Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 31 ЛИПНЯ

pplus 31 липня 2019 09:00 192 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Довіднмк дикої природи» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні» ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи» ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» ☻
13.35 «ФізкультУра!» ☻
14.00 «Гра долі» ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.50 «Мегаполіси» ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади» ☻
16.10 «Ровесник» ☻
16.25 «Мегазірки» ☻
16.50 «Coffeeбрейк»
17.10 Т/с «Чужі гріхи» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» ☻
22.20 «Гра долі» ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Подвійне життя Вероніки» ▲
01.15 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.50 «Їжа богів» ☻
02.35 Т/с «Чужі гріхи» ☻
03.20 «ФізкультУра!» ☻
03.50 «Мегаполіси» ☻
04.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.35 «Ровесник» ☻
04.50 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.15 Зона ночi
04.20 Абзац
06.10 Kids` Time
06.15 М/с «Сiмейка Крудс»
07.30 Kids` Time
07.35 Шоу Оля
08.30 «Хто зверху?» ▲
10.10 Т/с «Чаклунки». ▲
11.10 Європа за копiйки
13.20 Гастарбайтери
17.20 «Вар`яти». ▲
21.00 Х/ф «Служителi закону». ▲
23.50 Х/ф «Листоноша». ■
03.10 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
10.55 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.50 Погода
13.00 Новини
13.10 Енеїда
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.15 Д/с «Тваринна зброя»
17.20 Погода
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Спiльно
20.00 Д/с «Життя з левами». ▲
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.20 Фiльм-розслiдування «Гандзюк: системне вбивство»
23.25 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 #ВУкраїнi
03.55 Схеми. Корупцiя в деталях
04.20 Спiльно
04.45 Своя земля
05.05 Погода
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про вiйсько
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,01.10 Погода на курортах
08.20 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.25 Енергобезпека
18.20,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 #Група продовженого дна
00.10 Медсестри-вбивцi. Злочини у лiкарнi
01.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.20 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.15 «Сiмейнi мелодрами»
14.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲
19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50 Т/с «Школа. Випускний». ▲
23.55 Т/с «Школа. Випускний». ▲
00.55 Т/с «Школа. Випускний». ▲
01.45 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». ▲

05.35 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 «Речдок»
08.55 «Стосується кожного»
09.50 Т/с «Побачити океан». ▲
10.50 Т/с «Чудова Ранi». ▲

12.50 Х/ф «Бандити»
15.10 «Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Жереб долi»
00.50 «Стосується кожного»
01.50 «Подробицi» - «Час»
02.35 «Орел i решка. Шопiнг»
03.45 «Україна вражає»
04.10 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.00 Громадянська оборона
10.45 Т/с «Володимирська, 15». ▲
11.45 Х/ф «Штучний розум». ▲

12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Штучний розум». ▲
15.10 Х/ф «Особлива думка». ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Особлива думка». ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес». ▲
22.20 Т/с «Останнiй бронепоїзд». ▲
02.25 Т/с «Невиправнi». ▲

03.10 Стоп-5

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
08.45 МастерШеф. ▲
12.00 Цiєї митi рiк потому. ▲
14.00 Х/ф «Проста послуга». ▲
16.35 Х/ф «Знайомтеся, Джо Блек»

17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Знайомтеся, Джо Блек»
20.55 Х/ф «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Нiконов i Ко»
00.45 Детектор брехнi. ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Русалонька»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Одного разу в Одесi
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Одного разу в Одесi
15.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
22.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Tор Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Юшок ти show»
09.00 «Орел i Решка. Шоппiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за старовинами»
11.50 Т/с «Доктор Хто». ▲

13.50 «Орел i Решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто». ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус». ▲

22.00 «Орел i Решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i Решка. Перезавантаження»
01.00 «Вiрю не Вiрю»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 3». ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Загублений свiт»
12.50 «Помста природи»
13.05 Х/ф «Божевiльний свiт». ▲
14.50 Х/ф «Янгол-охоронець». ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
21.30 Т/с «Касл 4». ▲
23.05 Т/с «Касл 4». ▲

00.50 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.50 Х/ф «Акселератка»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Ще до вiйни»
10.25 Т/с «Смерть у раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Будьте здоровi»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.35 Т/с «Швидка». ▲

02.25 «Свiдок»
02.55 «Випадковий свiдок»
03.40 «Речовий доказ»
04.10 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.35 Правда життя
08.45 Африканськi рiчки: дари дощiв
09.45 Цiкаво.com
10.45 Прихована реальнiсть
11.40 Скептик
12.45 Речовий доказ
13.50 Правда життя
14.55 Земля 2050
15.55 Очима пiнгвiнiв
16.55 Цiкаво.com
17.50 Африканськi рiчки: дари дощiв
18.50 Їжа богiв
19.50 Мiстична Україна
20.45 Їжа богiв
21.45 Очима пiнгвiнiв
22.45 Народженi мусонами
23.45 Земля 2050
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.40 Iсторiя українських земель
03.35 Прокляття вiдьом
04.30 Полювання на НЛО
05.10 Шалена подорож

