Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 20 КВІТНЯ

pplus 20 квітня 2019 13:00 242 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.10 Х/ф «Загарбники. Генезис»  ▲
08.40 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.05 «Пізнай світ»  ☻
09.30 «Щоденники Другої світової»  ☻
10.35 «Жива природа»  ☻
10.45 Х/ф «Зачарована Елла»  ☻
12.20 «Гордість світу»  ☻
12.45 «Цікаво.com»  ☻
13.20 «Життя з левами»  ☻
13.45 «Еліксир молодості»  ☻
14.35 «Квест»  ☻
15.00 «Сироти дикої природи»  ☻
15.25 М/ф для дітей
16.00 Музика на каналі
16.45 «Людина - здобич»  ▲
17.30 «Мегаполіси»  ☻
17.55 Х/ф «Одержимий»  ☻
19.45 «День за днем»
20.55 Х/ф «Хороший рік»  ▲
23.05 «День за днем»
00.05 Х/ф «Живий товар»  ■
01.40 «Дивно чи ні»  ☻
02.25 «Гордість світу»  ☻
02.50 «Еліксир молодості»  ☻
03.40 «Сироти дикої природи»  ☻
04.05 «Сім’я від А до Я»  ☻
04.30 «Дзеркало історії»  ☻
04.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
06.00 Музика на каналі

Новий канал

03.00 Зона ночi
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Майлз з майбутнього»
07.20 М/с «Том i Джерi шоу»
08.05 Kids` Time
08.10 Таємний агент
09.25 Подiум
11.30 Подiум
13.30 Iмпрув шоу.  ▲
15.20 Хто зверху?  ▲
17.30 М/ф «Iлля Муромець i Соловей-Розбiйник».  ▲
19.00 Х/ф «Люди в чорному».  ▲
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2»
22.45 Х/ф «Знайомтеся, Дейв»
00.40 Х/ф «Кiкбоксер: Реванш».  ▲

02.45 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.10 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30 Країна на смак
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.10 Д/с «Погляд зсередини»
12.05 Сильна доля
13.05 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»
14.50 Д/с «Мальовничi села»
15.20 По обiдi шоу
16.20 Спiльно
16.55 Своя земля
17.15 Д/с «Особливий загiн»
18.15 Т/с «Iмперiя».  ▲
19.50 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
21.00 Новини
21.25 Розсекречена iсторiя
22.25 Д/с «Елементи»
23.30 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.20 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/с «Аромати Колумбiї»
03.40 Своя земля
04.15 Новини
04.35 «Кардинал Мар`ян Яворський»
05.35 Погода
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00 Час-Time
06.20,00.20 Кендзьор
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,21.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,12.55,15.15,18.10,23.55 Погода в Українi
07.20 Дзеркало iсторiї
07.45,08.50,21.55,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.55,09.55,13.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.55 Погода на курортах
08.20 Клуб Life
09.15 Автопiлот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Натхнення
10.10 Майстри ремонту
10.35 Медекспертиза
11.10 5 поверх
11.30,03.40 Феєрiя мандрiв
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.10,04.30 Акцент
13.30 Код успiху
14.10,15.20,16.10 Iнформацiйний день
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько
18.25 Полiгон
19.25 Особливий погляд
20.00,01.15,05.15 Рандеву
21.30,03.00 Вiкно до Америки
22.00 Д/ф
23.15 Томос
02.15 Зеркало iсторiї
03.20 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Дiалоги з Патрiархом

Канал «1+1»

06.00 «Свiтське життя»
07.00 «Свiтське життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт 5»
11.05 «Свiт навиворiт 5»
12.10 «Свiт навиворiт 5»
13.05 «Свiт навиворiт 5»
14.10 «Свiт навиворiт 5»
15.05 «Свiт навиворiт 5»
16.05 «Свiт навиворiт 5»
16.35 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews»
20.25 «Вечiрнiй квартал»
22.20 Х/ф «Я ти вiн вона».  ▲
00.15 «Свiтське життя»
01.15 «Королева ночi. Концерт Олi Полякової»
03.40 «Viva! Найкрасивiшi»
05.00 «Розсмiши комiка. Дiти»

Iнтер

05.20 Х/ф «Дочки-матерi»
07.05 «Слово Предстоятеля»
07.15 «Чекай на мене. Україна»
09.00 «Шiсть соток»
10.00 «Готуємо разом. Випiчка»
11.00 Х/ф «Живе такий хлопець»
13.00 Х/ф «Одруження Бальзамiнова»
14.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
16.10 Т/с «Султан мого серця»

