Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 22 ЧЕРВНЯ

pplus 22 червня 2019 09:00 540 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «ФізкультУра!»  ☻
07.35 Х/ф «Місце під сонцем»  ☻
09.35 «Еліксир молодості»  ☻
10.25 «Гра долі»  ☻
10.40 «Джимі Хендрикс. Незавершена історія»  ☻
11.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
11.50 Телешанс
12.00 Х/ф «Женихи»  ☻
13.20 «Наполеон»  ▲
14.10 «Довідник дикої природи»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Дикі тварини»  ☻
16.30 «Скарби саду»  ☻
16.50 «Гра долі»  ☻
17.20 «Божевільний світ»  ▲
18.10 Х/ф «Історія кохання»  ☻
19.35 Телешанс
19.45 «День за днем». Інформаційний щотижневик
20.45 Телешанс
20.55 Х/ф «Душевна кухня»  ▲
22.35 Телешанс
22.45 «День за днем». Інформаційний щотижневик
23.45 «Визначні досягнення людства»  ☻
00.10 Х/ф «Смужка нескошених диких квітів»  ☻
01.30 «Еліксир молодості»  ☻
02.20 «ФізкультУра!»  ☻
02.45 «Пізнай світ»  ☻
03.10 «Генеральна репетиція»  ☻
04.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.20 «Джимі Хендрикс. Незавершена історія»  ☻
05.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.00 «Заручники свободи»  ☻
06.30 «Спогади»  ☻

Новий канал

04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Зона ночi
05.50 М/с «Лунтiк»
06.35 Kids` Time
06.40 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
08.15 Kids` Time
08.20 Ревiзор. Спецвипуск
11.00 Пристрастi за Ревiзором
13.30 Ревiзор. Спецвипуск 2
15.30 М/ф «Бiгфут молодший: Стань легендою»
17.20 М/ф «Мегамозок»
19.10 Х/ф «13-й район».  ▲
21.00 Х/ф «13-й район. Ультиматум».  ▲
23.00 Х/ф «Лiтак президента».  ▲
01.20 Т/с «Клiнiка».  ▲
02.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30 Країна на смак
10.25 Енеїда
11.25 Телепродаж
11.45 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи»
12.50 Х/ф «Святе сiмейство»
14.55 Телепродаж
15.15 Д/с «Фестивалi планети»
15.45 Разом
16.20 Спiльно
16.50 «Зворотнiй вiдлiк»
19.00 Д/ф «Острови. Багамськi острови: Таємничi печери i затонулi кораблi»
20.00 Розсекречена iсторiя
21.00 Новини
21.25 Д/с «Мегаполiси»
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. Бельгiя - Iталiя
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/с «Аромати Перу»
03.40 Своя земля
04.10 Новини
04.35 Свiтло
05.30 Д/с «Погляд зсередини»

5 канал

06.00 Час-Time
06.20 Кендзьор
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,21.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,12.55,15.15,18.10 Погода в Українi
07.20,11.30,03.40 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,21.55,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.55,09.55,13.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.55 Погода на курортах
08.20 Клуб Life
09.15 Автопiлот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Натхнення
10.10 Iсторiя успiху
10.25 5 поверх
11.10 Майстри ремонту
12.10 Олiмпiйськi iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.35 Медекспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успiху
13.45 Навчайся з нами
14.15 Шанс на одужання
15.20,04.30 Акцент
16.10,23.30,02.40 Машина часу
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько
18.25,02.15 Полiгон
19.25 Особливий погляд
20.00,01.15,05.15 Рандеву
21.30,03.00 Вiкно до Америки
22.00 Д/ф
23.15 Енергобезпека
00.30 Винна карта
03.20 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Дiалоги з Патрiархом

Канал «1+1»

05.50 «ТСН»
06.50 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт: Непал»
10.55 «Свiт навиворiт: Непал»
11.55 «Свiт навиворiт: Непал»
12.30 Т/с «Чорнобиль»
19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «Леон-кiлер»
22.20 Х/ф «Її звали Нiкiта»
00.35 Х/ф «Iмперiя вовкiв»
02.50 «Київ Вечiрнiй»

Iнтер

05.20 «Чекай на мене. Україна»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 Х/ф «Женя, Женiчка i «Катюша»
09.00 «Шiсть соток»
10.00 «Готуємо разом. Випiчка»
11.00 Х/ф «А зорi тут тихi...»
15.00 «Європейськi iгри 2019». Художня гiмнастика. Багатоборство. Фiнал
18.30 «Європейськi iгри 2019». Дзюдо. Чоловiки/Жiнки
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Платня за порятунок»
01.00 Х/ф «Наречена на замовлення».  ▲
02.50 «Стосується кожного»
03.35 «Щоденник вагiтної»
04.50 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
05.10 М/ф «Казка про царя Салтана»

ICTV

04.20 Скарб нацiї
04.30 Еврика!
04.40 Факти
05.05 Бiльше нiж правда
06.40 Т/с «Володимирська, 15».  ▲
10.45 Х/ф «Капiтан Фiлiпс».  ▲
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Капiтан Фiлiпс».  ▲
13.45 Х/ф «Мiст шпигунiв».  ▲
16.30 Т/с «Пес».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «На драйвi».  ▲
21.35 Х/ф «Коматозники».  ▲
23.45 Х/ф «Т2 Трейнспоттiнг».  ▲
01.55 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.25 Страва честi.  ▲
07.25 Х/ф «Екiпаж»
10.05 Т/с «Вангелiя»
19.00 Х/ф «Два полюси любовi».  ▲
23.00 Х/ф «Охоронець»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Оз: Повернення у Смарагдове Мiсто»
12.00 Х/ф «Шестеро весь свiт обiйдуть»
13.10 Х/ф «Виннi зiрки».  ▲
15.30 М/ф «Книга життя»
17.15 Х/ф «Той, що бiжить лабiринтом: Лiки вiд смертi».  ▲
19.50 Х/ф «Втеча з Шоушенка».  ▲
22.30 Панянка-селянка
01.00 Теорiя зради
01.50 БарДак
02.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 М/с «Земля до початку часiв»
09.10 М/ф «Мухнемо на Мiсяць»
10.50 М/ф «Нiко: Шлях до зiрок»
12.20 Х/ф «Гра в iмiтацiю».  ▲
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
00.00 Х/ф «Мiсяць 2112».  ▲
02.00 «Жаннаодружи»
02.45 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Загублений свiт»
13.00 Х/ф «Експедицiя «Ноїв Ковчег».  ▲
15.35 Х/ф «Закон доблестi».  ▲
17.20 Х/ф «Бюро людяностi».  ▲
19.05 Х/ф «Перше вбивство».  ▲
21.00 Х/ф «Некерований»
22.50 Х/ф «Спис долi».  ▲
01.00 «Облом.UA»
04.40 «Цiлком таємно-2016»

Прямий

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
10.15 «18 мiнус» з М. Ганапольським та К. Шангелiя
11.15 «Споживач» з М. Несмiяновим та О. Бунт
12.15,13.15,14.15,15.15,16.15,18.00,19.00,20.00 «Вибори - 2019. Парламент»
17.00 «Кисельов. Авторське»
21.00 «Закрита зона»
22.00 «The Week» з Т. Березовцем та П. Залмаєвим
23.00 «Вата-шоу»

