Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 30 СЕРПНЯ

pplus 30 серпня 2019 09:00 282 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
13.55 «Мегазірки»  ☻
14.20 «КультУра!»  ☻
14.45 «Спільноти тварин»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «На гребені хвилі»  ▲
22.35 Телешанс
22.45 «Гра долі»  ☻
23.15 Х/ф «Ми – одна команда»  ☻
01.25 «Секретні території»  ☻
02.15 Т/с «Рейк»  ☻
03.10 «КультУра!»  ☻
03.35 «Спільноти тварин»  ☻
04.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.20 «Еліксир молодості»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.10 Абзац
04.45 Kids` Time
04.50 М/с «Том i Джерi»
05.45 Kids` Time
05.50 Т/с «Друзi»
08.30 Т/с «Медфак».  ▲
14.40 Х/ф «Встигнути за Джонсами».  ▲
16.50 Х/ф «Ми - Мiллери».  ▲

19.00 Топ-модель по-українськи.  ▲
21.40 Х/ф «Диявол носить Прада»
23.50 Х/ф «Нова ера Z».  ■
02.00 Х/ф «Номер 44».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
10.50 Телепродаж
11.10 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.35 Д/с «Аромати Чилi»
13.00 Новини
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.15 Телепродаж
14.35 Д/с «Аромати Шотландiї»
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/с «Свiт дикої природи»
17.20 Своя земля
17.35 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д/с «Шамварi: територiя диких тварин»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кiно
22.55 Х/ф «Чоловiк, який вбив Дон Кiхота».  ▲
01.10 Новини
01.35 UA:Спорт
02.00 Тема дня
03.00 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Португалiя - Україна
04.55 Погода
05.05 Новини
05.25 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15 Огляд преси
06.25,16.10,21.00,01.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30 Чому НАТО
09.25,16.45 Час громади
10.10,00.25 Полiгон
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.15,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 Док. проект
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.25 «Лiга смiху»
22.30 «Лiга смiху»
00.35 «Київ Вечiрнiй»
02.35 «Лiга смiху»
04.55 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
11.00 Х/ф «007: Живи i дай померти iншим».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Живи i дай померти iншим».  ▲
14.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Дванадцятий».  ▲
23.40 «Речдок»
01.30 «Стосується кожного»
03.00 «Орел i решка. Шопiнг»
04.15 «Життя»
05.05 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох».  ▲
11.50 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Папаньки».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Папаньки».  ▲
16.45 Х/ф «Хронiки Рiддiка».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу.  ▲
23.00 «На трьох».  ▲
02.30 Факти
03.00 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 Х/ф «Вiлла розбрату, або Танець сонячного затемнення»
09.25 Т/с «Майор i магiя».  ▲

17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 МастерШеф.  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 МастерШеф.  ▲
23.00 Хата на тата.  ▲
01.00 Т/с «Джованнi»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Рiздво К-9»
11.40 Т/с «Рання пташка»

13.15 Вечiрка 2
14.15 СуперЖiнка
15.10 4 весiлля
16.20 М/ф «Льодовиковий перiод 4: Континентальний дрейф»
18.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 М/ф «Льодовиковий перiод 5: Курс на зiткнення»
22.45 Х/ф «Вiк Аделайн»
00.45 Панянка-селянка
01.45 Теорiя зради
02.35 БарДак
03.25 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
08.40 «Вiрю не Вiрю»
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.25 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

14.10 «Орел i решка. Навколо свiту»
17.10 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.10 Х/ф «Кохання без пересадки».  ▲
20.00 Х/ф «Якщо тiльки».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.10 «Вiрю не Вiрю»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.00 «Помста природи»
12.30 Х/ф «Спис долi».  ▲
15.20 Х/ф «Некерований»

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Битва проклятих».  ▲
21.15 Х/ф «Напролом».  ▲
23.10 Х/ф «Унiверсальний солдат 3: Новий початок».  ▲

01.05 «Облом.UA»
02.35 5 тур ЧУ з футболу. «Карпати» - «Зоря»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал. Пiдсумки» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.45 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «П`ять хвилин страху»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.25 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Я - охоронець».  ▲
01.30 «Склад злочину»
02.10 «Свiдок»
02.40 «Випадковий свiдок»
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Професiї»
04.55 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.15 Правда життя
09.15 Таємницi Мiссiсiпi
10.10 Незвичайнi культури
11.10 Мiсця сили
12.00 Прихована реальнiсть
12.45 Речовий доказ
13.55 Правда життя
15.05 Заборонена iсторiя
16.05 Наглядачi заповiдника
17.05 Незвичайнi культури
18.05 Таємницi Мiссiсiпi
19.00 Фантастичнi iсторiї
19.55 1377 спалених заживо
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Останнi племена
22.45 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.35 Доктор Хайм
03.30 Бiзнес на залякуваннi
04.20 Лiлiпути
05.10 Органи на експорт

