Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 22 ТРАВНЯ

pplus 22 травня 2019 13:00 230 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Мегазірки»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Цікаво.com»  ☻
09.30 «Спільноти тварин»  ☻
09.55 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.20 «Сім’я від А до Я»  ☻
10.40 «КультУра!»  ☻
11.10 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
13.35 «Квест»  ☻
14.05 «Прометей». О. Кобилянська
14.30 «Пізнай світ»  ☻
14.55 М/ф для дітей
15.20 «Спільноти тварин»  ☻
15.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
16.15 «Будь у формі»
16.35 «Еліксир молодості»  ☻
17.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.10 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гордість світу»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Джек Булл»  ☻
01.30 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.05 «Еліксир молодості»  ☻
02.55 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.40 «Мегазірки»  ☻
04.05 «Цікаво.com»  ☻
04.30 «Прометей». О. Кобилянська
04.50 «Мерлін. Уособлення краси»  ☻
05.40 «Спільноти тварин»  ☻
06.05 «Дзеркало історії»  ☻
06.35 «Пізнай світ»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.10 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Дракони. Перегони безстрашних»
07.35 Kids` Time
07.40 Т/с «Шлях чарiвника»
11.25 Х/ф «Таксi 4»

13.10 Любов на виживання.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
19.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Х/ф «Таксi 5».  ▲
23.00 Х/ф «Норбiт».  ▲

01.00 Служба розшуку дiтей
01.05 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.25 Д/с «Браво, шеф!»
12.30 Д/с «Тайська кухня»
13.00 Новини
13.10 Погода
13.20 Енеїда
14.25 Д/с «Кухня По»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Морська кухня»
17.15 Погода
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 Спiльно
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»

21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Особливий загiн»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Погода
03.35 #ВУкраїнi
04.05 Складна розмова
04.30 Спiльно
05.00 Новини
05.25 Погода
05.35 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про вiйсько
06.45,08.00,17.00 Час новин. Київ
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20,00.45 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,00.35,01.10 Погода на курортах
08.20,11.10 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
10.10,20.00,01.15,02.10,05.15 Машина часу
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.10 Невигаданi iсторiї
14.10 Енергобезпека
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.25 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Школа».  ▲
21.45 Т/с «Школа».  ▲
22.45 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».  ▲

00.45 «ТСН»
00.50 Х/ф «Я знову тебе кохаю».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

02.30 «Навколо М»
03.55 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.15 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Т/с «Голос з минулого».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Бум 2»
14.45 «Правила виживання»
15.45 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту лiнiю фронту»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Биття серця».  ▲
01.45 «Стосується кожного»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.30 Студiя Вашингтон
04.35 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Громадянська оборона
11.25 Х/ф «7 секунд».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «7 секунд».  ▲
13.50 Х/ф «Мистецтво вiйни 2: Зрада».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Мистецтво вiйни 3: Вiдплата».  ▲
17.50 Т/с «В полонi у перевертня».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Секретний фронт
21.00 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «В полонi у перевертня».  ▲
22.10 Х/ф «Iнкарнацiя».  ▲
23.50 Х/ф «Анаконда 4: Кривавий слiд».  ■
01.30 Т/с «Володимирська, 15».  ▲
02.35 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.50 Т/с «Джованнi»
10.15 Т/с «Джованнi»

10.45 МастерШеф. Дiти.  ▲
14.25 Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
18.55 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Джованнi»
21.35 Т/с «Джованнi»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Загадка для Анни»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Замбезiя»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Готель Галiцiя
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Дай лапу»
08.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.25 Т/с «Доктор Хто».  ▲

12.10 «Вiрю не Вiрю»
14.00 «Орел i решка. Навколо свiту»
14.50 «Орел i решка. Морський сезон»
15.50 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
16.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.35 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
00.00 «Орел i решка. Морський сезон»
01.00 «Бєдняков+1»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне правосуддя».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.50 «Решала 2»
11.45 «Загублений свiт»
13.40 Х/ф «Ефект колiбрi».  ▲
15.30 Х/ф «Вiйна».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.25 Т/с «Кiстки 12».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 11».  ▲

00.40 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.50 Х/ф «Полiт золотої мушки».  ▲
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi»
10.40 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Коломбо».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.20 «Свiдок»
02.50 «Випадковий свiдок»
03.10 «Речовий доказ»
03.40 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.05 Правда життя
09.05 Мисливцi за торнадо
10.05 Цiкаво.com
11.05 Мiсця сили
11.55 Скептик
12.55 Речовий доказ
14.05 Правда життя
15.05 Заборонена iсторiя
15.55 Вiдчайдушнi рибалки
16.50 Цiкаво.com
17.50 Мисливцi за торнадо
18.50 Фантастичнi iсторiї
19.50 Америка в кольорi
20.50 Секретнi територiї
21.45 Вiдчайдушнi рибалки
22.35 Як створити планету
23.30 Заборонена iсторiя
00.20 Речовий доказ
01.30 Мiстична Україна
02.15 Таємницi дефiциту
04.40 Україна: забута iсторiя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Бiле-чорне»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.45 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок». (Францiя).  ▲
08.20 Х/ф «Перша дочка». (США - Великобританiя).  ▲
10.25 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■
12.05 Х/ф «Одружуйся на менi, чуваче». (Францiя).  ■
13.40 Х/ф «Клiк: з пультом по життi». (США).  ▲
15.25 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
17.00 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
18.25 Х/ф «Спокусник». (Нiмеччина).  ▲
20.30 Х/ф «Таксi 4». (Францiя).  ▲
22.00 Х/ф «Побачення наослiп». (США).  ▲
23.40 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок». (Францiя).  ▲
01.20 Х/ф «Однокласницi i таємниця пiратського золота». (Великобританiя).  ▲
03.05 Х/ф «Перша дочка». (США - Великобританiя).  ▲
04.55 Х/ф «Побачення наослiп». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.20 Клiнiка
14.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
15.15 Т/с «Я знов тебе кохаю»
17.15 Т/с «Друге весiлля»

