Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 20 ТРАВНЯ

pplus 20 травня 2019 14:00 443 0

Універсальний

Візит (36 канал)

06.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Щоденники Другої світової»  ☻
13.15 «Заручники свободи»  ☻
13.40 «Пізнай світ»  ☻
14.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
14.30 «Бюджетний відпочинок»  ☻
15.00 М/ф для дітей
15.25 Телешанс
15.35 «Мегазірки»  ☻
16.00 «Щоденники комах»  ☻
16.15 «Цікаво.com»  ☻
16.40 «Пастка»  ☻
17.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.15 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Еліксир молодості»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гордість світу»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Оператор»  ▲
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Еліксир молодості»  ☻
02.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.15 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.40 «Мегазірки»  ☻
04.05 «Заручники свободи»  ☻
04.35 «Пізнай світ»  ☻
05.00 «Спільноти тварин»  ☻
05.25 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

Профiлактика
12.30 Х/ф «М`ята».  ▲
14.30 Х/ф «Овердрайв».  ▲
16.30 Х/ф «Команда «А».  ▲
19.00 Ревiзор. Магазини
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу
00.10 Х/ф «Безнадiйний».  ■
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Зона ночi

UA:Перший

Профiлактика
12.00 Погода
12.05 Д/с «Тайська кухня»
13.00 Новини
13.10 Д/с «Аромати Грецiї»
14.25 Д/с «Кухня По»
15.00 Новини
15.15 Д/с «Морська кухня»
17.10 Погода
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 Разом

19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Особливий загiн»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Погода
03.35 Схеми. Корупцiя в деталях
04.05 Складна розмова
04.30 Спiльно
05.00 Новини
05.25 Погода
05.35 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,02.20 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.25,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35,00.55 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25 Про вiйсько
09.25,17.40 Час громади
10.00,13.05 Час. Пiдсумки тижня
11.10,20.00,01.15 Машина часу
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.45 Будемо жити
14.10,05.15 Кендзьор
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.00 Час новин. Київ
17.10,18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.20 Дiалоги з Патрiархом
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.50 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.25 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Школа».  ▲
21.45 Т/с «Школа».  ▲
22.45 «Грошi»
00.00 «ТСН»
00.05 Х/ф «Тiнi забутих предкiв»
01.45 Х/ф «Я знову тебе кохаю».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

02.00 «Речдок»
02.45 «Навколо М»
04.10 М/ф «Таємниця третьої планети»
05.00 «Top Shop»
05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Стосується кожного»
11.15 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки».  ▲
13.30 Х/ф «Святковий переполох».  ▲
15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту лiнiю фронту»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Почати спочатку. Марта».  ▲
01.40 «Стосується кожного»

ICTV

04.40 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей
05.05 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.50 Громадянська оборона
06.40 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Антизомбi. Дайджест
11.15 Х/ф «Мiсiонер».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Мiсiонер».  ▲
13.40 Х/ф «Смертельна зброя 3».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Смертельна зброя 3».  ▲
16.25 Х/ф «Смертельна зброя 4».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Бiльше нiж правда
21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «В полонi у перевертня».  ▲
22.10 Свобода слова
23.50 Х/ф «Чорнокнижник».  ■
01.45 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