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
22.00 Т/с «Будинок надiї»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Будинок надiї»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Будинок надiї».  ▲
03.00 Реальна мiстика
05.30 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Розбирання в Бронксi». (Гонконг).  ▲
08.35 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
10.15 Х/ф «Не твоє тiло». (Iталiя).  ▲
12.10 Х/ф «Подорож Гектора у пошуках щастя». (Нiмеччина. Канада - Великобританiя).  ▲
14.10 Х/ф «Особливо небезпечна». (США).  ▲
15.45 Х/ф «Божевiльнi сусiди». (Францiя - Бельгiя).  ▲
17.15 Х/ф «Побачення наослiп». (США).  ▲
18.55 Х/ф «Зачарована Елла». (США - Великобританiя - Iрландiя).  ▲
20.30 Х/ф «Затура: Космiчна пригода». (США).  ▲
22.10 Х/ф «Хочу як ти». (США).  ▲
00.00 Х/ф «Розбирання в Бронксi». (Гонконг).  ▲
01.30 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
03.00 Х/ф «Схiдна казка». (США).  ▲
04.55 Х/ф «Хочу як ти». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.30 Х/ф «Саамская кровь».  ▲
03.15 Х/ф «Метод проб и ошибок».  ▲
03.20 Х/ф «Такси 4».  ▲
04.45 Х/ф «Вот так подружка».  ▲
06.10 Х/ф «Прощай, Париж».  ▲
07.40 Х/ф «Идеальные незнакомцы».  ▲
09.10 Х/ф «Балкон».  ▲
09.20 Х/ф «Эспен в королевстве троллей».  ▲
10.55 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стравинский».  ▲
12.45 Х/ф «Париж-Манхэттен».  ▲
13.55 Х/ф «Женщины против мужчин».  ▲
15.35 Х/ф «Космос Алана».  ▲
15.45 Х/ф «Борг/Макинрой».  ▲
17.20 Х/ф «Персональный покупатель».  ▲
19.00 Х/ф «Развод Надера и Симин».  ▲
20.55 Х/ф «Дом Хемингуэй».  ▲
22.20 Х/ф «Телохранитель».  ▲
23.55 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «З любов`ю. Юрiй Нiкулiн»
11.10 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Лимерiвна»
13.40 Х/ф «Битва за Рим»
15.35 Х/ф «Мачуха»
17.15 Х/ф «Товариш генерал»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»
02.10 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»

04.20 Кiноляпи
04.50 Саундтреки
05.10 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.00 Xsport News
00.10 Х/ф «Рестлер»
02.20 Змiшане єдиноборство
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Битва непереможних
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Викидайло: Епiчний замiс»
12.10 ДуйМандруй
12.55 Телемагазин
13.55 Хокей. Kremenchuk Open Cup-2019. Бiлий Барс - Донбас. Пряма трансляцiя
16.30 Телемагазин
17.15 M-1 Challenge 104. Жан Петрiк - Борис Полежай. Пряма трансляцiя
18.15 Xsport News
18.25 Хокей Kremenchuk Open Cup-2019. Кременчук - Днiпро. Пряма трансляцiя
20.50 Баскетбол 3х3. Чоловiки. ЧЄ. Дебрецен, Угорщина. Україна - Iспанiя
21.30 Баскетбол 3х3. Чоловiки. ЧЄ. Дебрецен, Угорщина. Нiдерланди - Україна. Пряма трансляцiя
22.20 M-1 Challenge 104
23.20 Xsport News
23.30 Х/ф «Грейсi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
07.00 Змiшане єдиноборство
07.40 BVB-TV. Футбол. Кубок Нiмеччини. Юрдiнген - Боруссiя Д
08.40 Chelsea World
09.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
11.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
12.50 Футбол. Чемпiонат Молдови
14.30 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
16.10 Змiшане єдиноборство
16.50 Бокс. Джо Кальзаге - Чарльз Брюер
18.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
19.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Тюрк Телеком
20.40 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
22.00 Chelsea World
22.50 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
00.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакар`я ББ
02.10 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
03.10 Небачений футбол
03.40 Змiшане єдиноборство
04.20 Футбол. Чемпiонат Молдови

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Подiлися щастям своїм»
09.45 Т/с «Подiлися щастям своїм»
10.30 Х/ф «Самотнiй за контрактом»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.30 Х/ф «На мосту»
16.15 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
17.00 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Х/ф «Таємничий острiв»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.15 Т/с «Червонi браслети»
01.00 Т/с «Червонi браслети»
01.45 Т/с «Червонi браслети»
02.30 Т/с «Червонi браслети»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
07.45,13.00,15.15,18.15 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.15 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.20 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
13.30,14.45 «Шлях до Гданьска»
14.00 Live. Жеребкування групової стадiї. Лiга Європи УЄФА
16.00 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
16.30 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат Iталiї
18.45,03.50 Топ-матч
18.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
19.20 Русенборг - Динамо (З). Лiга чемпiонiв УЄФА
21.10 Чемпiонат Францiї. Передмова до туру
21.40 Live. Мец - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
23.40 Боруссiя (М) - Лейпцiг. Чемпiонат Нiмеччини
01.30 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
02.00 Севiлья - Сельта. Чемпiонат Iспанiї
03.55 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат Iталiї
07.50,05.30 Топ-матч
08.00 Аякс - АПОЕЛ. Лiга чемпiонiв УЄФА
09.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.20 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
12.10 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.00 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.30 Лiлль - Сент-Етьєн. Чемпiонат Францiї
16.15 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.05 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
18.35 Iнтер - Лечче. Чемпiонат Iталiї
20.25 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
20.55 Live. Севiлья - Сельта. Чемпiонат Iспанiї
21.45 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
22.55 Live. Атлетiк - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї
23.45 Футбол Tables
00.55,02.10 «Шлях до Гданьска»
01.25 Жеребкування групової стадiї. Лiга Європи УЄФА
02.40 Чемпiонат Францiї. Передмова до туру
03.10 Монпельє - Лiон. Чемпiонат Францiї
05.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Різнокольорові голуби та пухнасті кошенята: у Кременчуці відбулася виставка домашніх тварин. ФОТО 331 0
Бонус від Кременчуцького льотного коледжу: захоплюючі польоти над Дніпром, які вразили містян. ФОТО 359 0
Ювілей, відкриття меморіалу та випускний. Кременчуцький льотний коледж святкував на повну. ФОТО 405 0