Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 27 СЕРПНЯ

pplus 27 серпня 2019 09:00 243 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
12.30 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.20 «Гра долі»  ☻
13.50 «Мегазірки»  ☻
14.15 «КультУра!»  ☻
14.40 «Спільноти тварин»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Товстун на рингу»  ▲
01.15 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.50 «Секретні території»  ☻
02.40 Т/с «Рейк»  ☻
03.35 «КультУра!»  ☻
04.00 «Спільноти тварин»  ☻
04.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.45 «Еліксир молодості»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.20 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Том i Джерi»
06.55 Kids` Time
07.00 Т/с «Друзi»
08.20 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
10.20 Т/с «Цiлком таємне».  ▲
13.00 Х/ф «Секс i нiчого особистого».  ▲

15.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Вар`яти.  ▲
22.00 Т/с «Медфак».  ▲
23.40 Х/ф «Самотнiй за контрактом»
01.50 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

02.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
10.50 Телепродаж
11.10 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.40 Д/с «Аромати Колумбiї»
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї»
15.00 Новини
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУкраїнi
16.15 Д/с «Свiт дикої природи»
17.15 Своя земля
17.30 Разом
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 #ВУкраїнi
19.55 Д/с «Шамварi: територiя диких тварин»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi. Дайджест
22.15 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть».  ▲
23.10 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 «Зворотнiй вiдлiк»
04.35 #ВУкраїнi
05.05 Погода
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20,10.10 Полiгон
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Док. проект
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»
22.45 Х/ф «Ледi-яструб»
01.05 Х/ф «Любов зла»
02.50 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.20 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.15 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
11.15 Х/ф «007: Квант милосердя».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Квант милосердя».  ▲
14.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Речдок»
00.45 «Пiдроблена iсторiя»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.45 «Подробицi» - «Час»
04.30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Не дай себе ошукати
11.10 Х/ф «Патрiот».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Патрiот».  ▲
14.50 Х/ф «Хоробре серце».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Хоробре серце».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Громадянська оборона
21.00 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Папаньки».  ▲
23.25 «На трьох».  ▲
01.25 Т/с «Володимирська, 15».  ▲
03.00 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.45 МастерШеф.  ▲
15.35 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Наречена для тата.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.45 Х/ф «Вид згори кращий»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Врятувати Землю»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечiрка 2
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
09.00 «Вiрю не Вiрю»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.00 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.35 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.20 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.25 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.30 «Вiрю не Вiрю»
02.25 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.00 «Помста природи»
12.20 Х/ф «Шанхайський полудень»
14.25 Х/ф «Правдива брехня».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 5».  ▲
23.10 Т/с «Касл 5».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.05 Х/ф «Очiкуючи вантаж на рейдi Фучжоу бiля Пагоди»
08.30 Х/ф «Небезпечнi друзi»
10.25 Х/ф «Оцеола»

12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок. Агенти»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.00 «Речовий доказ»
14.40 Х/ф «Король вечiрок».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.25 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 «Таємницi кримiнального свiту»
02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Професiї»

Мега

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитський Київ
08.05 Правда життя
09.05 Дикий Iндокитай
10.00 Незвичайнi культури
11.00 Богдан Ступка
11.55 Прихована реальнiсть
12.45 Речовий доказ
13.55 Правда життя
15.05 Заборонена iсторiя
16.00 Наглядачi заповiдника
17.00 Незвичайнi культури
18.05 Дикий Iндокитай
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.50 Майор «Вихор»
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Наглядачi заповiдника
22.45 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.45 Мiстична Україна
02.35 Скептик

