Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 5 ЛИПНЯ

pplus 05 серпня 2019 09:00 410 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

06.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Мегазірки» ☻
12.35 «Пізнай світ» ☻
13.00 «Гра долі» ☻
13.25 «Ровесник» ☻
13.35 «Скарби саду» ☻
14.00 «ФізкультУра!» ☻
14.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.45 «Сім’я від А до Я» ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади» ☻
16.10 «Ровесник» ☻
16.20 «Пізнай світ» ☻
16.45 «Генеральна репетиція» ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» 
22.20 «Гра долі»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Вибивайло»  ■
01.20 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.55 «Їжа богів» ☻
02.45 Т/с «Чужі гріхи» 
03.30 «ФізкультУра!» ☻
03.55 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.20 «Пізнай світ» ☻
04.50 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

 

Новий канал

03.10  Зона ночi
05.00 Абзац
06.45  Kids Time
06.50  М/с «Том i Джерi»
08.05  Kids Time
08.10  Х/ф «На дорозi». ▲
10.10  Х/ф «Шалена карта». ▲
12.00  Х/ф «Професiонал». ▲
14.20  Х/ф «Iнферно». ▲

17.00  Аферисти в мережах  ▲
21.00  Х/ф «Первiсний».  ▲
22.50  Х/ф «Таємний агент».
 ▲
00.50  Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

UA:Перший

06.00  М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30  М/с «Врумiз»
06.40  Додолики
07.00  Країна на смак
08.05  Енеїда
09.05  #ВУкраїнi
09.35  Т/с «Галерея Вельвет». ▲
11.10  Телепродаж
11.25  Т/с «Галерея Вельвет». ▲
13.00  Новини
13.10  Бюджетники
13.40  #ВУкраїнi
14.15  Телепродаж
14.30  Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00  Новини
15.20  Д/с «Браво, шеф!»
16.25  ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Церемонiя вiдкриття
16.55  ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Команднi змагання, 3м/10м
19.00  Новини
19.30  Разом
20.00  Перша шпальта
20.30  Д/с «Життя з левами». ▲
21.00  Новини
21.30  «Зворотнiй вiдлiк»
23.35  Своя земля
23.50  Погода
00.00  Телепродаж Тюсо
02.00  Новини
02.25  ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду
04.45  Схеми. Корупцiя в деталях
05.15  Новини
05.40  UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40  Час-Time
06.20,15.15  Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00  Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15  Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.45,15.55,18.15  Погода в Українi
07.25,08.35  Огляд преси
07.30  Кордон держави
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10  Погода на курортах
08.25,10.10  Полiгон
09.25,17.40  Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10  Iнформацiйний день
12.30  Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10  Медекспертиза. Поради
16.10,21.00,02.15,05.15  Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15  Iнформацiйний вечiр
23.15  «Собор на кровi»
03.15  Кiно з Я. Соколовою
04.10  Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30  Снiданок з «1+1»
07.00  «ТСН»
07.10  Снiданок з «1+1»
08.00  «ТСН»
08.10  Снiданок з «1+1»
09.00  «ТСН»
09.10  Снiданок з «1+1»
09.30  «Одруження наослiп»
11.30  «Мiняю жiнку»
13.45  «Сiмейнi мелодрами»
14.45  Т/с «Величне столiття. Роксолана» 
17.10  Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲
19.30  «ТСН»
20.15  «Секретнi матерiали»
20.45  Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45  Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50  Т/с «Школа. Випускний». ▲
23.55  Т/с «Школа. Випускний». ▲
01.00  Т/с «Школа. Випускний». ▲
01.55  Т/с «Я знову тебе кохаю 2» 

05.35  «ТСН»

Iнтер

02.25  «Орел i решка. Шопiнг»
03.45  «Україна вражає»
04.50  «Top Shop»
05.20  «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00  «Речдок»
08.45  «Стосується кожного»
10.45  Х/ф «Вождь Вiннету i напiвкровка Апаначи»
12.30  Х/ф «Вiрна рука - друг iндiанцiв»
14.15  Х/ф «Брати по кровi»

16.15  «Чекай на мене. Україна»
18.00  «Стосується кожного»
20.00  «Подробицi»
21.00  Т/с «Слiдчий Горчакова». ▲
22.00  «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.45  «Пiдроблена iсторiя»
00.45  «Стосується кожного»
01.40  «Подробицi» - «Час»

ICTV

04.00  Скарб нацiї
04.10  Еврика!
04.20  Служба розшуку дiтей
04.25  Факти
04.50  Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35  Громадянська оборона
06.30  Ранок у великому мiстi
08.45  Факти. Ранок
09.10  Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05  Не дай себе ошукати
11.05  Антизомбi. Дайджест
11.55  Т/с «Володимирська, 15». 
12.45  Факти. День
13.15  Т/с «Володимирська, 15». ▲
14.25  Х/ф «Крижанi солдати». ▲

15.45  Факти. День
16.25  Х/ф «Крижанi солдати». ▲
16.50  Х/ф «Останнiй рубiж». ▲

18.45  Факти. Вечiр
19.20  Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20  Теорiя змови
21.05  Факти. Вечiр
21.25  Т/с «Контакт». ▲
23.35  Т/с «Шулер». ▲
01.40  Т/с «Невиправнi». ▲

03.05  Стоп-5

СТБ

06.55  Т/с «Коли ми вдома»
11.25  МастерШеф. ▲
14.10  Цiєї митi рiк потому. ▲
16.20  Х/ф «Гарно жити не заборониш»
17.30  Вiкна-Новини
18.00  Х/ф «Гарно жити не заборониш»
18.50  Х/ф «Як вiдбити наречену»

21.00  Т/с «Крiпосна».▲
22.00  Вiкна-Новини
22.45  Т/с «Майор i магiя».▲
00.45  Детектор брехнi. ▲

ТЕТ

06.00  ТЕТ Мультиранок
09.45  М/ф «Спарк: Герой Всесвiту»
11.15  Т/с «Рання пташка»
13.00  Одного разу пiд Полтавою
13.30  Танька i Володька
14.00  Одного разу пiд Полтавою
14.30  Танька i Володька
15.00  Одного разу пiд Полтавою
16.00  4 весiлля
18.00  Панянка-селянка
20.00  Одного разу пiд Полтавою
21.00  Т/с «Останнiй москаль 2»
22.00  Танька i Володька
23.00  ЛавЛавCar 3
00.00  Країна У
01.00  Панянка-селянка
02.00  Теорiя зради
02.50  БарДак
03.40  Вiталька
05.50  Кориснi пiдказки

К1

06.30  «Top Shop»
07.50  М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15  «Орел i решка. Шопiнг»
10.10  Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.10  Х/ф «Сiмейка Джонсiв».
14.00  «Орел i решка. Навколо свiту»
17.00  Т/с «Доктор Хто». ▲
20.00  Т/с «Доктор Хаус».▲

21.50  «Орел i решка. Морський сезон»
22.50  Х/ф «Правда i нiчого окрiм правди». ▲
00.40  «Вiрю не Вiрю»
01.35  «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00  М/ф
08.00  «Помста природи»
09.30  «Спецкор»
10.10  «ДжеДАI»
10.50  Т/с «Опер за викликом 3».▲
14.40  Х/ф «Таємний план». ▲
16.20  Х/ф «Розправа».▲

18.15  «Спецкор»
18.50  «ДжеДАI»
19.25  Т/с «Опер за викликом 4». ▲
21.30  Т/с «Касл 4». ▲
00.50  Х/ф «За межею порожнечi».▲
02.15  Х/ф «Свiт роботiв».▲

03.30  «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15  «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45  «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15  «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15  «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15  «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10  «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00  «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10  «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00  «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00  «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30  «МЕМ»

НТН

05.00  «Top Shop»
06.40  Х/ф «Погань»
08.30  Х/ф «Доля людини»
10.25  Т/с «Смерть у раю».▲

12.30  «Свiдок»
12.50  «Випадковий свiдок»
13.30  «Таємницi свiту»
14.05  «Речовий доказ»
14.45  Т/с «Хейвен». ▲
16.30  «Свiдок»
16.50  «Легенди бандитської Одеси»
17.15  «Легенди карного розшуку»
17.45  «Випадковий свiдок»
18.20  «Свiдок. Агенти»
19.00  «Свiдок»
19.30  Т/с «Смерть у раю».▲
21.30  Т/с «Хейвен». ▲

23.15  «Свiдок»
23.45  Т/с «Закон i порядок».▲
01.25  Т/с «Швидка». ▲

02.15  «Свiдок»
02.45  «Випадковий свiдок»
03.50  «Речовий доказ»
04.15  «Професiї»
04.45  «Top Shop»

Мега

06.00  Бандитська Одеса
08.00  Правда життя
09.10  Дикi острови
10.05  Цiкаво.com
11.05  Iсторiя українських земель
12.40  Речовий доказ
13.50  Правда життя
14.50  Земля 2050
15.50  Мисливцi за торнадо
16.50  Цiкаво.com
17.50  Дикi острови
18.50  Битва цивiлiзацiй
19.50  Як будували замки
20.45  Битва цивiлiзацiй
21.45  Мисливцi за торнадо
22.45  Замерзла планета
23.45  Земля 2050
00.45  Речовий доказ
01.50  Мiстична Україна
02.40  Бандитський Київ