Профiлактика
12.00 Т/с «Доньки-матерi»
14.25 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Джованнi»
21.35 Т/с «Джованнi»
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Загадка для Анни»
00.50 Один за всiх.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Сам вдома 3»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Готель Галiцiя
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.20 Х/ф «Лiто. Однокласники. Кохання».  ▲
12.10 «Вiрю не Вiрю»
14.15 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.10 «Орел i решка. Морський сезон»
16.10 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.10 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.35 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 Х/ф «Остання любов на Землi».  ▲
00.50 «Бєдняков+1»
01.45 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
10.15 «Спецкор»
10.50 «ДжеДАI»
11.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
15.00 Х/ф «Рейс 7500».  ▲
16.20 Х/ф «Голодний кролик атакує».  ▲
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.25 Т/с «Кiстки 11».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 11».  ▲
00.40 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.15 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 «Випадковий свiдок»
06.35 Х/ф «Зворотного шляху немає»
10.30 Т/с «Коломбо».  ▲
12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Кримiналiст».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Кримiналiст».  ▲
17.10 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲
02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.05 Мисливцi за торнадо
10.05 Цiкаво.com
11.05 Мiсця сили
11.55 Скептик
12.55 Речовий доказ
14.05 Правда життя
15.15 Америка в кольорi
16.15 Вiдчайдушнi рибалки
17.10 Планета Земля
17.55 Мисливцi за торнадо
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.45 Америка в кольорi
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Вiдчайдушнi рибалки
22.35 Планета Земля
23.30 Заборонена iсторiя
00.20 Речовий доказ
01.25 Мiстична Україна
02.15 Правда життя

Соціальний

Канал «Україна»

07.30 Агенти справедливостi.  ▲
09.00 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Бiле-чорне»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
02.50 Сьогоднi
03.40 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
08.20 Х/ф «Хочу як ти». (США).  ▲
10.25 Х/ф «Однокласницi i таємниця пiратського золота». (Великобританiя).  ▲
12.10 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона». (Великобританiя - Францiя - США).  ☻
13.45 Х/ф «Найкращий тато». (США).  ▲
15.25 Х/ф «Копи в глибокому запасi». (США).  ▲
17.15 Х/ф «2 днi у Нью-Йорку». (Францiя - Нiмеччина - Бельгiя).  ■
18.50 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок». (Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Перша дочка». (США - Великобританiя).  ▲
22.20 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■
00.00 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
01.30 Х/ф «Куленепробивний». (США).  ▲
02.55 Х/ф «Хочу як ти». (США).  ▲
04.50 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.20 Клiнiка
14.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
15.15 Т/с «Я знов тебе кохаю»
17.15 Т/с «Друге весiлля»
18.00 Сiмейнi мелодрами
20.45 Т/с «Друге весiлля»
21.30 Т/с «Я кажу так»
22.15 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.05 Х/ф «Отель Люкс».  ▲
01.30 Х/ф «Двое во Вселенной».  ▲
01.45 Х/ф «Кафе де Флор».  ▲
03.30 Х/ф «Револьвер».  ▲
03.40 Х/ф «Кенау».  ▲
05.30 Х/ф «Паника в Альпах».  ▲
07.00 Х/ф «Шик!»  ▲
08.40 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
10.00 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
11.55 Х/ф «Возмутитель спокойствия».  ▲
13.45 Х/ф «Маруся».  ▲
15.05 Х/ф «Мужчины против женщин».  ▲
16.55 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
19.00 Х/ф «Пальмы в снегу».  ▲
21.35 Х/ф «Третья персона».  ▲
23.50 Х/ф «Тюльпанная лихорадка».  ■

Enter-фiльм

05.00 Х/ф «Людина в прохiдному дворi»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Невловимi месники»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Зiркове життя»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi»
12.35 Х/ф «Перегони».  ▲
14.45 Х/ф «Опiкун»
16.25 Х/ф «Чекаю i сподiваюся»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Перше побачення»
00.25 «Спогади»
01.15 «Академiя смiху»
01.45 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.25 Кiноляпи
03.55 Саундтреки
04.25 Кiнотрейлери

Сонце

Профiлактика
14.10 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.15 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.30 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■
01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

