Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 18 КВІТНЯ

pplus 18 квітня 2019 14:00 449 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Мегазірки»  ☻
09.35 «Мегаполіси»  ☻
10.00 «Спільноти тварин»  ☻
10.25 «Зранку»
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Код»  ▲
13.35 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 «Жива природа»  ☻
15.25 М/ф для дітей
15.50 «Спільноти тварин»  ☻
16.15 «Цікаво.com»  ☻
16.40 Музика на каналі
17.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.15 «Мегаполіси»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Еліксир молодості»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Код»  ▲
22.20 «Гордість світу»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Загарбники. Генезис»  ▲
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Еліксир молодості»  ☻
02.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.15 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.40 «Мегазірки»  ☻
04.05 «Пізнай світ»  ☻
04.30 «Дзеркало історії»  ☻
05.00 Музика на каналі
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.45 Абзац
05.35 Kids` Time
05.40 М/с «Майлз з майбутнього»
07.30 М/с «Том i Джерi шоу»
08.55 Kids` Time
09.00 Т/с «Мерлiн»
12.30 Т/с «Загубленi».  ▲

15.10 Хто зверху?  ▲
21.00 Аферисти в мережах.  ▲
22.00 Хто проти блондинок.  ▲
01.35 Служба розшуку дiтей
01.40 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.20 Д/с «Аромати Мексики»
12.25 Погода
12.30 Д/с «Смак сиру»
13.00 Новини
13.15 РадiоДень
13.45 Д/с «Неповторна природа»
14.20 Погода
14.30 РадiоДень
15.00 Новини
15.15 Т/с «Iмперiя».  ▲
16.05 Д/с «Спiльноти тварин»
16.30 Д/с «Жива природа»
16.50 Погода
16.55 Д/с «Браво, шеф!»
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.25 #ВУкраїнi
20.00 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на посаду Президента України за кошти Державного бюджету. Зеленський Володимир Олександрович
20.35 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на посаду Президента України за кошти Державного бюджету. Порошенко Петро Олексiйович
21.10 Своя земля
21.30 Новини
21.55 Схеми. Корупцiя в деталях
22.30 Д/с «Неповторна природа»
22.50 Нашi грошi
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Тема дня
03.15 Погода
03.25 Разом
03.55 Спiльно
04.20 Своя земля
04.30 РадiоДень
05.00 Новини
05.35 Погода
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Невигаданi iсторiї
06.45,08.00,17.00 Час новин. Київ
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25,08.25,00.50 Огляд преси
07.30,08.30,10.10,01.15,05.15 Машина часу
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55,00.30 Погода на курортах
09.20,17.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.05 Томос
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 Лiнiйка документальних проектiв
23.10 «За Чай.com»
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.10 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.40 «Чистоnews»
20.45 «Право на владу»
00.15 «ТСН»
00.20 «Грошi»
01.40 Х/ф «Виття: Переродження».  ■
04.30 «Секретнi матерiали»
05.20 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Х/ф «Вулкан пристрастей».  ▲
11.40 Х/ф «Труп мого ворога»

12.00 Новини
12.25 Х/ф «Труп мого ворога»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
23.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
00.55 «Речдок»
01.50 «Стосується кожного»
02.35 «Орел i решка. Шопiнг»
03.50 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
12.45 Факти. День
13.20 Секретний фронт
13.50 Х/ф «Швидкiсний вогонь».  ▲
15.35 Т/с «Пес».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Пес».  ▲
18.20 Т/с «Юрчишини»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Антизомбi
21.00 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес».  ▲
22.35 Т/с «Юрчишини»
23.00 Х/ф «Сонце, що сходить».  ▲
01.25 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

06.05 Моя правда. Микола Караченцев
07.00 Моя правда. Iрина Печернiкова
08.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
09.50 МастерШеф.  ▲
13.40 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.55 Т/с «Список бажань»
20.55 Т/с «Список бажань»

22.00 Вiкна-Новини
22.50 Т/с «Тато Ден»
23.50 Т/с «Тато Ден»
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Дюймовочка»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Рятiвники
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька и Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька и Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька и Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Готель Галiцiя
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.35 Х/ф «Бандити»

13.00 «Бєдняков+1»
13.50 «Вiрю не Вiрю»
14.50 «Орел i решка. Шопiнг»
15.50 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
23.00 «Орел i решка. Морський сезон»
00.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Кiстки 10».  ▲
09.40 «Спецкор»
09.55 «ДжеДАI 2018»
11.00 «Решала»
11.55 «Загублений свiт»
12.55 «Облом.UA»
13.45 Х/ф «12 раундiв».  ▲
15.45 Х/ф «Кон експрес».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Звонар».  ▲
20.30 Т/с «Звонар».  ▲
21.30 Т/с «Кiстки 10».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 10».  ▲
00.40 Т/с «Вуличне правосуддя 3».  ▲

01.20 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi» з В. Фроловою i С. Дойком
16.20 «Вибори - 2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.05 «Top Shop»
06.25 «Апокалiпсис. Друга свiтова вiйна»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Сумка iнкасатора»
10.55 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.25 Т/с «Альпiйський патруль».  ▲
15.20 Т/с «Служба розслiдувань».  ▲

16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Служба розслiдувань».  ▲
17.55 «Легенди карного розшуку»
19.00 «Свiдок»
19.30 «Правда життя»
20.10 Т/с «Альпiйський патруль».  ▲
22.00 Т/с «Напад».  ■

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Напад».  ■
00.45 Т/с «Швидка».  ▲

