф «Бiйцiвський клуб»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Ватерполо. Кубок України. Фiнал чотирьох. Фiнал
07.20 Змiшане єдиноборство
08.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Анадолу Ефес
09.50 Chelsea World
10.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Фулхем - Челсi
12.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Бешикташ
14.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Норвегiя - Угорщина
15.20 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Шериф - Сперанца
17.00 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Sifok. Угорщина - Андорра
18.00 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Sifok. Азербайджан - Португалiя
19.10 Chelsea World
20.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Евертон - Челсi
21.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Анадолу Ефес
23.20 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Бразилiя - Iсландiя
01.00 Небачений футбол. Баку, Азербайджан
01.40 Футбол. Кубок України. Фiнал. Жiнки. Жилстрой-1 - Схiд
03.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Анадолу Ефес
05.00 Red Bull Air Race. Озеро Белатон, Угорщина. Журнал

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар»
09.00 Т/с «Вiкно життя»
09.45 Т/с «Вiкно життя»
10.30 Т/с «Нитки долi»
11.15 Т/с «Нитки долi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.30 Т/с «Сторожова застава»
15.15 Т/с «Сторожова застава»
16.15 Т/с «Вiкно життя»
17.00 Т/с «Вiкно життя»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
20.30 Т/с «Нитки долi»
21.15 Т/с «Нитки долi»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар»
00.15 Т/с «Торгашi»
01.00 Т/с «Торгашi»
01.45 Т/с «Диявол з Орлi»
02.30 Т/с «Диявол з Орлi»
03.15 Х/ф «На мосту»
04.45 Т/с «Сторожова застава»
05.30 Т/с «Сторожова застава»

Футбол 1

06.00,08.00 Топ-матч
06.10 ПАОК - Бенфiка. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Чорноморець - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї
12.00 Яблонец - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА
13.50 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.55,20.10 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.35 Аякс - Ювентус. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.25 МЮ - Барселона. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.45 Наполi - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї
22.45 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України
00.35 Арсенал - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
02.20 Торiно - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї
04.10 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України
07.50,12.55,14.50,16.50,18.50,20.50 Топ-матч
08.00,12.20 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.40 Аякс - Ювентус. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.30 МЮ - Барселона. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.00 Наполi - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї
15.00 Арсенал - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
17.00 Яблонец - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА
19.00 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.00 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї
22.45 ПАОК - Бенфiка. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.30 Чорноморець - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
02.15 Галатасарай - Шальке. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.05 Севiлья - Акхiсар. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці нагородили учасників конкурсу художніх робіт, присвячених пожежній безпеці. ФОТОрепротаж 2523 0
«Той, хто створював обличчя Кременчука»: відкрилася виставка картин Миколи Анісімова. ФОТОрепортаж 2983 0
У Кременчуці нагородили воїнів-добровольців, ветеранів російсько-української війни. ФОТОрепортаж 3424 0