Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 23 ЧЕРВНЯ

pplus 23 червня 2019 08:59 570 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «ФізкультУра!»  ☻
07.35 Х/ф «Смужка нескошених диких квітів»  ☻
09.00 «День за днем». Інформаційний щотижневик
10.00 «Джимі Хендрикс. Незавершена історія»  ☻
10.50 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
11.15 «Скарби саду»  ☻
11.35 Х/ф «Історія кохання»  ☻
13.00 Телешанс
13.10 «День за днем». Інформаційний щотижневик
14.10 «Гра долі»  ☻
14.40 «Дикі тварини»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Пізнай світ»  ☻
16.30 «Мегазірки»  ☻
16.55 «Мерлін. Уособлення краси»  ☻
17.45 «Скарби саду»  ☻
18.05 Телешанс
18.15 «Гра долі»  ☻
18.45 «Визначні досягнення людства»  ☻
19.10 Х/ф «Душевна кухня»  ▲
20.50 Телешанс
21.00 «ММС»
21.20 Х/ф «Оператор»  ▲
22.55 Телешанс
23.05 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»  ☻
00.40 «Еліксир молодості»  ☻
01.25 «ФізкультУра!»  ☻
01.50 «Пізнай світ»  ☻
02.15 «Ніл Армстронг. Один маленький крок»  ☻
03.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
03.20 «Джимі Хендрикс. Незавершена історія»  ☻
04.15 «Сім’я від А до Я»  ☻
04.35 «Дзеркало історії»  ☻
05.00 «Заручники свободи»  ☻
05.30 «Спогади»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
05.20 СтендАп шоу
06.05 Kids` Time
06.10 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.45 Kids` Time
07.50 М/ф «Бiгфут молодший: Стань легендою»
09.50 М/ф «Мегамозок»
11.30 Х/ф «Лiтак президента».  ▲
14.10 Х/ф «13-й район».  ▲
16.10 Х/ф «13-й район. Ультиматум».  ▲
18.50 Х/ф «Автобан».  ▲
21.00 Х/ф «Шанхайський перевiзник».  ▲
23.40 Х/ф «Прогулянка висотою»
01.50 Т/с «Клiнiка».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.25 Телепродаж
11.45 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи»
12.55 Х/ф «Веронiка»
14.35 Телепродаж
14.55 Д/с «Тайська кухня»
15.20 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селi
17.30 Д/ф «Острови. Азорськi острови: акули, кити, манти»
18.30 Д/с «Фестивалi планети»
19.00 #ВУкраїнi
19.30 Д/с «Мегаполiси»
21.00 Новини
21.25 Бюджетники
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. Австрiя - Нiмеччина
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Енеїда
03.15 Д/с «Аромати Шотландiї»
03.40 Своя земля
04.10 Новини
04.35 Розсекречена iсторiя
05.30 Д/с «Погляд зсередини»

5 канал

06.00,09.30 Вiкно до Америки
06.25,14.10,16.10,20.00,02.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,23.00,00.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,12.55,15.15,18.55,23.10 Погода в Українi
07.15,04.20 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,22.00,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.10,08.55,09.55,10.55,11.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.15 Погода на курортах
08.20 Клуб Life
08.40 Натхнення
09.10 Автопiлот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.05 Сiмейнi зустрiчi
10.30,03.15 Кiно з Я. Соколовою
11.15 Кордон держави
11.30 Будемо жити
11.40 Гра iнтересiв
12.10 Невигаданi iсторiї
12.30 Брифiнг речника МО України щодо ситуацiї на лiнiї зiткнення
12.35 Континент
13.10 Медекспертиза
13.30 Дiалоги з Патрiархом
15.20 Шанс на одужання
15.40 Паспортний сервiс
17.15 Рандеву
18.00,01.00,05.10 Час: Пiдсумки тижня
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time
22.05 Д/ф
23.15 Полiгон
00.20 Про вiйсько
00.50,01.55 Огляд преси

Канал «1+1»

06.00 «ТСН»
06.35 М/ф
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 Х/ф «Кокон»
11.50 Х/ф «Кокон. Повернення»
13.55 Х/ф «Правдива брехня»
16.50 Х/ф «П`ятий елемент»

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Дiти 5»
23.05 «Лiга смiху»
01.10 «Свiт навиворiт: Непал»
05.00 «ТСН-Тиждень»

Iнтер

06.00 Х/ф «Розмах крил»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
11.00 «Орел i решка. Морський сезон 3»
12.00 «Орел i решка. Морський сезон 2»
14.00 «Європейськi iгри 2019». Художня гiмнастика. Фiнал
18.15 Х/ф «Невловимий».  ▲
20.00 «Подробицi»
20.15 «Європейськi iгри 2019». Легка атлетика
22.30 «Ахматова. Мужнiсть»
23.20 Х/ф «Торкнутися неба».  ▲
01.20 «Речдок»
03.35 «Щоденник вагiтної»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»

