Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 25 ЧЕРВНЯ

pplus 25 червня 2019 09:00 194 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.00 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.25 «Довідник дикої природи»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Наполеон»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «КульУра!»  ☻
14.00 «Гра долі»  ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.50 «Цікаво.com»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади»  ☻
16.15 «Гордість світу»  ☻
16.40 «Скарби саду»  ☻
17.05 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.50 «Довідник дикої природи»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Наполеон»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 «Прометей». О. Мурашко
21.50 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»  ☻
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Еліксир молодості»  ☻
02.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.15 «КульУра!»  ☻
03.40 «Цікаво.com»  ☻
04.05 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.25 «Спадок Кеннеді»  ☻
05.15 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Гордість світу»  ☻

Новий канал

03.10 Служба розшуку дiтей
03.15 Зона ночi
04.10 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.15 Kids` Time
07.20 Т/с «Ми - такi».  ▲
10.10 Топ-модель по-українськи.  ▲
15.10 Половинки.  ▲
17.00 Любов на виживання.  ▲
21.00 Х/ф «Блондинка в законi 2: Червоне, бiле i блондинка»
22.50 Х/ф «Крок вперед 3»
01.00 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.15 Д/с «Тайська кухня»
11.45 Телепродаж
12.00 Д/с «Аромати Колумбiї»
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Смак сиру»
15.00 Новини
15.15 #ВУкраїнi
15.45 «Зворотнiй вiдлiк»
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 #ВУкраїнi
19.55 Д/с «Суперчуття»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/с «Дикi тварини»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.35 Перша шпальта
04.05 По обiдi шоу
05.00 Новини
05.30 Д/с «Погляд зсередини»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.30 Код успiху
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20 Про вiйсько
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
23.00 «За Чай.com»
00.10 Д/ф
01.15,02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.05 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Х/ф «Наречена зi Стамбула»
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Родичi».  ▲
21.45 Т/с «Родичi».  ▲
22.50 Х/ф «Школа. Недитячi iгри».  ▲
23.55 Х/ф «Школа. Недитячi iгри».  ▲

01.10 «ТСН»
01.15 Х/ф «Кохання проти долi».  ▲
05.15 «ТСН»

Iнтер

03.30 Т/с «Здрастуй, мамо».  ▲
04.10 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Мiсце, що домом зветься»
11.00 Т/с «Мiсце, що домом зветься 4»

12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухнi»
14.20 «Європейськi iгри 2019». Легка атлетика
16.20 «Європейськi iгри 2019. Огляд»
16.45 «Речдок»
17.40 «Європейськi iгри 2019». Легка атлетика
19.40 «Подробицi» - «Час»
20.15 «Європейськi iгри 2019». Легка атлетика
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Крапля свiтла»
01.40 «Стосується кожного»
03.05 «Прокляття вiдьом»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
10.20 Х/ф «Детонатор».  ▲
12.30 Х/ф «Везучий».  ▲

12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Везучий».  ▲
15.00 Х/ф «7 секунд».  ▲

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «7 секунд».  ▲
17.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Пес».  ▲
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.40 Х/ф «Каратель: Територiя вiйни».  ■
02.25 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.25 МастерШеф.  ▲
13.25 Ультиматум.  ▲
15.15 Х/ф «Щоденники принцеси»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Щоденники принцеси»
18.20 Х/ф «Щоденники принцеси 2: Як стати королевою»
20.50 Т/с «Червона королева»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Вангелiя»
00.55 Детектор брехнi.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Лускунчик i мишачий король»
11.00 Х/ф «Соляна принцеса»

12.00 Сiмейка У
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Село на мiльйон 2»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Село на мiльйон 2»
22.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 2
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорiя зради
02.20 БарДак
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.20 «Ух ти show»
08.40 «Орел i решка. Шопiнг»
09.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.30 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
01.10 «Блокбастери»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
14.50 Х/ф «Експедицiя «Ноїв Ковчег».  ▲
17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом».  ▲
21.35 Т/с «Касл 2».  ▲
23.10 Т/с «Касл 2».  ▲
01.00 Т/с «Безсмертний».  ▲

