Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 23 СЕРПНЯ

pplus 23 серпня 2019 09:00 77 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Гра долі»  ☻
13.55 «Мегазірки»  ☻
14.20 «КультУра!»  ☻
14.45 «Спільноти тварин»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Нескорений»  ▲
22.55 Телешанс
23.05 «Гра долі»  ☻
23.35 «Спільноти тварин»  ☻
00.00 «Собор на крові»   ☻
02.25 Т/с «Рейк»  ☻
03.20 «КультУра!»  ☻
03.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.05 «Апельсинова долька»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.30 «Спогади»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.10 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Сiмейка Крудс»
07.25 Kids` Time
07.30 Х/ф «Зоряна хвороба»
09.00 Х/ф «Оптом дешевше»
11.00 Х/ф «Оптом дешевше 2»
13.00 Х/ф «Твої, мої i нашi»
14.50 Х/ф «Бiлий полон»
17.00 Х/ф «Снiжнi пси»
19.00 Х/ф «Полiцейський пес»
20.50 Х/ф «Рiччi-багач»
22.50 Х/ф «Хербi: Божевiльнi перегони»
00.50 Т/с «Клiнiка».  ▲

02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Церемонiя пiдняття Державного Прапора України
09.55 Українська символiка. Прапор
10.55 Перехрестя Балу.  ▲
11.55 Вiйна на нульовому кiлометрi.  ▲
13.00 Новини
13.15 Концертна програма «Непереможнi»
14.45 Новини
14.55 ЧЄ з волейболу серед жiнок 2019. Бельгiя - Україна
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck
18.00 Новини
18.25 Тема дня
18.55 Українська символiка. Прапор
19.55 Луганський форпост
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кiно
22.55 Х/ф «Хепi-енд».  ▲
00.50 Новини
01.15 UA:Спорт
01.45 «Герої України Крути. Перша Незалежнiсть»
02.45 «Микола Руденко. Формулу життя знайдено»
03.15 «Богдан Гаврилишин. Мiсiя-Свобода»
04.15 Новини
04.40 Концертна програма «Непереможнi»

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15 Огляд преси
06.25,16.10,21.00,01.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30 Чому НАТО
09.25,16.45 Час громади
10.10,00.25 Полiгон
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.15,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 «Собор на кровi»
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲

19.30 «ТСН»
20.20 «Лiга смiху»
22.25 «Лiга смiху»
00.30 «Київ Вечiрнiй»
02.30 «Концерт Тiни Кароль. На бiс»
05.00 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.50 Т/с «Вогнем i мечем»
10.50 Х/ф «007: На таємнiй службi Її Величностi».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: На таємнiй службi Її Величностi».  ▲
14.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Останнiй дiамант».  ▲
23.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
00.00 «Речдок»
01.45 «Стосується кожного»
03.10 Х/ф «Веселi Жабокричi»
04.15 Х/ф «Пропала грамота»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох».  ▲
14.10 Т/с «Марк+Наталка».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 «На трьох».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу.  ▲
22.40 Х/ф «Полiцейська академiя 6: Блокада мiста».  ▲
00.25 «На трьох».  ▲
02.15 Факти
02.40 Т/с «Марк+Наталка».  ▲

СТБ

06.40 Х/ф «Кардiограма кохання»
08.30 Т/с «Майор i магiя».  ▲
16.30 Х/ф «Освiдчення»

17.30 Вiкна новини
18.00 Х/ф «Освiдчення»
19.10 Х/ф «Чого хочуть жiнки»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф «Вид згори кращий»
00.35 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Снiгова королева»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечiрка 2
14.15 СуперЖiнка
15.15 4 весiлля
16.15 М/ф «Льодовиковий перiод 3. Ера динозаврiв»
18.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 М/ф «Льодовиковий перiод 4: Континентальний дрейф»
22.45 Х/ф «Нянь».  ▲
00.15 Панянка-селянка
01.15 Теорiя зради
02.05 БарДак
02.55 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲

14.10 «Орел i решка. Навколо свiту»
17.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.15 Х/ф «Матусин синок».  ▲
20.15 Х/ф «Моє велике грецьке весiлля»

22.10 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.10 «Орел i решка. Перезавантаження»
02.15 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.55 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Льодовиковий перiод».  ▲
15.00 Х/ф «Незаконне вторгнення».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Той, що бiжить лабiринтом».  ▲
21.35 Х/ф «Той, що бiжить лабiринтом: Лiки вiд смертi».  ▲
00.25 Х/ф «Гiрськi акули».  ▲

01.55 «Облом.UA»
02.35 Квалiфiкацiя ЛЄ. «Зоря» - «ЦСКА» (Софiя)
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Непiддатливi»
10.35 Т/с «Смерть у раю».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Я - охоронець».  ▲
01.30 «Склад злочину»
02.20 «Свiдок»
02.50 «Випадковий свiдок»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.55 Правда життя
08.55 Дикий Iндокитай
09.50 Незвичайнi культури
10.50 Там, де нас нема
11.50 Прихована реальнiсть
12.45 Речовий доказ
13.55 Правда життя
15.00 Заборонена iсторiя
16.00 Горизонт
17.00 Незвичайнi культури
18.00 Дикий Iндокитай
19.00 Фантастичнi iсторiї
19.55 Прокляття Че Гевари
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Наглядачi заповiдника
22.45 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.40 Телеформат

