Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 2 ВЕРЕСНЯ

pplus 02 вересня 2019 14:00 271 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Мегазірки»  ☻
12.35 «Гра долі»  ☻
13.00 «Скарби саду»  ☻
13.20 «Спогади»  ☻
13.45 «Ровесник»  ☻
14.00 «КультУра!»  ☻
14.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.45 «Дикі тварини»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.05 Х/ф «Нескорений»  ▲
01.25 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.00 «Секретні території»  ☻
02.50 Т/с «Рейк»  ☻
03.45 «КультУра!»  ☻
04.10 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.30 «Ровесник»  ☻
04.40 «Еліксир молодості»  ☻
05.30 «Дзеркало історії»  ☻
06.00 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.50 Зона ночi
05.50 Абзац
06.45 Kids` Time
06.50 М/с «Том i Джерi»
08.05 Kids` Time
08.10 М/ф «Тарзан i Джейн»
09.50 Х/ф «Фантастична четвiрка».  ▲
11.50 Х/ф «Зелений Лiхтар».  ▲

14.00 М/ф «Холодне серце»
16.00 Х/ф «Драконiвськi перли: Еволюцiя»
17.20 Х/ф «Мачо i ботан».  ▲
19.50 Х/ф «Мачо i ботан 2».  ▲
22.00 Т/с «Медфак».  ▲
00.10 Х/ф «Кокнi проти зомбi».  ■
02.00 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
10.55 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 Д/с «Аромати Чилi»
13.00 Новини
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУкраїнi
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї»
15.00 Новини
15.15 Д/с «Морська кухня»
17.15 Своя земля
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Разом
19.55 Д/с «Шамварi: територiя диких тварин»
20.30 #@)?$0 з Майклом Щуром
21.00 Новини
21.30 «Зворотнiй вiдлiк»
23.35 Своя земля
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Тема дня
03.15 Схеми. Корупцiя в деталях
03.45 Розсекречена iсторiя
04.40 Спiльно
05.15 Новини
05.40 Своя земля

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,15.15 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.45,15.55,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35 Огляд преси
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25,10.10 Полiгон
09.25,17.40 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Лiнiйка документальних проектiв
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя великих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Грошi»
00.00 «Танцi з зiрками»
03.45 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲
05.15 «ТСН»

Iнтер

03.35 «Орел i решка. Шопiнг»
05.00 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
06.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Стосується кожного»
11.15 Х/ф «Смертельна помилка»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Смертельна помилка»
13.50 Х/ф «Вождь Бiле Перо»

15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова 2».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Iлюзiя щастя».  ▲
00.50 «Речдок»
01.45 «Стосується кожного»
02.30 «Орел i решка. Шопiнг»
03.45 «Подробицi» - «Час»
04.30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.40 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей
05.00 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.45 Громадянська оборона
06.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Не дай себе ошукати
11.00 Секретний фронт
12.45 Факти. День
13.20 Секретний фронт
13.55 Х/ф «Макс Стiл».  ▲
15.35 Х/ф «Валерiан та мiсто тисячi планет».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Валерiан та мiсто тисячi планет».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Бiльше нiж правда
21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «Папаньки».  ▲
22.15 Свобода слова
23.55 Х/ф «Повiтря».  ■
01.40 Стоп-10

СТБ

06.45 Х/ф «Знахар»
09.20 Т/с «Крiпосна».  ▲
10.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.20 МастерШеф.  ▲
15.10 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
23.00 Вiкна-Новини
23.45 Хата на тата.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Супергерой»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Вiрю не Вiрю»
10.25 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.10 Х/ф «Герцогиня».  ▲

14.15 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.20 «Орел i решка. Морський сезон»
17.15 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.10 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 Х/ф «Машина часу в джакузi».  ■
00.50 «Орел i решка. Шопiнг»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.30 «Спецкор»
10.10 «ДжеДАI»
10.50 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
14.45 Х/ф «Битва проклятих».  ▲
16.20 Х/ф «Напролом».  ▲

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 5».  ▲
23.10 Т/с «Касл 6».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки»

