Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 9 ТРАВНЯ

pplus 09 травня 2019 09:00 1051 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Гордість світу»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
09.10 «Спільноти тварин»  ☻
09.35 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.05 «Бойові сили»  ▲
10.30 «Мегазірки»  ☻
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спільноти тварин»  ☻
16.10 «Цікаво.com»  ☻
17.00 «Бойові сили»  ▲
17.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.10 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Тривалі заручини»  ▲
22.55 Телешанс
23.05 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
23.55 «Гордість світу»  ☻
00.20 «Еліксир молодості»  ☻
01.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
01.45 «Сім’я від А до Я»  ☻
02.10 «Мегазірки»  ☻
02.35 «Пізнай світ»  ☻
03.00 «Спільноти тварин»  ☻
03.25 «Заручники свободи»  ☻
03.55 «Фіалка терору»  ☻
05.25 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.05 Т/с «Загубленi»
03.55 Служба розшуку дiтей
04.00 Зона ночi
05.15 Абзац
07.05 Kids` Time
07.10 М/с «Том i Джерi шоу»
08.25 Kids` Time
08.30 Т/с «Мерлiн»
11.10 Х/ф «Зброя Бога 4. У пошуках скарбiв».  ▲

13.10 Хто проти блондинок.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Х/ф «Утiкач».  ▲
23.50 Т/с «Загубленi».  ▲
01.35 Х/ф «Пропащi напарники».  ▲

UA:Перший

06.00 «Генiчеськ»
06.30 Свiтло. Бiль примирення
07.30 Спецпроект до Дня пам`ятi i примирення
09.30 Розсекречена iсторiя. Чому вибухнула Друга свiтова вiйна
10.30 «Сiч»
10.55 Д/ф
13.15 РадiоДень
14.05 Розсекречена iсторiя. Чому вибухнула Друга свiтова вiйна
15.15 Д/ф
17.00 Д/ф «Мисливцi на нацистiв»
18.50 Д/ф
19.50 Художественная передача
20.05 Спецпроект до Дня перемоги над нацизмом
21.00 Новини
21.30 Як дивитися кiно?
22.00 Х/ф «Донбас».  ▲

00.00 Новини
00.20 Погода
00.30 Спецпроект до Дня перемоги над нацизмом
01.25 «Генiчеськ»
02.00 Новини
02.20 Погода
02.30 По обiдi шоу
03.20 #ВУкраїнi
03.50 Нашi грошi
04.15 РадiоДень
04.40 «Хронiка Української повстанської Армiї. 1942-1954»
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Невигаданi iсторiї
06.45,08.00,17.00 Час новин. Київ
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25,08.25,00.50 Огляд преси
07.30,08.30,10.10,01.15,05.15 Машина часу
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55,00.30 Погода на курортах
09.20,17.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.05 Томос
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 Лiнiйка документальних проектiв
23.10 «За Чай.com»
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.15 Х/ф «Артистка».  ▲
09.50 Х/ф «За правом любовi».  ▲
17.40 Х/ф «В бiй iдуть тiльки «старi»

19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «Шукаю жiнку з дитиною».  ▲
23.50 Х/ф «Iнша жiнка».  ▲
01.45 Х/ф «Артистка».  ▲

05.40 «ТСН»

Iнтер

04.30 Х/ф «Вони билися за Батькiвщину»
07.00 Марафон «Наша Перемога»
12.20 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни»
13.40 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
15.00 Т/с «Нi кроку назад»

20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Перемога. Одна на всiх»
23.00 «Люди Перемоги. Наша справа права!»
23.50 Х/ф «Гу-га»
02.15 «1377 спалених живцем»
03.00 «Подробицi» - «Час»
03.30 «Стосується кожного»
04.15 «Орел i решка. Шопiнг»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Студiя Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.00 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
09.55 Секретний фронт. Дайджест
12.10 Т/с «Наказано знищити».  ▲
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Наказано знищити».  ▲
15.45 Факти. День
16.05 Т/с «Наказано знищити».  ▲
16.30 Х/ф «Ворог бiля ворiт»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Т/с «Танк».  ▲
00.20 Х/ф «Лабiринт Фавна».  ■
02.20 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

