Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 19 ЛИПНЯ

pplus 19 липня 2019 09:00 176 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів»  ☻
09.00 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.25 «Довідник дикої природи»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «ФізкультУра!»  ☻
14.00 «Гра долі»  ☻
14.30 «Пізнай світ»  ☻
14.55 «Мегаполіси»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 Телешанс
15.55 «Спогади»  ☻
16.20 «Мегазірки»  ☻
16.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
17.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.55 «Довідник дикої природи»  ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні»  ☻
19.20 «Шокуючі істини»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Тривалі заручини»  ▲
22.55 Телешанс
23.05 «Гра долі»  ☻
23.35 Х/ф «Гарна жінка»  ☻
01.05 «Їжа богів»  ☻
01.50 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
02.35 «ФізкультУра!»  ☻
03.00 «Мегаполіси»  ☻
03.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
03.50 «Пізнай світ»  ☻
04.15 «Заручники свободи»  ☻
04.45 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

04.00 Служба розшуку дiтей
04.05 Зона ночi
04.30 Абзац
06.05 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.00 Kids Time
07.05 Шоу Оля
08.00 Хто зверху?  ▲
09.50 Любов на виживання  ▲
15.30 Х/ф «Острiв Надiї»
19.00 Х/ф «Подорожi Гулiвера»
20.50 Х/ф «Бандитки»
22.40 Х/ф «Вiдьми з Сугаррамурдi».  ■
00.50 Т/с «Клiнiка».  ▲
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.25 Погода
11.35 Телепродаж
12.00 Д/с «Аромати Мексики»
13.00 Новини
13.10 Сильна доля
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Колумбiї»
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/с «Кухня По»
16.55 Схеми. Корупцiя в деталях
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.25 Спецефiр. Вибори
19.55 Бюджетники
20.30 Програма з Майклом Щуром
21.00 Новини
21.30 «Зворотнiй вiдлiк»
22.55 «Зворотнiй вiдлiк. Пiдсумки»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Сильна доля
02.50 Д/с «Аромати Iспанiї»
03.15 По обiдi шоу
04.05 Розсекречена iсторiя
05.00 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15,08.25 Огляд преси
06.25 Акцент
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30,01.15 Машина часу
09.25,16.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
17.10 Кендзьор
18.15,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 #Група продовженого дна
00.25 Винна карта
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.15 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.10 «Сiмейнi мелодрами»
14.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
18.30 «Українськi сенсацiї»
19.30 «ТСН»
20.20 «Де-мократiя?»
20.30 «Лiга смiху»
23.15 «Лiга смiху»
01.50 «Київ Вечiрнiй»
05.15 Концерт Тiни Кароль «На бiс»

Iнтер

05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.50 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
11.00 Т/с «Голос янгола».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.35 «Правила виживання»
15.40 «Речдок»
16.40 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 «Подробицi вибору»
22.15 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
00.10 «Речдок»
01.05 «Речдок»
02.00 «Стосується кожного»
03.30 «Орел i решка. Шопiнг»
05.00 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Антизомбi
11.00 «На трьох».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох».  ▲
14.10 Т/с «Марк+Наталка».  ▲
15.45 Факти. День
16.50 «На трьох».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу.  ▲
21.50 Дизель шоу.  ▲
23.30 Т/с «Марк+Наталка».  ▲
23.55 «На трьох».  ▲
02.15 Т/с «Марк+Наталка».  ▲
03.00 Стоп-5

