Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 19 ВЕРЕСНЯ

pplus 19 вересня 2019 14:00 422 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Бойові сили»  ▲
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Апельсинова долька»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.30 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻

18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «П’яний майстер-2»  ☻
01.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.45 «Секретні території»  ☻
02.35 Т/с «Рейк»  ☻
03.30 «КультУра!»  ☻
03.55 «Мегаполіси»  ☻
04.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.40 «Їжа богів»  ☻
05.30 «Ровесник»  ☻
05.45 «Спогади»  ☻
06.10 «Апельсинова долька»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.40 Абзац
05.15 Kids Time
05.20 М/с «Том i Джерi»
06.45 Kids Time
06.50 Т/с «Друзi»
08.10 Т/с «Медфак».  ▲
09.10 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
11.00 Т/с «Цiлком таємно».  ▲
14.00 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».  ▲

16.00 Шалена зiрка.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
19.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Шалена зiрка.  ▲
22.00 Т/с «Подорожники».  ▲
22.50 Х/ф «Моя дiвчина - монстр».  ▲
01.00 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

02.00 Служба розшуку дiтей
02.05 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.15 Телепродаж
11.30 Д/с «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Мексики»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Морська кухня»
17.10 Своя земля
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.25 Перший на селi
19.55 Схеми. Корупцiя в деталях
20.25 Новини
20.50 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Польща - Україна
23.00 Д/с «Свiт дикої природи»
23.30 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Польща - Україна
04.20 Д/с «Як працюють машини»
04.45 Своя земля
05.05 52 вiкенди
05.25 Новини
05.50 Погода

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20 Огляд преси
06.20,02.15,05.35 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10,23.55 Погода в Українi
07.25 Медекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.30 Клуб Life
08.40 Свiтла енергiя
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10,18.15,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв
05.15 Полiгон

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.25 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.30 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.30 «Право на владу»
00.55 Х/ф «Мiф»
03.35 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.20 «ТСН»

Iнтер

02.45 «Подробицi» - «Час»
03.30 «Три сестри»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Кохання-зiтхання по-французьки».  ▲
14.10 «Речдок»
15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
02.00 «Стосується кожного»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.15 Х/ф «Ендi «Орел».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Ендi «Орел».  ▲
14.00 Х/ф «Термiнатор».  ▲

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Термiнатор».  ▲
16.45 Х/ф «Грошовий поїзд».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Антизомбi. Дайджест
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
22.30 «На трьох».  ▲
00.25 Т/с «У полi зору».  ▲
02.15 Стоп-10

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.50 МастерШеф
14.25 Хата на тата
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси
19.00 Зваженi та щасливi
21.00 Т/с «Крiпосна»
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Я соромлюсь свого тiла

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Три пера»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00 Танька i Володька
12.30 Одного разу пiд Полтавою
13.00 Танька i Володька
13.30 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Казки У Кiно
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.00 «Орел i решка. Шопiнг»
09.00 Т/с «Дорогий лiкар».  ▲
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.30 Т/с «Доктор Хто».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
20.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.00 «Вiрю не Вiрю»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.55 Х/ф «Нокаут»
14.50 Х/ф «Iмперiя вовкiв».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 6».  ▲
23.10 Т/с «Касл 6».  ▲

00.55 «Облом.UA»
04.15 7 тур ЧУ з футболу. «Карпати» - «Ворскла»

Прямий

06.00 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
14.20 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем
23.00 «ХХХ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.50 Х/ф «Дорога на Сiч»
08.30 «Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Пострiл у спину»
10.50 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
16.05 «Легенди карного розшуку»
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
22.00 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■
00.55 «Склад злочину»
01.45 «Таємницi кримiнального свiту»
02.50 «Свiдок»
03.20 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.45 Правда життя
08.55 Мисливець i здобич
09.55 Пiд iншим кутом
10.55 Скептик
11.55 Там, де нас нема
12.55 Речовий доказ
14.05 Правда життя
15.05 Таємницi Другої свiтової
16.05 Скарби з горища
17.05 Мисливець i здобич
18.05 Таємнича Аравiя
19.05 Фантастичнi iсторiї
20.00 Прихована реальнiсть
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Дика Флорида
23.40 Таємницi Другої свiтової
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Гордiсть України

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан 2».  ▲
23.00 Сьогоднi
23.20 Слiдами мiфiв про Роттердам+. Мiф третiй
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США).  ▲
08.20 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■
09.55 Х/ф «Спокусник». (Нiмеччина).  ▲
12.00 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя).  ▲
13.45 Х/ф «Божевiльня на колесах». (США - Нiмеччина - Великобританiя).  ▲
15.20 Х/ф «Ну що, приїхали?» (США).  ▲
16.55 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲
18.55 Х/ф «Хай живе Францiя!» (Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Копи в глибокому запасi». (США).  ▲
22.15 Х/ф «Любов з ризиком для життя». (Францiя - Бельгiя).  ▲
23.45 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США).  ▲
01.15 Х/ф «Любов з перешкодами». (Францiя).  ▲
03.05 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■
04.50 Х/ф «Любов з ризиком для життя». (Францiя - Бельгiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Моє чуже життя»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Моє чуже життя»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Он и Оно».  ▲
01.25 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
03.25 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
04.40 Х/ф «Ева: Искусственный разум».  ▲
06.10 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
07.40 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
09.10 Х/ф «Маяк».  ▲
09.20 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
11.10 Х/ф «Изменой не считается».  ▲
12.50 Х/ф «Ограбление по-бельгийски».  ▲
14.20 Х/ф «Черное золото».  ▲
16.25 Х/ф «Признай это».  ▲
16.30 Х/ф «Туринская лошадь».  ▲
19.00 Х/ф «Ничего личного».  ▲
20.20 Х/ф «Отряд особого назначения».  ▲
22.00 Х/ф «Двое во Вселенной».  ▲
23.55 Х/ф «Самба».  ▲

