Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 19 СЕРПНЯ

pplus 19 серпня 2019 14:00 326 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

06.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Мегазірки» ☻
12.35 «Шокуючі істини» ▲
13.00 «Гра долі» ☻
13.25 «Ровесник» ☻
13.35 «Скарби саду» ☻
14.00 «КультУра!» ☻
14.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.45 «Дикі тварини» ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади» ☻
16.10 «Заручники свободи» ☻
16.35 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
17.25 Т/с «Рейк» ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території» ☻
19.20 «Природа сьогодні» ☻
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
22.15 «Гра долі» ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Гроші на двох» ☻
01.35 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.10 «Секретні території» ☻
03.00 Т/с «Рейк» ☻
03.55 «КультУра!» ☻
04.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.40 «Еліксир молодості» ☻
05.30 «Дзеркало історії» ☻
06.00 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.10 Зона ночi
04.50 Абзац
06.35 Kids` Time
06.40 М/с «Том i Джерi»
07.55 Kids` Time
08.00 Х/ф «Дев`ять життiв». ▲
09.50 Х/ф «Стартрек». ▲
12.10 Х/ф «Стартрек: Вiдплата». ▲
15.00 Х/ф «Пункт призначення 3». ▲

16.50 Аферисти в мережах. ▲
21.10 Х/ф «Завжди кажи «так». ▲
23.10 Х/ф «Знамення». ▲
01.50 Т/с «Клiнiка». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
10.50 Телепродаж
11.05 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.30 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
13.00 Новини
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУкраїнi
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Перу»
15.00 Новини
15.15 Х/ф «Грозовий перевал»
16.30 Д/с «Особливий загiн»
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Разом
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.30 «Зворотнiй вiдлiк»
23.30 Своя земля
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Тема дня
03.20 Схеми. Корупцiя в деталях
03.45 Розсекречена iсторiя
04.45 Спiльно
05.15 Новини
05.40 Своя земля

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,15.15 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.45,15.55,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25,10.10 Полiгон
09.25,17.40 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «Свати»
22.05 Т/с «Свати»
23.30 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок». ▲
01.30 Т/с «Центральна лiкарня». ▲

05.20 «Секретнi матерiали»
05.35 «ТСН»

Iнтер

05.35 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.30 «Стосується кожного»
11.25 Х/ф «Анж i Габрiєль». ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Анж i Габрiєль». ▲
13.50 Х/ф «Просто разом»

15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова 2». ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Гетьман». ▲
00.45 «Речдок»
01.45 «Стосується кожного»
02.30 «Орел i решка. Шопiнг»
03.40 «Подробицi» - «Час»
04.25 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
05.00 «Top Shop»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.55 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.10 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
09.55 Не дай себе ошукати
10.50 Антизомбi. Дайджест
11.15 Т/с «Контакт». ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Контакт». ▲
15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Контакт». ▲
16.55 Х/ф «Напролом». ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Теорiя змови
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Х/ф «Полiцейська академiя». ▲
23.20 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив з розшуку тварин». ▲
01.00 Т/с «Таємниця та брехня». ▲

02.50 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.10 МастерШеф. ▲
15.50 Х/ф «Iз 13 в 30»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Iз 13 в 30»
18.50 Х/ф «Цiпочка»
21.00 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя». ▲
00.45 Детектор брехнi. ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «У пошуках йєтi»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечiрка
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.30 Х/ф «Бiльше за життя»

14.15 «Орел i решка. Навколо свiту»
17.00 Т/с «Доктор Хто». ▲
20.00 Т/с «Доктор Хаус». ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 Х/ф «Король вечiрок 2». ▲
01.00 «Вiрю не Вiрю»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
14.55 Х/ф «Висота». ▲
16.25 Х/ф «Вiдсiч». ▲

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2». ▲
21.35 Т/с «Касл 5». ▲
23.10 Х/ф «Земний апокалiпсис». ▲
00.55 Х/ф «Морськi котики проти зомбi». ▲

02.20 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 «Випадковий свiдок»
06.05 Х/ф «Володя великий, Володя малий»
07.25 Х/ф «Дрiбницi життя»
08.45 Х/ф «Корпус генерала Шубнiкова»
10.25 Т/с «Смерть у раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.00 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.40 «Таємницi кримiнального свiту»
02.45 «Свiдок»
03.15 «Випадковий свiдок»
04.00 «Речовий доказ»
04.30 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Правда життя
08.50 Чужинцi всерединi нас
09.50 Фестивалi планети
10.20 Незвичайнi культури
10.50 Там, де нас нема
11.50 Код доступу
12.50 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.05 Заборонена iсторiя
16.00 Наглядачi заповiдника
17.00 Фестивалi планети
18.00 Планета Земля
18.55 Гучна справа
19.55 Скарб.ua
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Горизонт
22.45 Галапагоси
23.40 Заборонена iсторiя
00.35 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.35 Таємницi кримiнального свiту

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23.00 Сьогоднi
23.30 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Реальна мiстика
04.00 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

