Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 18 ВЕРЕСНЯ

pplus 18 вересня 2019 14:00 200 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Бойові сили»  ▲
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Апельсинова долька»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «ММС»
16.30 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻

18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «П’яний майстер-2»  ☻
01.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.45 «Секретні території»  ☻
02.35 Т/с «Рейк»  ☻
03.30 «КультУра!»  ☻
03.55 «Мегаполіси»  ☻
04.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.40 «Їжа богів»  ☻
05.30 «Ровесник»  ☻
05.45 «Спогади»  ☻
06.10 «Апельсинова долька»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.50 Абзац
05.35 Kids Time
05.40 М/с «Том i Джерi»
06.45 Kids Time
06.50 Т/с «Друзi»
08.10 Т/с «Медфак».  ▲
09.20 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
11.10 Т/с «Цiлком таємно».  ▲
14.00 Х/ф «Дуже поганi матусi».  ▲

16.00 Improv Live Show  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Improv Live Show.  ▲
22.00 Т/с «Подорожники».  ▲
22.50 Х/ф «Хлопцi з жiночого гуртожитку».  ▲
00.50 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

01.45 Служба розшуку дiтей
01.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.15 Телепродаж
11.30 Д/с «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 #ВУкраїнi
13.40 Плiч-о-плiч
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Мексики»
15.00 Новини
15.15 Хто в домi хазяїн
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним
16.15 Д/с «Свiт дикої природи»
16.50 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Україна - Естонiя
19.00 Новини
19.25 Спiльно
20.00 Д/с «Як працюють машини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Особливий загiн»
23.10 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.30 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Україна - Естонiя
04.20 Спiльно
04.50 Схеми. Корупцiя в деталях
05.20 Новини
05.45 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.35,08.20 Полiгон
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.30 Клуб Life
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,12.20,13.10,16.10,17.10,18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв
02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.25 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.30 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати 4»
21.45 Т/с «Свати 4»

22.45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
23.45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
00.45 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

02.45 «Подробицi» - «Час»
03.30 «Три сестри»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Як оженитися i залишитися неодруженим».  ▲
14.10 «Речдок»
15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
02.00 «Стосується кожного»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
12.00 Т/с «Невиправнi».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Невиправнi».  ▲
14.25 Х/ф «Кобра».  ▲

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Кобра».  ▲
16.40 Х/ф «Термiнатор».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
22.30 «На трьох».  ▲
00.45 Т/с «У полi зору».  ▲
02.15 Стоп-10

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.55 МастерШеф
14.35 Хата на тата
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси
21.00 Т/с «Крiпосна»
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Зваженi та щасливi
00.45 «Зважся!»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Том Сойєр»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00 Танька i Володька
12.30 Одного разу пiд Полтавою
13.00 Танька i Володька
13.30 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Казки У Кiно
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.00 «Орел i решка. Шопiнг»
09.00 Т/с «Дорогий лiкар».  ▲
10.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
20.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲

22.30 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.30 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.30 «Вiрю не Вiрю»
01.30 «Орел i решка. Шопiнг»
02.25 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.00 «Помста природи»
13.35 Х/ф «Вiрус для солдатiв».  ▲
15.25 Х/ф «Макс Пейн».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 6».  ▲
23.10 Т/с «Касл 6».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
14.20 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем
23.00 «ХХХ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.45 Х/ф «Тупик».  ▲
08.30 «Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль «Артиста»
10.40 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
16.05 «Легенди карного розшуку»
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
22.00 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■
00.55 «Склад злочину»
01.50 «Таємницi кримiнального свiту»
02.50 «Свiдок»
03.20 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.25 Правда життя
08.35 Велетнi льодовикової ери
09.35 Пiд iншим кутом
10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема
12.35 Речовий доказ
13.45 Правда життя
14.55 Таємницi Другої свiтової
15.55 Скарби з горища
16.55 Мисливець i здобич
17.55 Дика Арктика
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.55 Прихована реальнiсть
20.50 Фантастичнi iсторiї. Пiрамiди
21.45 Скарби з горища
22.45 Дика Арктика
23.40 Таємницi Другої свiтової
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Бандитський Київ

