Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 16 СЕРПНЯ

pplus 16 серпня 2019 14:00 866 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні» ☻
11.10 «Шокуючі істини» ▲
11.35 «Неймовірні винаходи» ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
13.30 «Гра долі» ☻
14.00 «Мегазірки» ☻
14.25 «КультУра!» ☻
14.50 «Спільноти тварин» ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 Телешанс
15.50 «Спогади» ☻
16.15 «Заручники свободи» ☻
16.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
17.00 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Мирний воїн» ▲
22.40 Телешанс
22.50 «Гра долі» ☻
23.20 Х/ф «Гол» ☻
01.15 «Еліксир молодості» ☻
02.05 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
03.00 «КультУра!» ☻
03.30 «Спільноти тварин» ☻
03.55 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.20 «Пізнай світ» ☻
04.45 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.00 Абзац
05.35 Kids` Time
05.40 М/с «Сiмейка Крудс»
07.00 М/с «Том i Джерi в дитинствi»
07.55 Kids` Time
08.00 Хто зверху? ▲
09.50 Половинки. ▲
15.40 Х/ф «Прокляття фараона Тута». ▲
19.00 Х/ф «Пункт призначення». ▲
21.00 Х/ф «Пункт призначення 3». ▲
22.50 Х/ф «Пункт призначення 4». ■
00.30 Т/с Клiнiка. ▲

02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 М/с «Врумiз»
06.40 Додолики
07.00 Країна на смак
08.05 Енеїда
09.05 #ВУкраїнi
09.35 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
11.00 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.45 Своя земля
13.00 Новини
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Перу»
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/с «Особливий загiн»
17.15 Погода
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кiно
23.00 Х/ф «Сiльвiо та iншi». ■
01.35 Новини
02.00 UA:Спорт
02.25 Тема дня
03.20 Погода
03.30 #ВУкраїнi
03.55 Разом
04.25 Спiльно
04.55 Своя земля
05.10 Новини
05.30 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15,08.20 Огляд преси
06.25,16.10,21.00,01.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.25 Свiтла енергiя
09.25,16.45 Час громади
10.10,00.25 Полiгон
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.15,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 «Собор на кровi»
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲

19.30 «ТСН»
20.20 «Лiга смiху»
22.25 «Лiга смiху»
00.30 «Київ Вечiрнiй»
02.00 «Київ Вечiрнiй»
04.20 «Секретнi матерiали»
05.00 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Тягар iстини»
11.20 Х/ф «007: Голдфiнгер»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Голдфiнгер»
14.00 Т/с «Вiрний засiб»

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Справа хоробрих». ▲
23.35 «Речдок»
02.10 «Стосується кожного»
03.40 «Орел i решка. Шопiнг»
05.05 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох». ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох». ▲
14.10 Т/с «Марк+Наталка». ▲
15.45 Факти. День
16.20 «На трьох». ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу. ▲
22.55 «На трьох». ▲
23.50 Т/с «Марк+Наталка». ▲
01.25 Факти
01.50 «На трьох». ▲

СТБ

06.35 Т/с «Майор i магiя». ▲
14.30 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика»
16.25 Х/ф «Єсенiя»

17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Єсенiя»
19.45 Х/ф «Неймовiрнi пригоди Адель Блан-Сек»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф «Iз 13 в 30»
01.00 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Замок Шрекенштейн»
11.30 Т/с «Рання пташка»
13.15 Вечiрка
14.15 СуперЖiнка
15.15 4 весiлля
16.15 М/ф «Льодовиковий перiод 2: Глобальне потеплiння»
18.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 М/ф «Льодовиковий перiод 3. Ера динозаврiв»
23.00 Х/ф «Весiльний погром». ■
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
09.00 «Орел i решка. Шопiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.50 Т/с «Доктор Хто 4». ▲

13.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто 4». ▲
17.40 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв». ▲
20.00 Х/ф «Iлюзiонiст». ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Величний Джо». ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.55 «Помста природи»
14.05 Х/ф «Земний Апокалiпсис». ▲
15.35 Х/ф «Астероїд проти Землi». ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Вулкан»
21.20 Х/ф «Висота». ▲
23.00 Х/ф «Вiдсiч». ▲

00.50 «Облом.UA»
02.35 3 тур ЧУ з футболу. «Карпати» - «Марiуполь»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

07.05 Х/ф «Нi пуху, нi пера»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Невиправний брехун»
10.30 Т/с «Смерть бiля раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»ф
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть бiля раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 «IнтерФiльмФест 2019». Справа Бейлiса
00.15 Т/с «Я - охоронець». ▲
02.05 «Свiдок»
02.40 «Випадковий свiдок»
02.50 «Речовий доказ»
03.20 «Легенди бандитського Києва»
03.45 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
08.55 Дикi острови. Фiлiппiни
09.50 Цiкаво.com
10.50 Код доступу
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.10 Таємнича свiтова вiйна
16.10 Горизонт
17.10 Фестивалi планети
18.10 Дикi острови
19.05 Битва цивiлiзацiй
20.00 Скарб.ua
20.50 Гучна справа
21.45 Горизонт
22.45 Галапагоси
23.40 Таємнича свiтова вiйна
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.35 Нашi

