Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 8 ТРАВНЯ

pplus 08 травня 2019 13:00 1008 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Гордість світу»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
09.10 «Спільноти тварин»  ☻
09.35 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.00 «Заручники свободи»  ☻
10.30 «Цікаво.com»  ☻
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.35 «Квест»  ☻
14.05 «Пізнай світ»  ☻
14.30 «Гордість світу»  ☻
14.55 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спільноти тварин»  ☻
16.10 «Фіалка терору»  ☻
16.55 «Бюджетний відпочинок»  ☻
17.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.10 «Бойові сили»  ▲
18.35 Телешанс
18.45 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гордість світу»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Тривалі заручини»  ▲
01.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.20 «Еліксир молодості»  ☻
03.05 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
04.15 «Мегазірки»  ☻
04.40 «Пізнай світ»  ☻
05.05 «Спільноти тварин»  ☻
05.30 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.50 Абзац
05.35 Kids` Time
05.40 М/с «Лунтiк»
06.40 Kids` Time
06.45 Т/с «Мерлiн»
10.15 Х/ф «Ворог держави».  ▲

13.00 Любов на виживання.  ▲
17.00 Х/ф «На глибинi 6 футiв».  ▲
19.00 Х/ф «Перл Харбор»
22.50 Х/ф «З мiркувань сумлiння».  ▲
01.35 Т/с «Загубленi».  ▲

UA:Перший

06.00 «Вони боролись до загину»
06.30 «Срiбна земля. Хронiка Карпатської України. 1919-1939»
07.00 Новини
07.05 «Срiбна земля. Хронiка Карпатської України. 1919-1939»
08.00 Новини
08.05 «Золотий вересень. Хронiка Галичини 1939-1941»
09.00 Новини
09.10 «Молодiсть 1927»
09.25 Новини
09.35 Д/ф
10.35 Погода
10.45 «Молодiсть 1927»
11.05 Розсекречена iсторiя. Українцi у Другiй свiтовiй вiйнi
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв Другої свiтової вiйни
12.01 Розсекречена iсторiя. Чому вибухнула Друга свiтова вiйна
13.00 Новини
13.15 РадiоДень
13.45 Свiтло. Бiль примирення
15.00 Новини
15.10 Розсекречена iсторiя. Українцi у Другiй свiтовiй вiйнi
16.15 Д/ф «Мисливцi на нацистiв»
18.00 Новини
18.20 Тема дня
18.50 Х/ф
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Спецпроект до Дня пам`ятi i примирення
22.40 Перша хвилина свiту
23.15 Схеми. Корупцiя в деталях
23.50 Новини

00.15 Розсекречена iсторiя
01.05 Спецпроект до Дня пам`ятi i примирення
02.00 Новини
02.25 Перша хвилина свiту
03.00 Розсекречена iсторiя
03.50 Погода
04.05 РадiоДень
04.30 «Хронiка Української повстанської Армiї. 1942-1954»
05.25 Погода
05.30 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.25,10.10,01.15,05.15 Машина часу
06.45,08.00,17.00 Час новин. Київ
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.45 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,00.35,01.10 Погода на курортах
08.20 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.10 Томос
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.45 Огляд преси
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.05 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «В бiй iдуть тiльки «старi»
22.00 Х/ф «Крути 1918».  ▲
00.00 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати»
01.35 Х/ф «Кредо вбивцi».  ▲

04.30 «Розсмiши комiка»
05.20 «ТСН»

Iнтер

05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Х/ф «Iндокитай».  ▲
10.00 Т/с «Султан мого серця»

12.00 Новини
12.25 Х/ф «Куди приводять мрiї».  ▲
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Слiдчий Горчакова».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»

23.45 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування»
01.10 «Стосується кожного»
02.10 «Стосується кожного»
02.55 «Подробицi» - «Час»
03.40 «Чорна пiхота»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Студiя Вашингтон
04.35 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.00 Громадянська оборона
11.00 Т/с «Один у полi воїн».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Один у полi воїн».  ▲
15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Лють».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Т/с «Наказано знищити».  ▲
23.50 Д/ф «Вони закiнчили вiйну»
01.35 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

06.10 Моя правда. Олена Проклова
07.05 Моя правда Вiктор Цой. Кумир пiд пiдбором
08.05 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
10.50 МастерШеф.  ▲
15.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Т/с «Доньки-матерi»
20.35 Т/с «Доньки-матерi»
20.55 Т/с «Доньки-матерi»
21.30 Т/с «Доньки-матерi»
21.55 Х/ф «Лабiринти кохання».  ▲

23.45 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Якось у лiсi»
11.00 Х/ф «Холодне серце»
12.30 Т/с «Зачароване королiвство»
17.00 Х/ф «Проти природи: Велика подорож слонiв»
18.30 Х/ф «Проти природи 2: Вижити в Серенгет»

20.00 М/ф «Норм та Незламнi»
21.30 Х/ф «Дика».  ▲
23.40 Щоденники Темного
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Земля до початку часiв»
08.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.30 Х/ф «Найкраща пропозицiя»
13.00 Х/ф «Хатiко: найвiрнiший друг»

14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож»
23.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
00.00 «Орел i решка. Морський сезон»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад 2»
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.50 «Рiшала 2»
11.45 «Загублений свiт»
13.40 «Помста природи»
14.05 Х/ф «Конан-варвар».  ▲
16.25 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Звонар».  ▲
20.30 Т/с «Звонар».  ▲
21.30 Т/с «Третього не дано»
00.45 Х/ф «Акуляче торнадо: Серце акули»

02.00 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi» з В. Фроловою i С. Дойком
16.20 «Вибори - 2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.40 Х/ф «Вир»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Без права на провал»
10.35 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Кримiналiст».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Кримiналiст».  ▲
17.05 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
21.20 Т/с «Кримiналiст».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.20 «Речовий доказ»
03.50 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.30,14.10 Правда життя
09.30,18.00,05.20 Шалена подорож
10.20,17.00,22.35 Дика Арктика
11.20 Брама часу
12.10 Прихована реальнiсть
13.00,00.20 Речовий доказ
15.20,23.30 Таємнича свiтова вiйна
16.10,21.45 Короп: полювання на монстра
18.50,20.50 Фантастичнi iсторiї
19.50,01.30 Мiстична Україна
02.20 Там, де нас нема

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.10 Сьогоднi
04.00 Реальна мiстика
04.45 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Множина». (США).  ▲
08.50 «Божевiльнi сусiди». (Францiя - Бельгiя).  ▲
10.45 М/ф «Пiрати! Банда невдах». (Великобританiя - США).  ▲
12.35 Х/ф «Шалено закоханий». (Iталiя).  ▲
14.15 Х/ф «9 мiсяцiв суворого режиму». (Францiя).  ▲
15.35 Х/ф «Множина». (США).  ▲
17.30 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки». (Францiя).  ■
18.55 Х/ф «Доросла несподiванка». (Нiмеччина - США).  ▲
20.30 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
22.00 Х/ф «Брехун, брехун». (США).  ▲
23.25 Х/ф «Множина». (США).  ▲
01.20 «Божевiльнi сусiди». (Францiя - Бельгiя).  ▲
02.55 Х/ф «Оскар». (Францiя).  ▲
04.40 Х/ф «Брехун, брехун». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Сiмейнi мелодрами
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

07.10 Х/ф «Зимняя жара».  
08.50 Х/ф «Неудержимыe».  
10.10 Х/ф «Копье судьбы».  
12.00 Х/ф «Суперстар».  
13.55 Х/ф «Как назло Сибирь».  
15.30 Х/ф «Серьезная игра».  
17.25 Х/ф «Мои черничные ночи».  
19.00 Х/ф «В тихом омуте».  
21.00 Х/ф «Моби Дик».  
23.55 Х/ф «Такой же предатель, как и мы».  
01.40 Х/ф «Гавана, я люблю тебя».  
03.45 Х/ф «Королевы ринга».  
05.20 Х/ф «Красотки в Париже».  

