Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 9 ВЕРЕСНЯ

pplus 09 вересня 2019 14:00 342 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Мегазірки»  ☻
12.35 «Гра долі»  ☻
13.00 «Скарби саду»  ☻
13.20 «Спогади»  ☻
13.45 «Ровесник»  ☻
13.55 «КультУра!»  ☻
14.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.40 «Дикі тварини»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.30 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Читай по губах»  ▲
01.30 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.05 «Секретні території»  ☻
02.55 Т/с «Рейк»  ☻
03.50 «КультУра!»  ☻
04.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.40 «Їжа богів»  ☻
05.30 «Дзеркало історії»  ☻
06.00 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

Профiлактика

12.00 Х/ф «Мачо i ботан».  ▲
14.10 Х/ф «Мачо i ботан 2».  ▲
16.20 Х/ф «Година пiк».  ▲
18.20 Х/ф «Година пiк 2».  ▲
20.10 Х/ф «Година пiк 3».  ▲
22.00 Т/с «Подорожники».  ▲
23.00 Х/ф «Норбiт».  ▲
01.00 Т/с «Спецзагiн Кобра».  ▲

01.55 Служба розшуку дiтей
02.00 Зона ночi

UA:Перший

Профiлактика

12.00 Своя земля
12.10 Новини
12.25 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Нiдерланди - Хорватiя
13.15 Погода
14.20 Телепродаж
14.40 Новини
14.50 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Україна - Iспанiя
16.55 Плiч-о-плiч
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Разом
19.55 Д/с «Шамварi: територiя диких тварин»
20.30 #@)?$0 з Майклом Щуром
21.00 Новини
21.30 «Зворотнiй вiдлiк»
23.30 Плiч-о-плiч
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Україна - Нiдерланди
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Хорватiя - Iспанiя
05.20 Новини
05.45 Погода

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,15.15 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.45,15.55,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35 Огляд преси
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25 Полiгон
09.25,17.40 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30,21.00,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Лiнiйка документальних проектiв
02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.30 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Грошi»
00.00 «Танцi з зiрками»
03.45 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

03.30 «Орел i решка. Шопiнг»
04.55 М/ф
05.00 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Стосується кожного»
11.15 Х/ф «Апачi»
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Апачi»
13.45 Х/ф «Текумзе»

15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
00.50 «Речдок»
01.50 «Стосується кожного»
02.35 «Орел i решка. Шопiнг»

ICTV

04.45 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей
05.05 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.50 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Не дай себе ошукати
11.00 Секретний фронт
12.45 Факти. День
13.20 Секретний фронт
14.25 Х/ф «Битва титанiв».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Битва титанiв».  ▲
16.55 Х/ф «Гнiв титанiв».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Бiльше нiж правда
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Папаньки».  ▲
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Повiтря».  ■
01.50 Стоп-10

СТБ

12.00 Т/с «Коли ми вдома»
12.35 МастерШеф.  ▲
15.30 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Хата на тата.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Гнiздо дракона»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00 Танька i Володька
13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Iгри приколiв
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
13.20 Х/ф «Легенда танцюючого нiндзя».  ▲

15.00 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.10 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.00 «Орел i решка. Морський сезон»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.10 «Спецкор»
09.45 «ДжеДАI»
10.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
14.05 Х/ф «Орден дракона».  ▲
15.55 Х/ф «Лiтаючi мечi бiля брами Дракона».  ▲

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 6».  ▲
23.10 Х/ф «Смертельне падiння».  ■

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,14.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20,16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.20,15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем

НТН

05.00 «Top Shop»
06.10 Х/ф «Вечiр напередоднi Iвана Купала»
07.30 Х/ф «Валентин i Валентина»
09.20 Х/ф «За двома зайцями»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.00 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.25 «Таємницi кримiнального свiту»
02.25 «Свiдок»
02.55 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.30 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
08.55 Велетнi льодовикової ери
09.55 Погляд зсередини
10.55 Ролан Биков
11.40 Iлюзiї сучасностi
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Таємницi Другої свiтової
17.00 Морськi гiганти
18.00 Життя
19.00 Фантастичнi iсторiї
20.00 Брама часу
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Життя
23.45 Таємницi Другої свiтової
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.40 Таємницi дефiциту
04.55 Єврорабинi

Соціальний

Канал «Україна»