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.45 Т/с «Вiдкрите вiкно». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
22.00 Т/с «Веселка в небi»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Веселка в небi»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Веселка в небi». ▲
03.00 Реальна мiстика
05.30 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.45 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако). ▲
08.30 Х/ф «Доля янголiв». (Великобританiя - Францiя - Бельгiя - Iталiя). ▲
10.10 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург). ■
12.05 Х/ф «Близнюки». (США). ☻
13.50 Х/ф «2 днi у Парижi». (Францiя - Нiмеччина). ▲
15.30 Х/ф «Вкради мою дружину». (США). ▲
17.10 Х/ф «Мiй Аттiла Марсель». (Францiя). ▲
18.55 Х/ф «Четверо проти банку». (Нiмеччина). ▲
20.30 Х/ф «Не жартуйте з Zоханом!» (США). ▲
22.20 Х/ф «Смерть на похоронi». (США). ▲
23.50 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако). ▲
01.30 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя). ▲
03.05 Х/ф «9 мiсяцiв суворого режиму». (Францiя). ▲
04.25 Х/ф «Доля янголiв». (Великобританiя - Францiя - Бельгiя - Iталiя). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.25 Х/ф «Мадам». ▲
02.50 Х/ф «В тихом омуте». ▲
04.45 Х/ф «Грабитель». ▲
06.20 Х/ф «Морской волк». ▲
07.45 Х/ф «Морской волк». ▲
09.15 Х/ф «Кровь моей крови». ▲
10.55 Х/ф «Последняя искра жизни». ▲
12.30 Х/ф «Вулкан страстей». ▲
13.50 Х/ф «В лесах Сибири». ▲
15.25 Х/ф «Никаких детей!» ▲
17.05 Х/ф «Новейший завет». ■
18.50 Х/ф «Провал». ▲
19.00 Х/ф «Летнее безумие». ▲
20.25 Х/ф «Мустанг». ▲
22.00 Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти». ▲
23.25 Х/ф «Большой всплеск». ■

Enter-фiльм

05.30 Т/с «Нероби»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.05 «Спогади»
11.05 «Дiти-зiрки»
11.55 «Моя правда»
12.40 Х/ф «Кобзар. Iсторiя однiєї книги»
13.40 Х/ф «Смерть iндiанця Джо»
15.30 Х/ф «Повернення «Святого Луки»
17.20 Х/ф «Версiя полковника Зорiна»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi»
00.20 Х/ф «Панi з папугою»
02.05 Т/с «Розслiдування Мердока»

03.35 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.55 Гарячi новини на Сонцi
18.00 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.40 Гарячi новини на Сонцi
19.45 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.25 Гарячi новини на Сонцi
21.30 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
23.00 Гарячi новини на Сонцi
23.05 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Битва непереможних
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Бiйцiвський клуб»
12.50 Телемагазин
13.50 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Перша лiга. Металiст 1925 - Агробiзнес. Пряма трансляцiя
21.00 Бокс
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «На гребенi хвилi»
23.30 Xsport News
23.40 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Афьон Беледiє - Пiнар Каршияка
07.40 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
09.10 BVB-TV. Футбол. Кубок Нiмеччини. Юрдiнген - Боруссiя Д
10.10 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 3 мiсце. Реал Мадрид - Фенербахче
11.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
13.30 Chelsea World
14.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лiверпуль - Челсi
16.00 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
17.30 Red Bull Air Race. Озеро Белатон, Угорщина. Журнал
18.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Роял Хали Газiантеп
20.10 Chelsea World
21.00 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Челсi - Славiя
22.40 Автоперегони. Euroformula Open. Monza. Iталiя. Перегони 1
23.30 Автоперегони. International GT Open. Monza. Iталiя. Перегони 1
00.40 Бокс. Костя Цзю - Рiккi Хаттон
02.10 BVB-TV. Футбол. Кубок Нiмеччини. Юрдiнген - Боруссiя Д
03.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
04.40 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
09.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
10.30 Т/с «Улюблена вчителька»
11.15 Т/с «Улюблена вчителька»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Лист очiкування»
15.15 Т/с «Лист очiкування»
16.15 Т/с «Лист очiкування»
17.00 Т/с «Лист очiкування»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Востаннє прощаюся»
21.15 Т/с «Востаннє прощаюся»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.45 Т/с «Дорога в порожнечу»
02.30 Т/с «Дорога в порожнечу»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
07.50 Лiверпуль - Челсi. Суперкубок УЄФА 2019
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.20 Передмова до сезону. Чемпiонат Iспанiї
11.15 ПСЖ - Нiм. Чемпiонат Францiї
13.00 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
13.55 Тоттенхем - Барселона. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.00,18.15 «Студiя»
16.25 Матч
18.45 Чемпiонат Францiї. Передмова до туру
19.15 Монако - Лiон. Чемпiонат Францiї
21.00 Чемпiонат Нiмеччини. Передмова до туру
21.25 Live. Баварiя - Герта. Чемпiонат Нiмеччини
23.25 Брюгге - Ейпен. Чемпiонат Бельгiї
01.15 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
01.45 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї
03.35,05.35 Топ-матч
03.45 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 Андерлехт - Мехелен. Чемпiонат Бельгiї
07.50,09.50,12.45,14.45 Топ-матч
08.00 Монако - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00,12.15 «Студiя»
10.25,00.25 Матч
12.55 Шарлеруа - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
15.00 Марсель - Реймс. Чемпiонат Францiї
16.50 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
17.20 Лiверпуль - Челсi. Суперкубок УЄФА 2019
19.35 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
21.25 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
21.55 Live. Атлетiк - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
23.55 Чемпiонат Нiмеччини. Передмова до туру
02.10 Монако - Лiон. Чемпiонат Францiї
03.55 Аталанта - Болонья. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

25 професійних художників та аматорів створюють графіті у Кременчуці. ФОТОрепортаж 465 0
Велике свято для малечі. У Кременчуці відзначили Міжнародний День захисту дітей. ФОТОрепортаж 850 0
У галереї Кременчука представили виставку "Смарагдові розписи" юних художників міста. ФОТО 803 0