Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 23 ТРАВНЯ

pplus 23 травня 2019 13:00 492 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Мегазірки»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Цікаво.com»  ☻
09.30 «Спільноти тварин»  ☻
09.55 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.20 «Сім’я від А до Я»  ☻
10.40 «КультУра!»  ☻
11.10 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
13.35 «Квест»  ☻
14.05 «Пізнай світ»  ☻
14.30 «Гордість світу»  ☻
14.55 М/ф для дітей
15.20 «Спільноти тварин»  ☻
15.45 «Сім’я від А до Я»  ☻
16.10 «Цікаво.com»  ☻
16.35 «Еліксир молодості»  ☻
17.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.10 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гордість світу»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Місце під сонцем»  ☻
01.30 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.05 «Еліксир молодості»  ☻
02.55 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.40 «Мегазірки»  ☻
04.05 «Цікаво.com»  ☻
04.30 «КультУра!»  ☻
04.55 «Ніл Армстронг. Один маленький крок»  ☻
05.40 «Спільноти тварин»  ☻
06.05 «Дзеркало історії»  ☻
06.35 «Пізнай світ»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.55 Абзац
05.45 Kids` Time
05.50 М/с «Дракони. Перегони безстрашних»
07.05 Kids` Time
07.10 Т/с «Шлях чарiвника»
10.50 Х/ф «Таксi 5».  ▲

13.00 Хто проти блондинок.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
19.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Х/ф «Овердрайв».  ▲
22.50 Х/ф «Механiк».  ■

00.45 Служба розшуку дiтей
00.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.25 Д/с «Браво, шеф!»
12.30 Д/с «Тайська кухня»
13.00 Новини
13.10 Погода
13.20 UA:Фольк. Спогади
14.25 Д/с «Кухня По»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Морська кухня»
17.15 Погода
17.30 #ВУкраїнi
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 Перший на селi

19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.15 Д/с «Особливий загiн»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Погода
03.35 Разом
04.05 52 вiкенди
04.30 Спiльно
05.00 Новини
05.25 Погода
05.35 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20,00.55 Огляд преси
06.20,02.15,05.35 Дiалоги з Патрiархом
06.45,08.00,17.00 Час новин. Київ
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25 MEDекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55,00.30 Погода на курортах
08.20 Невигаданi iсторiї
09.25,17.45 Час громади
10.10,20.00,01.15 Машина часу
11.10,14.10,05.15 Полiгон
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.40 Будемо жити
13.05 БлогПост
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
22.00 Лiнiйка документальних проектiв
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.25 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Т/с «Школа».  ▲
21.45 Т/с «Школа».  ▲

22.30 «Право на владу»
00.45 «ТСН»
00.50 Х/ф «Я знову тебе кохаю».  ▲
05.25 «ТСН»

Iнтер

02.30 «Навколо М»
04.05 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.10 Т/с «Султан мого серця»
11.10 Т/с «Голос з минулого».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Наречений напрокат».  ▲
14.45 «Правила виживання»
15.45 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту лiнiю фронту»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Биття серця».  ▲
01.35 «Стосується кожного»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.20 Х/ф «Мистецтво вiйни 2: Зрада».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Мистецтво вiйни 2: Зрада».  ▲
13.50 Х/ф «Мистецтво вiйни 3: Вiдплата».  ▲
15.30 Х/ф «Везучий».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Везучий».  ▲
17.50 Т/с «В полонi у перевертня».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Антизомбi
21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «В полонi перевертня».  ▲
22.10 Х/ф «Снайпер: Примарний стрiлець».  ■
00.15 Х/ф «Привиди Марсу».  ■
01.55 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
09.40 Т/с «Джованнi»
10.05 Т/с «Джованнi»

10.35 МастерШеф. Дiти.  ▲
15.05 Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
18.55 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Джованнi»
21.35 Т/с «Джованнi»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Загадка для Анни»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 М/ф «Суперкоманда»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Готель Галiцiя
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Дай лапу»
08.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.25 Т/с «Доктор Хто».  ▲

