Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 26 ЛИПНЯ

pplus 26 липня 2019 09:00 322 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів»  ☻
09.00 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.25 «Довідник дикої природи»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «ФізкультУра!»  ☻
14.00 «Гра долі»  ☻
14.30 «Пізнай світ»  ☻
14.55 «Мегаполіси»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 Телешанс
15.55 «Спогади»  ☻
16.20 «Мегазірки»  ☻
16.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.55 «Довідник дикої природи»  ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні»  ☻
19.20 «Шокуючі істини»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Читай по губах»  ▲
22.40 Телешанс
22.50 «Гра долі»  ☻
23.20 Х/ф «Біжи, товстуне, біжи»  ☻
01.00 «Їжа богів»  ☻
01.50 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
02.35 «ФізкультУра!»  ☻
03.00 «Мегаполіси»  ☻
03.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
03.50 «Пізнай світ»  ☻
04.15 «Заручники свободи»  ☻
04.45 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.45 Служба розшуку дiтей
03.50 Зона ночi
05.10 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.05 Kids` Time
07.10 Шоу Оля
08.10 Хто зверху?  ▲
10.00 Т/с «Чаклунки».  ▲
11.00 Половинки.  ▲
15.10 Х/ф «День Триффiдiв».  ▲
19.00 Х/ф «Вавiлон нашої ери».  ▲
21.00 Х/ф «Примара в зброї».  ▲
23.00 Х/ф «Гравiтацiя»
01.00 Т/с «Клiнiка».  ▲

02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
11.05 Телепродаж
11.20 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.50 Погода
13.00 Новини
13.10 Сильна доля
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Колумбiї»
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/с «Тваринна зброя»
17.20 Погода
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д/с «Життя з левами».  ▲
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кiно
23.05 Х/ф «Тебе нiколи тут не було».  ■
00.40 Новини
01.05 UA:Спорт
01.30 Тема дня
02.20 Погода
02.30 Сильна доля
03.30 Своя земля
03.55 Погода
04.05 Спiльно
04.30 #ВУкраїнi
05.00 Новини
05.20 Погода
05.30 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15,08.25 Огляд преси
06.25 Акцент
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30,01.15 Машина часу
09.25,16.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
17.10 Кендзьор
18.15,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 #Група продовженого дна
00.25 Винна карта
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.50 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.15 «Сiмейнi мелодрами»
14.15 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.20 «Лiга смiху»
23.05 «Лiга смiху»
01.30 «Розсмiши комiка»
05.00 «ТСН»

Iнтер

04.00 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.20 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
11.25 Х/ф «Граф Монте Крiсто»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Граф Монте Крiсто»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським
23.50 «Речдок»
01.35 «Стосується кожного»
02.20 «Орел i решка. Шопiнг»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох».  ▲
14.10 Т/с «Марк+Наталка».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 «На трьох».  ▲
16.50 Х/ф «Якось порушивши закон».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.05 Дизель шоу.  ▲
21.40 Дизель шоу.  ▲
23.00 «На трьох».  ▲
00.05 Т/с «Марк+Наталка».  ▲
00.40 «На трьох».  ▲
01.45 Факти
02.10 Т/с «Марк+Наталка».  ▲

СТБ

06.25 Т/с «Коли ми вдома»
07.25 Х/ф «Три плюс два»
09.05 Т/с «Нiконов i Ко»
17.00 Х/ф «Неприборкана Анжелiка»

17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Неприборкана Анжелiка»
19.45 Х/ф «Анжелiка i султан»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф «Селюки з Беверлi Хiллз»
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Думмi-мумiя»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Одного разу в Одесi
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Одного разу в Одесi
15.00 Т/с «Останнiй москаль»
16.00 М/ф «Рiо»
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 М/ф «Рiо 2»
23.00 Х/ф «Знайомтеся - Бiлл».  ▲
00.45 Панянка-селянка
01.45 Теорiя зради
02.35 БарДак
03.25 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.15 «Орел i решка. Шопiнг»
10.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲

14.00 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲
17.50 Х/ф «Незважаючи нi на що».  ▲
20.00 Х/ф «Одружись зi мною, чувак».  ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
01.10 «Вiрю не Вiрю»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 3».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
11.55 «Помста природи»
12.25 Х/ф «Ворог мiй».  ▲
14.30 Х/ф «Вуличний боєць».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Легенди: Гробниця дракона».  ▲
21.10 Х/ф «Битва драконiв».  ▲
23.00 Х/ф «Числова радiостанцiя».  ▲

00.40 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

06.35 Х/ф «Вбивство у зимовiй Ялтi».  ▲
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Порт»
10.35 Т/с «Смерть у раю».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Випадковий свiдок»
13.30 «Правда життя»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Я - охоронець».  ▲
01.35 «Хвороби-вбивцi»
02.45 «Свiдок»
03.15 «Випадковий свiдок»
03.30 «Легенди бандитського Києва»
03.55 «Професiї»
04.55 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.10,14.05 Правда життя
09.20 Дивовижний Всесвiт
10.15,17.10,05.15 Шалена подорож
11.05 Україна: забута iсторiя
11.55 Скептик
12.55,00.40 Речовий доказ
15.15,23.40 Як працюють машини
16.15,21.45 Найдивовижнiшi тварини свiту
18.00,04.50 Африканськi рiчки: дари дощiв
19.00,20.50 Їжа богiв
20.00,01.50 Мiстична Україна
22.40 Народженi мусонами
02.40 Бандитський Київ
04.25 Дика природа Африки