01.40 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.45 Х/ф «Операцiя «Хольцауге»
08.30 «Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Тегеран-43»
12.00 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Гвинтiвка. 50 м. Фiнал
12.30 «Свiдок»
12.50 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Гвинтiвка. 50 м. Фiнал
13.15 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi»
15.00 «Європейськi iгри-2019». Огляд дня
16.00 «Європейськi iгри-2019». Дзюдо. Змiшанi команди. Фiнал
16.30 «Свiдок»
16.50 «Європейськi iгри-2019» Дзюдо. Змiшанi команди. Фiнал
18.15 «Жорстокий спорт»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 «Європейськi iгри-2019». Пляжний футбол. Україна - Iталiя
00.30 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.20 Т/с «Швидка».  ▲

02.10 «Свiдок»
02.40 «Випадковий свiдок»
03.25 «Речовий доказ»
03.50 «Професiї»
04.55 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.50 Правда життя
08.55 Пiд iншим кутом
09.55 Невiдомий Китай
10.55 Юрiй Нiкулiн
11.40 Код доступу
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Таємницi Другої свiтової
16.00 Смертельна зустрiч
16.55 Найбiльша печера Землi
18.00 Пiд iншим кутом
19.00 Секретнi територiї
19.50 Україна: забута iсторiя
20.50 Секретнi територiї
21.50 Смертельна зустрiч
22.50 Невiдомий Китай
23.40 Таємницi Другої свiтової
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.35 Скептик

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Реальна мiстика
12.30 Агенти справедливостi.  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благi намiри»
23.00 Сьогоднi
23.20 Без панiки
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi.  ▲
02.30 Реальна мiстика
04.15 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.40 Х/ф «Чаклунка». (США).  ▲
08.45 Х/ф «На тверезу голову». (США).  ▲
11.00 Х/ф «Вкради мою дружину». (США).  ▲
12.40 Х/ф «Вундеркiнди». (США - Великобританiя).  ■
14.30 Х/ф «Кохання з першого погляду». (США).  ■
15.55 Х/ф «Пiд маскою жиголо». (США).  ▲
17.25 Х/ф «Джек i Джилл: Любов на валiзах». (Францiя - Канада).  ▲
18.45 Х/ф «Робiн Гуд: Чоловiки в трико». (США - Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Святковий переполох». (Францiя - Бельгiя - Канада).  ■
22.25 Х/ф «Кохання з повiдомленням». (США - Австралiя).  ▲
00.05 Х/ф «Чаклунка». (США).  ▲
01.45 Х/ф «На тверезу голову». (США).  ▲
03.45 Х/ф «Джек i Джилл: Любов на валiзах». (Францiя - Канада).  ▲
05.05 Х/ф «Кохання з повiдомленням». (США - Австралiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
14.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
00.20 Т/с «Я кажу так»

01.00 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

06.15 Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти».  ▲
07.40 Х/ф «Семейное ограбление».  ▲
09.10 Х/ф «Друзья из Франции».  ▲
10.40 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда».  ▲
12.30 Х/ф «Девять Жизней».  ☻
13.55 Х/ф «Дипан».  ▲
15.45 Х/ф «Эспен в королевстве троллей».  ▲
17.30 Х/ф «45 лет».  ▲
19.00 Х/ф «Скрюченный домишко».  ▲
20.50 Х/ф «Такси 2».  ▲
22.15 Х/ф «Кровь моей крови».  ▲
00.00 Х/ф «13 район».  ▲
01.25 Х/ф «Цирк «Колумбия».  ▲
03.10 Х/ф «На разных полюсах».  ▲
03.25 Х/ф «Черное золото».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Таємниця Чингiзхана»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Королева бензоколонки»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «З любов`ю. Юрiй Нiкулiн»
10.15 «Моя правда»
11.05 Х/ф «Гетьман».  ▲
12.55 Х/ф «Остання релiквiя»
14.40 Х/ф «Вiрнi друзi»
16.20 Т/с «Вiчний поклик»
19.00 Т/с «Мемуари Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Загадка Ендхауза»