20.00 «Подробицi»
20.30 «Крутiше за всiх»
22.25 «Великий бокс. Денис Берiнчик - Нiхито Аракава»
01.00 Х/ф «Реальний Роккi».  ▲
02.40 Х/ф «Монстр».  ■

04.20 «Склад злочину»

ICTV

05.30 Скарб нацiї
05.40 Еврика!
05.50 Факти
06.15 Бiльше нiж правда
07.55 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу.  ▲
10.55 Особливостi нацiональної роботи
11.50 Особливостi нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Юрчишини»
15.05 Т/с «Пес».  ▲
17.05 Х/ф «Початковий код».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Стрiлець».  ▲
21.20 Х/ф «Праведник».  ▲
23.45 Х/ф «Без компромiсiв».  ■
01.30 Т/с «Кримiнолог».  ▲

СТБ

06.35 Хата на тата.  ▲
08.15 Страва честi.  ▲
09.15 Т/с «Як довго я на тебе чекала»
13.15 Т/с «Список бажань»

17.15 Хата на тата.  ▲
19.00 МастерШеф. Професiонали.  ▲
23.30 Хата на тата.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Дельго»
12.30 Х/ф «Залiзний Ганс»
14.00 4 весiлля
17.00 Х/ф «Марлi та я»
19.00 Танька и Володька
21.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Сiмейка У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Дай лапу»
09.00 «Ух ти show»
10.30 М/ф «Cупергерой Плоддi»
12.00 М/с «Земля до початку часiв»
13.15 Х/ф «Бандити»
15.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
22.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа»
00.00 Х/ф «Побачення наослiп».  ▲
01.50 «Орел i решка. Шопiнг»
02.30 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «102. Полiцiя»
08.50 ДжеДАI. Дайджест
09.45 «Загублений свiт»
13.30 Х/ф «Полiт Фенiкса».  ▲
15.25 Х/ф «12 раундiв 2: Перезавантаження».  ▲
17.05 Х/ф «12 раундiв 3: Блокада».  ▲
18.35 Х/ф «Вулкан»
20.30 Х/ф «Втеча з Шоушенка».  ▲
23.15 Х/ф «Вуличний воїн».  ■

00.55 «Загублений свiт»
01.45 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.10,08.10,09.10,10.10,11.10,12.10,13.10,14.10,15.10,16.10,17.10,18.10,19.10,20.00,21.00,22.00,23.00 Телемарафон «Вибори - 2019»
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 «Репортер». Новини

НТН

06.00 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi»
11.30 Т/с «Спецзагiн «Кобра 11».  ▲

15.30 «Таємницi кримiнального свiту»
16.35 «Втеча. Реальнi iсторiї»
18.05 «Переломнi 80-тi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «За двома зайцями»
21.00 Х/ф «Корсиканець»
22.55 Х/ф «Залишенi».  ▲

01.00 «Самооборона»
02.05 «Свiдок»
02.35 «Випадковий свiдок»
02.40 «Речовий доказ»
03.40 «Професiї»
04.10 «Легенди бандитського Києва»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00,01.45 Бандитський Київ
07.35,01.00 Мiстична Україна
08.25,18.20 У пошуках iстини
10.15 Великi танковi битви
11.55 Таємницi матерiї
14.55 Шалена подорож
15.40 Галапагоси
17.30 Полювання на рибу-монстра
21.00 Таємницi квантової фiзики
23.10 Правда про вiтамiни
00.05 Фантастичнi iсторiї

Соціальний

Канал «Україна»

07.00 Сьогоднi
07.30 Т/с «Iнша»
15.00 Сьогоднi
15.20 Т/с «Iнша»
16.00 Т/с «Дочки-мачухи»

19.00 Сьогоднi
20.00 Т/с «Дочки-мачухи».  ▲
21.00 «Дивовижнi люди»
23.00 Т/с «Листи з минулого»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Листи з минулого».  ▲
03.00 Реальна мiстика
05.20 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Пенелопа». (США).  ▲
08.30 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США).  ▲
10.10 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург).  ■
12.15 Х/ф «Щасливчик Гiлмор». (США).  ▲
13.45 Х/ф «Сезон полювання 2». (США).  ▲
15.00 Х/ф «Розлучення по-американськи». (США).  ▲
16.45 Х/ф «На тверезу голову». (США).  ▲
18.45 Х/ф «Шаленi грошi». (США).  ▲
20.30 Х/ф «РЕД 2». (США - Францiя).  ▲
22.25 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
00.05 Х/ф «Пенелопа». (США).  ▲
01.50 Х/ф «Статеве виховання». (США).  ■
03.20 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США).  ▲
04.45 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00,11.00,01.30 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30,01.00 Телемагазин
12.10 Клiнiка
13.30,22.50 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25,23.40 Т/с «Уламки щастя»
15.15,21.00 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
22.00,00.30 Т/с «Я кажу так»