СТБ

06.45 Т/с «Коли ми вдома»
07.45 Х/ф «Осiннiй марафон»
09.40 Т/с «Щасливий квиток»
18.00 Х/ф «Одружуся з першою лiпшою»
19.50 Х/ф «Друзi по сексу»
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф «Столик ¹19»
00.40 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Дивак»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Одного разу в Одесi
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Одного разу в Одесi
15.00 Т/с «Останнiй москаль»
16.30 М/ф «Леонардо: Мiсiя Мона Лiза»
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 М/ф «Рiо»
23.00 Х/ф «Марлi та я»
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.15 «Орел i решка. Шопiнг»
10.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲
14.00 «Орел i решка. Навколо свiту»
17.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.00 Х/ф «Мисливцi».  ▲
19.50 Х/ф «Гордiсть i упередження та зомбi».  ▲
22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
01.15 «Вiрю не Вiрю»
02.15 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 2».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
13.55 Х/ф «Вуличний гонщик»
15.25 Х/ф «Швидкий i жорстокий».  ▲
17.10 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Кiкбоксер».  ▲
21.20 Х/ф «Кiкбоксер 2».  ▲
23.10 Х/ф «Кiкбоксер 3».  ▲
01.00 «Облом.UA»
04.40 «Цiлком таємно-2016»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.50 Х/ф «Вклонись до землi»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Мiсто прийняв»
10.35 Т/с «Смерть у раю».  ▲
12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.25 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲
23.15 «Свiдок»
23.45 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»
01.35 «Хвороби-вбивцi»
02.40 «Свiдок»
03.10 «Випадковий свiдок»
03.20 «Легенди бандитського Києва»
03.45 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.10,14.05 Правда життя
09.15,04.40 Дика природа Африки
10.15,17.10,05.20 Шалена подорож
11.05 Україна: забута iсторiя
11.55 Cкептик
12.55,00.40 Речовий доказ
15.15,23.40 Як працюють мiста
16.15,21.45 Мегамисливцi
18.00,22.40 Невiдома Австралiя
19.00,20.45 Їжа богiв
20.00,01.50 Мiстична Україна
02.40 Жертви краси
03.25 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга
04.10 Актори-фронтовики

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Т/с «Рiк собаки».  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 Головна тема. Вибiр
22.00 Опозицiя
01.00 Х/ф «Волошки для Василiси»
01.45 Телемагазин
02.15 Х/ф «Волошки для Василiси»
03.30 Х/ф «Жила собi любов»
05.00 Зоряний шлях

VIP Comedy

07.00 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
08.40 Х/ф «Реальнi упирi». (Нова Зеландiя - США).  ▲
10.15 Х/ф «Залiзне небо». (Фiнляндiя - Нiмеччина - Австралiя).  ▲
11.50 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2». (США).  ▲
13.40 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■
15.20 Х/ф «Найкращий тато». (США).  ▲
17.00 Х/ф «SuperПерцi». (США).  ▲
18.50 Х/ф «Шалено закоханий». (Iталiя).  ▲
20.30 Х/ф «Спокусник». (Нiмеччина).  ▲
22.35 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
00.05 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
01.30 Х/ф «Реальнi упирi». (Нова Зеландiя - США).  ▲
03.05 Х/ф «Ой, матусi». (Францiя).  ■
04.50 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»
16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

05.00 Х/ф «Квадратура круга».  ▲
05.05 Х/ф «Револьвер».  ▲
06.55 Х/ф «Провал».  ▲
07.05 Х/ф «Альбер Камю».  ▲
08.50 Х/ф «Балкон».  ▲
08.55 Х/ф «Медвежий поцелуй».  ▲
10.30 Х/ф «Жил-был...»  ▲
10.35 Х/ф «Супер Брис».  ▲
12.05 Х/ф «Космос Алана».  ▲
12.15 Х/ф «Белый Бог».  ▲
14.05 Х/ф «Тет-а-Тет».  ▲
14.15 Х/ф «Как назло Сибирь».  ▲
15.50 Х/ф «Рай».  ▲
15.55 Х/ф «Моби Дик».  ▲
18.50 Х/ф «Цикл».  ▲
19.00 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев».  ▲
20.40 Х/ф «Ничего личного».  ▲
22.00 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
23.50 Х/ф «Зимняя жара».  ▲
01.25 Х/ф «Связь».  ▲
01.35 Х/ф «Отель Люкс».  ▲
03.15 Х/ф «Маяк».  ▲
03.25 Х/ф «Королевы ринга».  ▲