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан 2»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Дев`ять життiв». (Францiя - Китай - Канада).  ☻
08.15 Х/ф «SuperПерцi». (США).  ▲
10.20 Х/ф «Прекрасний». (Францiя - Iталiя).  ▲
11.50 Х/ф «Любов з перешкодами». (Францiя).  ▲
13.40 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США).  ▲
15.10 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■
16.45 Х/ф «Спокусник». (Нiмеччина).  ▲
18.50 Х/ф «Божевiльня на колесах». (США - Нiмеччина - Великобританiя).  ▲
20.25 Х/ф «Ну що, приїхали?» (США).  ▲
22.00 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲
00.00 Х/ф «Дев`ять життiв». (Францiя - Китай - Канада).  ☻
01.25 Х/ф «Дружба i нiякого сексу?» (Iрландiя - Канада).  ▲
03.00 Х/ф «SuperПерцi». (США).  ▲
04.50 Х/ф «Спокусник 2». (Нiмеччина).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Моє чуже життя»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Моє чуже життя»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.55 Х/ф «Амели».  ▲
02.50 Х/ф «В следующий раз я буду стрелять в сердце».  ▲
04.30 Х/ф «Самба».  ▲
06.20 Х/ф «Любовь живет три года».  ▲
07.55 Х/ф «Два дня, одна ночь».  ▲
09.25 Х/ф «Пришельцы».  ▲
11.05 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев».  ▲
12.50 Х/ф «Прощай, речь 3D».  ▲
14.00 Х/ф «Третья персона».  ▲
16.05 Х/ф «Антиганг».  ▲
17.30 Х/ф «Ни минуты покоя».  ▲
18.45 Х/ф «Злобный хомячок».  ▲
19.00 Х/ф «Кровь моей крови».  ▲
20.40 Х/ф «Сфера колдовства».  ▲
21.55 Х/ф «Виски с водкой».  ▲
23.35 Х/ф «Роковое влечение».  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Сьомий маршрут»
07.00 М/ф
07.10 Телемагазин
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
09.55 «Спогади»
10.55 «Зорянi долi»
11.45 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Iван i кобила»
13.50 Х/ф «Шляхетний венецiанець»
16.00 Х/ф «Добре сидимо»
17.25 Х/ф «Раз на раз не випадає»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «За власним бажанням»

00.20 «Зорянi долi»
01.00 «Академiя смiху»
01.30 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.00 Кiноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

01.00 Xsport News
01.10 Боротьба. ЧC. Казахстан
02.10 Xsport Студiя
02.30 Снукер. Кубок Незалежностi 2019
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 ДуйМандруй
07.40 Xsport News
07.50 Екстра-футзал
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Х/ф «Ми - одна команда»
11.30 Телемагазин
12.30 Наша риболовля
12.55 Телемагазин
13.40 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
14.40 Змiшане єдиноборство
15.00 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
17.30 Бокс. KOTV Classics
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя

19.00 Змiшане єдиноборство. WWFC
21.00 Бiйцiвський клуб
21.30 Xsport News
21.40 Наука виживати
22.40 Х/ф «Найшвидший Iндiан»

Sport 2. (Baltic)

06.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
07.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
08.40 Red Bull Air Race. Перегони R14. Тiба, Японiя
09.40 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 2
10.20 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
11.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
13.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Галатасарай - Газiантеп
14.40 Chelsea World
15.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
17.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Байєр
18.10 Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Бернард Хопкiнс
19.20 Red Bull Air Race. Перегони R14. Тiба, Японiя
20.20 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Жальгирiс - Паневежiс
22.00 Змiшане єдиноборство
22.30 Футбол. Кубок Молдови. Фiнал. Шериф - Сфинтул Георге
00.10 Небачений футбол
00.50 Chelsea World
01.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Лестер Сiтi - Челсi
03.20 Баскетбол. Туреччина. Суперлiга. All-Star Game

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.00 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
09.45 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
10.30 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
11.15 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.30 Т/с «Червона королева»
15.15 Т/с «Червона королева»
16.15 Т/с «Нитки долi»
17.00 Т/с «Нитки долi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.15 Т/с «Червона королева»
21.00 Т/с «Червона королева»
22.00 Т/с «Нитки долi»
22.45 Т/с «Нитки долi»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
03.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Топ-матч
06.10 Реал - Леванте. Чемпiонат Iспанiї
07.55 «Автогол»
08.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.25 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
11.55 Live. Шахтар - Ман Сiтi. Юнацька Лiга УЄФА
13.55 Iнтер - Славiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.05,04.10 Боруссiя (Д) - Барселона. Лiга чемпiонiв УЄФА
17.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
19.40 Live. Олiмпiакос - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.50 Live. ПСЖ - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.55 Атлетiко - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.40 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.25 Шахтар - Ман Сiтi. Юнацька Лiга УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Дженоа - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
07.45 Журнал Лiги Європи
08.40 Iнтер - Славiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.30 Боруссiя (Д) - Барселона. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.20 Колос - Львiв. Чемпiонат України
14.10 «Автогол»
14.25 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
16.10 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.00 Шахтар - Ман Сiтi. Юнацька Лiга УЄФА
19.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.45,23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв»
21.55 Live. Шахтар - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.45 Динамо (З) - Аталанта. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.30 Олiмпiакос - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.10 Фортуна - Вольфсбург. Чемпiонат Нiмеччини
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Саксофон та мінівчені і мудреці: у Кременчуці пройшла виставка скульптора Олексія Леонова. ФОТОрепортаж 120 0
Освідчення в коханні у віршах: кременчуцька поетеса вперше презентувала свою книгу. ФОТОрепортаж 125 0
Жарти, сміх та купа незрозумілих термінів: кременчужан зацікавили книгою-головоломкою. ФОТОрепортаж 259 0