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Серце слiдчого».  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».  ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».  ▲
19.00 Сьогоднi. Спецвипуск
19.50 «Говорить Україна»
22.00 Україна: еволюцiя гiдностi
23.45 Х/ф «Мамина любов».  ▲
01.35 Телемагазин
02.05 Т/с «Обраниця».  ▲
05.30 Зоряний шлях

VIP Comedy

08.40 Х/ф «Ягуар». (Францiя).  ▲
10.35 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки». (Францiя).  ■
12.00 Х/ф «Джунiор». (США).  ▲
13.50 Х/ф «2 днi у Нью-Йорку». (Францiя - Нiмеччина - Бельгiя).  ■
15.25 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок». (Францiя).  ▲
17.05 Х/ф «Мисливець за головами». (США).  ▲
18.55 Х/ф «Сiмейка Джонсiв». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Клiк: з пультом по життю». (США).  ▲
22.15 Х/ф «Хлопчикам це подобається». (США).  ▲
23.50 Х/ф «Такi рiзнi близнята». (США).  ▲
01.20 Х/ф «Ягуар». (Францiя).  ▲
03.00 Х/ф «Хлопчикам це подобається». (США).  ▲
04.50 Х/ф «День виборiв по-французьки». (Францiя).  ▲
06.30 Х/ф «Джунiор». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Песочный человек».  ▲
02.40 Х/ф «Любовь и страсть. Далида».  ▲
04.40 Х/ф «Двойник дьявола».  ▲
06.20 Х/ф «Этот неловкий момeнт».  ▲
08.00 Х/ф «Арес».  ▲
09.15 Х/ф «45 лет».  ▲
10.45 Х/ф «Зимняя песня».  ▲
12.40 Х/ф «Маяк».  ▲
12.55 Х/ф «Такси».  ▲
14.20 Х/ф «Гавана, я люблю тебя».  ■
16.25 Х/ф «Неудержимыe».  ▲
17.40 Х/ф «Такси 3».  ▲
19.00 Х/ф «Ночь в Париже».  ▲
20.30 Х/ф «Васаби».  ▲
21.55 Х/ф «Любит - не Любит».  ▲
23.25 Х/ф «Двенадцать мелодий любви».  ■

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Веселi Жабокричi»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.10 «Спогади»
11.10 «Квiтка. Голос в єдиному екземплярi»
12.00 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Акваланги на днi»
14.20 Х/ф «Смерть iндiанця Джо»
16.05 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу Диканьки»
17.20 Х/ф «Чорна стрiла»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»
00.25 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»
02.10 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга»

03.50 Кiноляпи
04.35 Саундтреки
05.10 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

01.00 Xsport Студiя
01.20 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Битва непереможних
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Хулiгани Зеленої вулицi»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.10 Телемагазин
15.55 Гандбол. Кубок Днiпра-2019. Мотор (Україна) - Хапоєль Рiшон (Iзраїль). Пряма трансляцiя
17.40 Бокс. KOTV Classics
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Змiшане єдиноборство. GCFC MMA 8. Київ
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Кулi гнiву»
23.20 Xsport News
23.30 Бокс. KOTV Classics

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
07.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
08.40 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Норвегiя - Швецiя
10.10 Футбол. Чемпiонат Молдови
11.50 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 1
12.40 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. Перегони 1
14.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
15.50 Chelsea World
16.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
18.20 Волейбол. Жiночий ЧЄ. Бельгiя - Україна
20.00 Змiшане єдиноборство
20.20 Бокс. Фелiкс Трiнiдад - Рональд Райт
21.30 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
22.20 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
23.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
01.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
02.20 Chelsea World
03.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
04.50 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
09.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
10.30 Т/с «Щасливий квиток»
11.15 Т/с «Щасливий квиток»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.30 Т/с «Червонi браслети»
15.15 Т/с «Червонi браслети»
16.15 Т/с «Червонi браслети»
17.00 Т/с «Червонi браслети»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Х/ф «Самотнiй за контрактом»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
00.15 Х/ф «Вiдлига»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00 Боруссiя (М) - Шальке. Чемпiонат Нiмеччини
07.45,20.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.20,13.50 Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.05 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України
16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
16.30 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
18.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.45 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї
20.55 Чемпiонат Нiмеччини. Передмова до туру
21.25 Live. Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
23.25 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
23.55 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
01.45,03.50 Топ-матч
02.00 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
04.05 Гранада - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,08.55,15.55,18.35 Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
07.50,10.45,00.45,05.30 Топ-матч
08.00,17.40 Передмова до сезону. Чемпiонат Iталiї
10.55 Валенсiя - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї
12.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.15 Боруссiя (М) - Шальке. Чемпiонат Нiмеччини
15.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
20.25 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
20.55 Live. Гранада - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї
22.55 Наполi - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї
00.55 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
01.25 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
03.15 Чемпiонат Нiмеччини. Передмова до туру
03.45 Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат Нiмеччини
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись