Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 23 КВІТНЯ

pplus 23 квітня 2019 16:05 394 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Мегазірки»  ☻
09.35 «Мегаполіси»  ☻
10.00 «Спільноти тварин»  ☻
10.25 «Зранку»
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Код»  ▲
13.35 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 «Жива природа»  ☻
15.25 М/ф для дітей
15.50 «Спільноти тварин»  ☻
16.15 «Цікаво.com»  ☻
16.40 Музика на каналі
17.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.15 «Мегаполіси»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Еліксир молодості»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Код»  ▲
22.20 «Гордість світу»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Великий Медічи»  ▲
01.15 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.50 «Еліксир молодості»  ☻
02.40 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.25 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.50 «Мегазірки»  ☻
04.15 «Пізнай світ»  ☻
04.40 «Спільноти тварин»  ☻
05.05 «Дзеркало історії»  ☻
05.30 Музика на каналі
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.10 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 Х/ф «Велика котяча втеча»
07.45 Kids` Time
07.50 Т/с «Мерлiн»
11.10 Х/ф «Блакитна лагуна 3»

13.00 Екси.  ▲
17.00 Гастарбайтери
19.00 Гастарбайтери
21.00 Х/ф «Сутiнки».  ▲
23.30 Т/с «Загубленi».  ▲

02.00 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
10.25 Д/с «Браво, шеф!»
11.25 Д/с «Аромати Африки»
12.20 Клiпи учасникiв Євробачення-2019
12.30 Д/с «Тайська вулична їжа з Девiдом Томпсоном»
13.00 Новини
13.15 РадiоДень
13.45 Д/с «Неповторна природа»
14.20 Погода
14.30 РадiоДень
15.00 Новини
15.15 Т/с «Iмперiя».  ▲
16.10 Д/с «Спiльноти тварин»
16.40 Погода
16.45 Клiпи учасникiв Євробачення-2019
16.55 UA:Фольк. Спогади
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.25 Спiльно
19.55 Д/с «Наглядачi заповiдника»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.20 Д/с «Суперчуття»
22.50 Спiльно
23.25 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Погода
03.40 Складна розмова
04.05 Спiльно
04.30 РадiоДень
05.00 Новини
05.35 Погода
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,08.20,00.50 Огляд преси
06.20,10.10,01.15 Машина часу
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.30 Код успiху
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,00.35 Погода на курортах
08.00,17.00 Час новин. Київ
08.30 5 поверх
09.20,17.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.05,05.15 БлогПост
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 Лiнiйка документальних проектiв
23.10 «За Чай.com»
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.20 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Анка з Молдаванки».  ▲
21.40 Т/с «Анка з Молдаванки».  ▲
22.35 Т/с «Анка з Молдаванки».  ▲
23.30 Т/с «Анка з Молдаванки».  ▲

00.25 «ТСН»
00.30 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки»
01.55 «Київ Вечiрнiй»
05.20 «ТСН»

Iнтер

05.10 «Top Shop»
05.40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Х/ф «Сiссi»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Сiссi»
13.40 Х/ф «Сiссi - молода iмператриця»

14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.45 Т/с «Пiдземний перехiд».  ▲
01.45 «Речдок»
02.25 «Стосується кожного»
03.10 «Орел i решка. Шопiнг»
04.25 «Подробицi» - «Час»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Битва версiй
12.00 Антизомбi. Дайджест
12.15 Х/ф «Зiткнення з безоднею».  ▲
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Зiткнення з безоднею».  ▲
15.00 Т/с «Пес».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Пес».  ▲
17.40 Т/с «Юрчишини»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес».  ▲
22.30 Т/с «Юрчишини»
23.35 Х/ф «Мiй ворог».  ▲
01.35 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

06.10 Моя правда. Олексiй Булдаков. Вигнанець
07.05 Моя правда. Iгор Петренко. Життя пiсля смертi
08.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
09.55 МастерШеф.  ▲
14.10 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Т/с «За вiтриною»
20.55 Т/с «За вiтриною»

22.00 Вiкна-Новини
22.50 Т/с «Пелена»
23.50 Т/с «Пелена»
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Тваринний загiн. Код Марко Поло»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Рятiвники
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Готель Галiцiя
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
09.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.00 Х/ф «7 днiв i ночей з Mерилiн».  ▲

12.50 «Вiрю не Вiрю»
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Морський сезон»
00.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Кiстки 10».  ▲
08.50 Т/с «Величний Джо».  ▲

09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.50 «Решала»
11.45 «Загублений свiт»
13.40 «Облом.UA»
14.50 Х/ф «Втеча з Шоушенка».  ▲
17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Звонар».  ▲
20.30 Т/с «Звонар».  ▲
21.30 Т/с «Кiстки 10».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 10».  ▲
00.40 Т/с «Вуличне правосуддя 3».  ▲

01.30 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день»
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...»
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал»
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi»
16.20 «Вибори - 2019»
17.00 «Ситуацiя»
18.10 «Вiдлуння України»
20.00 «Прямий ефiр»
22.00 «Пiдсумки»
23.30 «МЕМ»

НТН

06.45 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
10.50 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Служба розслiдувань».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Служба розслiдувань».  ▲
17.00 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
22.40 Т/с «Напад».  ■

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Напад».  ■
02.10 Т/с «Швидка».  ▲

02.50 «Свiдок»
03.20 «Випадковий свiдок»
03.40 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.05,14.10 Правда життя
09.15,17.10 Шалена подорож
10.10,18.05 Наглядачi заповiдника
11.10 Код доступу
12.40 Прокляття Че Гевари
13.05,00.25 Речовий доказ
15.20,23.30 Великi танковi битви
16.15 Битва рибалок
19.05,20.50 Фантастичнi iсторiї
20.00,01.25 Мiстична Україна
21.45 Полювання на рибу-монстра
22.30 Народженi мусонами
02.10 Україна: забута iсторiя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Iнша»
23.00 Сьогоднi
23.20 Без панiки
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.10 Сьогоднi
04.00 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако).  ▲
08.25 Х/ф «Магiя мiсячного свiтла». (США - Великобританiя).  ■
10.10 Х/ф «Святковий переполох». (Францiя - Бельгiя - Канада).  ■
12.15 Х/ф «Дике дитя». (США).  ▲
13.55 Х/ф «Доля янголiв». (Великобританiя - Францiя - Бельгiя - Iталiя).  ▲
15.35 Х/ф «Блеф». (Iталiя).  ▲
17.25 Х/ф «Без гальм». (Францiя - Македонiя).  ▲
18.55 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■
20.30 Х/ф «Поганий Санта». (США - Нiмеччина).  ▲
22.00 Х/ф «Типу крутi лягавi». (Великобританiя - Францiя).  ▲
00.00 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако).  ▲
02.05 Х/ф «Магiя мiсячного свiтла». (США - Великобританiя).  ■
04.05 Х/ф «Типу крутi лягавi». (Великобританiя - Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00,11.00,01.30 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30,01.00 Телемагазин
12.10 Клiнiка
13.30,22.50 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25,23.40 Т/с «Уламки щастя»
15.15,21.00 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
22.00,00.30 Т/с «Я кажу так»

Еврокино

01.15 Х/ф «Меланхолия». (Дания - Швеция - Франция - Германия).  ▲
03.25 Х/ф «Кого хочу я больше». (Италия - Швейцария - Франция).  ▲
05.30 Х/ф «45 лет». (Великобритания).  ▲
07.05 Х/ф «Золотой мaльчик». (Италия).  ▲
08.35 Х/ф «Мадам». (Франция).  ▲
10.05 Х/ф «Предчувствие любви». (Испания).  ▲
11.50 Х/ф «Возвращение в Бургундию». (Франция).  ▲
13.40 Х/ф «Ямакаси». (Франция).  ▲
15.15 Х/ф «Любовь и страсть. Далида». (Франция).  ▲
17.20 Х/ф «Прощай, Париж». (Германия - Люксембург - Франция).  ▲
19.00 Х/ф «Песочный человек». (Швейцария).  ▲
20.30 Х/ф «Девять жизней». (Франция - Китай - Канада). (6+)
21.50 Х/ф «Французский транзит». (Франция - Бельгия).  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Дiти Дон Кiхота»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Операцiя «И»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.25 «Зiркове життя»
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Мартин Боруля»
14.00 Х/ф «Оксамитовi ручки»
15.55 Х/ф «Без року тиждень»
17.10 Х/ф «Безбатченко»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Увага, черепаха!»