НТН

05.50 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми»
07.25 Х/ф «Фронт за лiнiєю фронту».  ▲
10.45 «Європейськi iгри-2019». Огляд дня
11.45 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Пiстолет. Змiшанi команди. 10 м. Фiнал
13.25 «Європейськi iгри-2019». Стрiльба. Гвинтiвка. Змiшанi команди. 10 м. Фiнал
14.35 Т/с «Спецзагiн «Кобра» 11».  ▲
16.25 «Таємницi свiту»
17.00 «Європейськi iгри-2019». Самбо. Фiнал
19.00 «Свiдок»
19.30 «Європейськi iгри-2019». Самбо. Фiнал
20.50 Х/ф «Акцiя»
22.40 «Європейськi iгри-2019». Баскетбол 3х3. Чоловiки. Україна - Iталiя
23.15 «Європейськi iгри-2019». Баскетбол 3х3. Чоловiки. Україна - Росiя
23.40 Х/ф «Бiй мiсцевого значення».  ▲
01.35 «Втеча. Реальнi iсторiї»
02.55 «Свiдок»
03.25 «Випадковий свiдок»
03.55 «Речовий доказ»
04.20 «Легенди бандитського Києва»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.45 Мiстична Україна
08.35 Актори-фронтовики
09.15 Леонiд Биков
10.00 Таємницi Другої свiтової
11.40 Освенцiм
14.20 Диво з острова Борнео
15.15 Дивовижна Iндiя
17.15 Невiдомий Китай
18.15 Чорна пiхота
19.10 Мiсто, яке зрадили
20.00 Прокляття Че Гевари
21.00 Освенцiм
23.45 Секретнi територiї
00.40 Мiстична Україна
01.35 Бандитська Одеса

Соціальний

Канал «Україна»

07.00 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Благi намiри»
15.00 Сьогоднi
15.20 Т/с «Благi намiри»
17.10 Т/с «Слiди в минуле»
19.00 Сьогоднi
20.00 Т/с «Слiди в минуле».  ▲
22.10 Т/с «Умови контракту 2»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Умови контракту 2»
02.30 Сьогоднi
03.20 Реальна мiстика
05.00 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Як по маслу». (США).  ▲
08.00 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
09.30 Х/ф «Шаленi грошi». (США).  ▲
11.15 Х/ф «Джек i Джилл: Любов на валiзах». (Францiя - Канада).  ▲
12.35 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя).  ▲
14.10 М/ф «Пiрати! Банда невдах». (Великобританiя - США).  ▲
15.35 Х/ф «Матадор». (США - Нiмеччина - Iрландiя).  ▲
17.10 Х/ф «Великий тато». (США).  ▲
18.45 Х/ф «Близнюки». (США).  ☻
20.30 Х/ф «Пенелопа». (США).  ▲
22.15 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲
23.45 Х/ф «Як по маслу». (США).  ▲
01.15 Х/ф «Мiй Аттiла Марсель». (Францiя).  ▲
03.00 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
04.45 Х/ф «Гамбiт». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Сiмейнi мелодрами
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
14.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00 Т/с «Друге весiлля»
16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
00.20 Т/с «Я кажу так»
01.00 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