12.10 «Вiрю не Вiрю»
13.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
14.50 «Орел i решка. Морський сезон»
15.50 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
16.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.35 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
00.00 «Орел i решка. Морський сезон»
01.00 «Бєдняков+1»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне правосуддя».  ▲
09.30 «Спецкор»
10.10 «ДжеДАI»
10.45 «Решала 2»
11.40 «Загублений свiт»
12.40 Х/ф «Санктум».  ▲
14.35 Х/ф «Територiя ¹8».  ▲
16.00 Х/ф «Нестримнi».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.25 Т/с «Кiстки 12».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 11».  ▲

00.40 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.40 Х/ф «А життя продовжується».  ▲
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять»
10.35 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Коломбо».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.10 Правда життя
09.10 Мисливцi за торнадо
10.10 Вiдчайдушнi рибалки
11.05 Мiсця сили
12.00 Скептик
13.00 Речовий доказ
14.10 Правда життя
15.15 Заборонена iсторiя
16.05 Вiдчайдушнi рибалки
17.00 Цiкаво.com
18.00 Мисливцi за торнадо
19.00 Фантастичнi iсторiї
20.00 Пiдроблена iсторiя
20.55 Фантастичнi iсторiї
21.45 Вiдчайдушнi рибалки
22.35 Як створити планету
23.30 Заборонена iсторiя
00.20 Речовий доказ
01.20 Мiстична Україна
02.05 Органи на експорт
03.00 Доктор Хайм
03.50 Лiлiпути
04.40 Професiя - альфонс
05.30 Дракула та iншi

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Бiле-чорне».  ▲
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 «Балух»
01.10 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
04.00 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Клiк: з пультом по життi». (США).  ▲
08.30 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
10.15 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
11.40 Х/ф «Спокусник». (Нiмеччина).  ▲
13.45 Х/ф «Таксi 4». (Францiя).  ▲
15.15 Х/ф «Випадково вагiтна». (Францiя).  ■
16.50 Х/ф «Побачення наослiп». (США).  ▲
18.30 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲
20.30 Х/ф «З любов`ю, Розi». (Великобританiя - Нiмеччина).  ▲
22.10 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя).  ▲
23.50 Х/ф «Клiк: з пультом по життi». (США).  ▲
01.40 Х/ф «Одружуйся на менi, чуваче». (Францiя).  ■
03.10 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
04.50 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.20 Клiнiка
14.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
15.15 Т/с «Я знов тебе кохаю»
17.15 Т/с «Друге весiлля»

18.00 Сiмейнi мелодрами
20.45 Т/с «Друге весiлля»
21.30 Т/с «Я кажу так»
22.15 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.00 Х/ф «Альбатрос».  ■
01.30 Х/ф «Револьвер».  ▲
03.20 Х/ф «Пришельцы».  ▲
05.05 Х/ф «Дневной свет».  ▲
06.55 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
08.50 Х/ф «Я, снова я и мама».  ▲
10.15 Х/ф «Женщины против мужчин».  ▲
12.10 Х/ф «С добрым утром, принцесса».  ▲
14.00 Х/ф «Самба».  ▲
15.55 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲
17.35 Х/ф «Ничего личного».  ▲
19.00 Х/ф «Два дня, одна ночь».  ▲
20.30 Х/ф «Наводнение».  ▲
23.40 Х/ф «Двенадцать мелодий любви».  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Якщо є вiтрила»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.00 «Зiркове життя»
10.50 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький»
13.50 Т/с «Мiс Фрайнi Фiшер».  ▲
15.50 Х/ф «За вiтриною унiвермагу»
17.30 Х/ф «Випадок у квадратi 36-80»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Шукаю людину»

