Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 26 СЕРПНЯ

pplus 26 серпня 2019 09:00 295 0

Універсальний

Візит (36 канал)

06.00 Телешанс
06.10 «Собор на крові»   ☻
08.35 «Спогади»  ☻
09.00 «Ровесник»  ☻
09.15 «Секретні території»  ☻
10.05 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.55 «Природа сьогодні»  ☻
11.20 «Неймовірні винаходи»  ▲
11.45 «Дзеркало історії»  ☻
12.10 Телешанс
12.20 «Мегазірки»  ☻
12.45 «Гра долі»  ☻
13.15 «Ровесник»  ☻
13.30 «Скарби саду»  ☻
13.50 «КультУра!»  ☻
14.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.40 «Дикі тварини»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
21.30 «Гра долі»  ☻
21.55 Телешанс
22.05 Х/ф «Товстун на рингу»  ▲
23.50 «Секретні території»  ☻
00.40 Х/ф «Найпрудкіший «Індіан»  ▲
02.45 Т/с «Рейк»  ☻

03.40 «КультУра!»  ☻
04.05 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.25 «Ровесник»  ☻
04.40 «Еліксир молодості»  ☻
05.30 «Дзеркало історії»  ☻
06.00 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.50 Абзац
06.35 Kids` Time
06.40 М/с «Том i Джерi»
07.55 Kids` Time
08.00 М/ф «Барток Неперевершений»
09.10 М/ф «Викрадена принцеса»
11.00 Х/ф «Сторожова застава»
13.10 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць»
15.10 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць: Колиска життя».  ▲
17.40 Х/ф «Встигнути за Джонсами».  ▲
19.50 Х/ф «Ми - Мiллери».  ▲
22.00 Т/с «Медфак».  ▲
23.50 Х/ф «Давай, танцюй!»  ▲
02.00 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

02.55 Служба розшуку дiтей

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.10 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
10.55 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.45 Д/с «Аромати Колумбiї»
13.40 Бюджетники
14.15 #ВУкраїнi
14.45 Телепродаж
15.05 Х/ф «Поряд з Iсусом: Юда»
16.50 Перша шпальта
17.20 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 «Мирний птах»
18.55 «Зворотнiй вiдлiк»
21.00 Новини
21.20 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Польща - Україна
23.35 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.20 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Польща - Україна
04.15 Схеми. Корупцiя в деталях
04.40 Спiльно
05.15 Новини
05.40 Своя земля

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,15.15 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.45,15.55,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25,10.10 Полiгон
09.25,17.40 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Док. проект
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.40 Х/ф «Iнша жiнка».  ▲
10.30 Х/ф «Завтра буде завтра»

19.30 «ТСН»
20.15 Т/с «Свати»
21.20 Т/с «Свати»
22.20 Х/ф «Президент Лiнкольн: Мисливець на вампiрiв».  ▲

00.15 «Танцi з зiрками»
02.45 Х/ф «Усi в захватi вiд Мерi».  ▲
05.15 «ТСН»

Iнтер

06.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Стосується кожного»
11.15 Х/ф «Велике весiлля».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Велике весiлля».  ▲
13.30 Х/ф «Наречена-втiкачка».  ▲

15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова».  ▲
22.00 «Програма, яка мiняє життя»
23.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
00.50 «Речдок»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.50 «Подробицi» - «Час»
04.35 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.20 Скарб нацiї
04.30 Еврика!
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.30 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
06.20 Громадянська оборона
08.15 Факти тижня
10.00 Х/ф «Деннiс-мучитель»
11.55 Х/ф «Золоте дитя»

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Золоте дитя»
13.55 Х/ф «Полiцейська академiя 7».  ▲
15.20 Х/ф «Полiцейська академiя 5».  ▲
17.05 Х/ф «Полiцейська академiя 6».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Роман з каменем»
21.10 Х/ф «Перлина Нiлу»
23.20 Х/ф «Шляхетнi волоцюги».  ▲
01.20 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

02.55 Стоп-10

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»
09.50 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi»

11.35 МастерШеф.  ▲
14.30 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
23.45 Т/с «Навчаю грi на гiтарi»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «11 дiтей з Моршина»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечiрка 2
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
09.00 «Вiрю не Вiрю»
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.50 Х/ф «Кекс у великому мiстi».  ▲

14.30 «Орел i решка. Навколо свiту»
17.25 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.15 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 Х/ф «Протилежна стать».  ▲
00.50 «Вiрю не Вiрю»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
11.50 «Загублений свiт»
14.40 Х/ф «Той, що бiжить лабiринтом».  ▲
16.45 Х/ф «Той, що бiжить лабiринтом: Лiки вiд смертi».  ▲
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 5».  ▲
23.10 Х/ф «Свiнгери».  ▲

01.10 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
05.15 Х/ф «Грiшник»
06.45 «Випадковий свiдок»
09.50 Х/ф «Осiннiй марафон»
11.35 Х/ф «Тридцять три»
13.00 Х/ф «Зiта i Гiта»
16.00 Х/ф «Зорро»

18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Вечори на хуторi бiля Диканьки»
21.00 Х/ф «Король вечiрок».  ▲

22.50 «Бенефiс «Кроликiв». 30 рокiв гумору»
00.45 «Таємницi кримiнального свiту»
01.50 «Свiдок»
02.20 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.30 «Професiї»

Мега

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитська Одеса
08.20 Мiстична Україна
09.15 Володимир Iвасюк
10.10 У пошуках iстини
11.15 Речовий доказ
12.25 Заборонена iсторiя
13.25 Куля для Кеннедi
14.20 Справжня iсторiя золота
15.05 Незвичайнi культури
16.05 Дикий Iндокитай
17.00 Планета Земля
18.50 Iсторiя українських земель
20.05 У пошуках iстини
21.00 Всесвiт всерединi нас
22.55 Таємний код зламаний
00.35 Мiстична Україна
01.20 Гордiсть України

