Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 8 ВЕРЕСНЯ

pplus 08 вересня 2019 09:00 259 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «КультУра!»  ☻
07.35 «Гра долі»  ☻
08.05 «Заручники свободи»  ☻
08.35 «Скарби саду»  ☻
09.00 «День за днем». Інформаційний щотижневик
10.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
10.20 «Фіалка терору»  ☻
11.05 «Ровесник»  ☻
11.15 Х/ф «Хліб та троянди»  ☻
13.00 Телешанс
13.10 «День за днем». Інформаційний щотижневик
14.10 «Дикі тварини»  ☻
14.35 «Визначні досягнення людства»  ☻
15.00 М/ф для дітей
15.25 Телешанс
15.35 «Гра долі»  ☻
16.05 «Мегазірки»  ☻
16.30 «Божевільний світ»  ▲
17.20 «Скарби саду»  ☻
17.40 Телешанс
17.50 «Історії великого кохання»  ▲
18.40 Х/ф «Невидимий бік»  ☻
20.50 Телешанс
21.00 Х/ф «Читай по губах»  ▲
23.00 Телешанс
23.10 Х/ф «Експрес»  ☻
01.20 «Еліксир молодості»  ☻
02.10 «КультУра!»  ☻
02.35 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
03.00 «Заручники свободи»  ☻
03.25 «Апельсинова долька»  ☻
04.15 «Дзеркало історії»  ☻
05.05 «Спогади»  ☻
05.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
05.50 Х/ф «Драконiвськi перли: Еволюцiя»
07.10 Х/ф «Похмурi небеса».  ▲
09.10 Х/ф «Явище».  ▲
11.10 Х/ф «Антиганг».  ▲
13.00 Х/ф «Кiкбоксер: Вiдплата».  ▲
14.50 Х/ф «Кiкбоксер: Реванш».  ▲
17.10 Х/ф «Солт».  ▲
19.10 Х/ф «Скеля»
22.00 Х/ф «24 години на життя».  ■
00.00 Х/ф «Кiкбоксер: Вiдплата».  ▲

01.50 Зона ночi
Профiлактика

UA:Перший

06.00 Розсекречена iсторiя
06.30 «Волинянин»
07.00 Новини
07.05 «Волинянин»
07.35 «Хронiка Української повстанської Армiї. 1942-1954»
08.00 Новини
08.05 «Хронiка Української повстанської Армiї. 1942-1954»
08.50 Погода
09.00 Новини
09.05 Д/ф
10.15 Розсекречена iсторiя
11.20 Тема дня
12.00 Хвилина мовчання. 75-тi роковини початку депортацiї українцiв з Лемкiвщини, Надсяння, Холмщини, Пiвденного Пiдляшшя, Любачiвщини, Захiдної Бойкiвщини у 1944-1951 роках
12.03 Тема дня
12.20 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Україна - Нiдерланди
14.20 Д/с «Мегаполiси»
14.55 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Хорватiя - Iспанiя
16.55 Перший на селi
17.25 Розсекречена iсторiя
18.25 Д/ф
19.20 Погода
19.30 Д/с «Суперчуття»
20.00 Д/с «Таємницi людського мозку».  ▲
21.00 Новини
21.25 Тема дня
22.25 Розсекречена iсторiя
23.30 Новини
23.55 Телепродаж Тюсо
Профiлактика

5 канал

06.00,09.30 Вiкно до Америки
06.25,10.05,13.30,14.10,20.00,02.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,12.55,15.55,18.55,23.10 Погода в Українi
07.15,04.20 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,22.00,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.10,08.55,09.55,10.55,11.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.15 Погода на курортах
08.40 Натхнення
09.10 Автопiлот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.30,03.15 Кiно з Я. Соколовою
11.30 Будемо жити
12.10 Невигаданi iсторiї
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.20 Свiтла енергiя
15.35 Паспортний сервiс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.15,22.05,01.15,05.10 Лiнiйка документальних проектiв
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time
23.15,00.20 Полiгон
00.50,01.55 Огляд преси