НТН

05.00 «Top Shop»
05.30 «Випадковий свiдок»
05.35 Х/ф «Найостаннiший день».  ▲
07.20 Х/ф «Секретний ешелон»
09.10 Х/ф «Каблучка з Амстердама»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.00 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 «Таємницi кримiнального свiту»
02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.40 «Речовий доказ»
04.35 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.20 Правда життя
09.25 Таємницi Мiссiсiпi
10.25 Погляд зсередини
11.25 Мiсця сили
12.10 Прихована реальнiсть
12.55 Речовий доказ
14.05 Правда життя
15.05 Заборонена iсторiя
15.55 Останнi племена
16.50 Погляд зсередини
17.50 Таємницi Мiссiсiпi
18.50 Фантастичнi iсторiї
19.50 Прихована правда
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Останнi племена
22.40 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.30 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.25 Ризиковане життя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан»
23.00 Сьогоднi
23.30 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Герой мiсяця». (США).  ■
08.25 Х/ф «Формула кохання для в`язнiв шлюбу». (США).  ▲
10.30 Х/ф «Iдеальний голос». (США).  ▲
12.20 Х/ф жахiв «Якщо твоя дiвчина - зомбi». (США).  ■
13.50 Х/ф «Найкращий тато». (США).  ▲
15.30 Х/ф «Однокласники». (США).  ▲
17.10 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2». (США).  ▲
18.55 Х/ф «Вже хто б говорив». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Ой, матусi». (Францiя).  ■
22.05 Х/ф «Залiзне небо». (Фiнляндiя - Нiмеччина - Австралiя).  ▲
23.35 Х/ф «Герой мiсяця». (США).  ■
01.10 Х/ф «Формула кохання для в`язнiв шлюбу». (США).  ▲
03.00 Х/ф «Подорож Гектора у пошуках щастя». (Нiмеччина - Канада - Великобританiя).  ▲
05.00 Х/ф «Залiзне небо». (Фiнляндiя - Нiмеччина - Австралiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.50 Х/ф «Любит - не любит».  ▲
03.20 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера».  ▲
04.50 Х/ф «13 район».  ▲
06.10 Х/ф «Полено».  ▲
06.20 Х/ф «Мужчины против женщин».  ▲
08.05 Х/ф «Красотки в Париже».  ▲
10.00 Х/ф «Я, снова я и мама».  ▲
11.15 Х/ф «Пальмы в снегу».  ▲
13.50 Х/ф «Страшные сказки».  ■
15.55 Х/ф «Любовь с риском для жизни».  ▲
17.20 Х/ф «С добрым утром, принцесса».  ▲
19.00 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
20.50 Х/ф «Автобан».  ▲
22.15 Х/ф «Валландер».  ▲
23.55 Х/ф «Эспен в королевстве троллей».  ▲

Enter-фiльм

06.05 Х/ф «Тримайся, козаче!»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Невiдома версiя. Висота»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Дiти-зiрки»
11.10 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Зiрки Егера»
14.50 Х/ф «Весiлля з приданим»
17.00 Х/ф «Доля людини»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Увага, черепаха!»

00.30 «Спогади»
01.30 «Академiя смiху»
02.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.30 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.20 Xsport News
00.30 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Бiльярд
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Бокс
09.30 Битви роботiв
10.30 Бокс
11.25 Баскетбол. ЧС-2019. Нiгерiя - Аргентина. Пряма трансляцiя
13.30 Телемагазин
14.30 Змiшане єдиноборство. Турнiр «Кращi з кращих»
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
19.50 Баскетбол. ЧС-2019. Нiгерiя - Аргентина
21.20 Xsport News
21.30 Україна футбольна
22.40 Х/ф «Чорний пояс»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Автоперегони. Euroformula Open. Бельгiя. Перегони 1
06.40 Автоперегони. International GT Open. Бельгiя. Перегони 1
08.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
09.40 Змiшане єдиноборство
10.10 Chelsea World
11.00 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
12.40 Футбол. Чемпiонат Латвiї. Вища лiга. Лiєпая - РФШ
14.20 Автоперегони. Euroformula Open. Бельгiя. Перегони 1
15.00 Автоперегони. International GT Open. Бельгiя. Перегони 1
16.20 Змiшане єдиноборство
17.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
18.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Шальке
19.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Данiя - Угорщина
21.00 Автоперегони. Euroformula Open. Бельгiя. Перегони 2
21.40 Автоперегони. International GT Open. Бельгiя. Перегони 2
23.00 Chelsea World
23.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
01.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
03.10 Змiшане єдиноборство
04.00 BVB-TV. Футбол. Лiга Чемпiонiв. 1/8 фiналу. Боруссiя Д - Тоттенхем

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Червонi браслети»
09.45 Т/с «Червонi браслети»
10.30 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
11.15 Т/с «Присягаюся любити тебе вiчно»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.45 Т/с «Кафе на Садовiй»
15.30 Т/с «Кафе на Садовiй»
16.15 Т/с «Кафе на Садовiй»
17.00 Т/с «Кафе на Садовiй»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Х/ф «Вiдданий друг»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.30 Т/с «Вiкно життя»
01.15 Т/с «Вiкно життя»
02.00 Т/с «Вiкно життя»
03.00 Т/с «Вiкно життя»
03.45 Т/с «Вiкно життя»
04.45 Т/с «Вiкно життя»
05.30 Т/с «Вiкно життя»

Футбол 1

06.00,08.00 Топ-матч
06.10 Гент - Серкль Брюгге. Чемпiонат Бельгiї
08.10 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45,03.50 «Автогол»
12.00 Вiльярреал - Реал. Чемпiонат Iспанiї
13.50 Кальярi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
15.40,22.30 Футбол News
16.05 Осасуна - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
18.50 Баварiя - Майнц. Чемпiонат Нiмеччини
20.40 Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
23.45 Брюгге - Генк. Чемпiонат Бельгiї
01.30 Передмова до 5 i 6 турiв. Вiдбiр до Євро-2020
02.00 Аталанта - Торiно. Чемпiонат Iталiї
04.05 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат України
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00,07.50,11.50 Топ-матч
06.05 Осасуна - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
08.00 Мец - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
09.50 «Автогол»
10.05 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України
11.55 Аталанта - Торiно. Чемпiонат Iталiї
13.45 Унiон - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
15.30 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат України
17.15,00.00 «Великий футбол»
19.00 Передмова до 5 i 6 турiв. Вiдбiр до Євро-2020
19.30 Вiльярреал - Реал. Чемпiонат Iспанiї
21.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
22.15 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат України
01.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
02.40 Баварiя - Майнц. Чемпiонат Нiмеччини
04.30 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
05.25 Передмова до 5 i 6 турiв. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3708 2
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 135 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 340 0