Enter-фiльм

06.10 Х/ф «Кому вгору, кому вниз»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Заграва».  ▲
12.05 Х/ф «Провiнцiйний роман»
14.35 Х/ф «Увага, черепаха!»
16.10 Т/с «Два капiтани»
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Заручниця»
00.45 Х/ф «Всього одна нiч»
02.20 Х/ф «Безвихiдь».  ▲
03.50 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■
01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.00 Xsport News
00.10 Наша риболовля
00.50 Xsport Студiя
01.10 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Битва непереможних
09.30 ФайтЛайф
10.00 Важка атлетика. Чемпiонат України. Жiнки. 81 кг, 87 кг. +87 кг. Пряма трансляцiя
11.10 Наша риболовля
11.30 Важка атлетика. Чемпiонат України. Чоловiки. +109 кг. Пряма трансляцiя
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Невидима сторона»
15.40 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Змiшане єдиноборство. PFL 4. Атлантiк-Сiтi
20.30 Бокс
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Грошi на двох»
23.50 Xsport News

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Бахчешехир Унiверситет
07.40 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Мiлсамi - Сфинтул Георгiє
09.20 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
10.50 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Nazar Iспанiя - Польща
11.50 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Nazar Францiя - Португалiя
13.00 Chelsea World
13.50 Футбол. Англiя. Кубок Лiги. Фiнал. Челсi - МС
16.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бюйюкчекмедже - Роял Хали Газiантеп
18.00 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Рой Джонс - Джон Руїз
19.30 Автоперегони. GT Cup Open. Хунгарорiнг, Угорщина. Перегони 2
21.00 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Nazar Iталiя - Швейцарiя
22.00 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Nazar Україна - Польща
23.10 Chelsea World
00.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Ньюкасл
01.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Бахчешехир Унiверситет
03.20 Red Bull Air Race. Раунд-14. Озеро Белатон, Угорщина
04.20 Змiшане єдиноборство
05.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Герта - Боруссiя Д

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар»
09.00 Т/с «Вiкно життя»
09.45 Т/с «Вiкно життя»
10.30 Т/с «Нитки долi»
11.15 Т/с «Нитки долi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.45 Т/с «Подiлися щастям своїм»
15.30 Т/с «Подiлися щастям своїм»
16.15 Т/с «Подiлися щастям своїм»
17.00 Т/с «Подiлися щастям своїм»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
20.30 Т/с «Нитки долi»
21.15 Т/с «Нитки долi»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар»
00.15 Т/с «Вибираючи долю»
01.00 Т/с «Вибираючи долю»
01.45 Т/с «Диявол з Орлi»
02.30 Т/с «Диявол з Орлi»
03.15 Т/с «Торгашi»
04.00 Т/с «Торгашi»
04.45 Х/ф «Бомж»

Футбол 1

06.00 Тоттенхем - Лiверпуль. Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Шахтар - Вольфсберг. Контрольна гра
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
12.00 Валенсiя - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Львiв - Зоря. Чемпiонат України
15.55 Ренн - Арсенал. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
17.40 Айнтрахт - Iнтер. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
19.25,21.50 «Шлях в Баку»
20.00 Челсi - Динамо (К). 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
22.45 Наполi - Зальцбург. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
00.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
01.30,03.35,05.35 Топ-матч
01.45 Ворскла - Десна. Чемпiонат України
03.45 Емполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 Ворскла - Десна. Чемпiонат України
07.50,17.30,19.35,21.35,23.35,01.35 Топ-матч
08.00 Ренн - Арсенал. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
09.50 Айнтрахт - Iнтер. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
11.40,14.05 «Шлях в Баку»
12.15 Челсi - Динамо (К). 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
14.45 Наполi - Зальцбург. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА
16.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
17.45 Аталанта - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї
19.45 Шахтар - Вольфсберг. Контрольна гра
21.45 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
23.45 Львiв - Зоря. Чемпiонат України
01.45 Тоттенхем - Лiверпуль. Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА
03.55 Валенсiя - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 281 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 389 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 519 0