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Вiд любовi до ненавистi».  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Смак щастя»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Смак щастя».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка»
04.00 Сьогоднi
04.45 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв». (США - Канада).  ▲
08.25 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
10.15 Х/ф «Любовний напiй ¹9». (США).  ▲
11.55 М/ф «Велiант: Пернатий спецназ». (Великобританiя - США).  ☻
13.10 Х/ф «Велика афера». (Канада).  ▲
15.00 Х/ф «Мамма mia!» (США - Великобританiя - Нiмеччина).  ▲
16.50 Х/ф «Китайська головоломка». (Францiя - США - Бельгiя).  ■
18.45 Х/ф «Приборкання норовливого». (Iталiя).  ▲
20.30 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲
22.30 Х/ф «Копи в глибокому запасi». (США).  ▲
00.15 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв». (США - Канада).  ▲
02.00 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
03.55 Х/ф «Копи в глибокому запасi». (США).  ▲
05.55 М/ф «Велiант: Пернатий спецназ». (Великобританiя - США).  ☻

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.50 Х/ф «Тереза Д».  ▲
03.35 Х/ф «Звонок».  ▲
03.45 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
05.45 Х/ф «Черчилль».  ▲
07.15 Х/ф «Провал».  ▲
07.25 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
08.55 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
10.25 Х/ф «История целиком».  ▲
10.35 Х/ф «Пришельцы».  ▲
12.15 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
14.05 Х/ф «Балкон».  ▲
14.15 Х/ф «Король керлинга».  ▲
15.30 Х/ф «Валландер».  ▲
17.05 Х/ф «Идеалист».  ▲
18.55 Х/ф «Звездочка».  ▲
19.00 Х/ф «Кафе де Флор».  ▲
20.50 Х/ф «Любовь и дружба».  ▲
22.20 Х/ф «Доля ангелов».  ▲
23.55 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев».  ▲

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Не було б щастя»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.30 «Квiтка. Голос в єдиному екземплярi»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Канiкули у Львовi 2».  ▲
13.55 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
15.55 Х/ф «Тривожна недiля»
17.30 Х/ф «Де 042?»
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Ха-Бi-Асси»
00.45 Х/ф «Провiнцiйний анекдот»
01.30 Т/с «Розслiдування Мердока»

03.00 Кiноляпи
03.45 Саундтреки
04.40 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.00 Змiшане єдиноборство. PFL 5. Прев`ю
00.30 Змiшане єдиноборство. PFL 5. Атлантiк-Сiтi. Пряма трансляцiя
06.00,12.20,15.30 Телемагазин
07.00,18.30,21.30,23.30 Xsport News
07.10,19.00 Змiшане єдиноборство. PFL 5. Атлантiк-Сiтi
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Пеле: Народження легенди»
13.20,16.15,23.40 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
17.30 Богатирi
18.40 Xsport Студiя
21.40 Х/ф «Крутi вiражi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Афьон Беледiє - Галатасарай
07.40 Red Bull Air Race. Озеро Белатон, Угорщина. Журнал
08.50 Змiшане єдиноборство
09.20 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Warnemnde. Україна - Iталiя
10.20 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Warnemnde. Нiмеччина - Азербайджан
11.30 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Данiя - Швецiя
12.50 Chelsea World
13.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Хаддерсфiлд
15.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Тюрк Телеком
17.00 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Мiлсамi - Сфинтул Георгiє
18.40 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Ерiк Моралес - Карлос Ернандес
20.00 Небачений футбол. Баку, Азербайджан
20.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Герта - Боруссiя Д
21.40 Змiшане єдиноборство
22.20 Chelsea World
23.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Ньюкасл
00.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Нiмеччина - Iспанiя
02.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Галатасарай - Бешикташ
03.40 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Ерiк Моралес - Карлос Ернандес
05.00 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар»
09.00 Т/с «Вiкно життя»
09.45 Т/с «Вiкно життя»
10.30 Т/с «Нитки долi»
11.15 Т/с «Нитки долi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.45 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
15.30 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
16.15 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
17.00 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
20.30 Т/с «Нитки долi»
21.15 Т/с «Нитки долi»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Сторожова застава»
01.00 Т/с «Сторожова застава»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Пограбування по-жiночому»
04.00 Т/с «Пограбування по-жiночому»
04.45 Т/с «Пограбування по-жiночому»
05.30 Т/с «Пограбування по-жiночому»

Футбол 1

06.00,08.00,18.25,23.25,01.30 Топ-матч
06.10 Аякс - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.15 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
12.00 Астана - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА
13.50 Хоффенхайм - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.55,03.30 «Шлях в Баку»
16.35 Арсенал - Наполi. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
18.40 Вiльярреал - Валенсiя. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
20.30 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
21.25 Live. Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї
23.40 Славiя - Челсi. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
01.40 Бенфiка - Айнтрахт. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
04.05 Ворскла - Карпати. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Чорноморець - Олiмпiк. Чемпiонат України
07.50,10.30,12.25,14.25,18.50,20.50 Топ-матч
08.00,16.25 «Шлях в Баку»
08.40 Арсенал - Наполi. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
10.35 Вiльярреал - Валенсiя. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
12.35 Бенфiка - Айнтрахт. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
14.35 Славiя - Челсi. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА
17.00 Астана - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА
19.00 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.00 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
22.45 Аякс - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.30 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
02.15 Шальке - Локомотив. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.05 Мальме - Генк. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 511 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 769 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 799 0