Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 28 ЛИПНЯ

pplus 28 липня 2019 09:00 264 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «ФізкультУра!»  ☻
07.35 «Гра долі»  ☻
08.00 «Заручники свободи»  ☻
08.30 «Пізнай світ»  ☻
09.00 «День за днем». Інформаційний щотижневик
10.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
10.25 «Скарби саду»  ☻
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Мегазірки»  ☻
11.35 Х/ф «Любовне послання»  ☻
13.00 Телешанс
13.10 «День за днем». Інформаційний щотижневик
14.10 «Дикі тварини»  ☻
14.35 «Визначні досягнення людства»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Сім’я від А до Я»  ☻
16.25 «Божевільний світ»  ▲
17.20 «Гра долі»  ☻
17.50 «Скарби саду»  ☻
18.10 Телешанс
18.20 «Таємнича світова війна»  ☻
19.10 Х/ф «Історія кохання»  ☻
20.35 «Світ талантів» з Надією Яровою
20.50 Телешанс
21.00 «Coffeeбрейк»
21.20 Х/ф «Читай по губах»  ▲
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Материнство»  ☻
01.00 «Еліксир молодості»  ☻
01.50 «ФізкультУра!»  ☻
02.15 «Пізнай світ»  ☻
02.40 «Звичайний Чорнобиль»  ☻
03.20 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.40 «Дзеркало історії»  ☻
04.35 «Заручники свободи»  ☻
05.05 «Спогади»  ☻
05.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

04.10 Зона ночi
05.40 Стендап шоу
06.35 Kids` Time
06.40 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.30 М/с «Том i Джерi-шоу»
08.45 Kids` Time
08.50 М/ф «Маленький вампiр»
10.30 М/ф «Монстри на канiкулах 2»
12.00 Х/ф «Титан».  ▲
14.00 Х/ф «Солдат».  ▲
16.00 Х/ф «Бiблiотекар. У пошуках списа долi»
18.00 Х/ф «Бiблiотекар. Повернення до копалень царя Соломона».  ▲
20.00 Х/ф «Бiблiотекар. Прокляття чашi Iуди».  ▲
22.00 Х/ф «Костянтин».  ■
00.40 Х/ф «Дзвiнки».  ▲
02.40 Т/с «Клiнiка».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.45 Телепродаж
12.05 М/с «Дуда i Дада»
13.00 Д/с «Браво, шеф!»
14.00 Телепродаж
14.20 Д/с «Тайська кухня»
15.25 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.50 Перший на селi
17.25 Д/ф «Дика Африка. Велика п`ятiрка»
18.20 Д/с «Фестивалi планети»
18.55 Д/с «Мегаполiси»
19.20 Д/с «Суперчуття»
19.50 Д/ф «Останнiй шанс побачити»
21.00 Новини
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром
21.55 Бюджетники
22.25 Т/с «Дiрк Джентлi».  ▲
23.30 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Енеїда
03.20 Д/с «Аромати Мексики»
04.10 Новини
04.35 Розсекречена iсторiя
05.30 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.30 Вiкно до Америки
06.25,13.30,14.10,20.00,02.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,23.00,00.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,12.55,15.55,18.55,23.10 Погода в Українi
07.15,04.20 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,22.00,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.10,08.55,09.55,10.55,11.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.15 Погода на курортах
08.20 Клуб Life
08.40 Натхнення
09.10 Автопiлот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.05 Сiмейнi зустрiчi
10.30,03.15 Кiно з Я. Соколовою
11.15 Кордон держави
11.30 Будемо жити
11.40 Гра iнтересiв
12.10 Невигаданi iсторiї
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.35 Паспортний сервiс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.00,01.00,05.10 Час: Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time
22.05 «Окупацiя»
23.15 Полiгон
00.20 Про вiйсько
00.50,01.55 Огляд преси

Канал «1+1»

06.00 «ТСН»
06.35 М/ф
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт 9»
10.50 «Свiт навиворiт 9»
11.50 «Свiт навиворiт 9»
12.50 «Свiт навиворiт 9»
13.30 Х/ф «Дiвчата»
15.30 Х/ф «Дiамантова рука»
17.40 Х/ф «Пiнгвiни мiстера Поппера»

19.30 «ТСН»
20.15 «Голос країни. Найкраще»
23.30 «Лiга смiху»
01.50 «Свiт навиворiт 9»
05.35 «ТСН»

Iнтер

04.05 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
05.15 «Києво-Печерська Лавра. Фотографiя тисячолiття»
06.25 Х/ф «Бережи мене, мiй талiсмане»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Трансляцiя Божественної Лiтургiї з Києво-Печерської Лаври»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
12.00 «Орел i решка. Морський сезон 3»
13.00 Х/ф «Iнтуїцiя»
14.40 Т/с «Доктор Фостер 2».  ▲

20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Планета одинакiв»
23.15 Х/ф «Погана сусiдка»

01.15 «Речдок»