ICTV

03.55 Скарб нацiї
04.05 Еврика!
04.15 Факти
04.40 Громадянська оборона
05.25 Х/ф «Капiтан Фiлiпс».  ▲
07.55 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
11.50 Т/с «Пес».  ▲

12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Пес».  ▲
14.10 Х/ф «Коматозники».  ▲
16.15 Х/ф «На драйвi».  ▲

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою
20.35 Х/ф «Турист».  ▲
22.50 Х/ф «Якось у Мексицi: Вiдчайдушний 2».  ▲
00.55 Х/ф «Мiсiонер».  ▲
02.30 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.55 Наречена для тата.  ▲
09.00 Страва честi.  ▲
10.00 Хата на тата.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
21.00 Один за всiх.  ▲
22.10 Я соромлюсь свого тiла.  ▲
00.05 Цiєї митi рiк потому.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Книга життя»
13.20 Х/ф «Три пера»
14.30 Панянка-селянка
16.30 Х/ф «Втеча з Шоушенка».  ▲
19.00 Танька i Володька
19.30 Одного разу пiд Полтавою
20.00 Танька i Володька
20.30 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
21.30 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
22.30 Одного разу пiд Полтавою
23.30 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.00 «Ух ти show»
09.00 М/ф «Нiко: Шлях до зiрок»
10.30 М/ф «Мухнемо на Мiсяць»
12.10 «Орел i решка. Навколо свiту»
00.25 «Блокбастери»
01.25 «Орел i решка. Навколо свiту»
02.30 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Вiн, вона i телевiзор 2
13.25 Х/ф «Некерований»
15.15 Х/ф «Людина президента».  ▲
17.05 Х/ф «Людина президента 2».  ▲
18.50 Х/ф «Останнiй рубiж».  ▲
20.30 Х/ф «Американець».  ▲
22.30 Х/ф «Iмперiя акул».  ▲

00.15 Вiн, вона i телевiзор 2
03.40 «Облом.UA»
04.35 «Цiлком таємно-2016»

Прямий

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.45,20.45 «Репортер». Новини
10.10 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулинською
11.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.15,13.15,14.15,15.15,16.15,18.00,19.00,20.00 «Вибори - 2019. Парламент»
17.00 «Про особисте» з Н. Фiцич
21.00 «Пiдсумки тижня» з Є. Кисельовим
23.00 «Вата-шоу»

НТН

05.45 Х/ф «Найостаннiший день».  ▲
07.35 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

11.30 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Пiстолет. Чоловiки. 10 м. Фiнал
12.30 «Жорстокий спорт». Бокс
13.30 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Пiстолет. Жiнки. 10 м. Фiнал
14.30 «Європейськi iгри-2019». Баскетбол 3х3. Жiнки. Україна - Естонiя
15.00 «Європейськi iгри-2019». Огляд дня
15.45 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Траншейний стенд. Фiнал
18.30 Х/ф «Невловимi месники»
20.05 Х/ф «Знову невловимi»
22.45 Х/ф «Залiзний лицар».  ■

01.05 «Речовий доказ»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Мiстична Україна
08.20 Чорна пiхота
09.20 Мiсто, яке зрадили
10.10 Таємницi Другої свiтової
11.50 Освенцiм
14.30 Дивовижна Iндiя
15.30 Невiдомий Китай
17.30 Найбiльша печера Землi
18.30 Майор «Вихор»
19.30 Актори-фронтовики
20.10 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга
21.00 Освенцiм
23.45 Секретнi територiї
00.30 Мiстична Україна
01.15 Потойбiччя. Сни
02.00 Дракула та iншi
02.45 Запрограмованi долi
03.30 Прокляття скiфських курганiв
04.15 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
05.00 Секти. Контроль свiдомостi

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Слiди в минуле».  ▲
13.00 Т/с «Друге дихання».  ▲
17.00 Т/с «Дитина на мiльйон»

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
21.00 Т/с «Дитина на мiльйон».  ▲
23.00 Т/с «Умови контракту 2»

01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Умови контракту 2».  ▲
03.10 Х/ф «Сьомий гiсть».  ▲

04.50 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя).  ▲
08.25 М/ф «Пiрати! Банда невдах». (Великобританiя - США).  ▲
10.10 Х/ф «Матадор». (США - Нiмеччина - Iрландiя).  ▲
11.55 Х/ф «Великий тато». (США).  ▲
13.30 Х/ф «Близнюки». (США).  ☻
15.15 Х/ф «Пенелопа». (США).  ▲
17.00 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
18.30 Х/ф «На тверезу голову». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Чаклунка». (США).  ▲
22.10 Х/ф «Вкради мою дружину». (США).  ▲
23.50 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя).  ▲
01.25 Х/ф «Матадор». (США - Нiмеччина - Iрландiя).  ▲
03.00 Х/ф «Великий тато». (США).  ▲
04.40 Х/ф «Вкради мою дружину». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
14.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
00.20 Т/с «Я кажу так»

