Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 29 ЛИПНЯ

pplus 29 липня 2019 09:00 182 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

06.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Мегазірки» ☻
12.35 «Пізнай світ» ☻
13.00 «Гра долі» ☻
13.30 «Ровесник» ☻
13.45 «Світ талантів» з Надією Яровою
14.00 «ФізкультУра!» ☻
14.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.45 «Сім’я від А до Я» ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади» ☻
16.10 «Ровесник» ☻
16.20 «Пізнай світ» ☻
16.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи» ☻
17.55 «Довіднмк дикої природи» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон» ☻
22.20 «Гра долі» ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Материнство» ☻
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Їжа богів» ☻
02.30 Т/с «Чужі гріхи» ☻
03.15 «ФізкультУра!» ☻
03.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.05 «Пізнай світ» ☻
04.35 «Ровесник» ☻
04.50 «Сім’я від А до Я» ☻
05.10 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.40 Абзац
05.20 Kids` Time
05.25 М/с «Том i Джерi в дитинствi»
07.30 Kids` Time
07.35 Х/ф «Iдальго»
10.10 Х/ф «День трифiдiв». ▲
14.00 Х/ф «Арахнофобiя». ▲
16.10 Х/ф «Бiблiотекар. Прокляття чашi Iуди»

18.00 «Аферисти». ▲
22.00 Х/ф «Сибiр». ■
23.50 Х/ф «Iдальго»
02.50 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
10.55 Телепродаж
11.20 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.50 Погода
13.00 Новини
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУкраїнi
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома»
17.05 Своя земля
17.15 Погода
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Разом
20.00 Д/с «Життя з левами». ▲
21.00 Новини
21.30 «Зворотнiй вiдлiк»
23.35 Своя земля
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Тема дня
03.15 Погода
03.25 Схеми. Корупцiя в деталях
03.50 Розсекречена iсторiя
04.45 Погода
04.50 Спiльно
05.15 Новини
05.40 Своя земля

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.55,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25 Про вiйсько
09.25,17.40 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.45 Будемо жити
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 #Група продовженого дна
00.10 Медсестри-вбивцi. Злочини у лiкарнi
01.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв
05.15 Кендзьор

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.45 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.20 «Сiмейнi мелодрами»
14.20 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲
19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.45 Х/ф «Дiамантова рука»
00.45 Х/ф «Дiвчата»
02.25 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». ▲

05.35 «ТСН»

Iнтер

02.55 «Орел i решка. Шопiнг»
04.15 «Україна вражає»
04.50 «Top Shop»
05.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
06.55 «Речдок»
08.45 «Стосується кожного»
10.40 Х/ф «Вождь Вiннету: Золото апачiв»
12.35 Х/ф «Вождь Вiннету: Син Iнчу-Чуна»
14.20 Х/ф «Вождь Вiннету 3: Слiд головорiзiв»

16.15 «Чекай на мене. Україна»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Жереб долi»
00.50 «Стосується кожного»
01.45 «Подробицi» - «Час»
02.30 «Орел i решка. Шопiнг»
03.40 «Україна вражає»
04.05 «Подробицi» - «Час»
05.00 «Top Shop»

ICTV

04.35 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей
04.55 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.50 Т/с «Майор i магiя». ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Майор i магiя». ▲
14.25 Х/ф «Час скажених псiв». ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Час скажених псiв». ▲
16.40 Х/ф «Вiд колиски до могили». ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Теорiя змови
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес». ▲
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Повiтря». ■
01.50 Стоп-5

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
11.20 МастерШеф. ▲
14.25 Цiєї митi рiк потому. ▲
16.30 Х/ф «Селюки з Беверлi-Хiллс»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Селюки з Беверлi-Хiллс»
19.00 Х/ф «Фатальна пристрасть»
20.55 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Нiконов i Ко»
00.45 Детектор брехнi. ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Снiгова битва»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Одного разу пiд Полтавою
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2»
22.00 Одного разу в Одесi
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Tор Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.35 «Орел i Решка. Шоппiнг»
10.25 Т/с «Мисливцi за старовинами»
12.10 Х/ф «Одружуйся на менi, чувак». ▲

14.00 «Орел i Решка. Навколо свiту»
17.00 Т/с «Доктор Хто». ▲
20.00 Т/с «Доктор Хаус». ▲

21.50 «Орел i Решка. Морський сезон»
22.50 Х/ф «Випадково вагiтна». ▲
00.45 «Вiрю не Вiрю»
01.45 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.25 «Спецкор»
10.05 «ДжеДАИ»
10.45 Т/с «Опер за викликом 3». ▲
14.50 Х/ф «Битва драконiв». ▲
16.25 Х/ф «Втiкачi»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Опер за викликом 3». ▲
21.40 Т/с «Касл 4». ▲
23.10 Х/ф «Кур`єр». ■

01.00 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Табiр iде в небо»
08.00 Х/ф «Дике кохання»
10.25 Т/с «Смерть у раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Таємницi свiту»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.25 Т/с «Швидка». ▲

02.20 «Свiдок»
02.50 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.45 Правда життя
08.50 Африканськi рiчки: дари дощiв
09.50 Цiкаво.com
10.50 Прихована реальнiсть
11.45 Скептик
12.45 Речовий доказ
14.00 Правда життя
14.55 Земля 2050
15.55 Очима пiнгвiнiв
16.55 Шалена подорож
17.50 Африканськi рiчки: дари дощiв
18.50 Битва цивiлiзацiй
19.50 Мiстична Україна
20.45 Їжа богiв
21.45 Полярний ведмiдь
22.45 Народженi мусонами
23.45 Як працюють машини
01.15 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Вiйна всерединi нас

