Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 6 СЕРПНЯ

pplus 06 серпня 2019 14:00 222 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи» ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» ☻
13.35 «ФізкультУра!» ☻
14.00 «Гра долі» ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.50 «Мегаполіси»   ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади»   ☻
16.10 «Ровесник»   ☻
16.20 «Мегазірки»   ☻
16.45 «Генеральна репетиція»  ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»   ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.20 «Гра долі» ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Круті віражі» ☻
01.15 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.50 «Їжа богів» ☻
02.35 Т/с «Чужі гріхи» ☻
03.20 «ФізкультУра!» ☻
03.50 «Мегаполіси» ☻
04.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.35 «Ровесник» ☻
04.50 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

 

Новий канал

03.10 Служба розшуку дiтей
03.15 Зона ночi
05.00 Абзац
05.45 Kids Time
05.50 М/с «Сiмейка Крудс»
07.05 Kids Time
07.10 Шоу Оля
08.10 Хто зверху?  ▲
10.00 Т/с «Чаклунки».  ▲
11.10 Гастарбайтери
17.10 Вар`яти.  ▲
21.00 Х/ф «Дрейф».  ▲
22.50 Х/ф «Вечiр судного дня». ■
00.50 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 М/с «Врумiз»
06.40 Додолики
07.00 Країна на смак
08.00 Енеїда
09.00 #ВУкраїнi
09.30 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
10.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Жiнки. Вiдбiрковий раунд
12.00 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Грецiї»
15.00 Новини
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУкраїнi
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Синхрон. Змiшанi пари. 3м. Фiнал
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Жiнки. 10м. Фiнал
20.00 Д/с «Дикi тварини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.20 Д/с «Тваринна зброя»
23.20 Новини
23.45 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 «Зворотнiй вiдлiк»
04.20 #ВУкраїнi
04.45 Перша шпальта
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20,10.10 Полiгон
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.30 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50 Т/с «Школа. Випускний». ▲
23.45 Т/с «Школа. Випускний». ▲
00.50 Т/с «Школа. Випускний». ▲
01.45 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». ▲

05.35 «ТСН»

Iнтер

02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.40 «Україна вражає»
04.10 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 «Речдок»
08.50 «Стосується кожного»
09.50 Т/с «Я подарую тобi свiтанок». ▲
10.50 Т/с «Розрив». ▲
12.25 Х/ф «Неможливе». ▲
14.20 Т/с «Вiрний засiб»

16.10 «Речдок»
17.10 «Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова». ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Пiдроблена iсторiя»
00.45 «Стосується кожного»
01.45 «Подробицi» - «Час»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Теорiя змови
11.05 Т/с «Контакт». ▲
12.45 Факти. День
13.25 Т/с «Контакт». ▲
13.45 Х/ф «Каратель». ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Каратель». ▲
16.40 Х/ф «Шосте чуття». ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Контакт». ▲
23.30 Т/с «Шулер». ▲
01.35 Т/с «Невиправнi». ▲

03.00 Стоп-5

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
10.15 МастерШеф. ▲
13.55 Цiєї митi рiк потому.   ▲
15.55 Х/ф «Як вiдбити наречену»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Як вiдбити наречену»
18.45 Х/ф «Мамма Мiя»
21.00 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя». ▲
00.45 Детектор брехнi. ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Риф 3D: Приплив»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
22.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.40 Т/с «Доктор Хто». ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто». ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус». ▲

22.10 «Орел i решка. Морський сезон»
23.10 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.10 «Вiрю не Вiрю»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 4». ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
13.50 Х/ф «Школа бойових мистецтв». ▲
15.30 Х/ф «Школа бойових мистецтв 2». ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.20 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
21.25 Квалiфiкацiя ЛЧ. «Брюгге» - «Динамо»
23.25 Т/с «Касл 4». ▲
01.10 «Облом.UA»
04.15 1 тур ЧУ з футболу. «Десна» - «Львiв»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.50 Х/ф «Святе сiмейство»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Чекаю та сподiваюсь»
10.25 Т/с «Смерть у раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Свiдок. Агенти»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.30 Т/с «Швидка». ▲

02.25 «Свiдок»
02.55 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.25 Правда життя
08.35 Дикi острови
09.30 Цiкаво.com
10.30 Актори-фронтовики
11.15 Iсторiя українських земель
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Земля 2050
16.00 Мисливцi за торнадо
17.00 Цiкаво.com
18.00 Дикi острови
18.55 Битва цивiлiзацiй. НЛО
19.50 Як будували замки
20.45 Битва цивiлiзацiй
21.45 Мисливцi за торнадо
22.45 Замерзла планета
23.45 Земля 2050
00.45 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Мiсця сили

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичi в турне
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiкно життя 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Вiкно життя 2»
00.30 Агенти справедливостi. ▲

01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi. ▲
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