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичi в турне
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiкно життя 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Вiкно життя 2»
00.30 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Сьогоднi
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

08.45 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя). ▲
10.40 Х/ф «Святковий переполох». (Францiя - Бельгiя - Канада). ■
12.40 Х/ф «З любов`ю, Розi». (Великобританiя - Нiмеччина). ▲
14.20 Х/ф «Мiстер Бiн на вiдпочинку». (Францiя - США - Великобританiя - Нiмеччина). ▲
15.50 Х/ф «Зведенi брати». (США). ▲
17.25 Х/ф «Сутенер». (Францiя). ▲
18.55 Х/ф «Агент пiд прикриттям». (США). ▲
20.30 Х/ф «Оскар». (Францiя). ▲
21.55 Х/ф «Закохатися в наречену брата». (США). ▲
23.35 Х/ф «Мiстер Бiн». (США - Великобританiя). ▲
01.05 Х/ф «Дуже поганi матусi». (США). ■
02.45 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя). ▲
04.40 Х/ф «Закохатися в наречену брата». (США). ▲
06.30 Х/ф «Мiстер Бiн на вiдпочинку». (Францiя - США - Великобританiя - Нiмеччина). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь». ▲
01.55 Х/ф «Цикл». ▲
02.05 Х/ф «Самба». ▲
04.00 Х/ф «Ни минуты покоя». ▲
05.15 Х/ф «Контакт». ▲
05.20 Х/ф «9 месяцев строгого режима». ▲
06.40 Х/ф «Туринская лошадь». ▲
09.05 Х/ф «Метод проб и ошибок». ▲
09.15 Х/ф «Наводнение». ▲
10.45 Х/ф «Наводнение». ▲
12.20 Х/ф «Жил-был...» ▲
12.30 Х/ф «Любовь-морковь по-французски». ■
13.50 Х/ф «Антиганг». ▲
15.15 Х/ф «13 район: Кирпичные особняки». ▲
16.35 Х/ф «Тет-а-Тет». ▲
16.45 Х/ф «Французский транзит». ▲
18.55 Х/ф «В двух словах». ▲
19.00 Х/ф «Короли рулетки». ▲
20.35 Х/ф «Ограбление по-бельгийски». ▲
22.00 Х/ф «Серьезная игра». ▲

Enter-фiльм

05.00 Х/ф «Анничка»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.00 «Анатомiя голосу. Джамала»
10.50 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Нiагара»
13.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
15.25 Х/ф «Було у батька три сини»
18.00 Х/ф «Висота»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Карусель»

00.20 «Спогади»
01.20 «Академiя смiху»
01.50 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.20 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi». ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.10 Xsport Студiя
01.30 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Едi «Орел»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Мотоперегони. Rookies Cup 2019. Перегони 6. Нiмеччина
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.00 ФайтЛайф
20.30 Наука виживати
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Чемпiон»
23.50 Xsport News

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
07.00 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Iспанiя - Польща
08.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Iстанбул ББ
09.50 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Хорватiя - Швецiя
11.10 Chelsea World
12.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Арсенал - Челсi
13.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Анадолу Ефес
15.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Герта - Боруссiя Д
16.20 Змiшане єдиноборство
16.40 Волейбол. Кубок України. Чвертьфiнал. Чоловiки. Фiнал
19.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Тюрк Телеком
20.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Португалiя - Швейцарiя
21.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Україна - Бiлорусь
22.50 Chelsea World
23.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Борнмут - Челсi
01.20 Гандбол. Кубок Днiпра. СКА-Мiнськ - Вiве Кельце
02.50 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Евандер Холiфiлд - Ларрi Дональд
04.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Вольфсбург
05.20 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Легковажна жiнка»
09.45 Т/с «Легковажна жiнка»
10.30 Т/с «Тато Ден»
11.15 Т/с «Тато Ден»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.45 Т/с «Дорога в порожнечу»
15.30 Т/с «Дорога в порожнечу»
16.15 Т/с «Пограбування по»
17.00 Т/с «Пограбування по»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Тато Ден»
21.15 Т/с «Тато Ден»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Х/ф «Петля Нестерова»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00 Бенфiка - Галатасарай. 1/16 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
07.50 Динамо - Шахтар. Суперкубок України
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15,13.50,02.20 Матч. Чемпiонат України
12.00 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
15.55,18.20 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.30 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.55 Топ-матч
19.25 Live. Матч. Чемпiонат України
21.25 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.45 Динамо (К) - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
00.35 Шарлеруа - Гент. Чемпiонат Бельгiї
04.10 Торiно - Болонья. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,16.30,00.30 Матч. Чемпiонат України
07.50 Топ-матч
08.00,10.20 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.35 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.55 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
12.40 Наполi - Емполi. Чемпiонат Iталiї
14.25 Динамо - Шахтар. Суперкубок України
18.15,20.55 «Тур Online»
18.55 Live. Матч. Чемпiонат України
21.45 Огляд сезону. Чемпiонат Iталiї
22.40 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
02.15 Боруссiя (Д) - Атлетiко. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.05 Челсi - БАТЕ. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 278 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 385 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 515 0