06.05 Моя правда. Джуна
07.00 Моя правда. Михайло Круг: життя в стилi 90-х
07.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
09.45 МастерШеф.  ▲
13.30 Хата на тата.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Т/с «Доньки-матерi»
20.35 Т/с «Доньки-матерi»
20.55 Т/с «Доньки-матерi»
21.30 Т/с «Доньки-матерi»
21.55 Х/ф «Довгоочiкуване кохання»

23.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Хоробрий кравчик»
11.00 Т/с «Рання пташка»

12.00 Вечiрка 2
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.20 «Ух ти show»
08.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.15 Х/ф «Хатiко: найвiрнiший друг»

12.00 «Бєдняков+1»
13.00 «Вiрю не Вiрю»
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
00.00 «Орел i решка. Морський сезон»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Загублений свiт»
13.40 «Помста природи»
14.00 Т/с «Полювання на Вервольфа».  ▲
17.35 «Загублений свiт»
19.25 Т/с «Звонар».  ▲
20.30 Т/с «Звонар».  ▲
21.35 Т/с «Кiстки 11».  ▲

00.45 «Загублений свiт»
02.20 «Облом.UA»
04.20 27 тур ЧУ з футболу. «Зоря» - «Марiуполь»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi» з В. Фроловою i С. Дойком
16.20 «Вибори - 2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.15 Х/ф «Крах iнженера Гарiна»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Крах iнженера Гарiна»
10.40 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Кримiналiст».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Кримiналiст».  ▲
17.05 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
21.20 Т/с «Кримiналiст».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.25 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.20 «Речовий доказ»
03.50 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.15,14.05 Правда життя
09.20 Цiкаво.com
10.20 Африканськi рiчки: дари дощiв
11.20 Актори-фронтовики
12.00 Прокляття Че Гевари
12.55,00.05 Речовий доказ
15.15,22.25 Таємнича свiтова вiйна
16.05 Битва рибалок
16.55 Майор «Вихор»
17.55 Чорна пiхота
18.55 Мiсто, яке зрадили
19.45 Японiя: падiння iмперiї
20.40 Невада: ядерна таємниця
21.35 Справжнi безславнi виродки
01.05 Скарб.ua
01.55 Нашi
05.40 Шалена подорож

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.00 Сьогоднi
10.00 Т/с «Чуже життя»
15.00 Сьогоднi
15.20 Т/с «Чуже життя»
19.00 Сьогоднi
20.00 Т/с «Чуже життя».  ▲
00.30 Т/с «Незломлена»

03.30 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «9 мiсяцiв суворого режиму». (Францiя).  ▲
08.00 Х/ф «Множина». (США).  ▲
10.00 Х/ф «Iндики: Назад у майбутнє». (США).  ☻
11.35 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки». (Францiя).  ■
13.00 Х/ф «Оскар». (Францiя).  ▲
14.25 Х/ф «Доросла несподiванка». (Нiмеччина - США).  ▲
16.05 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
17.35 Х/ф «Брехун, брехун». (США).  ▲
19.00 Х/ф «Прекрасний». (Францiя - Iталiя).  ▲
20.30 Х.ф «Весь я». (США).  ▲
22.05 Х/ф «Як вкрасти хмарочос». (США).  ▲
23.50 Х/ф «9 мiсяцiв суворого режиму». (Францiя).  ▲
01.10 Х/ф «Божевiльня на колесах». (США - Нiмеччина - Великобританiя).  ▲
02.50 Х/ф «Множина». (США).  ▲
04.55 Х/ф «Як вкрасти хмарочос». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