01.00 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

06.10 Х/ф «Возвращение в Бургундию».  ▲
08.00 Х/ф «Золотой мaльчик».  ▲
09.35 Х/ф «Однажды в Германии».  ▲
11.15 Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти».  ▲
12.40 Х/ф «Семейное ограбление».  ▲
14.10 Х/ф «Друзья из Франции».  ▲
15.45 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда».  ▲
17.35 Х/ф «Девять Жизней».  ☻
19.00 Х/ф «Дипан».  ▲
20.55 Х/ф «Эспен в королевстве троллей».  ▲
22.35 Х/ф «45 лет».  ▲
00.05 Х/ф «Летнее безумие».  ▲
01.35 Х/ф «Никаких детей!»  ▲
03.05 Х/ф «Теорема Зеро».  ▲
04.45 Х/ф «Новая земля».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Погань»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Спогади»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Невiдома версiя. Королева Бензоколонки»
10.20 Х/ф «Чингачгук - Великий Змiй»
12.05 Х/ф «Вождь Бiле Перо»
14.00 Х/ф «Однолiтки»
15.30 Х/ф «Висота»
17.20 Х/ф «Остання релiквiя»
19.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
21.00 Х/ф «Вiрнi друзi»
22.55 Х/ф «Хiд конем»
00.20 Х/ф «Було у батька три сини»

02.50 «Спогади»
03.40 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
00.50 Xsport Студiя
01.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
06.50 Телемагазин
07.05 Х/ф «П`яний майстер 2»
09.00 Битви роботiв
10.00 Телемагазин
10.30 Автоперегони. Formula E. Журнал
11.00 Телемагазин
11.30 Наша риболовля
12.30 Бодiбiлдiнг. ЧC WABBA 2019. Львiв
14.30 Стронгмен. Кубок України. Етап в Iвано-Франкiвську
16.00 Битва непереможних
17.00 Армрестлiнг. Мiжнародний турнiр. Lviv Open Cup 2019. Пряма трансляцiя
18.50 Xsport News
19.00 Бодiбiлдiнг. ЧC WABBA 2019. Львiв
21.00 Xsport News
21.10 Наука виживати
22.10 Х/ф «Алi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Chelsea World
06.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
08.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. П`ятий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
10.10 Змiшане єдиноборство
11.20 Red Bull Air Race. Казань. Журнал
12.20 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
13.40 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
15.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Четвертий матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
16.40 Chelsea World
17.30 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
19.10 Red Bull Air Race. Раунд-8. Казань
20.10 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Чорногорiя - Україна
21.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. П`ятий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
23.10 Небачений футбол
23.50 Red Bull Air Race. Казань. Журнал
00.50 Футбол. Плей-офф за мiсце в УПЛ. Другий матч. Колос - Чорноморець
02.30 Chelsea World
03.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
05.00 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Гречанка»
07.00 Т/с «Гречанка»
07.45 Т/с «Гречанка»
08.30 Т/с «Гречанка»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
11.00 Т/с «Щасливий квиток»
11.45 Т/с «Щасливий квиток»
12.45 Т/с «Щасливий квиток»
13.30 Т/с «Щасливий квиток»
14.30 Т/с «Щасливий квиток»
15.30 Т/с «Червона королева»
16.15 Т/с «Червона королева»
17.15 Т/с «Червона королева»
18.00 Т/с «Червона королева»
19.00 Т/с «Червона королева»
20.00 Т/с «Червона королева»
21.00 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
21.45 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
22.30 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
23.15 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
00.15 Х/ф «Ван Гог не винен»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,10.00,15.40,17.50,19.50,21.50,23.50,01.50,03.50 Топ-матч
06.10 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Ворскла - Львiв. Чемпiонат України
10.10 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї
12.00 Барселона - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат України
16.00 Мiлан - Рома. Чемпiонат Iталiї
18.00 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
20.00 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України
22.00 Ворскла - Арсенал. Лiга Європи УЄФА
00.00 Чорноморець - Десна. Чемпiонат України
02.00 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
04.00 Львiв - Карпати. Чемпiонат України
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00,02.00 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат України
07.50,09.50,11.50,13.50,15.50,17.50,19.50,21.50,23.50,01.50,03.50 Топ-матч
08.00 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
10.00 Львiв - Карпати. Чемпiонат України
12.00 Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї
14.00 Ворскла - Арсенал. Лiга Європи УЄФА
16.00 Десна - Александрiя. Чемпiонат України
18.00 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.00 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
22.00 Барселона - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.00 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї
04.00 Болонья - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

25 професійних художників та аматорів створюють графіті у Кременчуці. ФОТОрепортаж 679 0
Велике свято для малечі. У Кременчуці відзначили Міжнародний День захисту дітей. ФОТОрепортаж 1071 0
У галереї Кременчука представили виставку "Смарагдові розписи" юних художників міста. ФОТО 1016 0