Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 29 СЕРПНЯ

pplus 29 серпня 2019 14:00 311 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Квест»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Людина - здобич»  ▲
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.15 «Квест»  ☻
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Мегазірки»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Спільноти тварин»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Х/ф «Дні грому»  ▲
19.10 Телешанс
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Пеле»  ▲
01.20 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.55 «Секретні території»  ☻
02.45 Т/с «Рейк»  ☻
03.40 «КультУра!»  ☻
04.05 «Спільноти тварин»  ☻
04.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.50 «Еліксир молодості»  ☻
05.40 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.10 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Том i Джерi»
06.55 Kids` Time
07.00 Т/с «Друзi»
08.20 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
10.20 Т/с «Цiлком таємне».  ▲
13.10 Х/ф «Електра».  ▲

15.00 Хто зверху?  ▲
19.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Божевiльна зiрка.  ▲
22.00 Т/с «Медфак».  ▲
23.40 Х/ф «Здохни».  ■
01.50 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 #ВУкраїнi
10.00 Перше засiдання Верховної Ради України
11.30 Своя земля
11.45 Телепродаж
12.05 Д/с «Аромати Чилi»
13.00 Новини
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.15 Телепродаж
14.35 Д/с «Аромати Шотландiї»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Свiт дикої природи»
17.25 «08.2014. Розповiдь про подiї в Iловайську»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
18.50 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Португалiя - Україна
21.00 Новини
21.30 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.05 Д/ф «Вiйна химер».  ▲
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.05 Перше засiдання Верховної Ради України
04.35 Спiльно
05.05 Погода
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20 Огляд преси
06.20,16.10,21.00,02.15,05.35 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10,23.55 Погода в Українi
07.25 Медекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.25 Свiтла енергiя
09.25,17.45 Час громади
10.10,05.15 Полiгон
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.15 Євроiнтеграцiя - сила можливостей
19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Док. проект
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.30 «Право на владу»
00.55 Х/ф «Посейдон Рекс».  ▲
02.10 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.20 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
11.00 Х/ф «007: Дiаманти назавжди».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Дiаманти назавжди».  ▲
14.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Речдок»
00.45 «Пiдроблена iсторiя»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.45 «Подробицi» - «Час»
04.30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Секретний фронт
10.55 «На трьох».  ▲
11.55 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Папаньки».  ▲
14.25 Х/ф «Золоте дитя»

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Золоте дитя»
16.45 Х/ф «Перлина Нiлу»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Антизомбi. Дайджест
21.00 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Папаньки».  ▲
23.20 «На трьох».  ▲
01.20 Т/с «Володимирська, 15».  ▲
02.55 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.30 МастерШеф.  ▲
15.30 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Зваженi та щасливi.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Прекрасний принц i фея Люпина»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечiрка 2
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Вiрю не Вiрю»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.00 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

13.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.35 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.15 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.15 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.20 «Вiрю не Вiрю»
02.20 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.55 Х/ф «Льодовиковий перiод».  ▲
15.25 Х/ф «Робiнзон Крузо».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 5».  ▲
23.10 Т/с «Касл 5».  ▲

00.55 «Облом.UA»
04.15 5 тур ЧУ з футболу. «Днiпро-1» - «Львiв»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.45 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлантичний»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.15 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 «Таємницi кримiнального свiту»
02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Професiї»

Мега

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитський Київ
08.05 Правда життя
09.10 Таємницi Мiссiсiпi
10.05 Пiд iншим кутом
11.05 Мiсця сили
11.55 Прихована реальнiсть
12.45 Речовий доказ
13.55 Правда життя
15.05 Заборонена iсторiя
16.05 Останнi племена
17.05 Незвичайнi культури
18.05 Таємницi Мiссiсiпi
19.00 Фантастичнi iсторiї
19.55 Мiсто, яке зрадили
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Наглядачi заповiдника
22.45 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.35 Скептик
03.25 Бандитська Одеса

