Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 28 СЕРПНЯ

pplus 28 серпня 2019 14:00 275 0

Універсальний

Візит (36 канал)
07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Мегазірки»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Спільноти тварин»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Пеле»  ▲
01.20 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.55 Х/ф «Дні грому»  ▲
03.40 «КультУра!»  ☻
04.05 «Спільноти тварин»  ☻
04.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.50 «Людина - здобич»  ▲
05.40 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.40 Абзац
05.25 Kids` Time
05.30 М/с «Том i Джерi»
06.05 Kids` Time
06.10 Т/с «Друзi»
07.40 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
09.40 Т/с «Цiлком таємне».  ▲
12.30 Х/ф «Шибайголова».  ▲

15.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Improv Live Show.  ▲
22.00 Т/с «Медфак».  ▲
23.50 Х/ф «Арахнофобiя».  ▲
01.50 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
10.55 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.35 Д/с «Аромати Колумбiї»
13.00 Новини
13.10 Енеїда
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.15 Д/с «Свiт дикої природи»
17.15 Своя земля
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.25 Спiльно
19.55 Д/с «Шамварi: територiя диких тварин»
20.25 Новини
20.50 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Україна - Словенiя
23.00 Бюджетники
23.30 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.20 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Україна - Словенiя
04.15 Перша шпальта
04.40 Спiльно
05.05 Погода
05.15 Новини
05.40 Своя земля

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35,08.20,10.10 Полiгон
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
09.25,17.45 Час громади
11.10,12.20,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
16.10,21.00,01.15,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25 Iнформацiйний вечiр
23.15 Док. проект
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»
22.45 Х/ф «Соломон Кейн».  ▲
00.45 Х/ф «Великий»
02.25 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.20 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.45 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
10.50 Х/ф «007: Координати «Скайфолл».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Координати «Скайфолл».  ▲
14.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Речдок»
00.45 «Пiдроблена iсторiя»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.50 «Подробицi» - «Час»
04.35 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Громадянська оборона
11.00 «На трьох».  ▲
12.00 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Папаньки».  ▲
14.20 Х/ф «Деннiс-мучитель»

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Деннiс-мучитель»
16.45 Х/ф «Роман з каменем»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Секретний фронт
21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «Папаньки».  ▲
23.25 «На трьох».  ▲
01.25 Т/с «Володимирська, 15».  ▲
03.00 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.15 МастерШеф.  ▲
15.30 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.45 Детектор брехнi.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Щасливий Ганс»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечiрка 2
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
09.00 «Вiрю не Вiрю»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.00 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.15 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.10 «Вiрю не Вiрю»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.00 Х/ф «Некерований»
15.00 Х/ф «Сахара».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 5».  ▲
23.10 Т/с «Касл 5».  ▲