07.00 Х/ф «Запитайте Сiндi». (США). ▲
08.50 Х/ф «Брехун, брехун». (США). ▲
10.35 Х/ф «Королiвство повного мiсяця». (США). ▲
12.10 Х/ф «Дiвчина з Джерсi». (США). ▲
13.50 Х/ф «Загублений свiт». (США). ▲
15.30 Х/ф «Вигляд зверху кращий». (США). ▲
16.55 Х/ф «Армагеддець». (Великобританiя). ■
18.45 Х/ф «Як вкрасти хмарочос». (США). ▲
20.30 Х/ф «День виборiв по-французьки». (Францiя). ▲
22.00 Х/ф «Мiй найстрашнiший жах». (Францiя - Бельгiя). ▲
23.40 Х/ф «Запитайте Сiндi». (США). ▲
01.10 Х/ф «Вкради мою дружину». (США). ▲
02.45 Х/ф «Брехун, брехун». (США). ▲
04.10 Х/ф «9 мiсяцiв суворого режиму». (Францiя). ▲
05.30 Х/ф «Мiй найстрашнiший жах». (Францiя - Бельгiя). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.40 Х/ф «Другая Бовари». ▲
03.10 Х/ф «Семейное ограбление». ▲
04.35 Х/ф «Иллюзия любви». ■
06.30 Х/ф «Возвращение в Бургундию». ▲
08.15 Х/ф «Каникулы мечты». ▲
09.40 Х/ф «К черту на рога». ▲
11.05 Х/ф «Песочный человек». ▲
12.30 Х/ф «Любовь и страсть. Далида». ▲
14.30 Х/ф «Двойник дьявола». ▲
16.10 Х/ф «Этот неловкий момeнт». ▲
17.45 Х/ф «Арес». ▲
19.00 Х/ф «45 лет». ▲
20.30 Х/ф «Зимняя песня». ▲
22.25 Х/ф «Такси». ▲
23.50 Х/ф «Двойник». ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Одруження Бальзамiнова»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Невiдома версiя. Джентльмени удачi»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Актори-фронтовики»
11.05 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Полiт золотої мушки». ▲
14.05 Х/ф «Танцюрист диско»
16.30 Х/ф «Без року тиждень»
17.45 Х/ф «Випадок у квадратi 36-80»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
22.00 Т/с «Вiчний поклик»

00.35 «Спогади»
01.35 «Академiя смiху»
02.05 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.35 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
04.50 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

01.20 Xsport News
01.30 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Бокс
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Незломлений»
13.00 Телемагазин
14.00 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство. Турнiр «Кращi з кращих»
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя
20.20 Україна футбольна
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Проклятий Юнайтед»
23.20 Xsport News
23.30 Україна футбольна

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
07.10 Волейбол. Мiжнародний турнiр «Кубок Незалежностi 2019». Запорiжжя. Чоловiки
08.40 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 1
09.20 Автоперегони. International GT Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 1
10.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
12.20 Chelsea World
13.10 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
14.50 Футбол. Чемпiонат Молдови
16.30 Волейбол. Мiжнародний турнiр «Кубок Незалежностi 2019». Запорiжжя. Чоловiки
18.00 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 2
18.40 Автоперегони. International GT Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 2
19.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
21.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Майнц
22.30 Chelsea World
23.20 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Челсi - Славiя
01.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Бахчешехир Унiверситет
02.40 Футбол. Чемпiонат Молдови
04.20 Автоперегони. International GT Open. Барселона, Iспанiя. Перегони 1

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Вiр менi»
09.45 Т/с «Вiр менi»
10.30 Т/с «Вiр менi»
11.15 Т/с «Вiр менi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Червонi браслети»
15.15 Т/с «Червонi браслети»
16.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
17.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 4»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 4»
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
21.15 Т/с «Щасливий квиток»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Востаннє прощаюся»
01.00 Т/с «Востаннє прощаюся»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,11.50,20.35,00.40,03.40 Топ-матч
06.10 Боруссiя (Д) - Аугсбург. Чемпiонат Нiмеччини
08.10 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
10.00 «Великий футбол»
12.00 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї
13.50 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
15.40,22.30 Футбол News
16.00 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
17.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
18.45 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат Iспанiї
20.40 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України
22.50 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї
00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
01.50 Айнтрахт - Хоффенхайм. Чемпiонат Нiмеччини
03.55 Брюгге - Ейпен. Чемпiонат Бельгiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї
07.50,09.50,11.50,22.45,01.40,03.45 Топ-матч
08.00 Айнтрахт - Хоффенхайм. Чемпiонат Нiмеччини
10.00 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат України
11.55 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї
13.45 Боруссiя (Д) - Аугсбург. Чемпiонат Нiмеччини
15.35 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
16.30 «Великий футбол»
18.10 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
20.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
20.55 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї
22.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
23.50 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат України
01.55 Бордо - Монпельє. Чемпiонат Францiї
03.55 Еспаньол - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. Відео 8 0
Мелодія металу: кременчуцький коваль Геннадій Сметанко презентував новий витвір мистецтва. ФОТОрепортаж 82 0
У Кременчуці відкрили стелу, присвячену Герою Небесної Сотні Ігорю Сердюку. ФОТОрепортаж 252 0