Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 21 СЕРПНЯ

pplus 21 серпня 2019 09:00 195 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Мегазірки»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Спільноти тварин»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Людина, яка змінила все»  ▲
01.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.20 «Секретні території»  ☻
03.10 Т/с «Рейк»  ☻
04.05 «КультУра!»  ☻
04.30 «Спільноти тварин»  ☻
04.55 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
05.15 «Еліксир молодості»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.40 Абзац
05.25 Kids` Time
05.30 М/с «Сiмейка Крудс»
06.45 Kids` Time
06.50 Т/с «Друзi»
08.10 Хто зверху?  ▲
10.00 Т/с «Секретнi матерiали».  ▲
13.00 Гастарбайтери
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Х/ф «Оптом дешевше 2»
23.00 Х/ф «Пункт призначення 4».  ■
00.40 Т/с «Клiнiка».  ▲

02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
10.55 Телепродаж
11.10 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.30 Д/с «Аромати Колумбiї»
13.00 Новини
13.10 Енеїда
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Перу»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.15 Д/с «Свiт дикої природи»
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Спiльно
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть».  ▲
23.15 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Тема дня
03.25 Перша шпальта
03.55 Схеми. Корупцiя в деталях
04.30 Спiльно
04.55 Своя земля
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35,08.20,10.10 Полiгон
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
09.25,17.45 Час громади
11.10,12.20,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
16.10,21.00,01.15,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «Свати»
21.50 Т/с «Свати»
22.50 Х/ф «Любов зла»
01.00 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.35 «ТСН»

Iнтер

05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.50 Т/с «Вогнем i мечем»
10.50 Х/ф «007: Кулевидна блискавка»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Кулевидна блискавка»
14.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова 2».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Гетьман».  ▲
00.50 «Речдок»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.45 «Подробицi» - «Час»
04.30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
05.00 «Top Shop»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
11.05 «На трьох».  ▲
12.20 Х/ф «Ейс Вентура молодший».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Ейс Вентура молодший».  ▲
14.45 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив з розшуку тварин».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив з розшуку тварин».  ▲
16.55 Х/ф «Ейс Вентура 2: Поклик природи».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Х/ф «Полiцейська академiя 3: Знову на навчання».  ▲
23.05 Х/ф «Тупий та ще тупiший».  ▲
01.15 Х/ф «Оселя зла 5: Вiдплата».  ▲

02.50 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
08.40 МастерШеф.  ▲
15.10 Х/ф «Вiдпочинок за обмiном»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Вiдпочинок за обмiном»
18.45 Х/ф «Розлучення по-американськи»
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.45 Детектор брехнi.  ▲
01.55 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Врятувати Санту»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечiрка 2
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.00 «Вiрю не Вiрю»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Астероїд проти Землi».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
13.50 Х/ф «Iнферно».  ▲
15.30 Х/ф «Захисник».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 5».  ▲
23.10 Т/с «Касл 5».  ▲

00.55 «Облом.UA»
04.15 4 тур ЧУ з футболу. «Десна» - «Колос»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.55 Х/ф «Жива вода»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Їм було дев`ятнадцять»
10.35 Т/с «Смерть у раю».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.00 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.40 «Таємницi кримiнального свiту»
02.45 «Свiдок»
03.15 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.45 Правда життя
08.45 Дикий Iндокитай
09.40 Фестивалi планети
10.40 Там, де нас нема
11.40 Код доступу
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Заборонена iсторiя
16.00 Горизонт
17.00 Фестивалi планети
18.00 Дикий Iндокитай
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.50 Скарб.ua
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Горизонт
22.45 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.35 Бандитський Київ

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4».  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».  ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Агенти справедливостi.  ▲
02.25 Реальна мiстика
04.00 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