Канал «1+1»

06.00 «ТСН»
06.35 М/ф
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
11.00 «Свiт навиворiт 4»
11.50 Х/ф «Геркулес».  ▲
13.45 Х/ф «Втеча з Шоушенка».  ▲
16.40 Х/ф «Марсiанин».  ▲

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
00.10 Х/ф «Чужа молитва».  ▲
02.00 «Лiга смiху»
05.00 «ТСН»

Iнтер

05.15 «Життя»
06.05 Х/ф «Мiський романс»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту»
11.00 «Орел i решка. Морський сезон 3»
12.00 Т/с «Тягар iстини 2».  ▲
13.50 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
17.50 Х/ф «007: Завтра не помре нiколи».  ▲

20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «007: I цiлого свiту замало»
23.10 Х/ф «Багровi рiчки».  ▲

01.10 «Речдок»

ICTV

04.40 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
04.55 Факти
05.20 Секретний фронт
06.05 Громадянська оборона
07.00 Антизомбi. Дайджест
08.00 Т/с «Володимирська, 15».  ▲
11.35 Х/ф «Царство небесне».  ▲

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Царство небесне».  ▲
14.30 Х/ф «Вiйна богiв. Безсмертнi».  ▲
16.30 Х/ф «Боги Єгипту».  ▲

18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Битва титанiв».  ▲
22.45 Х/ф «Гнiв титанiв».  ▲
00.35 Т/с «Патруль «Самооборона»

СТБ

03.50 Х/ф «Два капiтани»
12.55 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Один за всiх.  ▲
21.00 Я соромлюсь свого тiла.  ▲
00.35 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
Профiлактика

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф «Прогулянки з динозаврами»
13.30 М/ф «Гнiздо дракона»
15.00 Х/ф «Обдарована»
17.00 Х/ф «Час».  ▲

19.00 М/ф «Епiк»
21.00 Х/ф «Свiтанок планети мавп».  ▲
23.30 Панянка-селянка
00.30 Т/с «Домашнiй арешт»
01.30 Теорiя зради
02.20 БарДак
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.25 М/ф «Вiдважна Лiфi»
10.15 М/с «Земля до початку часiв»
11.10 Х/ф «Хатiко: найвiрнiший друг»
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту»
01.00 Х/ф «Вiн i Вона».  ▲
03.10 «Орел i решка. Навколо свiту»
04.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «ДжеДАI. Дайджест»
11.00 Т/с «Опер за викликом 4».  ▲
13.00 Х/ф «Катастрофа на авiалiнiї».  ▲
14.45 Х/ф «Сталевий свiтанок».  ▲
16.45 Х/ф «Петля часу».  ▲
19.00 Х/ф «Заручник».  ▲
21.05 Х/ф «Клин клином».  ▲

23.00 «ПроФутбол»
00.20 «Облом.UA»

Прямий

10.00,11.00,14.00,15.00,16.00,17.45,20.45 «Репортер». Новини
10.10 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулинською
11.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
14.15,15.15,16.15 Прямий ефiр
17.00 «Про особисте» з Н. Фiцич
18.00,19.00,20.00 Ток-шоу в прямому ефiрi
21.00 «Пiдсумки тижня»
23.00 «Вата-шоу»

НТН

05.45 Х/ф «Самотня жiнка бажає познайомитись»
07.20 «Страх у твоєму домi»
11.00 Х/ф «Морський характер»
12.55 Х/ф «Беремо все на себе»
14.25 Х/ф «Улюблений зять»
17.10 Х/ф «Скаженi».  ▲
19.00 Х/ф «Одиночне плавання»
20.50 Х/ф «Слiпий».  ▲
22.40 Х/ф «Вцiлiлий».  ▲
01.00 Х/ф «Дорiан Грей».  ■

