Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 20 СЕРПНЯ

pplus 20 серпня 2019 14:05 294 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Мегазірки»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Спільноти тварин»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Людина, яка змінила все»  ▲
01.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.20 «Секретні території»  ☻
03.10 Т/с «Рейк»  ☻
04.05 «КультУра!»  ☻
04.30 «Спільноти тварин»  ☻
04.55 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
05.15 «Еліксир молодості»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.20 Служба розшуку дiтей
03.25 Зона ночi
04.50 Абзац
05.45 Kids` Time
05.50 М/с «Сiмейка Крудс»
06.45 Kids` Time
06.50 Т/с «Друзi»
08.00 Хто зверху?  ▲
09.50 Т/с «Секретнi матерiали».  ▲
12.50 Гастарбайтери
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Х/ф «Оптом дешевше»
23.00 Х/ф «2:22».  ▲
01.00 Т/с «Клiнiка».  ▲

02.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
10.50 Телепродаж
11.10 Т/с «Галерея Вельвет».  ▲
12.35 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Перу»
15.00 Новини
15.15 Своя земля
15.30 Бюджетники
15.55 «Зворотнiй вiдлiк»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 #ВУкраїнi
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi. Дайджест
22.15 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть».  ▲
23.15 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 «Зворотнiй вiдлiк»
04.20 #ВУкраїнi
04.45 Перша шпальта
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20,10.10 Полiгон
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «Свати»
21.55 Т/с «Свати»
23.05 Х/ф «Усi в захватi вiд Мерi».  ▲
01.20 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.20 «Секретнi матерiали»
05.35 «ТСН»

Iнтер

05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.50 Т/с «Вогнем i мечем»
10.50 Х/ф «007: Казино Рояль».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Казино Рояль».  ▲
14.05 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова 2».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Гетьман».  ▲
00.50 «Речдок»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.40 «Подробицi» - «Час»
04.25 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
05.00 «Top Shop»

ICTV

04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Теорiя змови
11.05 «На трьох».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох».  ▲
14.00 Х/ф «Тупий та ще тупiший».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Тупий та ще тупiший».  ▲
16.40 Х/ф «Тупий та ще тупiший 2».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Х/ф «Полiцейська академiя 2: Перше призначення».  ▲
23.10 Х/ф «Ейс Вентура 2: Поклик природи».  ▲
00.55 Х/ф «Оселя зла 6: Фiнальна битва».  ▲

02.50 Стоп-10

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 МастерШеф.  ▲
15.05 Цiпочка
17.30 Вiкна-Новини
18.05 Х/ф «Вiдпочинок за обмiном»

21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.45 Детектор брехнi.  ▲
02.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечiрка 2
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.00 «Вiрю не Вiрю»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Життя на межi».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.00 «Помста природи»
13.35 Х/ф «Подвiйний дракон».  ▲
15.25 Х/ф «Морська пригода».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 5».  ▲
23.10 Т/с «Касл 5».  ▲
00.55 Х/ф «Магнум Опус».  ▲

02.10 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.00 Х/ф «Все перемагає любов»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Розслiдування»
10.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок. Агенти»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.45 «Таємницi кримiнального свiту»
02.55 «Свiдок»
03.25 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.50 Правда життя
09.00 Незвичайнi культури
10.00 Фестивалi планети
11.00 Там, де нас нема
12.00 Код доступу
13.00 Речовий доказ
14.10 Правда життя
15.10 Заборонена iсторiя
16.05 Наглядачi заповiдника
17.05 Фестивалi планети
18.05 Дикий Iндокитай
19.00 Фантастичнi iсторiї
20.00 Скарб.ua
20.55 Фантастичнi iсторiї
21.45 Горизонт
22.45 Планета Земля
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.35 Секти
03.30 Україна: забута iсторiя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4».  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».  ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Агенти справедливостi.  ▲
02.25 Реальна мiстика
04.00 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