07.15 Х/ф «Отряд особого назначения».  ■
09.00 Х/ф «Супер Брис».  ■
10.30 Х/ф «В поисках янтарной комнаты».  ■
12.20 Х/ф «Этот неловкий момeнт».  ■
14.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие».  ■
15.35 Х/ф «Отель романтических свиданий».  ■
17.00 Х/ф «Завет».  ■
19.05 Х/ф «2+1».  ■
20.55 Х/ф «Телохранитель».  ■
22.30 Х/ф «Медвежий поцелуй».  ■
00.10 Х/ф «Идеальные незнакомцы».  ■
01.45 Х/ф «Праздничный переполох».  ■
03.40 Х/ф «Зимняя жара».  ■
05.15 Х/ф «Копье судьбы».  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Казка про Жiнку i Чоловiка»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
09.55 «Спогади»
11.05 «Актори-фронтовики»
12.00 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Дiд лiвого крайнього»
14.05 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi»
15.50 Х/ф «Ключi вiд неба»
17.05 Х/ф «Доля людини»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Дiвчина без адреси»

00.45 «Спогади»
01.35 «Академiя смiху»
02.05 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.45 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.50 Xsport News
01.00 Наша риболовля
01.50 Xsport Студiя
02.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Бiйцiвський клуб
08.30 Xsport News
08.40 Наука виживати
09.40 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
11.30 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Незломлений»
15.50 Телемагазин
16.35 Наша риболовля
17.30 Наука виживати
18.30 Xsport News
18.40 Змiшане єдиноборство. Road to WWFC 21
21.20 Xsport News
21.30 Битва непереможних
22.20 Х/ф «Крутi вiражi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
07.40 Змiшане єдиноборство
08.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Тунiс - Швецiя
10.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Вердер - Боруссiя Д
11.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Росiя - Македонiя
12.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
14.00 Chelsea World
14.30 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
16.10 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун, Перегони 2
17.20 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Рiкардо Майорга
18.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Вердер - Боруссiя Д
19.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакар`я ББ
20.50 Змiшане єдиноборство
22.00 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
23.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Угорщина - Тунiс
00.20 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Рiкардо Майорга
01.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Майнц
02.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Банвiт
03.50 Chelsea World
04.20 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Т/с «Щасливий квиток»
11.30 Т/с «Щасливий квиток»
12.30 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
13.15 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
14.15 Т/с «Два життя»
15.00 Т/с «Два життя»
15.45 Т/с «Незломлена»
16.30 Т/с «Незломлена»
17.15 Т/с «Незломлена»
18.00 Т/с «Незломлена»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.10 Т/с «Два життя»
23.00 Т/с «Два життя»
00.00 Т/с «Щасливий квиток»
00.45 Т/с «Щасливий квиток»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї
07.45 Десна - Чорноморець. Чемпiонат України
09.30,21.15 Журнал Лiги Європи
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.25 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.10 Хаддерсфiлд - МЮ. Чемпiонат Англiї
13.55 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї
16.05,18.20 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.30,23.55 Аякс - Тоттенхем. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.50 «Бомбардир» А. Мiлевський
19.30 Ман Сiтi - Лестер. Чемпiонат Англiї
21.45 Live. Валенсiя - Арсенал. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
01.45 «Ситкорiзи»
02.15 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
04.05 Челсi - Айнтрахт. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Топ-матч
06.20 Гент - Брюгге. Чемпiонат Бельгiї
08.10,10.25 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.35,19.30 Аякс - Тоттенхем. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.55 Дженоа - Рома. Чемпiонат Iталiї
12.40 «Ситкорiзи»
13.10 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України
15.00,19.00 Журнал Лiги Європи
15.30,00.25 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
17.15 Арсенал - Брайтон. Чемпiонат Англiї
21.15,23.55 «Шлях в Баку»
21.50 Live. Челсi - Айнтрахт. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
02.15 Ман Сiтi - Лестер. Чемпiонат Англiї
04.05 Валенсiя - Арсенал. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Фестиваль краси та грації: кременчуцька виставка-ярмарок зібрала тисячі відвідувачів. ФОТО 141 0
На 449 річницю міста бібліотекарі відкрили сторінки сивого минулого Кременчука. ФОТО 230 0
Підняти вітрила! У День міста у Кременчуці пройшов парад вітрильників. ФОТО 253 0