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Родичi в турне
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiкно життя 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Вiкно життя 2»
00.30 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi. ▲
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

07.00 Х/ф «Кабельник». (США). ▲
08.55 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн». (США). ▲
10.40 Х/ф «Дуже поганi матусi». (США). ■
12.25 Х/ф «Хмарно, можливi опади: Помста ГМО». (США). ▲
14.00 Х/ф «Прикинься моєю дружиною». (США). ▲
15.55 Х/ф «Початок часiв». (США). ▲
17.30 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США). ▲
19.00 Х/ф «Мiстер Бiн». (США - Великобританiя). ▲
20.30 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя). ▲
22.05 Х/ф «З любов`ю, Розi». (Великобританiя - Нiмеччина). ▲
23.45 Х/ф «Кабельник». (США). ▲
01.20 Х/ф «Копи в глибокому запасi». (США). ▲
03.05 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн». (США). ▲
04.55 Х/ф «З любов`ю, Розi». (Великобританiя - Нiмеччина). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «В следующий раз я буду стрелять в сердце». ▲
03.00 Х/ф «Убийство в Коллиуре». ▲
04.35 Х/ф «На разных полюсах». ▲
04.50 Х/ф «Кенау». ▲
06.35 Х/ф «Рай». ▲
06.40 Х/ф «Я, Анна». ▲
08.05 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь». ▲
09.50 Х/ф «Самба». ▲
11.40 Х/ф «Связь». ▲
11.50 Х/ф «Ни минуты покоя». ▲
13.05 Х/ф «Звездочка». ▲
13.10 Х/ф «9 месяцев строгого режима». ▲
14.25 Х/ф «Наводнение». ▲
16.00 Х/ф «Наводнение». ▲
17.35 Х/ф «Любовь-морковь по-французски». ■
19.00 Х/ф «Антиганг». ▲
20.25 Х/ф «13 район: Кирпичные особняки». ▲
21.45 Х/ф «Французский транзит». ▲
23.50 Х/ф «Любовь живет три года». ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Нiагара»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Невiдома версiя. Iван Васильович змiнює професiю»
08.45 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
09.55 «Володимир Басов. Бiгун на довгi дистанцiї»
10.45 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький»
13.45 Х/ф «Вождь Бiле Перо»
15.55 Х/ф «Сiм няньок»
17.15 Х/ф «Дiвчина без адреси»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Час бажань»

00.50 «Спогади»
01.50 «Академiя смiху»
02.20 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.50 Кiноляпи
04.30 Саундтреки
05.10 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi». ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Бокс
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «П`яний майстер 2»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Богатирi
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.00 Пляжний волейбол. Кубок України. Фiнали
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя
20.30 Україна футбольна
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Безстрашний»
23.30 Xsport News
23.40 Україна футбольна

Sport 2. (Baltic)

06.00 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Мiлсамi - Сфинтул Георгiє
07.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Польща - Португалiя
08.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Бiлорусь - Росiя
09.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Тюрк Телеком
11.30 Chelsea World
12.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Борнмут - Челсi
14.00 Автоперегони. GT Cup Open. Хунгарорiнг, Угорщина. Перегони 1
15.30 Змiшане єдиноборство
16.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Анадолу Ефес
17.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Нiмеччина - Норвегiя
19.00 Red Bull Air Race. Раунд-8. Озеро Белатон, Угорщина
20.20 Автоперегони. GT Cup Open. Хунгарорiнг, Угорщина. Перегони 2
21.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Iстанбул ББ
23.30 Небачений футбол
23.50 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Україна - Росiя
01.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Нiмеччина - Норвегiя
03.30 Chelsea World
04.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Вулверхемптон

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар»
09.00 Т/с «Легковажна жiнка»
09.45 Т/с «Легковажна жiнка»
10.30 Т/с «Нитки долi»
11.15 Т/с «Нитки долi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.45 Т/с «Дорога в порожнечу»
15.30 Т/с «Дорога в порожнечу»
16.15 Х/ф «Моя старша сестра»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
20.30 Т/с «Тато Ден»
21.15 Т/с «Тато Ден»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Пограбування по»
01.00 Т/с «Пограбування по»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,18.40,01.45,03.50 Топ-матч
06.10 Бенфiка - АЕК. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10,20.40 Матч. Чемпiонат України
10.00,13.00,00.55 «Великий футбол»
10.50,22.45 Динамо - Шахтар. Суперкубок України
13.50 Шарлеруа - Гент. Чемпiонат Бельгiї
15.40,22.30 Футбол News
15.55,18.10 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.20 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.50 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
02.00 Вiльярреал - Валенсiя. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
04.00 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
07.50,10.45,12.50,14.50,20.40 Топ-матч
08.00,10.15 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.25 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
11.00 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
13.00 Барселона - ПСВ. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.00 Матч. Чемпiонат України
16.50,19.50 «Великий футбол»
17.40 Динамо - Шахтар. Суперкубок України
20.55 Шарлеруа - Гент. Чемпiонат Бельгiї
22.45 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
00.30 Атлетiко - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.15 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи УЄФА
04.05 ПАОК - Челсi. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 199 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 295 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 454 0