Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 3 ВЕРЕСНЯ

pplus 03 вересня 2019 14:00 286 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Мегазірки»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Спільноти тварин»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.25 «Вердикт історії»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Ніколи не здавайся-2»  ▲
01.15 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.50 «Секретні території»  ☻
02.40 Т/с «Рейк»  ☻
03.35 «КультУра!»  ☻
04.00 «Спільноти тварин»  ☻
04.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.45 «Еліксир молодості»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Служба розшуку дiтей
03.05 Зона ночi
04.10 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Том i Джерi»
06.55 Kids` Time
07.00 Т/с «Друзi»
08.20 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
10.10 Т/с «Цiлком таємно».  ▲
12.10 Х/ф «Знаки».  ▲
14.20 Т/с «Медфак».  ▲

16.00 Вар`яти.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Вар`яти
22.00 Т/с «Медфак».  ▲
00.10 Х/ф «Зло».  ■
02.00 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

02.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
10.50 Телепродаж
11.10 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 Д/с «Аромати Грецiї»
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.20 Телепродаж
14.35 Д/с «Аромати Шотландiї»
15.00 Новини
15.15 Своя земля
15.30 Бюджетники
15.55 «Зворотнiй вiдлiк»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Плiч-о-плiч
19.55 Д/с «Шамварi: територiя диких тварин»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть».  ▲
23.10 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 «Зворотнiй вiдлiк»
04.20 #ВУкраїнi
04.45 Перша шпальта
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20,10.10 Полiгон
08.30 Клуб Life
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Лiнiйка документальних проектiв
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя великих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Мiняю жiнку 14»
00.30 Х/ф «Три бiлборди за межами Еббiнга, Мiссурi».  ■
02.30 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.20 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Людина iз золотим пiстолетом»
15.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова 2».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Iлюзiя щастя».  ▲
00.50 «Речдок»
01.45 «Стосується кожного»
02.30 «Орел i решка. Шопiнг»
03.45 «Подробицi» - «Час»
04.30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Бiльше нiж правда
11.05 «На трьох».  ▲
11.35 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Папаньки».  ▲
14.00 Х/ф «Копи на пiдхватi».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Копи на пiдхватi».  ▲
16.30 Х/ф «Брати Грiмм».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Громадянська оборона
21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «Папаньки».  ▲
23.25 «На трьох».  ▲
01.15 Т/с «Володимирська, 15».  ▲
02.50 Стоп-10

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
10.55 Т/с «Коли ми вдома»

11.25 МастерШеф.  ▲
14.25 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Наречена для тата.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
23.00 Вiкна-Новини
23.45 Один за всiх.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Прогулянки з динозаврами»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.40 «Вiрю не Вiрю»
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

14.15 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.15 «Орел i решка. Морський сезон»
17.15 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.10 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.10 «Орел i решка. Шопiнг»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.05 «Помста природи»
13.30 Х/ф «Кодекс злодiя».  ▲
15.30 Х/ф «Бунт».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 6».  ▲
23.10 Т/с «Касл 6».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.40 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Убити «Шакала».  ▲
10.40 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок. Агенти»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 «Таємницi кримiнального свiту»
02.25 «Свiдок»
02.55 «Випадковий свiдок»
03.20 «Речовий доказ»
03.50 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.10 Правда життя
09.10 Таємницi Мiссiсiпi
10.10 Погляд зсередини
11.10 Мiсця сили
12.00 Прихована реальнiсть
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.10 Заборонена iсторiя
16.05 Останнi племена
17.00 Погляд зсередини
18.00 Планета Земля
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.50 Прихована правда
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Останнi племена
22.40 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.30 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.25 Iсторiя українських земель