ICTV

04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Факти
05.15 Громадянська оборона
07.00 Антизомбi. Дайджест
08.55 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Якось порушивши закон».  ▲
14.45 Х/ф «Сiмейне пограбування».  ▲
16.40 Х/ф «Лицар дня».  ▲

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою
20.35 Х/ф «Вiд колиски до могили».  ▲
22.45 Х/ф «Час скажених псiв».  ▲
00.30 Х/ф «Повiтря».  ■

02.10 12 найкращих шахраїв

СТБ

06.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Хата на тата.  ▲
09.00 Страва честi.  ▲
11.05 Хата на тата.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.55 Один за всiх.  ▲
21.15 Х/ф «Джентльмени удачi»
23.05 Я соромлюсь свого тiла.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Жаб`яче королiвство: Таємниця кришталевої жаби»
12.50 Х/ф «Русалонька»
14.00 Панянка-селянка
17.00 М/ф «Рiо 2»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30 Одного разу в Одесi
20.00 Одного разу пiд Полтавою
20.30 Одного разу в Одесi
21.00 Одного разу пiд Полтавою
21.30 Одного разу в Одесi
22.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.10 Х/ф «Саме час».  ▲
11.15 Х/ф «Закохайся в мене, якщо наважишся».  ▲

13.10 «Орел i решка. Морський сезон»
02.15 «Вiрю не Вiрю»
03.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Вiн, вона i телевiзор»
11.35 Х/ф «Медальйон».  ▲
13.25 Х/ф «Легенди: Гробниця дракона».  ▲
15.10 Х/ф «Спис долi».  ▲
17.55 Х/ф «Янгол-охоронець».  ▲
20.20 Х/ф «Чорний яструб».  ▲

23.00 «ПроФутбол»
00.30 «Облом.UA»

Прямий

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.45,20.45 «Репортер». Новини
10.10 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулинською
11.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.15,13.15,14.15,15.15,16.15,18.00,19.00,20.00 «Вибори - 2019. Парламент»
17.00 «Про особисте» з Н. Фiцич
21.00 «Пiдсумки тижня» з Є. Кисельовим
23.00 «Вата-шоу»

НТН

05.20 Х/ф «Добрi намiри»
06.45 «Страх у твоєму домi»
10.25 Х/ф «Беремо все на себе»
11.50 Х/ф «Вiрнi друзi»
13.45 Х/ф «Син вчителя»
17.10 Х/ф «Операцiя «Тушонка».  ▲
19.15 Х/ф «Вiдпустка за власний рахунок»
22.00 Х/ф «Вiй».  ▲
00.30 Х/ф «Бунраку».  ■

02.40 «Речовий доказ»

Мега

06.00,05.05 Бандитська Одеса
07.00,23.35 Мiстична Україна
07.50,18.15 Там, де нас нема
08.45 Речовий доказ
09.55 Як працюють машини
13.25 Шалена подорож
14.15 Дика природа Африки
14.45 Африканськi рiчки: дари дощiв
16.15 Народженi мусонами
21.00 Дiм
22.35 Таємницi Сонця
00.30 Гордiсть України

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
11.10 Т/с «Дiвчатка мої»
15.00 Т/с «Смак щастя».  ▲

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
20.50 Футбол. Суперкубок України. «Шахтар» - «Динамо»
23.20 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць».  ▲
01.50 Телемагазин
02.20 Х/ф «Її серце»
03.50 Х/ф «Прикмета на щастя»

05.30 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.35 Х/ф «Приборкання норовливого». (Iталiя).  ▲
08.25 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲
10.30 Х/ф «Кабельник». (США).  ▲
12.05 Х/ф «Хмарно, можливi опади: Помста ГМО». (США).  ▲
13.40 Х/ф «Копи в глибокому запасi». (США).  ▲
15.25 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн». (США).  ▲
16.55 Х/ф «Дуже поганi матусi». (США).  ■
18.35 Х/ф «Прикинься моєю дружиною». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Початок часiв». (США).  ▲
22.05 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США).  ▲
23.35 Х/ф «Приборкання норовливого». (Iталiя).  ▲
01.20 Х/ф «Святковий переполох». (Францiя - Бельгiя - Канада).  ■
03.15 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲
05.25 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.20 Х/ф «Признай это».  ▲
01.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
03.30 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
05.00 Х/ф «Космос Алана».  ▲
05.10 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
06.40 Х/ф «Пришельцы».  ▲
08.25 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
10.15 Х/ф «Он и Оно».  ▲
10.25 Х/ф «Валландер».  ▲
12.05 Х/ф «Идеалист».  ▲
13.50 Х/ф «Кафе де Флор».  ▲
15.45 Х/ф «Любовь и дружба».  ▲
17.15 Х/ф «Доля ангелов».  ▲
18.55 Х/ф «Квадратура круга».  ▲
19.00 Х/ф «Учительница».  ▲
20.35 Х/ф «Убийство в Сорт-Осгоре».  ▲
22.05 Х/ф «Отпетые мошенники».  ▲
23.45 Х/ф «В постели с Викторией».  ■

