Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 26 ЧЕРВНЯ

pplus 26 червня 2019 09:00 219 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.00 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.25 «Довідник дикої природи»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Наполеон»  ▲
11.35 «Прометей». О. Мурашко
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «КульУра!»  ☻
14.00 «Неймовірні винаходи»  ▲
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.50 «Цікаво.com»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади»  ☻
16.15 «Гордість світу»  ☻
16.40 «ММС»
17.05 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.50 «Довідник дикої природи»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Наполеон»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.20 «Гра долі»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Обітниця»  ☻
00.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.20 «Еліксир молодості»  ☻
02.05 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
02.50 «КульУра!»  ☻
03.15 «Цікаво.com»  ☻
03.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.00 «Мегазірки»  ☻
04.25 «Просвітлений. Біографія Далай лами»  ☻
05.15 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Гордість світу»  ☻

Новий канал

03.10 Зона ночi
04.00 Абзац
05.45 Kids` Time
05.50 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.35 Kids` Time
07.40 Т/с «Ми - такi».  ▲
10.10 Топ-модель по-українськи.  ▲
15.20 Половинки.  ▲
17.10 Любов на виживання.  ▲
21.20 Х/ф «Шопоголiк»
23.20 Х/ф «Крок вперед: Революцiя»
01.20 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.05 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.15 Д/с «Тайська кухня»
11.45 Телепродаж
12.00 Д/с «Аромати Колумбiї»
12.30 Д/с «Аромати Грецiї»
13.00 Новини
13.10 Енеїда
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Смак сиру»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.05 Д/с «Аромати Перу»
16.25 Д/с «Морська кухня»
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 Спiльно
19.55 Перший на селi
20.30 Д/с «Суперчуття»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/с «Дикi тварини»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.35 #ВУкраїнi
04.00 52 вiкенди
04.30 Спiльно
05.00 Новини
05.30 Д/с «Погляд зсередини»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про вiйсько
06.45 Час новин. Київ
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,01.10 Погода на курортах
08.20 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.25 Енергобезпека
18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
23.00 «За Чай.com»
00.10 Д/ф
01.15,02.10,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.10 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Х/ф «Наречена зi Стамбула»
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Родичi».  ▲
21.50 Т/с «Родичi».  ▲
22.50 Х/ф «Школа. Недитячi iгри».  ▲
23.50 Х/ф «Школа. Недитячi iгри».  ▲

00.55 «ТСН»
01.00 Х/ф «Кохання проти долi».  ▲
05.15 «ТСН»

Iнтер

04.00 Т/с «Здрастуй, мамо».  ▲
04.40 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Мiсце, що домом зветься»
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухнi»
14.40 «Європейськi iгри 2019». Стрiльба з лука
16.20 «Європейськi iгри 2019. Огляд»
16.45 «Речдок»
17.40 «Європейськi iгри 2019». Легка атлетика
19.40 «Подробицi» - «Час»
20.15 «Європейськi iгри 2019». Легка атлетика
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Х/ф «Все можливо»
01.50 «Стосується кожного»
03.20 Т/с «Здрастуй, мамо».  ▲

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Х/ф «Везучий».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Детонатор».  ▲
14.55 Х/ф «Мистецтво вiйни 2: Зрада».  ▲