06.10 Х/ф «Никаких детей!»  ▲
07.40 Х/ф «Теорема Зеро».  ▲
09.25 Х/ф «13 район».  ▲
10.45 Х/ф «Развод вразнос».  ▲
12.05 Х/ф «Цирк «Колумбия».  ▲
13.55 Х/ф «Черное золото».  ▲
16.00 Х/ф «Искусство любить».  ▲
17.25 Х/ф «Другая Бовари».  ▲
19.00 Х/ф «Секретные агенты».  ▲
20.45 Х/ф «Грабитель».  ▲
22.20 Х/ф «Предчувствие любви».  ▲
00.05 Х/ф «Феникс».  ▲
01.40 Х/ф «Неприкасаемые».  ■
03.15 Х/ф «Пришельцы в Америке».  ▲
04.40 Х/ф «Васаби».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Сьомий маршрут»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Спогади»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Невiдома версiя. Екiпаж»
10.20 Х/ф «Гетьман».  ▲
14.00 Х/ф «Беремо все на себе»
15.25 Х/ф «Доля людини»
17.20 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
21.00 Х/ф «Дорога в пекло»
00.10 Х/ф «Тегеран-43»
02.55 «Спогади»
03.45 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Паралельний свiт
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
17.30 Гарячi новини на Сонцi
17.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.20 Гарячi новини на Сонцi
19.25 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.10 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.20 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■
01.40 Крутi розводи
04.25 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
00.50 Xsport Студiя
01.10 Фрi-файт
02.30 Бiйцiвський клуб
04.30 Xsport Студiя
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
06.50 Телемагазин
07.05 Х/ф «Незломлений»
09.30 Стронгмен. Кубок України. Етап в Харковi
11.00 Телемагазин
11.30 Мотоперегони. Rookies Cup 2019. Перегони 3. Iталiя
12.30 Телемагазин
13.00 Наша риболовля
14.00 Наука виживати
15.00 Вечiр боксу. Київ. Артем Далакян - Саравут Таворнхам
17.00 Стронгмен. Кубок України. Етап в Iвано-Франкiвську
18.50 Xsport News
19.00 Бодiбiлдiнг. ЧC WABBA 2019. Львiв
21.00 Xsport News
21.10 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя. Майрiс Брiєдiс - Кшиштоф Гловацкi
22.10 Х/ф «Проклятий Юнайтед»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Другий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
07.40 Chelsea World
08.30 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
10.10 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. 2 перегони
10.50 Автоперегони. GT Cup Open. Спа, Бельгiя. 2 перегони
12.10 Змiшане єдиноборство
13.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Третiй матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
14.40 Футбол. Плей-офф за мiсце в УПЛ. Другий матч. Колос - Чорноморець
16.20 Змiшане єдиноборство
17.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Шальке
18.20 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
19.00 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
20.20 Автоперегони. GT Cup Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
21.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. П`ятий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
23.20 Chelsea World
00.10 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
01.50 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Марко Антонiо Баррера - Ерiк Моралес
03.20 Пляжний гандбол. Чемпiонат України. Дiвчата. Фiнал
04.20 Футбол. Кубок України. Фiнал. Жiнки. Жилстрой-1 - Схiд

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Гречанка»
07.00 Т/с «Гречанка»
07.45 Т/с «Гречанка»
08.30 Т/с «Гречанка»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
11.00 Т/с «Щасливий квиток»
11.45 Т/с «Щасливий квиток»
12.45 Т/с «Щасливий квиток»
13.30 Т/с «Щасливий квиток»
14.30 Т/с «Щасливий квиток»
15.30 Т/с «Червона королева»
16.15 Т/с «Червона королева»
17.15 Т/с «Червона королева»
18.00 Т/с «Червона королева»
19.00 Т/с «Червона королева»
20.00 Т/с «Червона королева»
21.00 Т/с «Вiр менi»
21.45 Т/с «Вiр менi»
22.30 Т/с «Вiр менi»
23.15 Т/с «Вiр менi»
00.15 Х/ф «Кардiограма любовi»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,10.00,15.40,17.50,23.35 Топ-матч
06.10 МЮ - ПСЖ. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат України
10.10 Ювентус - Болонья. Чемпiонат Iталiї
12.00 Лiон - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
16.00 Астана - Ренн. Лiга Європи УЄФА
17.55,20.50 «Шлях в Баку»
19.00 Ворскла - Спортiнг. Лiга Європи УЄФА
21.45 Карабах - Арсенал. Лiга Європи УЄФА
23.45 Яблонец - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА
01.30 Айнтрахт - Лацiо. Лiга Європи УЄФА
03.15 «Лiга Європи. Online»
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00,01.40 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат України
07.50,09.50,15.35,17.35,19.35,22.20,23.30,01.30,03.30,05.30 Топ-матч
08.00 Астана - Ренн. Лiга Європи УЄФА
09.55,12.50 «Шлях в Баку»
11.00 Ворскла - Спортiнг. Лiга Європи УЄФА
13.45 Карабах - Арсенал. Лiга Європи УЄФА
15.45 Яблонец - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА
17.45 Айнтрахт - Лацiо. Лiга Європи УЄФА
19.45 «Лiга Європи. Online»
22.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
23.40 Лiон - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
03.40 Рома - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Антирейтинг: місця у Кременчуці, де відпочивати — “не айс”. ФОТО 946 0
Чотири місця у Кременчуці, де можна відпочити. ФОТО 1777 0
Посол Словаччини, модерн, романтика і містика: у Кременчуці відкрили Міжнародну виставку. ФОТОрепортаж 813 0