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Де 042?»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Дiти-зiрки»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Невiдома версiя. Операцiя «И»
10.20 Х/ф «Вождь Вiннету: син Iнчу-Чуна»
12.05 Х/ф «Вождь Бiле Перо»
14.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi»
15.40 Х/ф «Дiвчина без адреси»
17.25 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
21.00 Т/с «Вiчний поклик»

02.15 «Костянтин Меладзе. Сiрий кардинал»
03.00 Кiноляпи
03.45 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Злочин у раю».  ▲
17.30 Гарячi новини на Сонцi
17.35 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.20 Гарячi новини на Сонцi
19.25 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.05 Гарячi новини на Сонцi
21.10 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.40 Гарячi новини на Сонцi
22.45 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.30 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
04.25 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.00,04.10 Xsport Студiя
01.20 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.20 Хsport Мото
03.50,04.30 Йой
04.50,07.00,18.30,21.30,23.30 Xsport News
05.00,07.10,10.30,12.30 Телемагазин
06.00,07.25,13.00,23.40 Наша риболовля
07.30 Х/ф «П`яний майстер»
09.30 Битви роботiв
11.00 Мотоперегони. Rookies Cup 2019. Перегони 6. Нiмеччина
12.00 Автоперегони. Formula E. Журнал
14.00 Футбол. Чемпiонат України. Перша лiга. Металiст 1925 - Iнгулець
15.40 Рибалки на каяках
16.40 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
18.40 Бодiбiлдiнг. ЧC WABBA 2019. Львiв
20.00 Бокс
21.40 Х/ф «П`яний майстер 2»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Warnemnde. Азербайджан - Україна
07.00 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Iспанiя - Швейцарiя
08.10 Chelsea World
09.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Вулверхемптон
10.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Данiя - Францiя
12.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Данiя - Францiя
13.20 Змiшане єдиноборство
13.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Тюрк Телеком
15.20 Chelsea World
16.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Евертон - Челсi
17.50 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Данiя - Швецiя
19.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Герта - Боруссiя Д
20.30 Футбол. Плей-офф за мiсце в УПЛ. Другий матч. Колос - Чорноморець
22.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Warnemnde. Азербайджан - Україна
23.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Terracina. Iспанiя - Швейцарiя
00.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Тюрк Телеком
02.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Герта - Боруссiя Д
03.30 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Шериф - Сперанца
05.10 Небачений футбол. Баку, Азербайджан

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар»
07.00 Т/с «Черговий лiкар»
07.45 Т/с «Черговий лiкар»
08.30 Т/с «Черговий лiкар»
09.15 Т/с «Черговий лiкар»
10.00 Т/с «Черговий лiкар»
10.45 Т/с «Черговий лiкар»
11.45 Т/с «Жiночий лiкар»
12.30 Т/с «Жiночий лiкар»
13.15 Т/с «Жiночий лiкар»
14.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
16.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
17.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
18.00 Т/с «Вiкно життя»
18.45 Т/с «Вiкно життя»
19.30 Т/с «Вiкно життя»
20.15 Т/с «Вiкно життя»
21.15 Т/с «Легковажна жiнка»
22.00 Т/с «Легковажна жiнка»
22.45 Т/с «Легковажна жiнка»
23.30 Т/с «Легковажна жiнка»
00.15 Т/с «Легковажна жiнка»
01.00 Т/с «Легковажна жiнка»
01.45 Т/с «Дорога в порожнечу»
02.30 Т/с «Дорога в порожнечу»
03.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
04.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
04.45 Х/ф «Петля Нестерова»

Футбол 1

06.00,08.00,15.55,18.00,20.00,00.05 Топ-матч
06.10 Баварiя - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
10.00,15.40,21.45 Футбол News
10.15 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.00 Олiмпiакос - Динамо (К). 1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА
13.50 Шахтар - Айнтрахт. 1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА
16.10 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
18.10 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
20.15,23.15 «Великий футбол»
20.55 Live. Динамо - Шахтар. Суперкубок України
00.20 Матч. Чемпiонат України
02.10 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
04.00 Десна - Карпати. Чемпiонат України
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Чорноморець - Ворскла. Чемпiонат України
07.50,15.20,19.15,21.25,23.25,01.30,03.35,05.35 Топ-матч
08.00 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
09.50 Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї
11.40 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
13.30 Барселона - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.25 Live. Андерлехт - Остенде. Чемпiонат Бельгiї
17.25 Олiмпiакос - Динамо (К). 1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА
19.25 Матч. Чемпiонат України
21.35 Шарлеруа - Гент. Чемпiонат Бельгiї
23.40 Баварiя - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.45 Ман Сiтi - Шальке. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
03.45 Айнтрахт - Лацiо. Лiга Європи УЄФА
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 199 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 293 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 452 0