Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 30 КВІТНЯ

pplus 30 квітня 2019 12:05 474 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Сироти дикої природи»  ☻
08.05 «Щоденники комах»  ☻
08.20 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Мегазірки»  ☻
09.35 «Мегаполіси»  ☻
10.00 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.25 «Зранку»
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 Т/с «Останній ворог»  ▲
13.35 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 Телешанс
15.50 «Спільноти тварин»  ☻
16.15 «Бюджетний відпочинок»  ☻
16.40 «Апельсинова долька»  ☻
17.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.15 «Мегаполіси»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Еліксир молодості»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Т/с «Останній ворог»  ▲
21.35 Телешанс
21.45 Х/ф «Біжи, товстуне, біжи»  ☻
23.25 «Гордість світу»  ☻
23.50 «Залізна леді Британії»  ☻
00.45 «Еліксир молодості»  ☻
01.35 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
02.20 «Сім’я від А до Я»  ☻
02.45 «Мегазірки»  ☻
03.10 «Пізнай світ»  ☻
03.40 «Спільноти тварин»  ☻
04.10 «Дзеркало історії»  ☻
05.05 «Апельсинова долька»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.00 Абзац
05.45 Kids` Time
05.50 М/с «Хай живе король Джулiан»
07.05 Kids` Time
07.10 Т/с «Мерлiн»
10.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».  ▲

13.00 Екси.  ▲
17.00 Гастарбайтери
19.00 Гастарбайтери
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 1».  ▲
23.10 Т/с «Загубленi».  ▲

01.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.10 Доброго ранку, Країно!
09.35 Х/ф «Веронiка»
11.20 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи»
12.25 Д/с «Кухня По»
13.25 Д/с «Браво, шеф!»
14.25 Енеїда
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 По обiдi шоу
17.20 Погода
17.30 Д/с «Супер Чуття»
17.55 Концерт Ольги Чубаревої «Єднаймося»
19.20 Спiльно
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
20.30 Д/с «Дикi тварини»
21.00 Новини
21.25 Нашi грошi
21.55 Д/с «Супер Чуття»
22.25 Д/с «Свiт дикої природи»
23.00 Спiльно
23.30 Новини
00.00 Погода
00.05 Д/с «Неповторна природа»
00.30 Разом
01.00 Новини
01.20 Погода
01.30 Своя земля
02.00 Новини
02.20 По обiдi шоу
03.15 Д/с «Аромати Чилi»
03.40 Своя земля
04.10 Новини
04.30 Погода
04.35 Розсекречена iсторiя
05.35 Погода
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,08.20,00.50 Огляд преси
06.20,10.10,01.15 Машина часу
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.30 Код успiху
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,00.35 Погода на курортах
08.00,17.00 Час новин. Київ
08.30 5 поверх
09.20,17.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.05,05.15 БлогПост
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 Лiнiйка документальних проектiв
23.10 «За Чай.com»
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.35 «#ШоуЮри»
08.15 «#ШоуЮри»
09.05 «#ШоуЮри»
10.00 Х/ф «Останнiй москаль»
17.50 Х/ф «Острiв везiння».  ▲

19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «11 дiтей з Моршина»
22.00 Х/ф «Пiдняти перископ»
23.50 Х/ф «Петля часу».  ▲

01.55 «Вечiр прем`єр з Катериною Осадчою»
04.40 «#ШоуЮри»
05.30 «ТСН»

Iнтер

03.05 «Орел i решка. Шопiнг»
04.20 «Подробицi» - «Час»
05.05 «Top Shop»
05.35 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.10 Т/с «Султан мого серця»
11.10 Х/ф «Випадково вагiтна».  ▲
13.00 Х/ф «Ой, матусi!»  ▲

14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова»
23.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
00.45 «Речдок»
01.40 «Стосується кожного»

ICTV

04.15 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
09.40 Битва версiй
10.35 «На трьох».  ▲
12.45 Факти. День
13.00 Дизель-шоу.  ▲
14.50 Х/ф «Крокодил Дандi».  ▲
16.40 Х/ф «Крокодил Дандi 2».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Громадянська оборона
21.00 Факти. Вечiр
21.15 Т/с «Пес».  ▲
22.25 Х/ф «Черепашки-нiндзя 2».  ▲

00.25 Дизель-шоу.  ▲
01.45 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

05.55 Моя правда. Iсторiя українського шоу-бiзнесу. Територiя «А»
06.50 Моя правда. Iсторiя українського шоу-бiзнесу. Катя Бужинська та Андрiй Кравчук
07.45 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
09.35 МастерШеф.  ▲
14.30 Хата на тата.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Т/с «За вiтриною»
20.55 Т/с «За вiтриною»
21.55 Т/с «Розлучниця»
22.50 Т/с «Розлучниця»

23.50 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Жовтодзьоб»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Вечiрка
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Готель Галiцiя
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
09.50 Х/ф «Планета Ка-Пекс».  ▲

12.10 «Вiрю не Вiрю»
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Морський сезон»
00.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Загублений свiт»
14.30 Х/ф «Пiд прицiлом».  ▲
16.15 Х/ф «Бунт».  ▲
17.55 Х/ф «Iкар».  ▲
19.25 Т/с «Звонар».  ▲
20.30 Т/с «Звонар».  ▲
21.30 Т/с «Кiстки 10».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 10».  ▲
00.40 Т/с «Величний Джо».  ▲

01.25 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15,18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi» з В. Фроловою i С. Дойком
16.20 «Вибори - 2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.50 Х/ф «Мамо, я льотчика люблю»
08.35 Х/ф «Валентин i Валентина»
10.20 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе»
12.15 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку»
14.15 Х/ф «Борсалiно i компанiя»
16.20 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Жандарм одружується»
21.20 Х/ф «Жандарм на вiдпочинку»

23.15 «Ляпiс Трубецькой». Концерт «Клоуна нет!»
01.50 Т/с «Швидка».  ▲
03.20 «Свiдок»
03.50 «Випадковий свiдок»
04.00 «Речовий доказ»
04.20 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.20 Україна: забута iсторiя
09.50 Речовий доказ
11.00 Великi танковi битви
11.55 Реальна iсторiя Iсуса
14.40 Дивовижний Сiнгапур
17.10 Божевiльна подорож
18.00 Україна: забута iсторiя
20.30 Як працюють мiста
23.00 Битва рибалок
23.50 Пiдроблена iсторiя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.30 Реальна мiстика
13.50 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.20 Агенти справедливостi.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.45 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲

01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.30 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Статус Бреда». (США).  ■
08.25 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
10.10 Х/ф «Хтозна...» (США).  ▲
12.20 Х/ф «Полiцейський iз дитсадка». (США).  ▲
14.10 Х/ф «Запитайте Сiндi». (США).  ▲
15.40 Х/ф «Вкради мою дружину». (США).  ▲
17.15 Х/ф «Париж-Манхеттен». (Францiя).  ▲
18.35 Х/ф «Кухар на колесах». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Мiй Аттiла Марсель». (Францiя).  ▲
22.15 Х/ф «Зомбi на iм`я Шон». (Францiя - Великобританiя).  ▲
23.55 Х/ф «Куленепробивний». (США).  ▲
01.20 Х/ф «Статус Бреда». (США).  ■
03.05 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
04.40 Х/ф «Зомбi на iм`я Шон». (Францiя - Великобританiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Уламки щастя»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.40 Т/с «Уламки щастя»
00.20 Т/с «Я кажу так»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

06.00 Х/ф «13 район: Кирпичные особняки».  ▲
07.30 Х/ф «Штиль».  ▲
09.00 Х/ф «Невидимая».  ▲
10.50 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲
12.25 Х/ф «Прекрасные дни в Аранхуэсе».  ▲
14.00 Х/ф «Милый друг».  ▲
15.40 Х/ф «Пятый элемент».  ▲
17.40 Х/ф «Арес».  ▲
19.00 Х/ф «Васаби».  ▲
20.30 Х/ф «Вулкан страстей».  ▲
22.00 Х/ф «Леди».  ▲
00.05 Х/ф «Прощай, Париж».  ▲
01.40 Х/ф «Французский транзит».  ▲
03.50 Х/ф «Холостые выстрелы».  ▲
05.40 Х/ф «Другая Бовари».  ▲