00.55 «Облом.UA»
04.15 ЛЄ Плей-офф. «Еспаньйол» - «Зоря»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.55 Х/ф «Небилицi про Iвана»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 «Таємницi кримiнального свiту»
02.25 «Свiдок»
02.55 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитська Одеса
08.05 Правда життя
09.10 Дикий Iндокитай
10.05 Пiд iншим кутом
11.05 Прокляття Че Гевари
11.40 Прихована реальнiсть
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.10 Заборонена iсторiя
16.10 Наглядачi заповiдника
17.10 Незвичайнi культури
18.10 Таємницi Мiссiсiпi
19.05 Фантастичнi iсторiї
20.05 Справжня iсторiя золота
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Наглядачi заповiдника
22.45 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.45 Мiстична Україна
02.35 Правда життя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.25 Реальна мiстика
04.00 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.40 Х/ф «Схiдна казка». (США).  ▲
08.40 Х/ф «Дика штучка». (Великобританiя - Францiя).  ▲
10.35 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
12.05 Х/ф «Iдеальний голос». (США).  ▲
13.55 Х/ф «Бриджiт Джонс: Гранi розумного». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина - Iрландiя - США).  ▲
15.40 Х/ф «Не/дивлячись нi на що». (Нiмеччина).  ▲
17.30 Х/ф «Iндики: Назад у майбутнє». (США).  ☻
19.00 Х/ф «Розбирання в Бронксi». (Гонконг).  ▲
20.30 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
22.00 Х/ф «Не твоє тiло». (Iталiя).  ▲
23.45 Х/ф «Схiдна казка». (США).  ▲
01.30 Х/ф «Дика штучка». (Великобританiя - Францiя).  ▲
03.05 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
04.40 Х/ф «Не твоє тiло». (Iталiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.45 Х/ф «Милый друг».  ▲
03.20 Х/ф «Тет-а-Тет».  ▲
03.30 Х/ф «Такси 2».  ▲
04.50 Х/ф «Однажды в Германии».  ▲
06.25 Х/ф «Саамская кровь».  ▲
08.10 Х/ф «Такси 4».  ▲
09.35 Х/ф «Вот так подружка».  ▲
11.00 Х/ф «Цикл».  ▲
11.10 Х/ф «Прощай, Париж».  ▲
12.40 Х/ф «Идеальные незнакомцы».  ▲
14.10 Х/ф «Эспен в королевстве троллей».  ▲
15.50 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стравинский».  ▲
17.40 Х/ф «Париж-Манхэттен».  ▲
18.50 Х/ф «Связь».  ▲
19.00 Х/ф «Женщины против мужчин».  ▲
20.35 Х/ф «Борг/Макинрой».  ▲
22.10 Х/ф «Персональный покупатель».  ▲
23.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя».  ■

Enter-фiльм

05.30 Х/ф «Голод-33»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
09.55 «Софiя Ротару: таємницi її успiху»
10.45 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Страченi свiтанки»
13.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
15.05 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування»
16.25 Х/ф «Корона Росiйської iмперiї, або Знову невловимi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»

00.30 «Спогади»
01.30 «Академiя смiху»
02.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
03.30 Кiноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Змiшане єдиноборство
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Розбирання в стилi кунг-фу»
12.10 ДуйМандруй
12.30 Телемагазин
13.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Наука виживати
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Нокдаун»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Тюрк Телеком
07.40 Змiшане єдиноборство
08.40 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
10.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
11.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакар`я ББ
13.00 Chelsea World
13.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
15.10 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
15.50 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
17.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Тюрк Телеком
18.50 Змiшане єдиноборство
20.10 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
21.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Кельн - Боруссiя Д
22.40 Бокс. Джо Кальзаге - Чарльз Брюер
00.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакар`я ББ
01.50 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
02.30 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
03.50 Chelsea World
04.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Моє нове життя»
09.45 Т/с «Моє нове життя»
10.30 Х/ф «На мосту»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.30 Х/ф «Їсти подано, або Обережно, любов»
16.15 Т/с «Подiлися щастям своїм»
17.00 Т/с «Подiлися щастям своїм»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
21.15 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.15 Т/с «Червонi браслети»
01.00 Т/с «Червонi браслети»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00 Топ-матч
06.10 Колос - Ворскла. Чемпiонат України
08.10 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.20 Русенборг - Динамо (З). Лiга чемпiонiв УЄФА
12.05 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
13.50 Александрiя - Десна. Чемпiонат України
16.00 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.25 ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї
18.15 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
20.00 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.45 Live. Аякс - АПОЕЛ. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.55 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.10 Лiлль - Сент-Етьєн. Чемпiонат Францiї
04.00 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї
07.50,15.20,17.20,23.55,02.00 Топ-матч
08.00 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
09.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
10.45 Монпельє - Лiон. Чемпiонат Францiї
12.35 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
13.30 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
15.30 Колос - Ворскла. Чемпiонат України
17.35 Русенборг - Динамо (З). Лiга чемпiонiв УЄФА
19.25 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
19.55 Live. Лiлль - Сент-Етьєн. Чемпiонат Францiї
21.55 Live. Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.10 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
02.10 Аякс - АПОЕЛ. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.00 Лейпцiг - Айнтрахт. Чемпiонат Нiмеччини
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3697 2
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 133 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 337 0