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Тихi береги»
07.00 М/ф
07.10 Телемагазин
07.40 М/ф
08.00 «Моя правда»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Зорянi долi»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Канiкули у Львовi».  ▲
14.00 Х/ф «Без панiки, майоре Кардош!»
15.40 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
17.10 Х/ф «Небезпечно для життя»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Добре сидимо»

00.25 «Зорянi долi»
00.55 «Академiя смiху»
01.25 Т/с «Розслiдування Мердока»
02.55 Кiноляпи
03.45 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.50 Xsport News
01.00 Боротьба. ЧC. Казахстан
02.00 Xsport Студiя
02.20 Снукер. Кубок Незалежностi 2019
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Бiйцiвський клуб
07.40 Xsport News
07.50 ДуйМандруй
08.20 Xsport News
08.30 Наука виживати
09.30 Х/ф «Найшвидший Iндiан»
11.30 Телемагазин
12.30 Наша риболовля
12.55 Телемагазин
13.40 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
14.40 Змiшане єдиноборство
15.00 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
17.30 Бiйцiвський клуб
18.00 Xsport News
18.10 Час чемпiонiв
18.25 Хокей. Українська Хокейна Лiга. Днiпро - Кременчук. Пряма трансляцiя
20.50 Час чемпiонiв
21.10 Бокс
21.30 Xsport News
21.40 Битва непереможних
22.40 Х/ф «Сильнiше»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Анадолу Ефес - Банвiт
07.50 Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Бернард Хопкiнс
08.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Єгипет - Данiя
10.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Галатасарай - Газiантеп
11.50 Футбол. Кубок Молдови. Фiнал. Шериф - Сфинтул Георге
13.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Байєр
14.30 Змiшане єдиноборство
15.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Анадолу Ефес - Банвiт
16.50 Chelsea World
17.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лестер Сiтi - Челсi
19.20 Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Бернард Хопкiнс
20.30 Футбол. Чемпiонат Молдови. Петроклуб - Шериф
22.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Тофаш - Бешикташ
00.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Байєр
01.00 Змiшане єдиноборство
01.20 Баскетбол. Туреччина. Суперлiга. All-Star Game
04.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фенербахче - Тюрк Телеком
05.40 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.00 Х/ф «Фабрика щастя»
10.30 Т/с «Вибираючи долю»
11.15 Т/с «Вибираючи долю»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.30 Т/с «Червона королева»
15.15 Т/с «Червона королева»
16.15 Т/с «Нитки долi»
17.00 Т/с «Нитки долi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.15 Т/с «Червона королева»
21.00 Т/с «Червона королева»
22.00 Т/с «Нитки долi»
22.45 Т/с «Нитки долi»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
03.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00,18.45 «Автогол»
06.15 Атлетiко - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.05 Топ-матч
08.15 Динамо (З) - Аталанта. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.25 ПСЖ - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.10 Олiмпiакос - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.55 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.05 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА
17.55 «Нiч Лiги чемпiонiв»
19.00 «Шлях до Гданьська»
19.50 Live. Динамо (К) - Мальме. Лiга Європи УЄФА
21.50 Live. Гент - Сент-Етьєн. Лiга Європи УЄФА
23.55 Еспаньол - Ференцварош. Лiга Європи УЄФА
01.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.25 Айнтрахт - Арсенал. Лiга Європи УЄФА
04.10 Вольфсбург - Александрiя. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,00.45 ПСЖ - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА
07.45,10.45 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.55 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА
11.35 Атлетiко - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.10 Динамо (З) - Аталанта. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.00 Олiмпiакос - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв УЄФА
17.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.45 Журнал Лiги Європи
19.40 Live. Айнтрахт - Арсенал. Лiга Європи УЄФА
21.50 Live. Вольфсбург - Александрiя. Лiга Європи УЄФА
23.55 «Шлях до Гданьська»
02.30 Динамо (К) - Мальме. Лiга Європи УЄФА
04.10 Гент - Сент-Етьєн. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Посол Словаччини, модерн, романтика і містика: у Кременчуці відкрили Міжнародну виставку. ФОТОрепортаж 317 0
Різнокольорові голуби та пухнасті кошенята: у Кременчуці відбулася виставка домашніх тварин. ФОТО 677 0
Бонус від Кременчуцького льотного коледжу: захоплюючі польоти над Дніпром, які вразили містян. ФОТО 532 0