Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 27 ТРАВНЯ

pplus 27 травня 2019 13:00 372 0

Універсальний

Візит (36 канал)

06.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
13.05 «Заручники свободи»  ☻
13.30 «Пізнай світ»  ☻
13.55 «Сім’я від А до Я»  ☻
14.20 «Бюджетний відпочинок»  ☻
14.45 М/ф для дітей
15.10 Телешанс
15.20 «Щоденники комах»  ☻
15.35 «Мегазірки»  ☻
16.00 «Світ талантів» з Надією Яровою
16.15 «Цікаво.com»  ☻
16.40 «Еліксир молодості»  ☻
17.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.10 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гордість світу»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Рівнодення»  ▲
01.20 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.55 «Еліксир молодості»  ☻
02.45 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.30 «Мегазірки»  ☻
03.55 «Цікаво.com»  ☻
04.20 «Заручники свободи»  ☻
04.45 «Пізнай світ»  ☻
05.10 «Спільноти тварин»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
05.05 «Джон Леннон. Погляд зсередини»  ☻

Новий канал

Профiлактика
12.00 М/ф «Том i Джерi: Гобiн Гуд i Миша-Веселун»
13.00 Х/ф «13 воїн»
15.00 Х/ф «Титанiк»
19.00 Ревiзор. Магазини
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
00.00 Х/ф «Обитель зла: Вiдплата».  ■
01.45 Служба розшуку дiтей
01.50 Зона ночi

UA:Перший

Профiлактика
12.00 Погода
12.05 Д/с «Смак сиру»
13.00 Новини
13.10 Д/с «Аромати Грецiї»
14.25 Д/с «Кухня По»
15.00 Новини
15.15 Х/ф «Клара i Франциск»
17.15 Погода
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.20 Тема дня
18.55 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi. Катар - Україна
20.50 Погода

21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Разом
22.15 Д/с «Тваринна зброя»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.00 Погода
03.10 Спiльно
03.40 Разом
04.05 Розсекречена iсторiя
05.00 Новини
05.25 Погода
05.35 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,02.20 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.25,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35,00.55 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25 Про вiйсько
09.25,17.40 Час громади
10.00,13.05 Час. Пiдсумки тижня
11.10,20.00,01.15 Машина часу
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.45 Будемо жити
14.10,05.15 Кендзьор
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.00 Час новин. Київ
17.10,18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.20 Дiалоги з Патрiархом
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.35 «Сiмейнi мелодрами»
14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «За три днi до кохання».  ▲
21.45 Т/с «За три днi до кохання».  ▲
22.45 «Грошi»
00.00 «ТСН»
00.05 Т/с «Школа».  ▲
01.05 Х/ф «Я знову тебе кохаю».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

01.50 «Речдок»
02.30 «Добривечiр на Iнтерi»
03.50 Х/ф «Ефект Ромашкина»
05.00 «Top Shop»
05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Стосується кожного»
11.15 Х/ф «Серед шулiк»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Серед шулiк»
13.40 Х/ф «Вождь Бiле Перо»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Х/ф «Синi як море очi».  ▲

ICTV

04.35 Скарб нацiї
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей
05.00 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.50 Х/ф «Побачення наослiп»
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Побачення наослiп»
14.10 Х/ф «Нацiональна безпека».  ▲
15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Шпигунка».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Бiльше нiж правда
21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «Перевiрка на мiцнiсть».  ▲
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Привиди Марсу».  ■
01.50 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

Профiлактика
12.00 Т/с «Джованнi»
12.30 Т/с «Джованнi»
12.55 Х/ф «Замерзла в Маямi».  ▲
15.00 Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Джованнi»
21.35 Т/с «Джованнi»
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Наречений».  ▲
00.55 Один за всiх.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Королiвське Рiздво»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Готель Галiцiя
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.25 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.15 Т/с «Доктор Хто».  ▲
12.00 «Вiрю не Вiрю»
13.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 Х/ф «Дорiан Грей».  ■
01.10 «Бєдняков+1»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.50 «Спецкор»
10.25 «ДжеДАI»
11.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
14.40 Х/ф «Найкращi серед найкращих».  ▲
16.20 Х/ф «Найкращi серед найкращих 2».  ▲
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.25 Т/с «Кiстки 12».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 11».  ▲
00.45 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

04.50 «Top Shop»
05.20 «Випадковий свiдок»
05.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»
08.15 «Таємницi кримiнального свiту»
08.50 Х/ф «Нiчний патруль»
10.45 Т/с «Коломбо».  ▲
12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Коломбо».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.15 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.25 Т/с «Швидка».  ▲
02.10 «Свiдок»
02.40 «Випадковий свiдок»
03.20 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.10 Земля 2050
10.00 Цiкаво.com
11.00 Мiсця сили
11.50 Скептик
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.40 Заборонена iсторiя
16.30 Останнi племена
17.20 Таємницi Мiссiсiпi
18.00 Земля 2050
19.00 Секретнi територiї
19.50 Пiдроблена iсторiя
20.50 Секретнi територiї
21.40 Останнi племена
22.30 Таємницi Мiссiсiпi
23.30 Заборонена iсторiя
00.20 Речовий доказ
01.25 Мiстична Україна
02.15 Два Миронових
03.00 Богдан Ступка
03.45 Володимир Iвасюк
04.30 Юрiй Нiкулiн
05.15 Володимир Басов. Бiгун на довгi дистанцiї

Соціальний

Канал «Україна»

07.30 Агенти справедливостi.  ▲
09.00 Зоряний шлях
10.40 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
17.10 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
02.50 Сьогоднi
03.40 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Кохання з повiдомленням». (США - Австралiя).  ▲
08.20 Х/ф «SuperПерцi». (США).  ▲
10.20 Х/ф «Бандитки». (США - Францiя).  ▲
11.50 Х/ф «Мiй пацан». (США).  ▲
13.45 Х/ф «Вибух з минулого». (США).  ▲
15.35 Х/ф «Зведенi брати». (США).  ▲
17.10 Х/ф «Руки-ноги за любов». (Великобританiя).  ▲
18.45 Х/ф «Робiн Гуд: Чоловiки в трико». (США - Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Щасливчик Гiлмор». (США).  ▲
22.05 Х/ф «Париж-Манхеттен». (Францiя).  ▲
23.25 Х/ф «Кохання з повiдомленням». (США - Австралiя).  ▲
01.05 Х/ф «Кохання з першого погляду». (США).  ■
02.45 Х/ф «SuperПерцi». (США).  ▲
04.55 Х/ф «Париж-Манхеттен». (Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.20 Клiнiка
14.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
15.15 Т/с «Я знов тебе кохаю»
17.15 Т/с «Друге весiлля»
18.00 Сiмейнi мелодрами
20.45 Т/с «Друге весiлля»
21.30 Т/с «Я кажу так»
22.15 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

05.50 Х/ф «Самба».  ▲
07.45 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲
09.25 Х/ф «Два дня, одна ночь».  ▲
11.00 Х/ф «Наводнение».  ▲
14.10 Х/ф «Герой семьи».  ▲
15.50 Х/ф «Король керлинга».  ▲
17.05 Х/ф «Как говорит Шарли».  ▲
19.00 Х/ф «Черчилль».  ▲
20.35 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
23.35 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стравинский».  ▲
01.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
03.35 Х/ф «Третья персона».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Без сина не приходь!»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Корона Росiйської iмперiї»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
09.50 «Спогади»
10.55 «Клара Лучко. Три зустрiчi»
11.45 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Небилицi про Iвана»
14.05 Х/ф «Смертельна помилка»
16.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi»
17.20 Х/ф «Випадок у квадратi 36-80»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Як стати щасливим»
00.35 «Спогади»
01.25 «Академiя смiху»
01.55 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.35 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