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Мистецтво вiйни 2: Зрада».  ▲
17.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Пес».  ▲
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.45 Х/ф «Фортеця 2: Повернення».  ■
02.20 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»
11.30 МастерШеф.  ▲
14.00 Ультиматум.  ▲
15.45 Х/ф «Щоденники принцеси 2: Як стати королевою»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Щоденники принцеси 2: Як стати королевою»
18.50 Х/ф «Простачка»
20.50 Т/с «Червона королева»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Абонент тимчасово недоступний»
01.00 Детектор брехнi.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Жив собi кiт»
11.00 Х/ф «Казка про того, хто ходив страху вчитися»
12.00 Сiмейка У
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Село на мiльйон 2»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Село на мiльйон 2»
22.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 2
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорiя зради
02.20 БарДак
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.00 «Орел i решка. Шопiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
01.10 «Жаннаодружи»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
14.00 Х/ф «Iмперiя акул».  ▲
15.45 Х/ф «Наутiлус: Володар океану».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом».  ▲
21.30 Т/с «Касл 2».  ▲
23.05 Т/с «Касл 2».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.20 Х/ф «Чорний трикутник»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Чорний трикутник»
10.50 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
13.20 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Пiстолет. Жiнки. 25 м. Фiнал
14.50 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Гвинтiвка. Чоловiки. Фiнал
15.50 «Європейськi iгри-2019». Огляд дня
16.30 «Свiдок»
16.50 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Пiстолет. 25 м. Фiнал
18.00 «Жорстокий спорт»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 «Європейськi iгри-2019». Пляжний футбол. Україна - Iспанiя
00.30 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.20 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
08.55 Пiд iншим кутом
09.55 Шалена подорож
10.50 Два Миронових
11.40 Код доступу
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Таємницi Другої свiтової
16.00 Смертельна зустрiч
16.55 Шалена подорож
18.00 Пiд iншим кутом
19.00 Секретнi територiї
19.50 Україна: забута iсторiя
20.50 Секретнi територiї
21.50 Смертельна зустрiч
22.50 Невiдома Пiвденна Америка
23.40 Таємницi Другої свiтової
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.35 Бандитський Київ

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Реальна мiстика
12.30 Агенти справедливостi.  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благi намiри».  ▲
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi.  ▲
02.30 Реальна мiстика
04.15 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Вундеркiнди». (США - Великобританiя).  ■
08.55 Х/ф «Кохання з першого погляду». (США).  ■
10.30 Х/ф «Пiд маскою жиголо». (США).  ▲
12.00 М/ф «Пiрати! Банда невдах». (Великобританiя - США).  ▲
13.30 Х/ф «Робiн Гуд: Чоловiки в трико». (США - Францiя).  ▲
15.15 Х/ф «Святковий переполох». (Францiя - Бельгiя - Канада).  ■
17.10 Х/ф «Кохання з повiдомленням». (США - Австралiя).  ▲
18.50 Х/ф «Мiй найстрашнiший жах». (Францiя - Бельгiя).  ▲
20.30 Х/ф «Цього ранку у Нью-Йорку». (США).  ■
22.00 Х/ф «Брудна кампанiя за чеснi вибори». (США).  ▲
23.25 Х/ф «Вундеркiнди». (США - Великобританiя).  ■
01.15 Х/ф «Оскар». (Францiя).  ▲
02.50 Х/ф «Кохання з першого погляду». (США).  ■
04.40 Х/ф «Брудна кампанiя за чеснi вибори». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
14.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
00.20 Т/с «Я кажу так»

01.00 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

05.30 Х/ф «Искусство любить».  ▲
06.55 Х/ф «Другая Бовари».  ▲
08.30 Х/ф «Секретные агенты».  ▲
10.15 Х/ф «Грабитель».  ▲
11.55 Х/ф «Связь».  ▲
12.05 Х/ф «Предчувствие любви».  ▲
13.45 Х/ф «Любовь и страсть. Далида».  ▲
15.50 Х/ф «Такси».  ▲
17.15 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲
18.50 Х/ф «В двух словах».  ▲
19.00 Х/ф «Иллюзия любви».  ■
20.55 Х/ф «Такси 3».  ▲
22.20 Х/ф «Неудержимыe».  ▲
23.40 Х/ф «Афера по-английски».  ■
00.00 Х/ф «Развод вразнос».  ▲
01.15 Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти».  ▲
02.45 Х/ф «Друзья из Франции».  ▲
04.15 Х/ф «Семейное ограбление».  ▲