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.25 Реальна мiстика
04.00 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Встигнути за 30 хвилин». (США).  ▲
08.10 Х/ф «Янголи Чарлi: тiльки вперед». (США).  ▲
10.10 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок». (Францiя).  ▲
12.05 Х/ф «Третiй зайвий». (США).  ■
13.50 Х/ф «Схiдна казка». (США).  ▲
15.35 Х/ф «Дика штучка». (Великобританiя - Францiя).  ▲
17.10 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
18.40 Х/ф «Iдеальний голос». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Бриджiт Джонс: Гранi розумного». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина - Iрландiя - США).  ▲
22.15 Х/ф «Не/дивлячись нi на що». (Нiмеччина).  ▲
00.05 Х/ф «Янголи Чарлi: тiльки вперед». (США).  ▲
01.50 Х/ф «Нянька за викликом». (США).  ▲
03.20 Х/ф «Встигнути за 30 хвилин». (США).  ▲
04.50 Х/ф «Не/дивлячись нi на що». (Нiмеччина).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.20 Х/ф «Зимняя песня».  ▲
03.20 Х/ф «Такси».  ▲
04.40 Х/ф «Гавана, я люблю тебя».  ■
06.45 Х/ф «Неудержимыe».  ▲
08.00 Х/ф «Провал».  ▲
08.10 Х/ф «Такси 3».  ▲
09.30 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲
11.00 Х/ф «Васаби».  ▲
12.30 Х/ф «Любит - не любит».  ▲
14.00 Х/ф «Жил-был...»  ▲
14.05 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера».  ▲
15.40 Х/ф «Дипан».  ▲
17.30 Х/ф «Пришельцы в Америке».  ▲
18.50 Х/ф «История целиком».  ▲
19.00 Х/ф «Мужчины против женщин».  ▲
20.45 Х/ф «Красотки в Париже».  ▲
22.35 Х/ф «Я, снова я и мама».  ▲
23.55 Х/ф «Праздничный переполох».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Ключi вiд неба»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Королева бензоколонки»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.25 «Анатомiя голосу. Джамала»
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне колесо»
13.30 Х/ф «Охоронець для дочки».  ▲
15.35 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
17.05 Х/ф «Вiрнi друзi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»

00.45 «Спогади»
01.45 «Академiя смiху»
02.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
03.45 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

01.00 Xsport Студiя
01.20 Змiшане єдиноборство
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Нiколи не здавайся 2. Бiй»
12.10 ДуйМандруй
12.30 Телемагазин
13.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Життя на кону
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Розбирання в стилi кунг-фу»
23.30 ФайтЛайф

Sport 2. (Baltic)

06.00 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
07.20 Гандбол. Суперкубок України. Жiнки. Галичанка - Карпати
09.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Банвiт
10.40 Футбол. Чемпiонат Молдови
12.20 Змiшане єдиноборство
13.00 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
14.20 Chelsea World
15.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
16.50 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
17.50 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
18.30 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
19.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
20.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Сакар`я ББ
22.30 Змiшане єдиноборство
23.10 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
00.30 Chelsea World
01.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
03.00 Небачений футбол
03.40 Змiшане єдиноборство
04.20 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Моє нове життя»
09.45 Т/с «Моє нове життя»
10.30 Х/ф «Вiдданий друг»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.30 Х/ф «Самотнiй за контрактом»
16.15 Т/с «Подiлися щастям своїм»
17.00 Т/с «Подiлися щастям своїм»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Подiлися щастям своїм»
21.15 Т/с «Подiлися щастям своїм»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.15 Т/с «Червонi браслети»
01.00 Т/с «Червонi браслети»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,18.50,23.55,02.00 Топ-матч
06.10 Александрiя - Десна. Чемпiонат України
08.10 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.20 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
12.05 «Великий футбол»
13.50 Шальке - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
16.05 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
17.00 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
18.55 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
20.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
21.45 Live. Русенборг - Динамо (З). Лiга чемпiонiв УЄФА
00.10 Iнтер - Лечче. Чемпiонат Iталiї
02.10 Монпельє - Лiон. Чемпiонат Францiї
04.00 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї
07.50,23.55,02.00 Топ-матч
08.00 Колос - Ворскла. Чемпiонат України
09.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
10.45 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
12.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
13.30 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
15.20 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
16.15 Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
18.05 Сельта - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
19.55 Live. Монпельє - Лiон. Чемпiонат Францiї
21.55 Live. Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.10 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
02.10 Русенборг - Динамо (З). Лiга чемпiонiв УЄФА
04.00 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3708 2
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 135 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 340 0