01.35 «Хвороби-вбивцi»
02.40 «Свiдок»
03.10 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
03.50 «Професiї»
04.50 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.05,14.00 Правда життя
09.15,17.20,05.20 Шалена подорож
10.00,18.05 Мегамисливцi
11.00 Код доступу
11.50 Володимир Iвасюк
12.50,00.15 Речовий доказ
15.45,23.30 Великi танковi битви
16.35,21.45 Полювання на рибу-монстра
19.00,20.50 Фантастичнi iсторiї
19.40,01.15 Мiстична Україна
22.30 Галапагоси
02.00 Прихована реальнiсть
02.40 Мiсця сили

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Мiсiя: краса
11.30 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Iнша»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.45 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «День виборiв по-французьки». (Францiя).  ▲
08.00 Х/ф «Любовний менеджмент». (США).  ▲
09.30 Х/ф «Одружуся з першою стрiчною». (США).  ▲
11.00 Х/ф «Якщо твоя дiвчина - зомбi». (США).  ■
12.25 Х/ф «Перша дочка». (США - Великобританiя).  ▲
14.15 Х/ф «Ой, матусi». (Францiя).  ■
15.50 Х/ф «Кохання з першого погляду». (США).  ■
17.15 Х/ф «По той бiк лiжка». (Францiя).  ▲
18.45 Х/ф «Пенелопа». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США).  ▲
21.55 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург).  ■
23.50 Х/ф «День виборiв по-французьки». (Францiя).  ▲
01.25 Х/ф «Любовний менеджмент». (США).  ▲
03.00 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург).  ■
04.55 Х/ф «Одружуся з першою стрiчною». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00,11.00,01.30 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30,01.00 Телемагазин
12.10 Клiнiка
13.30,22.50 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25,23.40 Т/с «Уламки щастя»
15.15,21.00 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
22.00,00.30 Т/с «Я кажу так»

Еврокино

00.05 Х/ф «Кровь моей крови». (Италия - Франция - Швейцария).  ▲
01.50 Х/ф «Страшные сказки». (Италия - Франция - Великобритания).  ▲
04.05 Х/ф «Морской волк». (Канада - Германия).  ▲
07.00 Х/ф «Любовь-морковь по-французски». (Франция - Бельгия).  ▲
08.20 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда». (Великобритания).  ▲
10.10 Х/ф «Иллюзия любви». (Франция - Бельгия - Канада).  ▲
12.10 Х/ф «Ограбление по-бельгийски». (Франция - Бельгия).  ▲
13.45 Х/ф «Теорема Зеро». (Великобритания - Румыния - Франция).  ▲
15.30 Х/ф «Антиганг». (Великобритания - Франция).  ▲
17.00 Х/ф «Зимняя песня». (Франция).  ▲
19.00 Х/ф «Суперкласико». (Дания).  ▲
20.35 Х/ф «Любовь и дружба». (Ирландия - Франция - Нидерланды).  ▲
22.05 Х/ф «Развод вразнос». (Франция - Бельгия).  ▲
23.25 Х/ф «Гавана, я люблю тебя». (Испания - Франция).  ▲

Enter-фiльм

05.30 Х/ф «Командир щасливої «Щуки».  ▲
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Зiркове життя»
11.10 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi»
13.20 Х/ф «Шляхетний венецiанець»
15.20 Х/ф «Застава в горах»
17.15 Х/ф «Вантаж без маркування»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «За власним бажанням»

00.20 «Спогади»
01.10 «Академiя смiху»
01.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
03.20 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
12.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

14.20 Паралельний свiт
17.30 Т/с «Злочин у раю».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

00.30 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.30 Xsport News
01.00 Наша риболовля
01.20 Xsport Студiя
01.40 Настiльний тенiс
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.50 Xsport News
08.00 Тiмберспорт
08.30 Xsport News
08.40 Наука виживати
09.40 Змiшане єдиноборство
11.00 Бокс
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Крутi вiражi»
15.10 Телемагазин
15.55 Наша риболовля
17.00 Наука виживати
18.00 Xsport News
18.10 Час чемпiонiв
18.25 Хокей. Українська Хокейна Лiга. Плей-офф. Фiнал. Матч 7. Донбас - Днiпро. Пряма трансляцiя
21.00 Час чемпiонiв
21.20 Xsport News
21.30 Битва непереможних
22.20 Х/ф «Викидайла»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Роял Хали Газiантеп
07.40 ZeRingШоу. Бокс. Сергiй Ляховiч - Лаймон Брюстер
09.10 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
10.40 Chelsea World
11.30 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
13.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Майнц
14.10 ZeRingШоу. Бокс. Сергiй Ляховiч - Лаймон Брюстер
15.40 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
17.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Iстанбул ББ - Бешикташ
19.00 Автоперегони. Euroformula Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. Перегони 2
19.50 Автоперегони. International GT Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. Перегони 2
21.00 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
22.30 Chelsea World
23.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Хаддерсфiлд
01.00 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
02.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Роял Хали Газiантеп
04.20 Автоперегони. International GT Open. Monza. Iталiя. Перегони 1
05.30 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар»
07.00 Т/с «Черговий лiкар»
07.45 Т/с «Черговий лiкар»
08.30 Т/с «Черговий лiкар»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Т/с «Подiлися щастям своїм»
11.30 Т/с «Подiлися щастям своїм»
12.30 Т/с «Червонi браслети»
13.15 Т/с «Червонi браслети»
14.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
14.45 Т/с «Будинок на холодному ключi»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
17.15 Т/с «Пограбування по-жiночому»
18.00 Т/с «Пограбування по-жiночому»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.10 Т/с «Червонi браслети»
23.55 Т/с «Червонi браслети»
23.45 Х/ф «Кардiограма любовi»
01.30 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
02.15 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»
03.00 Т/с «Пограбування по-жiночому»
03.45 Т/с «Пограбування по-жiночому»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1306 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1978 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2546 0