07.10 Х/ф «Вигляд зверху кращий». (США).  ▲
08.35 Х/ф «Загублений свiт». (США).  ▲
10.20 Х/ф «Армагеддець». (Великобританiя).  ■
12.05 Х/ф «Як вкрасти хмарочос». (США).  ▲
13.50 Х/ф «Сезон перемог». (США).  ■
15.35 Х/ф «День виборiв по-французьки». (Францiя).  ▲
17.05 Х/ф «Мiй найстрашнiший жах». (Францiя - Бельгiя).  ▲
18.45 Х/ф «Тiльки ти». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Щоденник Брiджет Джонс». (Великобританiя - Францiя - США - Iрландiя).  ■
22.05 Х/ф жахiв «Зомбi на iм`я Шон». (Францiя - Великобританiя).  ▲
23.45 Х/ф «Вигляд зверху кращий». (США).  ▲
01.10 Х/ф «Загублений свiт». (США).  ▲
02.50 Х/ф «Четверо проти банку». (Нiмеччина).  ▲
04.45 Х/ф жахiв «Зомбi на iм`я Шон». (Францiя - Великобританiя).  ▲
06.40 Х/ф «Як вкрасти хмарочос». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.10 Х/ф «Кровь моей крови».  ▲
02.55 Х/ф «Вулкан страстей».  ▲
04.15 Х/ф «В лесах Сибири».  ▲
05.50 Х/ф «Никаких детей!»  ▲
07.30 Х/ф «Новейший завет».  ■
09.15 Х/ф «Летнее безумие».  ▲
10.40 Х/ф «Звездочка».  ▲
10.45 Х/ф «Мустанг».  ▲
12.20 Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти».  ▲
13.45 Х/ф «Пятый элемент».  ▲
15.45 Х/ф «13 район».  ▲
17.05 Х/ф «Секретные агенты».  ▲
18.50 Х/ф «Звонок».  ▲
19.00 Х/ф «Праздничный переполох».  ▲
20.45 Х/ф «Милый друг».  ▲
22.20 Х/ф «Такси 2».  ▲
23.45 Х/ф «Иллюзия любви».  ■

Enter-фiльм

05.30 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Екiпаж»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Володимир Iвасюк. Iдеальне вбивство»
11.10 Х/ф «Iзi».  ▲
12.55 Х/ф «Зiта i Гiта»
15.40 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя»
17.15 Х/ф «Командир щасливої «Щуки».  ▲
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»

00.40 «Спогади»
01.40 «Академiя смiху»
02.10 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.40 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.40 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Проклятий Юнайтед»
12.10 ДуйМандруй
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство. Турнiр «Кращi з кращих»
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Життя на кону
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Таємниця Аляски»
23.50 Xsport News

Sport 2. (Baltic)

06.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Майнц
07.00 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 1
07.40 Змiшане єдиноборство
10.20 Chelsea World
10.50 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Челсi - Славiя
12.50 Волейбол. Мiжнародний турнiр «Кубок Незалежностi 2019». Запорiжжя. Жiнки. Бiлорусь - Естонiя
14.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
16.00 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 2
16.40 Автоперегони. International GT Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 2
17.50 Футбол. Чемпiонат Молдови
19.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
21.10 Chelsea World
22.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Бернлi
23.40 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
00.40 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 1
02.00 Волейбол. Мiжнародний турнiр «Кубок Незалежностi 2019». Запорiжжя. Жiнки. Україна - Естонiя
03.30 Небачений футбол
04.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
09.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
10.30 Т/с «Щасливий квиток»
11.15 Т/с «Щасливий квиток»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
14.30 Т/с «Червонi браслети»
15.15 Т/с «Червонi браслети»
16.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
17.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 4»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
21.15 Т/с «Щасливий квиток»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Х/ф «Вiдданий друг»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,21.20,23.55 Топ-матч
06.10 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
08.10 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.20 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
12.05 «Великий футбол»
13.50 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України
16.00 Передмова до сезону. Чемпiонат Iталiї
16.55 Баварiя - Герта. Чемпiонат Нiмеччини
18.40,03.10 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
19.30 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї
21.45 Live. Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.25 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
01.20 Боруссiя (М) - Шальке. Чемпiонат Нiмеччини
04.05 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Вольфсбург - Кельн. Чемпiонат Нiмеччини
07.50,21.35,05.25 Топ-матч
08.00 Еспаньол - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї
09.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
10.45 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
12.35 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
13.30 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї
15.20,02.40 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
16.15 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
18.00 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
19.45 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
21.45 Live. Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.55 Передмова до сезону. Чемпiонат Iталiї
00.50 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України
03.35 Вольфсбург - Кельн. Чемпiонат Нiмеччини
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 231 0
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 83 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 252 0