00.45 «Спогади»
01.35 «Академiя смiху»
02.05 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.45 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.20 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.15 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.30 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.20 Xsport News
00.30 Бiйцiвський клуб
01.00 Змiшане єдиноборство. PFL 2. Нью-Йорк. Прев`ю
02.00 Змiшане єдиноборство. PFL 2. Нью-Йорк. Пряма трансляцiя
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Бiйцiвський клуб
08.30 Xsport News
08.40 Змiшане єдиноборство. PFL 2. Нью-Йорк
11.00 Телемагазин
12.00 Х/ф «На гребенi хвилi»
13.55 Телемагазин
14.40 Футбол. Чемпiонат м. Києва серед студентських команд. Фiнал. Пряма трансляцiя
16.50 Час чемпiонiв
17.10 Хокей. ЧC. Чвертьфiнал. Пряма трансляцiя
19.30 Час чемпiонiв
19.50 Змiшане єдиноборство. PFL 2. Нью-Йорк
20.50 Час чемпiонiв
21.10 Хокей. ЧC. Чвертьфiнал. Пряма трансляцiя
23.30 Час чемпiонiв
23.50 Х/ф «127 годин»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Анадолу Ефес - Банвiт
07.40 Змiшане єдиноборство
08.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Єгипет - Данiя
10.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Галатасарай - Газiантеп
11.50 Автоперегони. Euroformula Open. Бельгiя. 2 перегони
12.30 Автоперегони. International GT Open. Бельгiя. 2 перегони
13.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя М - Боруссiя Д
14.50 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Хорхе Родрiго Баррiос - Янош Неги
15.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Анадолу Ефес - Банвiт
16.50 Chelsea World
17.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лестер Сiтi - Челсi
19.20 Змiшане єдиноборство
20.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фенербахче - Тюрк Телеком LIVE
22.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Тофаш - Бешикташ
00.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя М - Боруссiя Д
01.00 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Хорхе Родрiго Баррiос - Янош Неги
01.20 Баскетбол. Туреччина. Суперлiга. All-Star Game
04.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фенербахче - Тюрк Телеком
05.40 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Нитки долi»
10.00 Т/с «Нитки долi»
10.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
11.30 Т/с «Пiзнє розкаяння»
12.30 Т/с «Вiкно життя»
13.15 Т/с «Вiкно життя»
14.15 Т/с «Коли минуле попереду»
15.00 Т/с «Коли минуле попереду»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.45 Т/с «Вiкно життя»
19.30 Т/с «Вiкно життя»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.15 Т/с «Нитки долi»
23.00 Т/с «Нитки долi»
00.00 Т/с «Коли минуле попереду»
00.45 Т/с «Коли минуле попереду»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00,08.00 Топ-матч
06.10 Генк - Стандард. Чемпiонат Бельгiї
08.10 Арсенал - Вест Хем. Чемпiонат Англiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.20 Львiв - Зiрка. Чемпiонат України
12.05 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
13.50 Чорноморець - Карпати. Чемпiонат України
15.35,22.25 Battle Cyber Коментаторiв. 4 епiзод
16.00 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат України
17.50,20.10 «Тур Online»
18.20 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України
20.40 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
22.50 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат України
00.35 Мiлан - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї
02.20 Евертон - Вест Хем. Чемпiонат Англiї
04.10 Десна - Ворскла. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Дженоа - Кальярi. Чемпiонат Iталiї
07.50,12.40,22.10,03.50 Топ-матч
08.00,00.10 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат України
09.50,12.10 «Тур Online»
10.20 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України
12.50 Огляд сезону. Чемпiонат Англiї
14.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
15.40 Десна - Ворскла. Чемпiонат України
17.30 Журнал Лiги чемпiонiв
18.00 Генк - Стандард. Чемпiонат Бельгiї
19.50 «Бомбардир» Яя Туре
20.20 Львiв - Зiрка. Чемпiонат України
22.20 Вест Хем - Бернлi. Чемпiонат Англiї
02.00 Лацiо - Болонья. Чемпiонат Iталiї
03.55 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат України
05.45 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Посол Словаччини, модерн, романтика і містика: у Кременчуці відкрили Міжнародну виставку. ФОТОрепортаж 371 0
Різнокольорові голуби та пухнасті кошенята: у Кременчуці відбулася виставка домашніх тварин. ФОТО 718 0
Бонус від Кременчуцького льотного коледжу: захоплюючі польоти над Дніпром, які вразили містян. ФОТО 563 0