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичi в турне
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiкно життя 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Вiкно життя 2»
00.30 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi. ▲
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США - Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻
08.50 Х/ф «Матадор». (США - Нiмеччина - Iрландiя).  ▲
10.45 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона». (Великобританiя - Францiя - США). ☻
12.30 Х/ф «Дуже поганi матусi 2». (США).  ■
14.15 Х/ф «Пустун». (США - Канада).  ■
15.50 Х/ф «Подружжя Морган тiкає». (США).  ▲
17.30 Х/ф «Поганий Санта». (США - Нiмеччина).  ▲
19.00 Х/ф «Прекрасний». (Францiя - Iталiя).  ▲
20.30 Х/ф «Шаленi грошi». (США).  ▲
22.10 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш». (Францiя).  ▲
23.55 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США - Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻
01.55 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США).  ▲
03.25 Х/ф «Матадор». (США - Нiмеччина - Iрландiя).  ▲
05.00 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш». (Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Учительница».  ■
02.50 Х/ф «Признай это».  ■
03.00 Х/ф «Убийство в Сорт-Осгоре».  ▲
04.30 Х/ф «Отпетые мошенники».  ▲
06.10 Х/ф «Автобан».  ▲
07.40 Х/ф «Связь».  ■
07.50 Х/ф «Шик!»  ▲
09.25 Х/ф «Виски с водкой».  ▲
11.05 Х/ф «Обещание».  ▲
12.35 Х/ф «В двух словах».  ▲
12.45 Х/ф «Теорема Зеро».  ▲
14.25 Х/ф «Сфера колдовства».  ▲
15.40 Х/ф «Цирк «Колумбия».  ▲
17.25 Х/ф «Ева: Искусственный разум».  ■
18.55 Х/ф «Слегка серый».  ■
19.00 Х/ф «Искусство любить».  ▲
20.20 Х/ф «Суперстар».  ▲
22.05 Х/ф «2+1».  ▲
23.55 Х/ф «Любовь-морковь по-французски».  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Як стати щасливим»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Невiдома версiя. Гусарська балада»
08.45 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Мерлiн Монро. Неприкаяна»
10.15 «Моя правда»
11.00 Х/ф «Дiд лiвого крайнього»
12.20 Х/ф «Таємнича смерть»
15.35 Х/ф «Буднi карного розшуку»
17.15 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Беремо все на себе»

00.15 «Спогади»
01.15 «Академiя смiху»
01.45 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.15 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ■
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ■

21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Паралельний свiт

Xsport

02.20 Xsport Студiя
02.40 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.25 Бокс
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Фанат»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
16.50 Богатирi
17.50 Xsport News
18.00 Змiшане єдиноборство. Kletka Fight Night #6. Аскар Можаров (Україна) - Едер де Соуза (Бразилiя)
20.20 Україна футбольна
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Днi грому»
23.30 Xsport News
23.40 Україна футбольна

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Iстанбул ББ
07.40 Гандбол. Кубок Днiпра. Мотор - СКА-Мiнськ
09.10 Chelsea World
10.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
11.40 Футбол. Audi Cup-2019. Фiнал
13.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Пiнар Каршияка
15.00 Гандбол. Кубок Днiпра. Мотор - СКА-Мiнськ
16.30 Змiшане єдиноборство
17.30 Футбол. Чемпiонат Молдови. Петрокуб - Динамо-Авто
19.10 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 фiналу. Баварiя - Фенербахче
20.50 Chelsea World
21.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
23.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Пiнар Каршияка
01.00 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 фiналу. Реал Мадрид - Тоттенхем
02.40 Змiшане єдиноборство
04.20 Гандбол. Кубок Днiпра. Мотор - СКА-Мiнськ

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Легковажна жiнка»
09.45 Т/с «Легковажна жiнка»
10.30 Х/ф «Моя старша сестра»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Вангелiя»
15.15 Т/с «Вангелiя»
16.15 Т/с «Будинок на холодному ключi»
17.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Тато Ден»
21.15 Т/с «Тато Ден»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Обраниця»
01.00 Т/с «Обраниця»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,15.55,18.00,20.05,22.10,01.00 Топ-матч
06.10 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10,16.10,20.20 Матч. Чемпiонат України
10.00 «Великий футбол»
11.50,13.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.00 Live. Жеребкування стадiї плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.30,05.00 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.40,22.30 Футбол News
18.15 Брюгге - Сент-Трюйден. Чемпiонат Бельгiї
22.45 Гент - Ейпен. Чемпiонат Бельгiї
00.35 Жеребкування стадiї плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА

Профiлактика

05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,14.00,21.55 Матч. Чемпiонат України
07.50,09.50,11.50,13.50,17.30,19.30,21.50,05.00 Топ-матч
08.00 Валенсiя - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00 Брюгге - Сент-Трюйден. Чемпiонат Бельгiї
12.00 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.50,23.45 «Великий футбол»
17.40 Монако - Атлетiко. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.00 Стандард - Зюлте-Варегем. Чемпiонат Бельгiї

Профiлактика

05.45 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Час згадати, якими були деякі куточки Кременчука на початку тисячоліття. ФОТО 1339 0
Без ярмарки, але з умовним концертом. У Кременчуці засяяла головна ялинка. ФОТОрепортаж 2331 0
У Кременчуці відомий художник представив одразу 160 робіт: від смаколиків до філософії. ФОТОрепортаж 2953 0