Профiлактика
14.10 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.05 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.30 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■
01.40 Крутi розводи
04.25 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.50,04.50,07.00,07.50,08.30,18.30,21.20 Xsport News
02.00 Фрi-файт
03.50,04.30 Йой
04.10 Xsport Студiя
05.00,12.30,15.40 Телемагазин
06.00,07.10,11.30,16.20 Наша риболовля
08.00 Дуй Мандруй
08.40 Битви роботiв
09.40 Волейбол. Золота Євролiга. Жiнки. Україна - Словаччина
13.30 Х/ф «За кров до перемоги»
17.30 Богатирi
18.40 Гандбол. Лiга чемпiонiв. Фiнал 4. Прев`ю
19.10 Змiшане єдиноборство. MMA PRO Ukraine-19. Битва у Фортецi IV
21.30 Україна футбольна
22.20 Х/ф «Таємниця Аляски»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Банвiт - Анадолу Ефес
07.40 Футбол. Кубок Молдови. Фiнал. Шериф - Сфинтул Георге
09.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя М - Боруссiя Д
10.20 Автоперегони. Euroformula Open. Хоккенхайм, Нiмеччина. 1 перегони
11.20 Автоперегони. International GT Open. Хоккенхайм, Нiмеччина. 1 перегони
12.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Газiантеп - Галатасарай
15.10 Chelsea World
15.40 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
17.20 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Бразилiя - Iсландiя
18.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Бешикташ - Тофаш
20.30 BVB-TV. Футбол. Лiга Чемпiонiв. 1/8 фiналу. Тоттенхем - Боруссiя Д
22.40 Chelsea World
23.30 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Челсi - Славiя
01.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Банвiт - Анадолу Ефес
02.50 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Норвегiя - Угорщина
04.20 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Sifok. Азербайджан - Португалiя
05.30 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.15 Т/с «Нитки долi»
10.00 Т/с «Нитки долi»
11.00 Т/с «Моє нове життя»
11.45 Т/с «Моє нове життя»
12.30 Т/с «Моє нове життя»
13.15 Т/с «Моє нове життя»
14.00 Т/с «Коли минуле попереду»
14.45 Т/с «Коли минуле попереду»
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.00 Т/с «Вангелiя»
17.45 Т/с «Вангелiя»
18.45 Т/с «Вiкно життя»
19.30 Т/с «Вiкно життя»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.15 Т/с «Нитки долi»
23.00 Т/с «Нитки долi»
00.00 Т/с «Коли минуле попереду»
00.45 Т/с «Коли минуле попереду»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

Профiлактика
09.00 Лiверпуль - МЮ. Чемпiонат Англiї
10.50 Огляд сезону. Чемпiонат Англiї
12.45 Топ-матч
13.05 Голи сезону. Чемпiонат Англiї
14.00 Ворскла - Чорноморець. Чемпiонат України
15.40,22.30 Футбол News
16.05,22.50 Battle Cyber Коментаторiв. 5 епiзод
16.10 Журнал Лiги Європи
16.35 Журнал Лiги чемпiонiв
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
18.00 Передмова до «Мiлан - Лiверпуль» (2004/05). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
18.05 Мiлан - Лiверпуль. Фiнал (2004/05). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
20.45 Пiслямова до «Мiлан - Лiверпуль». Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
20.50 Iнтер - Емполi. Чемпiонат Iталiї
22.55 Десна - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
00.40 Болонья - Наполi. Чемпiонат Iталiї
02.25 Кардiфф - МЮ. Чемпiонат Англiї
04.10 Торiно - Лацiо. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

Профiлактика
14.00 Лiверпуль - Арсенал. Чемпiонат Англiї
15.45 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
17.30,01.35 «Великий футбол»
19.15,05.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
20.10 Журнал Лiги Європи
20.40 «Європейський weekend»
21.30 Battle Cyber Коментаторiв. 5 епiзод
21.35 Ворскла - Чорноморець. Чемпiонат України
23.20 Журнал Лiги чемпiонiв
23.50 Рома - Парма. Чемпiонат Iталiї
03.20 Саутгемптон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
05.55 Програма передач
 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Різнокольорові голуби та пухнасті кошенята: у Кременчуці відбулася виставка домашніх тварин. ФОТО 304 0
Бонус від Кременчуцького льотного коледжу: захоплюючі польоти над Дніпром, які вразили містян. ФОТО 354 0
Ювілей, відкриття меморіалу та випускний. Кременчуцький льотний коледж святкував на повну. ФОТО 398 0