Еврокино

00.00 Х/ф «Страшные сказки». (Италия - Франция - Великобритания).  ▲
02.10 Х/ф «Этот неловкий момeнт». (Франция - Бельгия).  ▲
03.55 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда». (Великобритания).  ▲
05.45 Х/ф «Иллюзия любви». (Франция - Бельгия - Канада).  ▲
07.40 Х/ф «Ограбление по-бельгийски». (Франция - Бельгия).  ▲
09.15 Х/ф «Теорема Зеро». (Великобритания - Румыния - Франция).  ▲
11.00 Х/ф «Антиганг». (Великобритания - Франция).  ▲
12.30 Х/ф «Зимняя песня». (Франция).  ▲
14.30 Х/ф «Суперкласико». (Дания).  ▲
16.05 Х/ф «Любовь и дружба». (Ирландия - Франция - Нидерланды).  ▲
17.35 Х/ф «Развод вразнос». (Франция - Бельгия).  ▲
19.00 Комедия, Х/ф «Фантастическая любовь и где ее найти». (Великобритания - США).  ▲
20.30 Х/ф «Тереза Д». (Франция).  ▲
22.15 Х/ф «Двойник дьявола». (Бельгия - Нидерланды).  ▲

Enter-фiльм

05.30 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Зiркове життя»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Моя правда»
10.15 «Невiдома версiя. Iван Васильович змiнює професiю»
11.05 Х/ф «Рiдна дитина»
13.55 Х/ф «Кухарка»
15.10 Х/ф «Мачуха»
16.55 Х/ф «Сiнг-Сiнг».  ▲
19.00 Х/ф «Шляхетний венецiанець»
21.00 Х/ф «Два капiтани»

02.35 «Зiркове життя»
03.25 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
12.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

14.20 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Злочин у раю».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

00.30 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.30 Xsport News
00.40 Наша риболовля
01.20 Xsport Студiя
01.40 Настiльний тенiс
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
06.40 Xsport News
06.50 Телемагазин
07.05 Х/ф «Фанат»
09.00 Битви роботiв
10.00 Телемагазин
10.30 Мотокрос на мотоциклах з колясками. ЧC. 1 етап. Ломмель (Бельгiя). Огляд
11.30 Телемагазин
12.00 Мiнi-футбол. Чемпiонат Києва. Пряма трансляцiя
13.55 Баскетбол. Суперлiга Парi-Матч. Плей-офф. Фiнал. Матч 1. Пряма трансляцiя
15.55 Футзал. Екстра-лiга. Кардинал-Рiвне - Продексим
17.30 Xsport News
17.40 Наша риболовля
19.00 Бокс. Артем Далакян - Сирiчай Тайєн
20.40 Xsport News
20.50 Життя на кону
21.20 Битви роботiв
22.20 Х/ф «За кров до перемоги»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
07.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Афьон Беледiє - Пiнар Каршияка
09.20 Змiшане єдиноборство
10.20 Chelsea World
11.10 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Челсi - Славiя
13.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Пiнар Каршияка - Бюйюкчекмедже
14.40 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Iспанiя - Австрiя
16.10 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
17.50 Змiшане єдиноборство
18.30 Автоперегони. International GT Open. Monza. Iталiя. Перегони 2
19.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
21.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
23.00 Chelsea World
23.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Фулхем - Челсi
01.30 Автоперегони. Euroformula Open. Monza. Iталiя. Перегони 2
02.20 Автоперегони. International GT Open. Monza. Iталiя. Перегони 2
03.30 ZeRingШоу. Бокс. Сергiй Ляховiч - Лаймон Брюстер
05.00 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ

Film.Ua Drama

06.30 Х/ф «Ван Гог не винен»
08.00 Т/с «Подiлися щастям своїм»
08.45 Т/с «Подiлися щастям своїм»
09.30 Т/с «Подiлися щастям своїм»
10.15 Т/с «Подiлися щастям своїм»
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
11.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
12.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
13.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
14.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
15.00 Т/с «Червонi браслети»
15.45 Т/с «Червонi браслети»
16.30 Т/с «Червонi браслети»
17.15 Т/с «Червонi браслети»
18.00 Т/с «Червонi браслети»
18.45 Т/с «Червонi браслети»
19.30 Т/с «Червонi браслети»
20.30 Т/с «Вiр менi»
21.15 Т/с «Вiр менi»
22.00 Т/с «Вiр менi»
22.45 Т/с «Вiр менi»
23.30 Х/ф «Головне встигнути»
01.00 Х/ф «Все не випадково»
02.30 Т/с «Гречанка»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись