Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 20 ВЕРЕСНЯ

pplus 20 вересня 2019 14:00 272 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Бойові сили»  ▲
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
13.55 «Апельсинова долька»  ☻
14.45 «Мегаполіси»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
17.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Диво»  ☻
22.55 Телешанс
23.05 «Гра долі»  ☻
23.35 Х/ф «Хулігани-2»  ■
01.10 «Секретні території»  ☻
02.00 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
02.55 «КультУра!»  ☻
03.20 «Мегаполіси»  ☻
03.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.05 «Їжа богів»  ☻
04.55 «Дзеркало історії»  ☻
05.45 «Спогади»  ☻
06.10 «Апельсинова долька»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.50 Абзац
05.35 Kids Time
05.40 М/с «Том i Джерi»
06.35 Kids Time
06.40 Т/с «Медфак».  ▲
08.50 Х/ф «Хлопцi з жiночого гуртожитку».  ▲
10.40 Х/ф «Вона - чоловiк»
12.50 Т/с «Подорожники».  ▲

16.20 Топ-модель по-українськи  ▲
19.00 Топ-модель по-українськи  ▲
21.40 Екси.  ▲
23.40 Х/ф «Американський пирiг».  ▲
01.20 Х/ф «Супер Алiбi».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.20 Телепродаж
11.40 Д/с «Тайська кухня»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Мексики»
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/с «Морська кухня»
17.10 Своя земля
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д/с «Як працюють машини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кiно
23.00 Х/ф «Наслiдки кохання».  ■
00.50 Новини
01.15 UA:Спорт
01.40 Тема дня
02.30 Розсекречена iсторiя
03.25 #ВУкраїнi
03.50 Разом
04.20 Спiльно
04.45 Своя земля
05.05 Новини
05.30 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15 Огляд преси
06.25,02.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30 Клуб Life
09.25,16.45 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10,18.15,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
22.45 Лiнiйка документальних проєктiв
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.25 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.30 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.25 «Лiга смiху»
22.30 Х/ф «Форма води».  ▲
01.00 Х/ф «Едвард руки-ножицi»

02.40 «Iгри приколiв»
04.25 «ТСН»
05.20 «Свiтське життя»

Iнтер

02.45 «Подробицi» - «Час»
03.30 «Три сестри»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «З речами на вилiт!»  ▲
14.10 «Речдок»
15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Речдок»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 «На трьох».  ▲
16.35 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу.  ▲
22.55 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
23.55 «На трьох».  ▲
02.00 Факти
02.25 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.55 МастерШеф
15.20 Хата на тата
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси
19.00 МастерШеф
22.00 Вiкна-Новини
22.45 МастерШеф
23.00 Х-Фактор

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принци повiтря»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00 Танька i Володька
12.30 Одного разу пiд Полтавою
13.00 Танька i Володька
13.30 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 Iгри Приколiв
16.00 Х/ф «Сам вдома 2»
18.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Х/ф «Сам вдома 3»
23.00 Х/ф «Кравчиня: Помста от-кутюр».  ▲

01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Дорогий лiкар».  ▲
11.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
13.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.00 «Орел i решка. Морський сезон»
18.00 Х/ф «Велика афера».  ▲
20.15 Х/ф «Побачення наослiп».  ▲

22.10 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.10 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.15 «Вiрю не Вiрю»
01.15 «Орел i решка. Шопiнг»
02.15 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.55 «Помста природи»
13.25 Х/ф «Буря смiливих».  ▲
15.05 Х/ф «Персi Джексон та викрадач блискавок».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Атлантичний рубiж».  ▲
21.10 Х/ф «Атлантичний рубiж 2: Вiдродження».  ▲
22.55 Х/ф «Клеймо».  ■
00.50 Х/ф «Планета акул».  ▲

02.15 «Облом.UA»
04.25 «Цiлком таємно-2016»

Прямий

06.00 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
14.20 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал. Пiдсумки» з С. Вардою та К. Трушик
16.30 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.30 Спецпроект «Влада хохотала»
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.00 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.05 Х/ф «Тримайся, козаче!»
08.30 «Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Одеськi канiкули»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
16.05 «Легенди карного розшуку»
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
22.00 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■
00.55 Х/ф «Чорта з два».  ▲

02.30 «Свiдок»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.45 Правда життя
08.50 Мисливець i здобич
09.50 Пiд iншим кутом
10.50 Скептик
11.50 Там, де нас нема
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
14.50 Таємницi Другої свiтової
15.50 Скарби з горища
16.50 Мисливець i здобич
17.50 Таємнича Аравiя
18.50 Фантастичнi iсторiї. Пiрамiди
19.50 Прихована реальнiсть
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Дика Флорида
23.40 Таємницi Другої свiтової
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Бiзнес на залякуваннi
03.30 Лiлiпути
04.15 Жертви краси
05.05 Запрограмованi долi

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Т/с «Годинник iз зозулею»
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Годинник iз зозулею».  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲

19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савiка Шустера
00.00 Т/с «Сестра по спадку»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Сестра по спадку».  ▲
04.00 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Божевiльня на колесах». (США - Нiмеччина - Великобританiя).  ▲
08.30 Х/ф «Ну що, приїхали?» (США).  ▲
10.25 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲
12.30 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя).  ▲
14.05 Х/ф «Копи в глибокому запасi». (США).  ▲
15.50 Х/ф «Любов з ризиком для життя». (Францiя - Бельгiя).  ▲
17.20 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя).  ▲
19.05 Х/ф «Таксi 3». (Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Висока мода». (США).  ▲
22.40 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн». (США).  ▲
00.10 Х/ф «Божевiльня на колесах». (США - Нiмеччина - Великобританiя).  ▲
01.50 Х/ф «Ну що, приїхали?» (США).  ▲
03.25 Х/ф «Друг нареченої». (США - Великобританiя).  ▲
05.05 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Моє чуже життя»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Моє чуже життя»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.45 Х/ф «Любовь живет три года».  ▲
03.20 Х/ф «Два дня, одна ночь».  ▲
04.50 Х/ф «Пришельцы».  ▲
06.30 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев».  ▲
08.15 Х/ф «Звонок».  ▲
08.25 Х/ф «Прощай, речь 3D».  ▲
09.35 Х/ф «Третья персона».  ▲
11.40 Х/ф «Антиганг».  ▲
13.05 Х/ф «Ни минуты покоя».  ▲
14.20 Х/ф «Рай».  ▲
14.25 Х/ф «Кровь моей крови».  ▲
16.05 Х/ф «Сфера колдовства».  ▲
17.25 Х/ф «Виски с водкой».  ▲
19.00 Х/ф «Принцесса Монако».  ▲
20.40 Х/ф «Белый Бог».  ▲
22.30 Х/ф «Развод вразнос».  ▲
23.45 Х/ф «Корпорация «Святые Моторы».  ■

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Iван i кобила»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
09.55 «Спогади»
10.55 «Зорянi долi»
11.35 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Канiкули у Львовi 2».  ▲
14.05 Х/ф «Язичницька мадонна»
15.45 Х/ф «Раз на раз не випадає»
17.10 Х/ф «Небезпечнi друзi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Людина з чорної Волги».  ▲
00.45 Х/ф «Людина нiзвiдки»
02.15 Т/с «Розслiдування Мердока»

03.00 Кiноляпи
04.00 Саундтреки
04.45 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.40 Xsport News
00.50 Боротьба. ЧC. Казахстан
01.50 Xsport Студiя
02.10 Снукер. Кубок Незалежностi 2019
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 ДуйМандруй
07.40 Xsport News
07.50 Наша риболовля
08.20 Xsport News
08.30 Битва непереможних
09.30 Х/ф «Сильнiше»
11.30 Телемагазин
12.30 Наша риболовля
12.55 Телемагазин
13.40 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
14.40 Змiшане єдиноборство
15.00 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
16.55 Футзал. Товариський матч. Україна - Румунiя. Пряма трансляцiя
18.45 Xsport News
18.55 Баскетбол. Лiга чемпiонiв. Квалiфiкацiя. Київ-Баскет - Капфенберг. Пряма трансляцiя
20.45 Xsport News
20.55 Супербол лiга з футболу Києва, 6х6. Пряма трансляцiя
22.00 Змiшане єдиноборство. WWFC
22.40 Д/ф «Канатоходець»

Sport 2. (Baltic)

06.00 BVB-TV Футбол. Лiга Чемпiонiв. Тоттенхем - Боруссiя Д
08.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Тофаш - Бешикташ
09.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Тунiс - Єгипет
11.10 Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Бернард Хопкiнс
12.10 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 2
13.30 Chelsea World
14.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лiверпуль - Челсi
15.50 Футбол. Чемпiонат Молдови. Сфинтул Георге - Мiлсамi LIVE
18.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Бернард Хопкiнс
19.00 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
21.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Байєр
22.00 Chelsea World
22.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Бернлi
00.10 Змiшане єдиноборство
00.30 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 1
01.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Тунiс - Єгипет
03.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Анадолу Ефес - Банвiт
05.00 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.00 Х/ф «Петля Нестерова»
10.30 Т/с «Вибираючи долю»
11.15 Т/с «Вибираючи долю»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.30 Т/с «Червона королева»
15.15 Т/с «Червона королева»
16.15 Т/с «Нитки долi»
17.00 Т/с «Нитки долi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.15 Т/с «Червона королева»
21.00 Т/с «Червона королева»
22.00 Т/с «Червона королева»
22.45 Т/с «Червона королева»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
03.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00,08.00 Топ-матч
06.10 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Гент - Сент-Етьєн. Лiга Європи УЄФА
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.25 Еспаньол - Ференцварош. Лiга Європи УЄФА
12.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.05 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.05,20.25 «Шлях до Гданьська»
16.55,01.05 Динамо (К) - Мальме. Лiга Європи УЄФА
18.40 Вольфсбург - Александрiя. Лiга Європи УЄФА
21.15 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
21.40 Live. Кальярi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї
23.40 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
00.35 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
02.55 Чемпiонат Францiї. Передмова до туру
03.25 Шальке - Майнц. Чемпiонат Нiмеччини
05.15 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00,02.15 Еспаньол - Ференцварош. Лiга Європи УЄФА
07.50,12.20 «Шлях до Гданьська»
08.40 Динамо (К) - Мальме. Лiга Європи УЄФА
10.30,23.55 Вольфсбург - Александрiя. Лiга Європи УЄФА
13.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.05 Айнтрахт - Арсенал. Лiга Європи УЄФА
15.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
16.25 Гент - Сент-Етьєн. Лiга Європи УЄФА
18.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
19.05 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.55 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
21.25 Live. Шальке - Майнц. Чемпiонат Нiмеччини
23.25 Чемпiонат Францiї. Передмова до туру
01.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
04.05 Кальярi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Саксофон та мінівчені і мудреці: у Кременчуці пройшла виставка скульптора Олексія Леонова. ФОТОрепортаж 120 0
Освідчення в коханні у віршах: кременчуцька поетеса вперше презентувала свою книгу. ФОТОрепортаж 125 0
Жарти, сміх та купа незрозумілих термінів: кременчужан зацікавили книгою-головоломкою. ФОТОрепортаж 259 0