Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 6 ВЕРЕСНЯ

pplus 06 вересня 2019 09:00 160 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Ровесник»  ☻
09.15 «Вердикт історії»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
13.55 «Мегазірки»  ☻
14.20 «КультУра!»  ☻
14.45 «Мегаполіси»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
16.30 «Вердикт історії»  ☻
17.30 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Алі»  ☻
23.15 Телешанс
23.25 «Гра долі»  ☻
23.55 Х/ф «Фабрика футбольних хуліганів»  ▲
01.25 «Секретні території»  ☻
02.15 Т/с «Рейк»  ☻
03.10 «КультУра!»  ☻
03.35 «Мегаполіси»  ☻
04.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.20 «Еліксир молодості»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.00 Абзац
04.45 Kids` Time
04.50 М/с «Том i Джерi»
05.45 Kids` Time
05.50 Т/с «Медфак».  ▲
14.10 Х/ф «Диявол носить Прада»

16.20 Топ-модель по-українськи.  ▲
19.00 Топ-модель по-українськи.  ▲
21.40 Х/ф «Рятувальники Малiбу».  ▲
00.00 Х/ф «Тiло Дженнiфер».  ■
02.10 Х/ф «Кокнi проти зомбi».  ■

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.15 Телепродаж
11.30 Д/с «Тайська кухня»
11.55 Енеїда
13.00 Новини
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/с «Морська кухня»
17.15 Своя земля
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д/с «Шамварi: територiя диких тварин»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кiно
22.55 Х/ф «Дiм, який побудував Джек».  ■
01.40 Новини
02.00 UA:Спорт
02.25 Тема дня
03.20 #ВУкраїнi
03.45 Своя земля
03.55 Разом
04.25 Спiльно
05.00 Новини
05.25 UA:Спорт
05.50 Погода

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15 Огляд преси
06.25,16.10,21.00,01.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30 Клуб Life
08.40 Чому НАТО
09.25,16.45 Час громади
10.10,00.25 Полiгон
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.15,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 Лiнiйка документальних проектiв
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя великих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.25 «Лiга смiху»
22.35 «Лiга смiху»
01.35 «Київ Вечiрнiй»
04.10 «Iгри приколiв»
04.50 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Тiльки для твоїх очей».  ▲
15.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Речдок»
02.20 «Стосується кожного»
03.50 «Орел i решка. Шопiнг»
05.05 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох».  ▲
12.00 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Папаньки».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Папаньки».  ▲
16.50 «На трьох».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу.  ▲
22.55 «На трьох».  ▲
02.05 Факти
02.30 Стоп-10

СТБ

07.10 Т/с «Коли ми вдома»
13.30 Т/с «Час кохати»

17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 МастерШеф.  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 МастерШеф.  ▲
23.25 Т/с «Джованнi»
01.40 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Кудлатий спецназ»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
16.00 М/ф «Льодовиковий перiод 5: Курс на зiткнення»
18.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Х/ф «Сам вдома»
23.00 Х/ф «Обдарована»

01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Вiрю не Вiрю»
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.15 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

14.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
15.00 «Орел i решка. Морський сезон»
17.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.15 Х/ф «Неймовiрнi пригоди Факiра».  ▲
20.10 Х/ф «Хатiко: найвiрнiший друг»

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.10 «Орел i решка. Рай та пекло»
02.15 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.55 «Помста природи»
13.25 Х/ф «Дракони i пiдземелля»
15.25 Х/ф «Орден дракона».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Сталевий свiтанок».  ▲
21.25 Х/ф «Свiт майбутнього».  ▲
23.10 Х/ф «Вбивство - не казка».  ▲

01.00 «Облом.UA»
02.35 6 тур ЧУ з футболу. «Десна» - «Карпати»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал Пiдсумки» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.05 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх...»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Товариш генерал»
10.50 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.25 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Х/ф «Випадковий запис».  ▲
01.20 «Склад злочину»
02.05 «Свiдок»
02.35 «Випадковий свiдок»
02.45 «Речовий доказ»
03.45 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.10 Правда життя
09.15 Життя
10.10 Погляд зсередини
11.10 Мiсця сили
12.00 Iлюзiї сучасностi
13.00 Речовий доказ
14.10 Правда життя
15.20 Заборонена iсторiя
16.10 Останнi племена
17.05 Погляд зсередини
17.35 Пiд iншим кутом
18.05 Життя
19.00 Фантастичнi iсторiї
20.00 Брама часу
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Останнi племена
22.40 Життя
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.45 Мiстична Україна
02.35 Великi українцi
05.20 Професiя - альфонс

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Т/с «Дружини на стежцi вiйни»
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Дружини на стежцi вiйни».  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲

19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савiка Шустера
00.00 Т/с «Виноград»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Виноград».  ▲
03.50 Сьогоднi
04.40 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Вже хто б казав 3». (США).  ▲
08.30 Х/ф «Даю рiк». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина).  ▲
10.10 Х/ф «Дiвич-вечiр у Вегасi». (США).  ▲
12.10 Х/ф «Залiзне небо». (Фiнляндiя - Нiмеччина - Австралiя).  ▲
13.40 Х/ф «Синьйор Робiнзон». (Iталiя).  ▲
15.25 Х/ф «Однокласницi i таємниця пiратського золота». (Великобританiя).  ▲
17.10 Х/ф «Липучка». (США - Нiмеччина).  ■
18.35 Х/ф «Китайська головоломка». (Францiя - США - Бельгiя).  ■
20.30 Х/ф «Старскi i Хатч». (США).  ▲
22.10 Х/ф «Американський пирiг: Все в зборi». (США).  ■
00.00 Х/ф «Вже хто б казав 3». (США).  ▲
01.35 Х/ф «Бандитки». (США - Францiя).  ▲
03.05 Х/ф «Даю рiк». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина).  ▲
04.40 Х/ф «Американський пирiг: Все в зборi». (США).  ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Пальмы в снегу».  ▲
03.50 Х/ф «Страшные сказки».  ■
05.50 Х/ф «Любовь с риском для жизни».  ▲
07.15 Х/ф «С добрым утром, принцесса».  ▲
09.00 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
10.50 Х/ф «Автобан».  ▲
12.20 Х/ф «Валландер».  ▲
13.55 Х/ф «Я, Анна».  ▲
15.20 Х/ф «Пустой разговор».  ▲
15.45 Х/ф «Альбер Камю».  ▲
17.25 Х/ф «Отпетые мошенники».  ▲
19.00 Х/ф «Идеалист».  ▲
20.45 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
22.15 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
23.45 Х/ф «Персональный покупатель».  ▲

Enter-фiльм

05.25 Х/ф «Морський характер»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Актори-фронтовики»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Руда фея»
13.25 Х/ф «Золота гуска»
14.40 Х/ф «Блакитна стрiла»
16.25 Х/ф «Чекаю i сподiваюся»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Смуга перешкод»
00.30 Х/ф «Погань»
02.05 Х/ф «Балаган»

03.35 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.50 Xsport News
01.00 Xsport Студiя
01.20 Бiльярд
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Битва непереможних
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Днi грому»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
13.50 Телемагазин
14.25 Баскетбол. ЧС-2019. Другий раунд. Пряма трансляцiя
16.30 Бiйцiвський клуб
16.55 Хокей. Donbass Open Cup-2019. Кременчук - Донбас. Пряма трансляцiя
19.00 Xsport News
19.10 Xsport Студiя
19.30 Бокс
20.25 Хокей. Donbass Open Cup-2019. Краковiя - Земгале. Пряма трансляцiя
22.50 Х/ф «Пеле: Народження легенди»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Угорщина - Тунiс
07.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
08.20 Змiшане єдиноборство
10.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Бахчешехир Унiверситет
11.40 Бокс. Джо Кальзаге - Чарльз Брюер
12.50 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
14.30 Автоперегони. Euroformula Open. Монза. Перегони 2
15.20 Автоперегони. International GT Open. Монза. Перегони 2
16.30 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
18.10 Футбол. Чемпiонат Латвiї. Вища лiга. Лiєпая - РФШ
19.50 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
21.20 Змiшане єдиноборство
21.40 Бокс. Джо Кальзаге - Чарльз Брюер
22.50 Chelsea World
23.40 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Челсi - Айнтрахт
01.20 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона. Перегони 1
02.00 Автоперегони. International GT Open. Барселона. Перегони 1
03.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Галатасарай
05.10 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Червонi браслети»
09.45 Т/с «Червонi браслети»
10.30 Т/с «Червонi браслети»
11.15 Т/с «Червонi браслети»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.45 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
15.30 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
16.15 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
17.00 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Сторожова застава»
21.15 Т/с «Сторожова застава»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.30 Т/с «Вiкно життя»
01.15 Т/с «Вiкно життя»
02.00 Т/с «Вiкно життя»
03.00 Т/с «Вiкно життя»
03.45 Т/с «Вiкно життя»
04.45 Т/с «Вiкно життя»
05.30 Т/с «Вiкно життя»

Футбол 1

06.00 Топ-матч
06.10 Румунiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-2020
08.05,16.05,03.15 Огляд 1-го iгрового туру. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.25 Iрландiя - Швейцарiя. Вiдбiр до Євро-2020
12.10 Iзраїль - Пiвн. Македонiя. Вiдбiр до Євро-2020
13.55 Фiнляндiя - Грецiя. Вiдбiр до Євро-2020
18.00,20.25 «Студiя Live»
18.25 Live. U-21. Україна - Фiнляндiя. Вiдбiр до Євро-2021
19.15 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
20.55 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
21.25 Огляд матчу «Iрландiя - Швейцарiя». Вiдбiр до Євро-2020
21.35 Live. Словаччина - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
23.40 Словенiя - Польща. Вiдбiр до Євро-2020
01.30 Австрiя - Латвiя. Вiдбiр до Євро-2020
04.10 Естонiя - Бiлорусь. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,14.25 Огляд 1-го iгрового туру. Вiдбiр до Євро-2020
07.55 Вiрменiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
09.45,12.05 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
10.15 Румунiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-2020
12.35 Україна (ж) - Нiмеччина (ж). Вiдбiр до Євро-2020
16.20 Iзраїль - Пiвн. Македонiя. Вiдбiр до Євро-2020
18.10,03.35,05.35 Топ-матч
18.20 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
18.50 Live. Естонiя - Бiлорусь. Вiдбiр до Євро-2020
20.55,23.40 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
21.35 Live. Нiмеччина - Нiдерланди. Вiдбiр до Євро-2020
00.10 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
01.45 Словаччина - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
03.45 Словенiя - Польща. Вiдбiр до Євро-2020
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3707 2
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 135 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 340 0