00.55 «Спогади»
01.45 «Академiя смiху»
02.15 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.45 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.00 Xsport News
01.10 Xsport Студiя
01.30 Фрi-файт
03.20 Бiйцiвський клуб
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Вiмблдон»
12.10 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Бодiбiлдiнг. ЧC WABBA 2019. Львiв
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Бокс
19.30 Мотоперегони. ЧC по Супербайку. SSP 300. Етап 5. Iталiя
20.30 Життя на кону
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Товстун на рингу»
23.30 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Другий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
07.40 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун, Перегони 1
09.00 Змiшане єдиноборство
10.00 Футбол. Плей-офф за мiсце в УПЛ. Другий матч. Колос - Чорноморець
11.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Сьомий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
13.20 Chelsea World
14.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Ньюкасл
15.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
16.50 Автоперегони. International GT Open. Бельгiя. Перегони 2
18.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Перший матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
20.00 Змiшане єдиноборство
21.00 Гандбол. Суперлiга України. Жiнки. Плей-офф. Матч за 3 мiсце. Перший матч. Днiпрянка - Реал
22.20 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун, Перегони 1
23.50 Змiшане єдиноборство
00.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Другий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
02.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Вольфсбург
03.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя
04.20 Футбол. Плей-офф за мiсце в УПЛ. Другий матч. Колос - Чорноморець

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Щасливий квиток»
07.10 Т/с «Щасливий квиток»
08.00 Т/с «Два життя»
08.50 Т/с «Два життя»
09.40 Х/ф «Кардiограма кохання»
11.30 Т/с «Коротке слово «Нi»
12.15 Т/с «Коротке слово «Нi»
13.00 Т/с «Червона королева»
13.50 Т/с «Червона королева»
14.45 Т/с «Пiзнє каяття»
15.30 Т/с «Пiзнє каяття»
16.15 Т/с «Вiр менi»
17.10 Т/с «Вiр менi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Два життя»
21.15 Т/с «Два життя»
22.15 Т/с «Пiзнє каяття»
23.00 Т/с «Пiзнє каяття»
00.00 Т/с «Жiночий лiкар»
00.45 Т/с «Жiночий лiкар»
01.30 Т/с «Жiночий лiкар»
02.15 Т/с «Жiночий лiкар»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

Футбол 1

06.00,08.00,10.00,15.40 Топ-матч
06.10 Баварiя - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Ворскла - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
10.10 Ювентус - Дженоа. Чемпiонат Iталiї
12.00 Барселона - МЮ. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України
16.00 Аякс - АЕК. Лiга чемпiонiв УЄФА
17.50,20.45 «Нiч Лiги чемпiонiв»
18.55 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.40 Ман Сiтi - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.50 Реал - Рома. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.35 Янг Бойз - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.20 Валенсiя - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА

Футбол 2

06.00 Львiв - Десна. Чемпiонат України
07.50,18.40,20.40,22.40,23.45,01.45,03.45 Топ-матч
08.00 Аякс - АЕК. Лiга чемпiонiв УЄФА
09.50,12.45 «Нiч Лiги чемпiонiв»
10.55 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.40 Ман Сiтi - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.50 Реал - Рома. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.50 Янг Бойз - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.50 Валенсiя - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.50 Огляд сезону. Чемпiонат Iталiї
23.55 Баварiя - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.55 Ворскла - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
03.55 Торiно - Наполi. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 199 0
Концерт «Дизель шоу» в Кременчуці зібрав аншлаг. ФОТО 371 0
"Доки світло не згасне назавжди": Макс Кідрук у Кременчуці презентував новий роман 609 0