06.45 Х/ф «Подружжя Морган тiкає». (США). ▲
08.45 Х/ф «Пустун». (США - Канада). ▲
10.40 Х/ф «Поганий Санта». (США - Нiмеччина). ▲
12.10 Х/ф «Прекрасний». (Францiя - Iталiя). ▲
13.40 Х/ф «Любовний напiй ¹9». (США). ▲
15.15 Х/ф «Шаленi грошi». (США). ▲
17.00 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш». (Францiя). ▲
18.45 Х/ф «Пенелопа». (США). ▲
20.30 Х/ф «Одружуйся на менi, чуваче». (Францiя). ■
22.00 Х/ф «Пропащi шахраї». (Францiя).  ■
23.40 Х/ф «Подружжя Морган тiкає». (США). ▲
01.25 Х/ф «Пустун». (США - Канада). ▲
03.00 Х/ф «Четверо похоронiв i одне весiлля». (Великобританiя - США - Нiмеччина). ▲
04.45 Х/ф «Пропащi шахраї». (Францiя). ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»
16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»

01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Антиганг». ▲
02.40 Х/ф «Прощай, речь 3D». ▲
03.50 Х/ф «Цикл».▲
04.00 Х/ф «Французский транзит». ▲
06.05 Х/ф «Короли рулетки». ▲
07.40 Х/ф «Ограбление по-бельгийски». ▲
09.15 Х/ф «Золотой мaльчик». ▲
10.45 Х/ф «Принцесса Монако». ▲
12.25 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда». ▲
14.10 Х/ф «Штиль». ▲
15.40 Х/ф «Феникс». ▲
17.15 Х/ф «Неприкасаемые». ■
18.45 Х/ф «Звездочка». ▲
18.55 Х/ф «Метод проб и ошибок».  ▲
19.00 Х/ф «Развод вразнос». ▲
20.15 Х/ф «Черное золото». ▲
22.20 Х/ф «Громобой». ▲
23.45 Х/ф «Убийство в Сорт-Осгоре». ▲

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Сплячий лев»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Карнавальна нiч»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Попелюшка на прiзвисько Бонд»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Тихi береги»
12.35 Х/ф «Полум`я»
15.25 Х/ф «Iнспектор карного розшуку»
17.15 Х/ф «В останню чергу»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»

23.00 Х/ф «Як стати щасливим»
00.35 «Спогади»
01.35 «Академiя смiху»
02.05 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.35 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.35 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

01.50 Паралельний свiт

Xsport

00.50 Наша риболовля
01.20 Xsport Студiя
01.40 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Днi грому»
12.20 Телемагазин
13.20 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Життя на кону
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Жертвуючи пiшаком»
23.40 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Футбол. Audi Cup-2019. Фiнал
07.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Пiнар Каршияка
09.20 Футбол. Чемпiонат Молдови. Сперанца - Святий Георгiй
11.00 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 фiналу. Реал Мадрид - Тоттенхем
12.40 Chelsea World
13.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
15.00 Змiшане єдиноборство
16.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Бахчешехир Унiверситет
17.50 Гандбол. Кубок Днiпра. Пiк Сегед - СКА-Мiнськ
19.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Баварiя - Боруссiя Д
20.20 Гандбол. Кубок Нiмеччини. Фiнал Бургдорф - Магдебург
22.00 Футбол. Audi Cup-2019. Фiнал
23.40 Змiшане єдиноборство
00.10 Chelsea World
01.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Вест Хем
02.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Пiнар Каршияка
04.20 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 фiналу. Баварiя - Фенербахче

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
09.45 Т/с «Будинок на холодному ключi»
10.30 Т/с «Тато Ден»
11.15 Т/с «Тато Ден»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Вангелiя»
15.15 Т/с «Вангелiя»
16.15 Т/с «Будинок на холодному ключi»
17.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Тато Ден»
21.15 Т/с «Тато Ден»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Обраниця»
01.00 Т/с «Обраниця»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,15.55,18.00,20.05,22.10 Топ-матч
06.10 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Брюгге - Сент-Трюйден. Чемпiонат Бельгiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15,16.10,20.20,02.20 Матч. Чемпiонат України
12.05 «Великий футбол»
13.50 Арсенал - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
18.15 Гент - Ейпен. Чемпiонат Бельгiї
22.45 Стандард - Зюлте-Варегем. Чемпiонат Бельгiї
00.35 Валенсiя - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.10 Монако - Атлетiко. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,14.00,22.00 Матч. Чемпiонат України
07.50,09.50,11.50,13.50,15.50,17.50,19.50,21.50,23.50,01.50,03.50 Топ-матч
08.00 МЮ - Валенсiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00,02.00 Гент - Ейпен. Чемпiонат Бельгiї
12.00 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.00 Стандард - Зюлте-Варегем. Чемпiонат Бельгiї
18.00 Атлетiко - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.00 К`єво - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
00.00 Арсенал - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
04.00 Наполi - Болонья. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 278 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 385 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 515 0