08.45 Х/ф «День виборiв по-французьки». (Францiя).  ▲
10.40 Х/ф «Мiй найстрашнiший жах». (Францiя - Бельгiя).  ▲
12.25 Х/ф «Тiльки ти». (США).  ▲
14.10 Х/ф «Щоденник Брiджет Джонс». (Великобританiя - Францiя - США - Iрландiя).  ■
15.45 Х/ф жахiв «Зомбi на iм`я Шон». (Францiя - Великобританiя).  ▲
17.25 Х/ф «Королiвство повного мiсяця». (США).  ▲
19.00 Х/ф «Такi рiзнi близнята». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Ягуар». (Францiя).  ▲
22.10 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки». (Францiя).  ■
23.35 Х/ф «Як вкрасти хмарочос». (США).  ▲
01.20 Х/ф «День виборiв по-французьки». (Францiя).  ▲
02.55 Х/ф «Запитайте Сiндi». (США).  ▲
04.45 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки». (Францiя).  ■
06.30 Х/ф «Тiльки ти». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.35 Х/ф «Секрет Счастья».  ▲
03.05 Х/ф «Каникулы мечты».  ▲
04.35 Х/ф «К черту на рога».  ▲
06.00 Х/ф «Песочный человек».  ▲
07.25 Х/ф «Любовь и страсть. Далида».  ▲
09.25 Х/ф «Двойник дьявола».  ▲
11.05 Х/ф «Этот неловкий момeнт».  ▲
12.45 Х/ф «Арес».  ▲
14.00 Х/ф «Космос Алана».  ▲
14.10 Х/ф «45 лет».  ▲
15.40 Х/ф «Зимняя песня».  ▲
17.35 Х/ф «Такси».  ▲
19.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя».  ■
21.05 Х/ф «Неудержимыe».  ▲
22.15 Х/ф «Такси 3».  ▲
23.40 Х/ф «Секреты секса и любви».  ■

Enter-фiльм

05.30 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
09.50 «Спогади»
10.50 «Богдан Ступка. Забудьте слово «смерть»
11.40 «Моя правда»
12.30 Х/ф «Лiсова пiсня»
14.15 Х/ф «Як вийти замiж за короля»
15.45 Х/ф «Випадок у квадратi 36-80»
17.10 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»

00.40 «Спогади»
01.40 «Академiя смiху»
02.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
03.15 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.00 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Таємниця Аляски»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Наука виживати
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Замерзлi»
23.20 Xsport News
23.30 Бокс. KOTV Classics

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
06.40 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
07.40 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
09.00 Chelsea World
09.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Бернлi
11.30 Футбол. Чемпiонат Молдови
13.10 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
14.10 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
15.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Бахчешехир Унiверситет
17.10 Chelsea World
18.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лiверпуль - Челсi
19.40 Волейбол. Мiжнародний турнiр «Кубок Незалежностi 2019». Запорiжжя. Чоловiки. Україна - Бiлорусь
21.10 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
21.50 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
23.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
00.10 Бокс. Фелiкс Трiнiдад - Рональд Райт
01.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Бахчешехир Унiверситет
03.10 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Норвегiя - Швецiя
04.50 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
09.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
10.30 Т/с «Щасливий квиток»
11.15 Т/с «Щасливий квиток»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.30 Т/с «Червонi браслети»
15.15 Т/с «Червонi браслети»
16.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
17.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
21.15 Т/с «Щасливий квиток»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Вiр менi»
01.00 Т/с «Вiр менi»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,16.00,20.15 Топ-матч
06.10 Бордо - Монпельє. Чемпiонат Францiї
08.10 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.20 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї
12.05 Боруссiя (Д) - Аугсбург. Чемпiонат Нiмеччини
13.50 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
16.35,18.25,23.55 Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.45 Передмова до сезону. Чемпiонат Iталiї
21.45 Live. Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.10 Вольфсбург - Кельн. Чемпiонат Нiмеччини
04.00 Валенсiя - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
07.45,02.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
08.40,10.30,00.55 Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.20,21.15,00.50,05.30 Топ-матч
12.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
13.40 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
15.30 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.00 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України
17.45 Боруссiя (М) - Шальке. Чемпiонат Нiмеччини
19.30 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
21.45 Live. Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
03.40 Айнтрахт - Хоффенхайм. Чемпiонат Нiмеччини
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Музика, яка лікує і надихає: у Кременчук завітав відомий композитор Євген Хмара. ФОТОрепортаж 122 0
І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3817 2
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 178 0