Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 8 СЕРПНЯ

pplus 08 серпня 2019 14:00 420 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні» ☻
11.10 «Шокуючі істини» ▲
11.35 «Неймовірні винаходи» ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
13.35 «ФізкультУра!» ☻
14.00 «Гра долі» ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.50 «Мегаполіси» ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади» ☻
16.10 «Ровесник» ☻
16.20 «Мегазірки» ☻
16.45 «Пізнай світ» ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
22.15 «Гра долі» ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Грейсі» ▲
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Їжа богів» ☻
02.30 Т/с «Чужі гріхи» ☻
03.15 «ФізкультУра!» ☻
03.45 «Мегаполіси» ☻
04.10 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.35 «Ровесник» ☻
04.50 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.00 Абзац
05.45 Kids Time
05.50 М/с «Сiмейка Крудс»
07.05 Kids Time
07.10 Шоу Оля
08.10 Хто зверху? ▲
10.10 Т/с «Чаклунки». ▲
11.10 Гастарбайтери
17.00 Вар`яти. ▲
21.00 Х/ф «Синя безодня». ▲
22.50 Х/ф «Червоний горобець». ▲
01.50 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 М/с «Врумiз»
06.40 Додолики
07.00 Країна на смак
08.00 Енеїда
09.00 #ВУкраїнi
09.30 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
11.00 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.45 Своя земля
13.00 Новини
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Грецiї»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Синхрон. Чоловiки. 10м. Фiнал
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Жiнки. 3м. Фiнал
20.00 Перший на селi
20.30 Д/с «Дикi тварини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.20 Д/с «Тваринна зброя»
23.20 Новини
23.45 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Жiнки. 3м. Фiнал
04.20 Разом
04.50 #ВУкраїнi
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20 Огляд преси
06.20,16.10,21.00,02.15,05.35 Машина часу
06.45 Час новин. Київ
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25 MEDекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20,15.15 Невигаданi iсторiї
09.25,17.45 Час громади
10.10,05.15 Полiгон
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.20 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50 Х/ф «Незабутнє лiто». ▲
00.35 Х/ф «З iншого боку лiжка». ▲

02.05 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». ▲
05.35 «ТСН»

Iнтер

02.30 «Орел i решка. Шопiнг»
03.50 «Україна вражає»
04.10 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 «Речдок»
08.50 «Стосується кожного»
09.50 Т/с «Я подарую тобi свiтанок». ▲
10.55 Т/с «Розрив». ▲
12.30 Х/ф «Чаклунське кохання»
14.20 Т/с «Вiрний засiб»

16.10 «Речдок»
17.10 «Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова». ▲
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Пiдроблена iсторiя»
00.45 «Стосується кожного»
01.40 «Подробицi» - «Час»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Секретний фронт
11.45 Т/с «Контакт». ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Контакт». ▲
14.25 Х/ф «Iнтимний словник». ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Iнтимний словник». ▲
16.55 Х/ф «Машина часу». ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.25 Антизомбi. Дайджест
21.10 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Контакт». ▲
23.35 Т/с «Шулер». ▲
01.40 Т/с «Невиправнi». ▲
02.20 Т/с «Таємницi та брехня». ▲

03.10 Стоп-5

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.30 МастерШеф. ▲
13.25 Цiєї митi рiк потому. ▲
15.35 Х/ф «У дзеркала два обличчя»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «У дзеркала два обличчя»
18.50 Х/ф «Весiлля найкращого друга»
21.00 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя». ▲
00.45 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Кiт у чоботях»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
22.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.00 «Орел i решка. Шопiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.50 Т/с «Доктор Хто». ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто». ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус». ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.00 «Вiрю не Вiрю»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 4». ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
12.00 «Помста природи»
12.20 Х/ф «Хмарний атлас». ▲
15.30 Х/ф «Серед бiлого дня». ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
21.35 Т/с «Касл 4». ▲
23.10 Т/с «Касл 4». ▲
00.55 Т/с «Пляжний коп 4». ▲

01.35 «Облом.UA»
04.15 Квалiфiкацiя ЛЧ. «Зоря» - «Будучность»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.30 Х/ф «Диво в краї забуття»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Сто грамiв» для хоробростi...»
10.30 Т/с «Смерть у раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Вартiсть життя»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.35 Т/с «Швидка». ▲

02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.25 Правда життя
09.35 Дикi острови
10.30 Цiкаво.com
11.30 Iсторiя українських земель
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.10 Земля 2050
16.10 Мисливцi за торнадо
17.10 Цiкаво.com
18.10 Замерзла планета
19.05 Битва цивiлiзацiй
20.00 Мiстична Україна
20.50 Битва цивiлiзацiй
21.45 Мисливцi за торнадо
22.45 Замерзла планета
23.45 Земля 2050
00.45 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Жертви краси
03.30 Мерилiн Монро
04.15 Органи на експорт
05.10 Дикi острови

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичi в турне
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiкно життя 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Вiкно життя 2». ▲
00.30 Х/ф «Дике поле». ▲

02.40 Реальна мiстика

VIP Comedy

07.30 Х/ф «Пенелопа». (США). ▲
09.25 Х/ф «Одружуйся на менi, чуваче». (Францiя). ■
10.55 Х/ф «Пропащi шахраї». (Францiя). ■
12.40 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (США). ▲
14.25 Х/ф «Дюплекс». (США - Нiмеччина). ▲
15.55 Х/ф «Любовний напiй ¹9». (США). ▲
17.30 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (США - Великобританiя - Францiя). ▲
19.05 Х/ф «Дев`ять життiв». (Францiя - Китай - Канада). ☻
20.30 Х/ф «В прольотi». (США). ▲
22.20 Х/ф «Любовний менеджмент». (США). ▲
23.55 Х/ф «Пенелопа». (США). ▲
01.40 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш». (Францiя). ▲
03.25 Х/ф «Одружуйся на менi, чуваче». (Францiя). ■
05.10 Х/ф «Любовний менеджмент». (США). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.55 Х/ф «Короли рулетки». ▲
02.30 Х/ф «Звонок». ▲
02.40 Х/ф «Ограбление по-бельгийски». ▲
04.10 Х/ф «Золотой мaльчик». ▲
05.40 Х/ф «Рай». ▲
05.50 Х/ф «Принцесса Монако». ▲
07.30 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда». ▲
09.15 Х/ф «Космос Алана». ▲
09.25 Х/ф «Штиль». ▲
10.55 Х/ф «Феникс». ▲
12.30 Х/ф «Неприкасаемые». ■
14.05 Х/ф «Развод вразнос». ▲
15.20 Х/ф «Провал». ▲
15.30 Х/ф «Черное золото». ▲
17.35 Х/ф «Громобой». ▲
19.00 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио». ▲
20.35 Х/ф «Мадам». ▲
22.00 Х/ф «В тихом омуте». ▲
23.55 Х/ф «Третья персона». ▲

Enter-фiльм

05.40 Х/ф «Дiд лiвого крайнього»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Софiя Ротару: таємницi її успiху»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Руда фея»
13.30 Х/ф «Король Дроздовик»
15.25 Х/ф «В останню чергу»
17.10 Х/ф «Небезпечнi друзi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Дiти Дон Кiхота»

00.25 «Спогади»
01.25 «Академiя смiху»
01.55 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.25 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
05.10 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

01.50 Паралельний свiт

Xsport

01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Наука виживати
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Мiшель Вальян: Жадання швидкостi»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Стронгмен. Кубок України. Нiкополь
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя
20.30 Битва непереможних
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Розбирання в стилi кунг-фу»
23.30 Xsport News
23.40 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Фарерськi острови
07.30 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 3 мiсце
09.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Тюрк Телеком
10.50 Гандбол. Суперкубок України. Мотор - ЗТР
12.20 Змiшане єдиноборство
12.40 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Джеймс Тонi - Джон Руїс
13.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Баварiя - Боруссiя Д
14.20 Змiшане єдиноборство
14.50 Chelsea World
15.40 Футбол. Англiя. Кубок Лiги. 1/4 фiналу. Челсi - Борнмут
17.20 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 фiналу. Реал Мадрид - Тоттенхем
19.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Афьон Беледiє
21.00 Гандбол. Суперкубок України. Мотор - ЗТР
22.30 Автоперегони. International GT Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 1
23.50 Змiшане єдиноборство
00.20 Chelsea World
01.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Ньюкасл
02.50 Гандбол. Кубок Європи. Норвегiя - Швецiя
04.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Iстанбул ББ

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Обраниця»
09.45 Т/с «Обраниця»
10.30 Т/с «Тато Ден»
11.15 Т/с «Тато Ден»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Вангелiя»
15.15 Т/с «Вангелiя»
16.15 Т/с «Обраниця»
17.00 Т/с «Обраниця»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Тато Ден»
21.15 Т/с «Тато Ден»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Будинок на холодному ключi»
01.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,22.25 Топ-матч
06.10 Црвена Звезда - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Стандард - Зюлте-Варегем. Чемпiонат Бельгiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15,15.55,02.20 Матч. Чемпiонат України
12.05 Гент - Ейпен. Чемпiонат Бельгiї
13.50 Карабах - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
17.45 Рома - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
19.30,21.55 «Студiя Live»
19.55 Live. Лiга Європи УЄФА
22.45 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
00.35 Янг Бойз - Валенсiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.10 Боруссiя (Д) - Атлетiко. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,16.00,22.00 Матч. Чемпiонат України
07.50,09.50,11.50,13.50,15.50,17.50,19.50,21.50,23.50,01.50,03.50 Топ-матч
08.00 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00 Ювентус - Парма. Чемпiонат Iталiї
12.00 Црвена Звезда - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.00 Львiв - Динамо. Чемпiонат України
18.00 Атлетiко - Боруссiя (Д). Лiга чемпiонiв УЄФА
20.00 Iнтер - Торiно. Чемпiонат Iталiї
00.00 Карабах - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
02.00 Брюгге - Сент-Трюйден. Чемпiонат Бельгiї
04.00 Бенфiка - Айнтрахт. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
05.50 Програма переда

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 513 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 771 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 802 0