Соціальний

Канал «Україна»

05.30 Зоряний шлях
06.30 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
07.30 Зоряний шлях
11.25 Т/с «Поверни моє життя»
15.00 Сьогоднi
15.20 Т/с «Поверни моє життя».  ▲
16.00 Т/с «Рiдна кров»

19.00 Сьогоднi
20.00 Т/с «Рiдна кров».  ▲
21.00 Т/с «Капiтан»
23.00 Т/с «Все ще буде»

01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Все ще буде».  ▲
03.20 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
07.55 Х/ф «Янголи Чарлi». (США - Нiмеччина).  ▲
09.30 Х/ф «Нянька за викликом». (США).  ▲
11.00 Х/ф «Iндики: Назад у майбутнє». (США).  ☻
12.30 Х/ф «Вампiршi». (США).  ▲
14.00 Х/ф «Янголи Чарлi: тiльки вперед». (США).  ▲
15.45 Х/ф «Встигнути за 30 хвилин». (США).  ▲
17.05 Х/ф «Третiй зайвий». (США).  ■
18.50 Х/ф «Схiдна казка». (США).  ▲
20.35 Х/ф «Дика штучка». (Великобританiя - Францiя).  ▲
22.10 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
23.40 Х/ф «Янголи Чарлi». (США - Нiмеччина).  ▲
01.15 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
02.50 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
04.35 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок». (Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.10 Х/ф «Кровь моей крови».  ▲
02.55 Х/ф «Вулкан страстей».  ▲
04.15 Х/ф «В лесах Сибири».  ▲
05.00 Х/ф «Праздничный переполох».  ▲
06.45 Х/ф «Милый друг».  ▲
08.20 Х/ф «Такси 2».  ▲
09.40 Х/ф «Однажды в Германии».  ▲
11.15 Х/ф «Саамская кровь».  ▲
13.05 Х/ф «Такси 4».  ▲
14.25 Х/ф «Вот так подружка».  ▲
15.50 Х/ф «Прощай, Париж».  ▲
17.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы».  ▲
18.55 Х/ф «В двух словах».  ▲
19.00 Х/ф «Эспен в королевстве троллей».  ▲
20.35 Х/ф «Коко Шанель и Игорь Стравинский».  ▲
22.25 Х/ф «Париж-Манхэттен».  ▲
23.35 Х/ф «Цена человека».  ■

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Мiцний горiшок»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Моя правда»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Невiдома версiя. Вечори на хуторi поблизу Диканьки»
10.20 Х/ф «Гетьман».  ▲
14.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi»
15.20 Х/ф «Вiрнi друзi»
17.05 Х/ф «Даки»
19.00 Х/ф «Битва за Рим»
21.00 Х/ф «Корона Росiйської iмперiї, або Знову невловимi»
23.30 Х/ф «Тегеран-43»

02.10 «Два Миронова»
02.50 Кiноляпи
03.50 Саундтреки
04.45 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.00 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Змiшане єдиноборство
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Бокс
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «За кров до перемоги»
12.30 Телемагазин
13.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя
20.20 Україна футбольна
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Нiколи не здавайся 2. Бiй»
23.30 Xsport News
23.40 Україна футбольна

Sport 2. (Baltic)

06.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
07.00 Змiшане єдиноборство
08.40 Chelsea World
09.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Бернлi
11.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Тюрк Телеком
12.50 Змiшане єдиноборство
13.30 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Паневежiс - Тракай
15.10 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
15.50 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
17.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
18.50 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
19.50 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
21.10 Змiшане єдиноборство
22.20 Chelsea World
23.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
00.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Тюрк Телеком
02.30 Футбол. Чемпiонат Молдови
04.10 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
05.30 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
09.45 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
10.30 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
11.15 Т/с «Одружувати не можна помилувати»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.45 Т/с «Моє нове життя»
15.30 Т/с «Моє нове життя»
16.15 Т/с «Моє нове життя»
17.00 Т/с «Моє нове життя»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Подiлися щастям своїм»
21.15 Т/с «Подiлися щастям своїм»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.15 Т/с «Червонi браслети»
01.00 Т/с «Червонi браслети»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,11.50,18.50 Топ-матч
06.10 Лейпцiг - Айнтрахт. Чемпiонат Нiмеччини
08.10 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
10.00 «Великий футбол»
12.00 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
13.50 ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї
15.40,22.30 Футбол News
16.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
17.00 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї
18.55 Шальке - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
20.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
21.40 Live. Iнтер - Лечче. Чемпiонат Iталiї
23.40 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
00.35 Колос - Ворскла. Чемпiонат України
02.20 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат Iталiї
04.10 Сельта - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї
07.50,09.50,11.50 Топ-матч
08.00 Шальке - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
10.00 СПАЛ - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
11.55 Колос - Ворскла. Чемпiонат України
13.45 Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
15.30 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
17.15,00.25 «Великий футбол»
18.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
19.50 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї
21.40 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
22.35 Александрiя - Десна. Чемпiонат України
02.10 Iнтер - Лечче. Чемпiонат Iталiї
04.00 Генк - Андерлехт. Чемпiонат Бельгiї
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»: у Кременчуці нагородили кращих читців віршів Т.Шевченка. ФОТО 99 0
Музика, яка лікує і надихає: у Кременчук завітав відомий композитор Євген Хмара. ФОТОрепортаж 150 0
І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3883 2