Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 30 ЛИПНЯ

pplus 30 липня 2019 09:00 150 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Довіднмк дикої природи» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні» ☻
11.10 «Шокуючі істини». ▲
11.35 «Неймовірні винаходи». ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» ☻
13.35 «ФізкультУра!» ☻
14.00 «Гра долі» ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.50 «Мегаполіси» ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади» ☻
16.15 «Ровесник» ☻
16.25 «Мегазірки» ☻
16.50 «Скарби саду» ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи» ☻
17.55 «Довіднмк дикої природи» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини». ▲
19.45 «Неймовірні винаходи». ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» ☻
22.20 «Гра долі» ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Подвійне життя Вероніки». ▲
01.15 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.50 «Їжа богів» ☻
02.35 Т/с «Чужі гріхи» ☻
03.20 «ФізкультУра!» ☻
03.50 «Мегаполіси» ☻
04.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.35 «Ровесник» ☻
04.50 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

05.00 Служба розшуку дiтей
05.05 Зона ночi
05.40 Абзац
06.30 Kids` Time
06.35 М/с «Сiмейка Крудс»
07.20 Kids` Time
07.25 Шоу Оля
08.20 «Хто зверху?» ▲
10.10 Т/с «Чаклунки». ▲
11.10 Європа за копiйки
13.10 Гастарбайтери
17.10 «Вар`яти». ▲
21.00 Х/ф «Таємний агент». ▲
23.00 Х/ф «Арахнофобiя». ▲
01.00 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
11.00 Телепродаж
11.20 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 Бюджетники
15.50 «Зворотнiй вiдлiк»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 #ВУкраїнi
20.00 Д/с «Життя з левами». ▲
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.20 Д/с «Особливий загiн»
23.10 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Перша шпальта
03.55 По обiдi шоу
04.45 Своя земля
05.05 Погода
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.30 Код успiху
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20 Про вiйсько
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
23.15,01.15,05.15 Машина часу
00.10 Медсестри-вбивцi. Злочини у лiкарнi
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.20 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.15 «Сiмейнi мелодрами»
14.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲
19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50 Т/с «Школа. Недитячi iгри». ▲
23.45 Т/с «Школа. Випускний». ▲
00.40 Т/с «Школа. Випускний». ▲
01.40 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». ▲

05.35 «ТСН»

Iнтер

05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 «Речдок»
08.50 «Стосується кожного»
09.50 Т/с «Побачити океан». ▲
10.45 Т/с «Чудова Ранi». ▲
12.35 Х/ф «Планета одинакiв»

15.15 «Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Жереб долi»
00.45 «Стосується кожного»
01.40 «Подробицi» - «Час»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.40 «Україна вражає»
04.05 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.15 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Теорiя змови
11.30 Т/с «Володимирська, 15». ▲
12.35 Х/ф «Iнтимний словник». ▲

12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Iнтимний словник». ▲
15.15 Х/ф «Штучний розум». ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Штучний розум». ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес». ▲
22.35 Т/с «Операцiя «Горгона». ▲
01.50 Т/с «Невиправнi». ▲

02.35 Стоп-5

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 МастерШеф. ▲
13.55 Цiєї митi рiк потому. ▲
15.55 Х/ф «Фатальна пристрасть»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Фатальна пристрасть»
18.20 Х/ф «Проста послуга». ▲
20.55 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Нiконов i Ко»
00.45 Детектор брехнi. ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Жаб`яче королiвство: Таємниця кришталевої жаби»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Одного разу в Одесi
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Одного разу в Одесi
15.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
22.00 Одного разу в Одесi
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Tор Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.20 «Юшок ти show»
08.35 «Орел i Решка. Шоппiнг»
09.40 Т/с «Мисливцi за старовинами»
11.35 Т/с «Доктор Хто». ▲

13.35 «Орел i Решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто». ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус». ▲

22.00 «Орел i Решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i Решка. Перезавантаження. Америка»
01.10 «Вiрю не Вiрю»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 3». ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Загублений свiт»
11.50 «Помста природи»
12.25 Х/ф «Спис долi». ▲
15.10 Х/ф «Стукач». ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Опер за викликом 3». ▲
21.40 Т/с «Касл 4». ▲
23.10 Т/с «Касл 4». ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.55 Х/ф «Цвiтiння кульбаби»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Ще до вiйни»
10.25 Т/с «Смерть у раю». ▲
12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Свiдок. Агенти»
14.05 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.45 Т/с «Швидка». ▲

02.40 «Свiдок»
03.10 «Випадковий свiдок»
03.45 «Речовий доказ»
04.10 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.45 Правда життя
08.50 Африканськi рiчки: дари дощiв
09.50 Цiкаво.com
10.50 Прихована реальнiсть
11.40 Скептик
12.45 Речовий доказ
13.50 Правда життя
14.55 Земля 2050
15.55 Очима пiнгвiнiв
16.55 Цiкаво.com
17.50 Африканськi рiчки: дари дощiв
18.50 Битва цивiлiзацiй
19.50 Мiстична Україна
20.45 Їжа богiв
21.45 Полярний ведмiдь
22.45 Народженi мусонами
23.45 Земля 2050
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.40 Бандитська Одеса