Enter-фiльм

05.30 Х/ф «Захар Беркут»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Ролан Биков. Карлик-кровопивець, якого обожнювали всi»
10.25 «Моя правда»
11.15 Х/ф «Таємниця Чингiзхана»
13.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
15.00 Х/ф «Одиниця з обманом»
16.20 Т/с «Вiчний поклик»
19.00 Т/с «Мемуари Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Суто англiйське вбивство»

02.10 «Спогади»
02.35 «Академiя смiху»
02.55 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.40 Кiноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.30 Xsport News
00.40 Наша риболовля
01.10 Xsport Студiя
01.30 Фрi-файт
03.20 Бiйцiвський клуб
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Товстун на рингу»
12.30 Телемагазин
13.30 Бодiбiлдiнг. ЧC WABBA 2019. Львiв
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.00 Богатирi
18.00 Наш тенiс
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.00 ФайтЛайф
20.30 Наука виживати
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Хулiгани Зеленої вулицi»
23.30 Життя на кону

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Суперлiга України. Жiнки. Плей-офф. Матч за 3 мiсце. Перший матч. Днiпрянка - Реал
07.20 Змiшане єдиноборство
08.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Третiй матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
09.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
10.40 Chelsea World
11.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Хаддерсфiлд
13.10 Футбол. Кубок України. Фiнал. Жiнки. Жилстрой-1 - Схiд
14.50 Змiшане єдиноборство
15.30 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя
16.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Другий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
18.30 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун, Перегони 1
20.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Вердер - Боруссiя Д
21.00 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Карлос Балдомiр - Заб Джуда
22.40 Chelsea World
23.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Ньюкасл
01.10 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
02.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Третiй матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
04.10 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Карлос Балдомiр - Заб Джуда
05.40 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Щасливий квиток»
07.00 Т/с «Щасливий квиток»
07.45 Т/с «Щасливий квиток»
08.45 Т/с «Два життя»
09.30 Т/с «Два життя»
10.15 Х/ф «Головне - встигнути»
11.45 Т/с «Черговий лiкар»
12.30 Т/с «Черговий лiкар»
13.15 Т/с «Черговий лiкар»
14.00 Т/с «Черговий лiкар»
14.45 Т/с «Пiзнє каяття»
15.30 Т/с «Пiзнє каяття»
16.15 Т/с «Вiр менi»
17.00 Т/с «Вiр менi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Два життя»
21.15 Т/с «Два життя»
22.15 Т/с «Пiзнє каяття»
23.00 Т/с «Пiзнє каяття»
00.00 Т/с «Жiночий лiкар»
00.45 Т/с «Жiночий лiкар»
01.30 Т/с «Жiночий лiкар»
02.15 Т/с «Жiночий лiкар»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

Футбол 1

06.00,08.00,10.00,15.40,17.50 Топ-матч
06.10 АЕК - Баварiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Ворскла - Динамо. Чемпiонат України
10.10 Емполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
12.00 Барселона - Лiверпуль. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Шахтар - Десна. Чемпiонат України
16.00 Хоффенхайм - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.00 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
19.50,22.35 «Нiч Лiги чемпiонiв»
20.45 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.25 Ювентус - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.30 Баварiя - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.15 Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї

Футбол 2

06.00 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат України
07.50,09.50,01.45,03.45 Топ-матч
08.00 Хоффенхайм - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
11.50,14.35 «Нiч Лiги чемпiонiв»
12.45 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.25 Ювентус - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
17.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.25 Live. Шахтар - Лудогорец. Контрольна гра
20.25 Баварiя - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України
23.55 АЕК - Баварiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.55 Ворскла - Динамо. Чемпiонат України
03.55 БАТЕ - ПСВ. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 199 0
Концерт «Дизель шоу» в Кременчуці зібрав аншлаг. ФОТО 373 0
"Доки світло не згасне назавжди": Макс Кідрук у Кременчуці презентував новий роман 610 0