00.40 «Спогади»
01.40 «Академiя смiху»
02.10 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.50 Кiноляпи
04.30 Саундтреки
05.10 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
12.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

14.20 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Злочин у раю».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

00.30 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Україна футбольна
01.10 Xsport Студiя
01.30 Снукер
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Блог 360
08.30 Xsport News
08.40 Рибалки на каяках
09.40 Змiшане єдиноборство
10.30 Мiнi-футбол. Чемпiонат Києва
11.30 Мотокрос на мотоциклах з калясками. ЧC. 1 етап. Ломмель (Бельгiя). Огляд
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «П`яний майстер 2»
15.10 Телемагазин
15.55 Наша риболовля
17.30 Рибалки на каяках
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Екстра-футзал
19.30 Змiшане єдиноборство
20.30 Бокс
21.20 Xsport News
21.30 Життя на кону
22.20 Х/ф «Кожної недiлi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Майнц
07.00 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 1
07.40 Змiшане єдиноборство
08.40 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
10.20 Chelsea World
11.10 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Челсi - Славiя
12.50 Гандбол. Суперлiга України. Жiнки. Реал - Галичанка
14.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
16.00 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 2
16.40 Автоперегони. International GT Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 2
17.50 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
19.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
21.10 Chelsea World. Рremiere
22.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Бернлi. Рremiere
23.40 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
00.40 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
02.00 Гандбол. Суперлiга України. Жiнки. Реал - Карпати
03.30 Небачений футбол
04.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Афьон Беледiє

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар»
07.00 Т/с «Черговий лiкар»
07.45 Т/с «Черговий лiкар»
08.30 Т/с «Черговий лiкар»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Т/с «Будинок на холодному ключi»
11.30 Т/с «Будинок на холодному ключi»
12.30 Т/с «Червонi браслети»
13.15 Т/с «Червонi браслети»
14.00 Т/с «Коротке слово «нi»
14.45 Т/с «Коротке слово «нi»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
17.15 Т/с «Вiр менi»
18.00 Т/с «Вiр менi»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.15 Т/с «Коротке слово «нi»
23.00 Т/с «Коротке слово «нi»
23.45 Т/с «Пограбування по-жiночому»
00.30 Т/с «Пограбування по-жiночому»
01.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00,16.00 «Європейський weekend»
06.50,13.20,18.30 Журнал Лiги чемпiонiв
07.20,20.45 Чемпiонат Англiї. Огляд туру
08.15 Арсенал - Крiстал Пелас. Чемпiонат Англiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.20 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
12.05 «Великий футбол»
13.50,19.00 Ман Сiтi - Тоттенхем. Чемпiонат Англiї
16.45 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї
21.40 Live. Тоттенхем - Брайтон. Чемпiонат Англiї
23.45,01.45,03.50 Топ-матч
23.55 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
02.00 Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї
04.05 Ворскла - Десна. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,08.10 «Check-in»
06.25,03.50 Ман Сiтi - Тоттенхем. Чемпiонат Англiї
08.35 Антверпен - Брюгге. Чемпiонат Бельгiї
10.20 «Європейський weekend»
11.10 Челсi - Бернлi. Чемпiонат Англiї
12.50 Передмова до «Мiлан - Депортiво» (2003/04). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
12.55 Мiлан - Депортiво. 1/4 фiналу (2003/04). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
14.40 Депортiво - Мiлан. 1/4 фiналу (2003/04). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
16.25 Пiслямова до «Мiлан - Депортiво» (2003/04). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
16.30,18.55,21.25 «Тур Online»
16.55 Live. Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
19.25 Live. Ворскла - Десна. Чемпiонат України
21.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
22.45 Лацiо - К`єво. Чемпiонат Iталiї
00.35 Журнал Лiги чемпiонiв
01.05 Евертон - МЮ. Чемпiонат Англiї
02.55 Чемпiонат Англiї. Огляд туру
05.40 Топ-матч
05.50 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1263 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1926 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2463 0