01.30 Xsport News
01.40 Xsport Студiя
02.00 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Змiшане єдиноборство. F1GHT K1NGS MMA. Київ
08.30 Xsport News
08.40 Битви роботiв
09.40 Змiшане єдиноборство. PFL 1. Нью-Йорк
10.40 Бокс
11.30 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Проклятий Юнайтед»
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.10 Хокей. ЧC. Швецiя - Латвiя. Пряма трансляцiя
19.30 Україна футбольна
20.50 Час чемпiонiв
21.10 Хокей. ЧC. Канада - Данiя. Пряма трансляцiя
23.30 Час чемпiонiв
23.50 Х/ф «П`яний майстер»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iспанiя - Бразилiя
07.20 BVB-TV Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. РБ Лейпцiг - Боруссiя Д
08.20 Змiшане єдиноборство
09.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Тофаш
10.30 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iспанiя - Бразилiя
12.00 Автоперегони. Euroformula Open. По, Францiя. Перегони 1
13.00 Автоперегони. Euroformula Open. По, Францiя. Перегони 2
14.00 Chelsea World
14.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
16.30 Змiшане єдиноборство
17.30 BVB-TV Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. РБ Лейпцiг - Боруссiя Д
18.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
20.10 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
21.40 Автоперегони. Euroformula Open. По, Францiя. Перегони 1
22.40 Автоперегони. Euroformula Open. По, Францiя. Перегони 2
23.40 Chelsea World
00.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
01.50 Змiшане єдиноборство
02.50 BVB-TV Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Ганновер
03.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
05.30 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Нитки долi»
10.00 Т/с «Нитки долi»
10.45 Х/ф «Мiський пейзаж»
12.30 Т/с «Кафе на Садовiй»
13.15 Т/с «Кафе на Садовiй»
14.00 Т/с «Кафе на Садовiй»
14.45 Т/с «Кафе на Садовiй»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.45 Т/с «Вiкно життя»
19.30 Т/с «Вiкно життя»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.15 Т/с «Нитки долi»
23.00 Т/с «Нитки долi»
00.00 Т/с «Коли минуле попереду»
00.45 Т/с «Коли минуле попереду»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

Профiлактика
09.00 Лiверпуль - Вест Хем. Чемпiонат Англiї
10.50,16.10,18.10,18.20,21.30 Топ-матч
11.00 «Ситкорiзи»
11.30 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок України
13.40 Д/ф «Феномен Луческу»
15.40,22.35 Футбол News
16.05,16.15,18.00,18.15,18.25,19.10,21.20,21.35,22.50 «Переможний фiнал»
16.25 Д/ф «Президент: вiд мрiї до звершення»
18.35 Вердер - Шахтар. Фiнал (2008/2009). Кубок УЄФА
21.45 Передмова до «МЮ - Баварiя» (1998/99). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
21.50 МЮ - Баварiя. Фiнал (1998/99). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
00.15 Пiслямова до «МЮ - Баварiя» (1998/99). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв
00.20 Огляд сезону. Чемпiонат Англiї
02.15 Челсi - Крiстал Пелас. Чемпiонат Англiї
04.05 Лацiо - Болонья. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

Профiлактика
14.00 Свiт Прем`єр-лiги
14.30 Топ-матч
14.40 Журнал Лiги чемпiонiв
15.10 Александрiя - Львiв. Чемпiонат України
17.00,00.25 «Великий футбол»
18.40 Огляд сезону. Чемпiонат Англiї
20.40 «Європейський weekend»
21.25 Live. Лацiо - Болонья. Чемпiонат Iталiї
22.15 «Переможний фiнал»
22.20,23.25 Battle Cyber Коментаторiв. 3 епiзод
23.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
02.10 Ворскла - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
04.00 Гент - Андерлехт. Чемпiонат Бельгiї
05.50 Програма передач
 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Різнокольорові голуби та пухнасті кошенята: у Кременчуці відбулася виставка домашніх тварин. ФОТО 298 0
Бонус від Кременчуцького льотного коледжу: захоплюючі польоти над Дніпром, які вразили містян. ФОТО 354 0
Ювілей, відкриття меморіалу та випускний. Кременчуцький льотний коледж святкував на повну. ФОТО 396 0