Enter-фiльм

05.40 Х/ф «Голод-33»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
09.55 «Леонiд Биков. Зустрiчна смуга»
10.50 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Кам`яна душа»
13.25 Х/ф «Пан Володийовський»
16.20 Х/ф «Особливо важливе завдання»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Водоверть»

00.45 «Спогади»
01.35 «Академiя смiху»
02.05 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.45 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.40 Xsport News
00.50 Наша риболовля
01.30 Xsport Студiя
01.50 Фрi-файт
04.10 Xsport Студiя
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Екстра-футзал
08.30 Xsport News
08.40 Життя на кону
09.40 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
11.30 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Диво»
15.50 Телемагазин
16.35 Наша риболовля
17.30 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
18.30 Xsport News
18.40 Бокс. Нью-Джерсi. Реджiс Прогре - Кирил Релiх, Нонiто Донейр - Стефон Янг
20.50 Бiйцiвський клуб
21.20 Xsport News
21.30 Наука виживати
22.20 Х/ф «Незломлений»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Тунiс - Швецiя
07.20 Змiшане єдиноборство
08.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакар`я ББ
09.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
10.40 Chelsea World
11.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
13.10 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
14.50 Змiшане єдиноборство
15.30 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Тунiс - Швецiя
16.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
18.30 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун, Перегони 1
20.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Вердер - Боруссiя Д
21.00 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Рiкардо Майорга
21.50 Змiшане єдиноборство
22.40 Chelsea World
23.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
01.10 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Францiя - Iспанiя
02.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
04.10 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Рiкардо Майорга
05.00 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Т/с «Щасливий квиток»
11.30 Т/с «Щасливий квиток»
12.30 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
13.15 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
14.15 Т/с «Два життя»
15.00 Т/с «Два життя»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Т/с «Востаннє прощаюся»
18.00 Т/с «Востаннє прощаюся»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.10 Т/с «Два життя»
23.00 Т/с «Два життя»
00.00 Т/с «Щасливий квиток»
00.45 Т/с «Щасливий квиток»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Хаддерсфiлд - МЮ. Чемпiонат Англiї
07.45,23.00 Журнал Лiги Європи
08.15 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.25 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України
12.10 Арсенал - Брайтон. Чемпiонат Англiї
13.55 Десна - Чорноморець. Чемпiонат України
16.05,18.20 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.30 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.45 Борнмут - Тоттенхем. Чемпiонат Англiї
20.35,22.30 Топ-матч
20.40 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї
23.30 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат України
01.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
02.15 Вест Хем - Саутгемптон. Чемпiонат Англiї
04.05 Наполi - Кальярi. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,17.25,19.30 Топ-матч
06.20 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї
08.10,10.25 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.35,19.40 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.55 Борнмут - Тоттенхем. Чемпiонат Англiї
12.45 Журнал Лiги Європи
13.15 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї
15.05 «Ситкорiзи»
15.35 Ман Сiтi - Лестер. Чемпiонат Англiї
17.40 Удiнезе - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
21.30,23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв»
21.50 Live. Аякс - Тоттенхем. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.25 Хаддерсфiлд - МЮ. Чемпiонат Англiї
02.15 Десна - Чорноморець. Чемпiонат України
04.05 Кардiфф - Крiстал Пелас. Чемпiонат Англiї
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці відомий художник представив одразу 160 робіт: від смаколиків до філософії. ФОТОрепортаж 637 0
Кременчук став містом, в якому Україна та Казахстан міцно закріпили свої відносини. ФОТОрепортаж 855 0
Яким ти був, Кременчук? Фотографії старого міста, якого ми не знали. ФОТО 1090 0