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Однокласники». (США).  ▲
08.15 Х/ф «Найкращий тато». (США).  ▲
09.55 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2». (США).  ▲
11.45 Х/ф «Велiант: Пернатий спецназ». (Великобританiя - США).  ☻
13.00 Х/ф «Вже хто б говорив». (США).  ▲
14.30 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
16.05 Х/ф «Ой, матусi». (Францiя).  ■
17.40 Х/ф «Залiзне небо». (Фiнляндiя - Нiмеччина - Австралiя).  ▲
19.10 Х/ф «Вже хто б говорив 2». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Вихiднi!» (Францiя).  ▲
21.55 Х/ф «Шалено закоханий». (Iталiя).  ▲
23.35 Х/ф «Однокласники». (США).  ▲
01.15 Х/ф «Не твоє тiло». (Iталiя).  ▲
03.00 Х/ф «Найкращий тато». (США).  ▲
04.45 Х/ф «Шалено закоханий». (Iталiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.30 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стравинский».  ▲
03.20 Х/ф «Париж-Манхэттен».  ▲
04.30 Х/ф «Женщины против мужчин».  ▲
06.05 Х/ф «Борг/Макинрой».  ▲
07.45 Х/ф «Персональный покупатель».  ▲
09.20 Х/ф «Развод Надера и Симин».  ▲
11.20 Х/ф «Дом Хемингуэй».  ▲
12.45 Х/ф «Телохранитель».  ▲
14.15 Х/ф «Ямакаси».  ▲
15.40 Х/ф «Королевы ринга».  ▲
17.10 Х/ф «Кафе де Флор».  ▲
19.00 Х/ф «Отель Люкс».  ▲
20.40 Х/ф «Вечность».  ▲
22.25 Х/ф «Черчилль».  ▲
23.55 Х/ф «13 район».  ▲

Enter-фiльм

05.40 Х/ф «Небилицi про Iвана»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.05 «Спогади»
11.05 «Софiя Ротару: таємницi її успiху»
11.55 «Моя правда»
12.45 Х/ф «Полковник Редль»
15.35 Х/ф «За вiтриною унiвермагу»
17.15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Казка про втрачений час»

00.30 «Спогади»
01.30 «Академiя смiху»
02.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
02.55 Кiноляпи
03.55 Саундтреки
04.40 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Бiльярд
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Чорний пояс»
12.10 Xsport Vlog
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.40 Телемагазин
15.25 Баскетбол. ЧС-2019. США - Туреччина. Пряма трансляцiя
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.00 Баскетбол. ЧС-2019. США - Туреччина
21.30 Xsport News
21.40 Життя на кону
22.40 Х/ф «П`яний майстер»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
07.40 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун, Перегони 1
09.00 Змiшане єдиноборство
10.00 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
11.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Банвiт
13.20 Chelsea World
14.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
15.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
16.50 Автоперегони. International GT Open. Бельгiя. Перегони 2
18.10 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
20.00 Змiшане єдиноборство
20.40 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Паневежiс - Тракай
22.20 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун, Перегони 1
23.50 Змiшане єдиноборство
00.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Тофаш
02.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Кельн - Боруссiя Д
03.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Данiя - Угорщина
04.20 Футбол. Чемпiонат Молдови. Шериф - Кодру

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Червонi браслети»
09.45 Т/с «Червонi браслети»
10.30 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
11.15 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.45 Т/с «Сторожова застава»
15.30 Т/с «Сторожова застава»
16.15 Х/ф «Мiський пейзаж»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Кафе на Садовiй»
21.15 Т/с «Кафе на Садовiй»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.30 Т/с «Вiкно життя»
01.15 Т/с «Вiкно життя»
02.00 Т/с «Вiкно життя»
03.00 Т/с «Вiкно життя»
03.45 Т/с «Вiкно життя»
04.45 Т/с «Вiкно життя»
05.30 Т/с «Вiкно життя»

Футбол 1

06.00 Атлетiко - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї
07.45 Передмова до 5 i 6 турiв. Вiдбiр до Євро-2020
08.15 Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.20 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат України
12.05 «Великий футбол»
13.50 Мец - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
16.05 Вiльярреал - Реал. Чемпiонат Iспанiї
17.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
18.50 Унiон - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
20.30 «Автогол»
20.45 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
23.45 Україна (ж) - Нiмеччина (ж). Вiдбiр до Євро-2020
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
02.25 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України
04.10 Вердер - Аугсбург. Чемпiонат Нiмеччини
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Кальярi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
07.45,23.30 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
08.30 Вердер - Аугсбург. Чемпiонат Нiмеччини
10.15 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
11.10 Мiлан - Брешия. Чемпiонат Iталiї
12.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
13.50 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат України
15.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
16.30,18.55 «Студiя Live»
16.55 Live. Україна (ж) - Нiмеччина (ж). Вiдбiр до Євро-2020
17.45 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
19.25 Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї
21.15 Передмова до 5 i 6 турiв. Вiдбiр до Євро-2020
21.45 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат України
00.25 Атлетiко - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї
02.15 Гент - Серкль Брюгге. Чемпiонат Бельгiї
04.00 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3708 2
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 135 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 340 0