03.00 «Речовий доказ»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.45 Мiстична Україна
08.35 Прихована реальнiсть
10.15 Речовий доказ
11.25 Таємницi Другої свiтової
13.25 Найбiльшi обмани в iсторiї
15.55 Життя
17.55 Прихована реальнiсть
20.25 Найбiльшi обмани в iсторiї
22.55 Мiстична Україна
23.40 Гордiсть України

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.10 Т/с «Виноград».  ▲
13.00 Т/с «Доля обмiну не пiдлягає».  ▲
17.00 Т/с «День сонця»

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
21.00 Т/с «День сонця».  ▲
23.00 Т/с «Дружини на стежцi вiйни»

01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Дружини на стежцi вiйни».  ▲
03.10 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
04.45 Зоряний шлях
Профiлактика

VIP Comedy

06.45 Х/ф «Китайська головоломка». (Францiя - США - Бельгiя).  ■
08.40 М/ф «Монстр у Парижi». (Францiя).  ☻
10.10 Х/ф «Американський пирiг: Все в зборi». (США).  ■
12.00 Х/ф «Старскi i Хатч». (США).  ▲
13.40 Х/ф «Мамма MIA!» (США - Великобританiя - Нiмеччина).  ▲
15.30 Х/ф «Шанхайськi лицарi». (США - Гонконг).  ▲
17.25 Х/ф «Початок часiв». (США).  ▲
19.00 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
20.30 Х/ф «Чотири кiмнати». (США).  ▲
22.05 Х/ф «Одружуся з першою зустрiчною». (США).  ▲
23.35 Х/ф «Китайська головоломка». (Францiя - США - Бельгiя).  ■
01.30 Х/ф «Старскi i Хатч». (США).  ▲
03.10 Х/ф «Бандитки». (США - Францiя).  ▲
04.50 Х/ф «Одружуся з першою зустрiчною». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Сiмейнi мелодрами
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Любовь с риском для жизни».  ▲
02.40 Х/ф «С добрым утром, принцесса».  ▲
04.25 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
06.10 Х/ф «Автобан».  ▲
07.40 Х/ф «Валландер».  ▲
09.20 Х/ф «Я, Анна».  ▲
10.45 Х/ф «Альбер Камю».  ▲
12.25 Х/ф «Отпетые мошенники».  ▲
14.00 Х/ф «Идеалист».  ▲
15.50 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
17.20 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
18.50 Х/ф «Маяк».  ▲
19.00 Х/ф «Супер Брис».  ▲
20.25 Х/ф «Амели».  ▲
22.20 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲

Enter-фiльм

04.40 Х/ф «Чекаю i сподiваюся»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Леонiд Биков. Стрiчна смуга»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.05 «Моя правда»
11.45 Х/ф «Час хризантеми».  ▲
13.10 Х/ф «Такi красивi люди»
14.35 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє»
16.30 Х/ф «Безбатченко»
18.20 Х/ф «Графиня Коссель»
21.00 Х/ф «Небезпечний поворот»
00.40 Х/ф «Карусель»

02.10 «Володимир Iвасюк. Iдеальне вбивство»
03.00 Кiноляпи
03.40 Саундтреки
04.10 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Паралельний свiт
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
17.55 Гарячi новини на Сонцi
18.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.00 Гарячi новини на Сонцi
19.05 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
20.55 Гарячi новини на Сонцi
21.00 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.40 Гарячi новини на Сонцi
22.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.45 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.00 Паралельний свiт

Xsport

01.00 Xsport News
01.10 Бiльярд
04.00 Xsport Студiя
04.20 Наша риболовля
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Карате. Прем`єр-лiга. Токiо. Пряма трансляцiя
07.30 Х/ф «127 годин»
09.00 Карате. Прем`єр-лiга. Токiо. Пряма трансляцiя
10.00 Телемагазин
10.30 Бiйцiвський клуб
10.55 Баскетбол. ЧС-2019. Другий раунд. Пряма трансляцiя
13.00 Телемагазин
13.30 Стронгмен. Ford Trucks Чемпiонат України 2019
14.55 Хокей. Donbass Open Cup-2019. Земгале - Кременчук. Пряма трансляцiя
17.20 Бокс. Повєткiн - Руденко
18.45 Xsport News
18.55 Хокей. Donbass Open Cup-2019. Донбас - Краковiя. Пряма трансляцiя
21.20 Хокей. Лiга чемпiонiв. Тршинець - Юнiсть
23.20 Х/ф «Брама дракона»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче
07.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iсландiя - Францiя
09.00 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 1
10.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Афьон Беледiє - Анадолу Ефес
12.00 Змiшане єдиноборство
12.20 Red Bull Air Race. Перегони R8. Тiба, Японiя
13.25 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
14.50 Змiшане єдиноборство
15.45 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 2
16.45 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 2
18.00 Red Bull Air Race. Перегони R14. Тiба, Японiя
19.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iсландiя - Францiя
20.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Тофаш
22.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
23.00 Red Bull Air Race. Перегони R8. Тiба, Японiя
00.00 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
01.50 Chelsea World
02.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
04.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар»
07.00 Т/с «Черговий лiкар»
07.45 Т/с «Черговий лiкар»
08.30 Х/ф «Все не випадково»
10.00 Х/ф «Кардiограма любовi»
11.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
12.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
13.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
14.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Коротке слово «нi»
17.15 Т/с «Коротке слово «нi»
18.00 Т/с «Коротке слово «нi»
18.45 Т/с «Коротке слово «нi»
19.30 Т/с «Коротке слово «нi»
20.15 Т/с «Коротке слово «нi»
21.15 Т/с «Незломлена»
22.00 Т/с «Незломлена»
22.45 Т/с «Незломлена»
23.30 Т/с «Незломлена»
00.15 Х/ф «Мiський пейзаж»
01.45 Т/с «Забудь i пригадай»
02.30 Т/с «Забудь i пригадай»
03.15 Т/с «Забудь i пригадай»
04.00 Т/с «Забудь i пригадай»
04.45 Т/с «Забудь i пригадай»
05.30 Т/с «Забудь i пригадай»

Футбол 1

06.00 Огляд 1-го iгрового туру. Вiдбiр до Євро-2020
06.55 Сербiя - Португалiя. Вiдбiр до Євро-2020
08.45,14.20,03.20 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.30,22.30 Футбол News
10.25 «Автогол»
10.40,13.15 «Головна команда»
11.30 Литва - Україна. Вiдбiр до Євро-2020
13.55 Журнал Лiги чемпiонiв
15.50 Live. Вiрменiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
16.45 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
17.55,23.40 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
18.50 Live. Грузiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-2020
20.55 «Великий футбол»
21.40 Live. Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
00.10 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
01.35 Англiя - Болгарiя. Вiдбiр до Євро-2020
04.35 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
Профiлактика

Футбол 2

06.00 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
07.15 Словаччина - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
09.00 Англiя - Болгарiя. Вiдбiр до Євро-2020
10.45 Журнал Лiги чемпiонiв
11.15 Сербiя - Португалiя. Вiдбiр до Євро-2020
13.00 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
14.25,17.05 «Головна команда»
15.15 Литва - Україна. Вiдбiр до Євро-2020
17.55 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
18.50 Live. Швейцарiя - Гiбралтар. Вiдбiр до Євро-2020
19.45 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
20.55 «Автогол»
21.10,04.30 Журнал Лiги чемпiонiв
21.35 Live. Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-2020
23.45 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
00.40 Вiрменiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
02.30 Огляд матчу «Литва - Україна». Вiдбiр до Євро-2020
02.40 Грузiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-2020
Профiлактика

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 199 0
Концерт «Дизель шоу» в Кременчуці зібрав аншлаг. ФОТО 370 0
"Доки світло не згасне назавжди": Макс Кідрук у Кременчуці презентував новий роман 607 0