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичi в турне
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiкно життя 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Вiкно життя 2»
00.30 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi. ▲
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

07.00 Х/ф «Початок часiв». (США). ▲
08.55 Х/ф «Прикинься моєю дружиною». (США). ▲
11.05 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США). ▲
12.40 Х/ф «Мiстер Бiн». (США - Великобританiя). ▲
14.10 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя). ▲
15.45 Х/ф «З любов`ю, Розi». (Великобританiя - Нiмеччина). ▲
17.25 Х/ф «Хмарно, можливi опади: Помста ГМО». (США). ▲
19.00 Х/ф «Мiстер Бiн на вiдпочинку». (Францiя - США - Великобританiя - Нiмеччина). ▲
20.30 Х/ф «Зведенi брати». (США). ▲
22.05 Х/ф «Сутенер». (Францiя). ▲
23.35 Х/ф «Початок часiв». (США). ▲
01.10 Х/ф «Прикинься моєю дружиною». (США). ▲
03.05 Х/ф «Святковий переполох». (Францiя - Бельгiя - Канада). ■
05.10 Х/ф «Сутенер». (Францiя). ▲
06.55 Х/ф «Мiстер Бiн». (США - Великобританiя). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.30 Х/ф «Пришельцы». ▲
03.05 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени». ▲
05.00 Х/ф «Звонок». ▲
05.10 Х/ф «Валландер». ▲
06.50 Х/ф «Слегка серый». ▲
06.55 Х/ф «Идеалист». ▲
08.45 Х/ф «Провал». ▲
08.55 Х/ф «Кафе де Флор». ▲
10.50 Х/ф «Любовь и дружба». ▲
12.15 Х/ф «Доля ангелов». ▲
13.55 Х/ф «Учительница». ▲
15.35 Х/ф «Убийство в Сорт-Осгоре». ▲
17.10 Х/ф «Отпетые мошенники». ▲
18.45 Х/ф «Маяк». ▲
19.00 Х/ф «Автобан». ▲
20.30 Х/ф «Шик!» ▲
22.05 Х/ф «Третья персона». ▲

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Чоловiк собаки Баскервiлiв»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Стережися автомобiля»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Актори-фронтовики»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Владика Андрiй»
13.35 Х/ф «Вождь Вiннету: Син Iнчу-Чуна»
15.25 Х/ф «Альошкине кохання»
17.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Повернення Василя Бортнiкова»

00.30 «Спогади»
01.30 «Академiя смiху»
02.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.30 Кiноляпи
04.00 Саундтреки
04.30 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi». ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.40 Наша риболовля
01.10 Xsport Студiя
01.30 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Безстрашний»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Мотокрос. ЧC на мотоциклах з колясками. Етап в Нiмеччинi. Огляд
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Життя на кону
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Едi «Орел»
23.30 Xsport News
23.40 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Анадолу Ефес
07.40 Chelsea World
08.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
10.10 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iспанiя - Єгипет
11.30 Волейбол. Кубок України. Чвертьфiнал. Чоловiки
12.50 Змiшане єдиноборство
13.10 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Бiлорусь - Iталiя
14.10 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Iспанiя - Польща
15.20 Chelsea World
16.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Арсенал - Челсi
17.50 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Хорватiя - Швецiя
19.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Iстанбул ББ
20.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Герта - Боруссiя Д
21.40 Небачений футбол
22.20 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iспанiя - Єгипет
23.40 Chelsea World
00.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
02.10 Волейбол. Кубок України. Чвертьфiнал. Чоловiки
03.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Iталiя - Україна
04.50 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Україна - Росiя

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Легковажна жiнка»
09.45 Т/с «Легковажна жiнка»
10.30 Т/с «Тато Ден»
11.15 Т/с «Тато Ден»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.45 Т/с «Дорога в порожнечу»
15.30 Т/с «Дорога в порожнечу»
16.15 Т/с «Пограбування по»
17.00 Т/с «Пограбування по»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
20.30 Т/с «Тато Ден»
21.15 Т/с «Тато Ден»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Пограбування по»
01.00 Т/с «Пограбування по»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,18.35,22.15 Топ-матч
06.10 Галатасарай - Бенфiка. 1/16 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15 Матч. Чемпiонат України
11.50,14.50 «Великий футбол»
12.40 Динамо - Шахтар. Суперкубок України
15.55,18.10 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.20 Барселона - Лiверпуль. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.55 Live. Матч. Чемпiонат України
20.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.45 Ювентус - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.35 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
02.20 Зальцбург - Наполi. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
04.10 Шарлеруа - Гент. Чемпiонат Бельгiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
07.50,10.40,12.50,14.50,16.50,18.50,20.50 Топ-матч
08.00,10.15 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.25 Барселона - Лiверпуль. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
11.00 Шарлеруа - Гент. Чемпiонат Бельгiї
13.00 Челсi - БАТЕ. Лiга Європи УЄФА
15.00 Болонья - Наполi. Чемпiонат Iталiї
17.00 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
19.00,00.25 Матч. Чемпiонат України
20.55 Динамо - Шахтар. Суперкубок України
23.05 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.15 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї
04.05 Челсi - Вiдi. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 278 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 385 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 515 0