Enter-фiльм

05.35 Х/ф «Панi з папугою»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Зiркове життя»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Зiркове життя»
10.20 «Невiдома версiя. Карнавальна нiч»
11.10 Х/ф «Оцеола: Права рука вiдплати»
13.05 Х/ф «Серед шулiк»
15.00 Т/с «Тiнi зникають опiвднi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Чорний принц»
00.50 Х/ф «Закляття долини Змiй»

02.40 «Моя правда»
03.20 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.40 Xsport News
00.50 Україна футбольна
01.40 Xsport Студiя
02.00 Фрi-файт
03.00 Україна футбольна
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Екстремальний спорт
08.30 Xsport News
08.40 Рибалки на каяках
09.40 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
11.30 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Фаворит»
16.00 Телемагазин
16.45 Наша риболовля
18.00 Гандбол. Лiга чемпiонiв. Огляд
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Чемпiонат України серед студентiв
20.50 Екстра-футзал
21.20 Xsport News
21.30 Життя на кону
22.20 Х/ф «Гол»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
06.40 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
08.00 Змiшане єдиноборство
09.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Бахчешехiр Унiверситет
10.40 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
12.20 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
13.00 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
14.20 Chelsea World
15.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
16.50 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
17.50 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
18.30 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
19.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
20.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакарья ББ
22.30 Змiшане єдиноборство
23.10 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
00.30 Chelsea World
01.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
03.00 Небачений футбол
03.40 Змiшане єдиноборство
04.20 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Т/с «Улюблена вчителька»
11.30 Т/с «Улюблена вчителька»
12.30 Т/с «Червона королева»
13.15 Т/с «Червона королева»
14.15 Т/с «Коротке слово «нi»
15.00 Т/с «Коротке слово «нi»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
17.15 Т/с «Улюблена вчителька»
18.00 Т/с «Улюблена вчителька»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.10 Т/с «Червона королева»
23.00 Т/с «Червона королева»
00.00 Т/с «Одружити не можна помилувати»
00.45 Т/с «Одружити не можна помилувати»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00,16.00 «Європейський weekend»
06.50,21.00 Журнал Лiги чемпiонiв
07.20 Чемпiонат Англiї. Огляд туру
08.15 Бернлi - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.20 Львiв - Динамо. Чемпiонат України
12.05 «Великий футбол»
13.50 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
16.50 Тоттенхем - Вест Хем. Чемпiонат Англiї
18.40 Журнал Лiги Європи
19.10 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат України
21.30,23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв»
21.50 Live. Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.25 Гент - Генк. Чемпiонат Бельгiї
02.15 Чорноморець - Ворскла. Чемпiонат України
04.05 Сампдорiя - Лацiо. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,08.10 «Check-in»
06.25 МЮ - Челсi. Чемпiонат Англiї
08.35 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
10.20 «Європейський weekend»
11.10 Тоттенхем - Вест Хем. Чемпiонат Англiї
12.55,01.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру
13.45 Арсенал-Київ - Десна. Чемпiонат України
15.30,19.45 Журнал Лiги чемпiонiв
16.00 Передмова до «МЮ-Ювентус» (1998/99). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
16.05 МЮ - Ювентус. 1/2 фiналу (1998/99). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
17.50 Ювентус - МЮ. 1/2 фiналу (1998/99). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
19.40 Пiслямова до «ЮВЕНТУС-МЮ» (1998/99). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
20.15 Фiнал. Юнацька Лiга УЄФА
22.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
23.10 Львiв - Динамо. Чемпiонат України
01.55 Фiорентiна - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї
03.40 Журнал Лiги Європи
04.10 Лестер - Арсенал. Чемпiонат Англiї
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчук став містом, в якому Україна та Казахстан міцно закріпили свої відносини. ФОТОрепортаж 511 0
Яким ти був, Кременчук? Фотографії старого міста, якого ми не знали. ФОТО 643 0
У Кременчуці Хеловін провели «з вітерцем», і дощ цьому аж ніяк не завадив. ФОТОрепортаж 1135 0