18.00 Сiмейнi мелодрами
20.45 Т/с «Друге весiлля»
21.30 Т/с «Я кажу так»
22.15 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.00 Х/ф «Кенау».  ▲
01.50 Х/ф «Паника в Альпах».  ▲
03.20 Х/ф «Шик!»  ▲
05.00 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
06.25 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
08.20 Х/ф «Возмутитель спокойствия».  ▲
10.10 Х/ф «Мужчины против женщин».  ▲
12.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
14.10 Х/ф «Пальмы в снегу».  ▲
16.45 Х/ф «Третья персона».  ▲
19.00 Х/ф «Персональный покупатель».  ▲
20.40 Х/ф «Полет аистов».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Вечiр напередоднi Iвана Купала»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Зiркове життя»
10.15 «Моя правда»
11.00 Х/ф «Захар Беркут»
12.50 Т/с «Мiс Фрайнi Фiшер».  ▲
14.50 Х/ф «Доброго ранку!»
16.25 Х/ф «Корона Росiйської iмперiї, або Знову невловимi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Непiдсудний»

00.30 «Спогади»
01.20 «Академiя смiху»
01.50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.30 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.20 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.15 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.30 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.40 Xsport News
01.50 Xsport Студiя
02.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Екстра-футзал
08.30 Xsport News
08.40 Життя на кону
09.40 Змiшане єдиноборство. F1GHT K1NGS MMA. Київ
11.30 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «П`яний майстер 2»
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.10 Змiшане єдиноборство. F1GHT K1NGS MMA. Київ
18.30 Xsport News
18.40 Стронгмен
19.50 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя. Джош Тейлор - Iван Баранчик, Наоя Iноуе - Емануель Родрiгес
20.50 Бiйцiвський клуб
21.20 Xsport News
21.30 Наука виживати
22.20 Х/ф «На гребенi хвилi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 BVB-TV Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Айнтрахт - Боруссiя Д
07.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
08.40 Змiшане єдиноборство
09.40 Автоперегони. Euroformula Open. Бельгiя. 1 перегони
10.20 Автоперегони. International GT Open. Бельгiя. 1 перегони
11.40 BVB-TV Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Айнтрахт - Боруссiя Д
13.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Галатасарай - Газiантеп
14.40 Chelsea World
15.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
17.10 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Хорватiя - Нiмеччина
18.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Тофаш
20.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя М - Боруссiя Д
21.10 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Хорхе Родрiго Баррiос - Янош Неги Змiшане єдиноборство
22.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Анадолу Ефес - Банвiт
00.10 Небачений футбол
00.50 Chelsea World
01.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лестер Сiтi - Челсi
03.20 Баскетбол. Туреччина. Суперлiга. All-Star Game

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Нитки долi»
10.00 Т/с «Нитки долi»
10.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
11.30 Т/с «Пiзнє розкаяння»
12.30 Т/с «Вiкно життя»
13.15 Т/с «Вiкно життя»
14.15 Т/с «Коли минуле попереду»
15.00 Т/с «Коли минуле попереду»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.45 Т/с «Вiкно життя»
19.30 Т/с «Вiкно життя»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.15 Т/с «Нитки долi»
23.00 Т/с «Нитки долi»
00.00 Т/с «Коли минуле попереду»
00.45 Т/с «Коли минуле попереду»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
08.05,19.25 Огляд сезону. Чемпiонат Англiї
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.20 Battle Cyber Коментаторiв. 4 епiзод
10.25 Чорноморець - Карпати. Чемпiонат України
12.10 Мiлан - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї
13.55 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат України
16.00 «Переможний фiнал»
16.10,23.30,01.30,03.35,05.40 Топ-матч
16.30,18.55 «Тур Online»
16.55 Live. Львiв - Зiрка. Чемпiонат України
17.45,21.20,23.25 Battle Cyber Коментаторiв. 4 епiзод
21.25 Live. Матч. Плей-офф. Чемпiонат Бельгiї
23.40 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат України
01.45 Саутгемптон - МЮ. Чемпiонат Англiї
03.50 Емполi - Торiно. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Свiт Прем`єр-лiги
06.30 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї
08.20,01.45,03.45 Топ-матч
08.30 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат України
10.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
11.10 Александрiя - Львiв. Чемпiонат України
12.55 Тоттенхем - Челсi. Чемпiонат Англiї
14.40 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
16.50 Battle Cyber Коментаторiв. 4 епiзод
16.55 Live. Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат України
17.45,20.15,21.55 «Переможний фiнал»
18.55,21.25 «Тур Online»
19.25 Live. Шахтар - Динамо. Чемпiонат України
22.05 Крiстал Пелас - Арсенал. Чемпiонат Англiї
23.55 Львiв - Зiрка. Чемпiонат України
01.55 Сассуоло - Рома. Чемпiонат Iталiї
03.55 Матч. Плей-офф. Чемпiонат Бельгiї
05.45 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись