Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 19 ЧЕРВНЯ

pplus 19 червня 2019 09:00 583 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Собор на крові»  ☻
08.45 «Еліксир молодості»  ☻
09.30 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.55 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Наполеон»  ▲
11.35 «Бойові сили»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «КульУра!»  ☻
14.00 «Гра долі»  ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.50 «Цікаво.com»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Довідник дикої природи»  ☻
17.00 «Бойові сили»  ▲
17.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.10 «Мегаполіси»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Собор на крові»  ☻
19.15 «Наполеон»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.20 «Гра долі»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Жива вода»  ☻
00.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.25 «Еліксир молодості»  ☻
02.15 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.00 «КульУра!»  ☻
03.25 «Цікаво.com»  ☻
03.50 «Собор на крові»  ☻
04.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.45 «Генеральна репетиція»  ☻
05.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегаполіси»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.10 Абзац
06.05 Kids` Time
06.10 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.25 Kids` Time
07.30 Т/с «Ми такi».  ▲
10.10 Топ-модель по-українськи.  ▲
14.30 Половинки.  ▲
17.00 Любов на виживання.  ▲
21.00 Х/ф «Крок вперед 3»
23.00 Х/ф «Класний мюзикл 2»
01.10 Т/с «Статус вiдносин».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.15 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
11.45 Телепродаж
12.00 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
13.00 Новини
13.10 Енеїда
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Тайська кухня»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.15 Д/с «Браво, шеф!»
17.15 Погода
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.25 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. Iспанiя - Бельгiя
21.15 Новини
21.50 UA:Спорт
22.05 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.40 Д/с «Дикi тварини»
23.40 UA:Спорт
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.25 Погода
03.35 #ВУкраїнi
04.05 Своя земля
04.30 Спiльно
05.00 Новини
05.30 Д/с «Погляд зсередини»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про вiйсько
06.45 Час новин. Київ
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,01.10 Погода на курортах
08.20 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.25 Тема дня
15.25 Енергобезпека
18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
23.00 «За Чай.com»
00.10 Д/ф
01.15,02.10,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.05 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.40 «Сiмейнi мелодрами»
14.40 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Чорнобиль»
21.55 Т/с «Чорнобиль»
23.15 Т/с «Школа»
00.20 Т/с «Школа»

01.20 «ТСН»
01.25 Т/с «Кохання проти долi»
05.20 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухнi»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
00.00 Т/с «Мессiнг: Що бачив крiзь час».  ▲
01.55 «Стосується кожного»
02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»  ▲
03.55 «Подробицi» - «Час»
04.40 М/ф
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
09.55 Громадянська оборона
10.25 Х/ф «Великий куш».  ▲
12.35 Х/ф «Невидимка».  ▲

12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Невидимка».  ▲
15.25 Х/ф «Акула-робот».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Акула-робот».  ▲
17.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес».  ▲
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.40 Х/ф «Анаконда 3: Цiна експерименту».  ■
02.20 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.10 Т/с «Коли ми вдома»
08.10 Т/с «Швидка допомога».  ▲

09.10 МастерШеф.  ▲
15.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.55 Т/с «Швидка допомога».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Вангелiя»
00.55 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Ретчет i Кланк: Галактичнi рейнджери»
11.00 Х/ф «Принцеса Мален»
12.00 Сiмейка У
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Село на мiльйон»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 Танька i Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.00 «Орел i решка. Шопiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.10 «Орел i решка. Перезавантаження»
00.10 «Орел i решка. Морський сезон»
01.10 «Блокбастери»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
12.55 «Цiлком таємно-2017»
13.25 «Помста природи»
13.40 Х/ф «Гонщик»
15.45 Х/ф «211».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом».  ▲
21.30 Т/с «Касл 2».  ▲
23.00 Т/с «Касл 2».  ▲
00.45 Т/с «Безсмертний».  ▲

01.25 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.40 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Тривожна недiля»
10.50 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.10 Правда життя
09.20 Погляд зсередини
10.20 Дивовижна Iндiя
11.20 Легендарнi замки Закарпаття
12.20 Код доступу
13.15 Речовий доказ
14.30 Правда життя
15.30 Таємницi Другої свiтової
16.25 Диво з острова Борнео
17.10 Дивовижна Iндiя
18.00 Погляд зсередини
18.30 Погляд зсередини
19.00 Секретнi територiї
20.00 Україна: забута iсторiя
20.50 Секретнi територiї
21.45 Велетнi льодовикової ери
22.35 Дивовижна Iндiя
23.30 Таємницi Другої свiтової
00.25 Речовий доказ
01.30 Мiстична Україна
02.15 Великi українцi
05.20 Академiк Корольов

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Реальна мiстика
12.30 Агенти справедливостi.  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благi намiри»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi.  ▲
02.30 Реальна мiстика
04.15 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Мадам». (Францiя).  ▲
08.25 Х/ф «Мiй Аттiла Марсель». (Францiя).  ▲
10.30 Х/ф «Вампiршi». (США).  ▲
12.15 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург).  ■
14.10 Х/ф «Запитайте Сiндi». (США).  ▲
15.40 Х/ф «Весiльний Переполох». (США).  ▲
17.25 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США).  ▲
18.55 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт». (США - Канада).  ▲
20.30 Х/ф «Смерть на похоронах». (США).  ▲
22.00 Х/ф «Дика штучка». (Великобританiя - Францiя).  ▲
23.35 Х/ф «Мадам». (Францiя).  ▲
01.05 Х/ф «Вампiршi». (США).  ▲
02.40 Х/ф «Доля янголiв». (Великобританiя - Францiя - Бельгiя - Iталiя).  ▲
04.35 Х/ф «Дика штучка». (Великобританiя - Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
14.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
00.20 Т/с «Я кажу так»

01.00 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

05.05 Х/ф «Голая бухта».  ▲
07.05 Х/ф «Каникулы мечты».  ▲
08.35 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец Рейха».  ▲
10.35 Х/ф «Звездочка».  ▲
10.40 Х/ф «Феникс».  ▲
12.15 Х/ф «Васаби».  ▲
13.50 Х/ф «Возвращение в Бургундию».  ▲
15.40 Х/ф «Золотой мaльчик».  ▲
17.10 Х/ф «Рай».  ▲
17.20 Х/ф «Однажды в Германии».  ▲
19.00 Х/ф «Страшные сказки».  ■
21.10 Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти».  ▲
22.35 Х/ф «Семейное ограбление».  ▲
00.05 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио».  ▲
01.40 Х/ф «Прощай, Париж».  ▲
03.20 Х/ф «В лесах Сибири».  ▲
04.55 Х/ф «Любит - не Любит».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Анничка»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Гусарська балада»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Леонiд Биков. Зустрiчна смуга»
10.15 «Моя правда»
11.00 Х/ф «Сьомий маршрут»
12.25 Х/ф «Злий намiр».  ▲
15.05 Х/ф «Вiчний поклик»
19.00 Т/с «Повернення Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Дiвчина з гiтарою»

00.45 «Спогади»
01.45 «Академiя смiху»
02.15 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.45 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
00.50 Xsport Студiя
01.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «На гребенi хвилi»
12.30 Телемагазин
13.30 Змiшане єдиноборство
14.30 Дми Мандруй
15.00 Екстремальний спорт
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Артем Далакян - Саравут Таворнхам
20.30 Наука виживати
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Людина, яка змiнила все»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Чорногорiя - Україна
07.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
08.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Третiй матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
10.20 Chelsea World
10.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
12.30 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. 1 перегони
13.10 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. 1 перегони
14.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Четвертий матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
16.10 Змiшане єдиноборство
16.40 Red Bull Air Race. Казань. Огляд
17.10 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
17.50 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
19.10 Red Bull Air Race. Раунд-8. Казань
20.10 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Марко Антонiо Баррера - Ерiк Моралес
21.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Четвертий матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
23.20 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. 2 перегони
00.00 Автоперегони. GT Cup Open. Спа, Бельгiя. 2 перегони
01.20 Chelsea World
01.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
03.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Другий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
05.10 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.15 Т/с «Будинок на холодному ключi»
10.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
10.45 Х/ф «Моя старша сестра»
12.15 Т/с «Коротке слово «немає»
13.00 Т/с «Коротке слово «немає»
14.00 Т/с «Червона королева»
14.45 Т/с «Червона королева»
15.45 Т/с «Щасливий квиток»
16.30 Т/с «Щасливий квиток»
17.15 Т/с «Коротке слово «немає»
18.00 Т/с «Коротке слово «немає»
18.45 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
19.30 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
20.30 Т/с «Червона королева»
21.15 Т/с «Червона королева»
22.15 Т/с «Щасливий квиток»
23.00 Т/с «Щасливий квиток»
00.00 Т/с «Жiночий лiкар»
00.45 Т/с «Жiночий лiкар»
01.30 Т/с «Жiночий лiкар»
02.15 Т/с «Жiночий лiкар»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

Футбол 1

06.00,08.00,10.00,15.40,17.50,19.50,00.10 Топ-матч
06.10 ПСЖ - Наполi. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Львiв - Динамо. Чемпiонат України
10.10 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
12.00 Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Шахтар - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
16.00 Динамо (З) - Янг Бойз. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.00 АЕК - Вiдi. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.00 Динамо (К) - Аякс. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.20 Карабах - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
00.25 Александрiя - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
02.15 Торiно - Рома. Чемпiонат Iталiї
04.05 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,02.15 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат України
07.50,09.50,11.50,16.10,18.15,20.15,22.15,00.15 Топ-матч
08.00 Динамо (З) - Янг Бойз. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00 АЕК - Вiдi. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.00 Динамо (К) - Аякс. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.20 Карабах - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
16.25 Львiв - Динамо. Чемпiонат України
18.25 Наполi - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.25 Торiно - Рома. Чемпiонат Iталiї
22.25 Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.25 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
04.05 Фiорентiна - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці нагородили учасників конкурсу художніх робіт, присвячених пожежній безпеці. ФОТОрепротаж 2921 0
«Той, хто створював обличчя Кременчука»: відкрилася виставка картин Миколи Анісімова. ФОТОрепортаж 3393 0
У Кременчуці нагородили воїнів-добровольців, ветеранів російсько-української війни. ФОТОрепортаж 3841 0