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi. Спецвипуск
10.45 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан»
23.00 Сьогоднi
23.20 По слiдах
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.25 Реальна мiстика
04.00 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Iдеальний голос». (США).  ▲
08.30 Х/ф «Бриджiт Джонс: Гранi розумного». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина - Iрландiя - США).  ▲
10.30 Х/ф «Не/дивлячись нi на що». (Нiмеччина).  ▲
12.20 Х/ф «Розбирання в Бронксi». (Гонконг).  ▲
13.50 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
15.20 Х/ф «Нянька за викликом». (США).  ▲
16.50 Х/ф «Не твоє тiло». (Iталiя).  ▲
18.35 Х/ф «Подорож Гектора у пошуках щастя». (Нiмеччина. Канада - Великобританiя).  ▲
20.30 Х/ф «Божевiльнi сусiди». (Францiя - Бельгiя).  ▲
22.00 Х/ф «Побачення наослiп». (США).  ▲
23.40 Х/ф «Iдеальний голос». (США).  ▲
01.30 Х/ф «Бриджiт Джонс: Гранi розумного». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина - Iрландiя - США).  ▲
03.15 Х/ф «Особливо небезпечна». (США).  ▲
05.00 Х/ф «Побачення наослiп». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.55 Х/ф «Неудержимыe».  ▲
03.10 Х/ф «Звездочка».  ▲
03.15 Х/ф «Такси 3».  ▲
04.35 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲
06.10 Х/ф «Васаби».  ▲
07.35 Х/ф «Любит - не любит».  ▲
09.05 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера».  ▲
10.35 Х/ф «Дипан».  ▲
12.30 Х/ф «Пришельцы в Америке».  ▲
13.50 Х/ф «Мужчины против женщин».  ▲
15.40 Х/ф «Звонок».  ▲
15.50 Х/ф «Красотки в Париже».  ▲
17.40 Х/ф «Я, снова я и мама».  ▲
19.00 Х/ф «Пальмы в снегу».  ▲
21.30 Х/ф «Страшные сказки».  ■
23.35 Х/ф «Высотка».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне колесо»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Два Миронова»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Мартин Боруля»
13.55 Х/ф «Даки»
15.50 Х/ф «Вiнчання зi смертю»
17.15 Х/ф «Мачуха»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»

00.35 «Спогади»
01.35 «Академiя смiху»
02.05 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
03.35 Кiноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.20 Xsport News
00.30 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Змiшане єдиноборство
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Наука виживати
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Нокдаун»
12.55 Телемагазин
13.55 Хокей. Kremenchuk Open Cup-2019. Донбас - Днiпро. Пряма трансляцiя
16.30 Телемагазин
17.15 Стронгмен
18.15 Xsport News
18.25 Хокей. Kremenchuk Open Cup-2019. Кременчук - Бiлий Барс. Пряма трансляцiя
21.00 Xsport News
21.10 Xsport Студiя
21.30 Хокей. Лiга чемпiонiв. Белфаст - Лiберець. Пряма трансляцiя

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
07.40 Футбол. Чемпiонат Молдови
09.20 Бокс. Джо Кальзаге - Чарльз Брюер
10.30 Змiшане єдиноборство
10.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Кельн - Боруссiя Д
11.50 Chelsea World
12.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Борнмут - Челсi
14.20 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Паневежiс - Тракай
16.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
17.40 Змiшане єдиноборство
19.00 Футбол. Чемпiонат Молдови
20.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
21.40 Бокс. Джо Кальзаге - Чарльз Брюер
22.50 Змiшане єдиноборство
23.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
00.50 Chelsea World
01.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
03.20 Змiшане єдиноборство
04.50 Бокс. Джо Кальзаге - Чарльз Брюер

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Подiлися щастям своїм»
09.45 Т/с «Подiлися щастям своїм»
10.30 Х/ф «Сьома пелюстка»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.30 Х/ф «Вiдлига»
16.15 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
17.00 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
21.15 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.15 Т/с «Червонi браслети»
01.00 Т/с «Червонi браслети»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00 Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.15 Русенборг - Динамо (З). Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.20 Аякс - АПОЕЛ. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.05 Шальке - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
13.50 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.00 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.25 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
18.15 Топ-матч
18.30,20.15 «Нiч Лiги чемпiонiв»
19.00 Live. Жеребкування групової стадiї. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.45 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.20 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
01.10 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
02.05 Александрiя - Десна. Чемпiонат України
03.55 СПАЛ - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
07.50,14.55,17.00,02.00 Топ-матч
08.00 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА
09.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
10.45,04.00 Лiлль - Сент-Етьєн. Чемпiонат Францiї
12.35,21.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.05 СПАЛ - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
15.10 Русенборг - Динамо (З). Лiга чемпiонiв УЄФА
17.10 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї
19.00,01.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
19.30 Аякс - АПОЕЛ. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.50 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
23.40,01.10 «Нiч Лiги чемпiонiв»
23.55 Жеребкування групової стадiї. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.10 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3701 2
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 133 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 337 0