07.30 Гучна справа
08.00 Агенти справедливостi.  ▲
10.00 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Капiтан 2»
00.30 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Iсторiя одного злочину.  ▲
03.00 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Мамма MIA!» (США - Великобританiя - Нiмеччина).  ▲
08.45 Х/ф «Шанхайськi лицарi». (США - Гонконг).  ▲
11.00 М/ф «Монстр у Парижi». (Францiя).  ☻
12.35 Х/ф «Початок часiв». (США).  ▲
14.10 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
15.40 Х/ф «Чотири кiмнати». (США).  ▲
17.15 Х/ф «Одружуся з першою стрiчною». (США).  ▲
18.45 Х/ф «Новi пригоди Аладдiна». (Францiя - Бельгiя).  ▲
20.30 Х/ф «Великий тато». (США).  ▲
22.00 Х/ф «Подружжя Морган тiкає». (США).  ▲
23.40 Х/ф «Мамма MIA!» (США - Великобританiя - Нiмеччина).  ▲
01.30 Х/ф «Китайська головоломка». (Францiя - США - Бельгiя).  ■
03.25 Х/ф «Шанхайськi лицарi». (США - Гонконг).  ▲
05.20 Х/ф «Подружжя Морган тiкає». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.00 Х/ф «Телохранитель».  ▲
01.30 Х/ф «Ямакаси».  ▲
02.55 Х/ф «Королевы ринга».  ▲
04.25 Х/ф «Отель Люкс».  ▲
06.05 Х/ф «Звездочка».  ▲
06.10 Х/ф «Вечность».  ▲
07.55 Х/ф «Черчилль».  ▲
09.25 Х/ф «Развод Надера и Симин».  ▲
11.20 Х/ф «Револьвер».  ▲
13.10 Х/ф «Король керлинга».  ▲
14.25 Х/ф «Отель романтических свиданий».  ▲
15.45 Х/ф «Раз-два-три-вперед!»  ▲
17.30 Х/ф «Любовь и дружба».  ▲
19.00 Х/ф «Паника в Альпах».  ▲
20.30 Х/ф «Французский транзит».  ▲
22.30 Х/ф «Любовь-морковь по-французски».  ■
23.50 Х/ф «Любовь с риском для жизни».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Балаган»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Невiдома версiя. Вiрнi друзi»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Зорянi долi»
11.10 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Такi красивi люди»
13.45 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
15.45 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв»
17.35 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу Диканьки»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Безбатченко»

00.40 «Зорянi долi»
01.10 «Академiя смiху»
01.40 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.10 Кiноляпи
03.55 Саундтреки
04.50 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

01.30,04.50,07.00,07.40,08.20,18.50,21.20 Xsport News
01.40,04.10 Xsport Студiя
02.00 Бiльярд
03.50,04.30 Йой
05.00,10.20,13.15 Телемагазин
06.00,07.50 Наша риболовля
07.10 ДуйМандруй
08.30 Х/ф «Брама дракона»
11.20,14.00,17.20 Бiльярд. Комбiнована пiрамiда. Кубок України. Львiв. Пряма трансляцiя
15.25 Баскетбол. ЧС-2019. Другий раунд. Пряма трансляцiя
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Перша лiга. Металiст 1925 - Мiнай. Пряма трансляцiя
21.00 Бокс
21.30 Україна футбольна
22.40 Х/ф «Мiшель Вальян: Жадання швидкостi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
07.30 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
09.10 Chelsea World
09.40 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
11.20 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
12.50 Змiшане єдиноборство
13.30 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
15.10 Футбол. Чемпiонат Молдови. Шериф - Кодру
16.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Кельн - Боруссiя Д
17.50 Змiшане єдиноборство
18.50 Chelsea World
19.30 Футбол. Англiя. Лiга прем`єра. Лестер Сiтi - Челсi
21.10 Футбол. Чемпiонат Молдови. Зiмбру - Сфинтул Георге
22.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче
00.30 BVB-TV. Футбол. Кубок Нiмеччини. Юрдiнген - Боруссiя Д
01.30 Змiшане єдиноборство
02.30 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 1
03.50 Chelsea World
04.20 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Щоб побачити веселку»
09.45 Т/с «Щоб побачити веселку»
10.30 Т/с «Щоб побачити веселку»
11.15 Т/с «Щоб побачити веселку»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.45 Т/с «Забудь i пригадай»
15.30 Т/с «Забудь i пригадай»
16.15 Т/с «Незломлена»
17.00 Т/с «Незломлена»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Коротке слово «немає»
21.15 Т/с «Коротке слово «немає»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Х/ф «Все не випадково»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

Профiлактика

09.00,14.00 Огляд 1-го iгрового туру. Вiдбiр до Євро-2020
10.30 Iрландiя - Швейцарiя. Вiдбiр до Євро-2020
12.15 Румунiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-2020
15.20 «Автогол»
15.40,22.30 Футбол News
16.05 Сербiя - Португалiя. Вiдбiр до Євро-2020
17.55 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
18.50 Live. Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
20.55,23.40 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
21.35 Live. Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр до Євро-2020
00.10 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
02.05 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
03.55 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.45 Програма передач

Футбол 2

Профiлактика

14.00 Литва - Україна. Вiдбiр до Євро-2020
15.50 «Великий футбол»
16.35 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
18.25 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
18.55 Англiя - Болгарiя. Вiдбiр до Євро-2020
20.40 «Автогол»
20.55,03.15 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
21.35 Live. Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до Євро-2020
23.40 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-2020
01.30 Угорщина - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
04.05 Францiя - Албанiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 459 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 687 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 710 0