Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 18 ЧЕРВНЯ

pplus 18 червня 2019 14:00 227 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.05 «Еліксир молодості»  ☻
13.50 «Собор на крові»  ☻
14.20 «КульУра!»  ☻
14.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Гра долі»  ☻
16.15 «Спогади»  ☻
16.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
17.00 «Бойові сили»  ▲
17.25 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.10 «Мегаполіси»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Собор на крові»  ☻
19.15 «Наполеон»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.20 «Гра долі»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Необачний»  ▲
01.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.45 «Еліксир молодості»  ☻
02.35 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.20 «КульУра!»  ☻
03.45 «Слід кривавий стелиться»  ☻
05.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегаполіси»  ☻

Новий канал

05.00 Служба розшуку дiтей
05.05 Зона ночi
05.35 Абзац
06.25 Kids` Time
06.30 Х/ф «Кiшки проти собак: Помста Кiттi Галор»
07.55 Kids` Time
08.00 Т/с «Ми такi».  ▲
10.50 Топ-модель по-українськи.  ▲
15.10 Половинки.  ▲
17.00 Любов на виживання.  ▲
21.00 Х/ф «Крок вперед 2: Вулицi»
23.00 Х/ф «Класний мюзикл»
01.00 Т/с «Статус вiдносин».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.10 Д/с «Аромати Мексики»
11.40 Телепродаж
11.55 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
12.25 Д/с «Кухня По»
13.00 Новини
13.10 Країна на смак
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Тайська кухня»
15.00 Новини
15.15 #ВУкраїнi
15.45 «Зворотнiй вiдлiк»
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 #ВУкраїнi
19.55 Д/с «Суперчуття»
20.30 Нашi грошi
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. Англiя - Францiя
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.40 Тема дня
03.35 Перша шпальта
04.05 По обiдi шоу
05.00 Новини
05.30 Д/с «Погляд зсередини»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.25,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.30 Код успiху
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20 Про вiйсько
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.25 Тема дня
18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
23.00 «За Чай.com»
00.10 Д/ф
01.15,02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.50 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.50 «Сiмейнi мелодрами»
14.50 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали 2019»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Чорнобиль»
21.55 Т/с «Чорнобиль»
23.15 Т/с «Школа»
00.10 Т/с «Школа»

01.10 «ТСН»
01.15 Т/с «Кохання проти долi»
05.20 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухнi»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
00.00 Т/с «Мессiнг: Що бачив крiзь час».  ▲
01.55 «Стосується кожного»
02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»  ▲
04.00 «Подробицi» - «Час»
04.45 М/ф
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Х/ф «Невидимка».  ▲
12.30 Х/ф «Гудзонський яструб».  ▲

12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Гудзонський яструб».  ▲
15.00 Х/ф «На вiдстанi удару».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «На вiдстанi удару».  ▲
17.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Пес».  ▲
22.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.40 Х/ф «Т2 Трейнспоттiнг».  ▲
02.40 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.25 Т/с «Коли ми вдома»
08.25 Т/с «Швидка допомога».  ▲

09.25 МастерШеф.  ▲
15.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Хата на тата.  ▲
21.00 Т/с «Швидка допомога».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Вангелiя»
00.55 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Красуня»
11.00 Х/ф «Три пера»

12.00 Сiмейка У
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Село на мiльйон»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 Танька i Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.20 «Ух ти show»
08.40 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.30 Х/ф «Лiкар. Учень Авiценни».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.10 «Орел i решка. Перезавантаження»
00.10 «Орел i решка. Морський сезон»
01.10 «Блокбастери»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний».  ▲
09.45 «Загублений свiт»
13.50 Х/ф «Геркулес».  ▲
15.30 Х/ф «Повернення Геркулеса».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом».  ▲
21.30 Т/с «Касл 2».  ▲
23.00 Т/с «Касл 2».  ▲

00.45 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.00 Х/ф «Дурнi помирають по п`ятницях».  ▲
08.50 Х/ф «Морський характер»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.25 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.25 Правда життя
08.30 Погляд зсередини
08.55 Пiд iншим кутом
09.20 Незвичайнi культури
10.20 Iсторiя українських земель
11.55 Код доступу
12.55 Речовий доказ
14.05 Правда життя
15.10 Таємницi Другої свiтової
16.00 Велетнi льодовикової ери
17.00 Дивовижна Iндiя
18.00 Погляд зсередини
19.00 Секретнi територiї
20.00 Прокляття двiйникiв Титанiка
20.50 Секретнi територiї
21.45 Велетнi льодовикової ери
22.40 Таємнича Аравiя
23.40 Титанiк: народження легенди
01.15 Речовий доказ
02.25 Мiстична Україна
03.15 Ризиковане життя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.30 Реальна мiстика
12.30 Агенти справедливостi.  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благi намiри»
23.00 Сьогоднi
23.20 Без панiки
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi.  ▲
02.30 Реальна мiстика
04.15 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

07.20 Х/ф «Дюплекс». (США - Нiмеччина).  ▲
09.10 Х/ф «Любовний менеджмент». (США).  ▲
11.05 Х/ф «Якщо твоя дiвчина - зомбi». (США).  ■
12.35 Х/ф «Мадам». (Францiя).  ▲
14.05 Х/ф «За ознаками сумiсностi». (США).  ▲
15.35 Х/ф «Вампiршi». (США).  ▲
17.05 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург).  ■
19.00 Х/ф «Запитайте Сiндi». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Весiльний Переполох». (США).  ▲
22.15 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США).  ▲
23.40 Х/ф «Дюплекс». (США - Нiмеччина).  ▲
01.10 Х/ф «Любовний менеджмент». (США).  ▲
03.00 Х/ф «Супергероїчне кiно». (США).  ▲
04.45 Х/ф «Дев`ять життiв». (Францiя - Китай - Канада).  ☻

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
14.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
00.20 Т/с «Я кажу так»

01.00 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

06.10 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио».  ▲
07.50 Х/ф «В лесах Сибири».  ▲
09.25 Х/ф «Любит - не Любит».  ▲
11.00 Х/ф «Штиль».  ▲
12.30 Х/ф «Летнее безумие».  ▲
14.00 Х/ф «Никаких детей!»  ▲
15.30 Х/ф «Теорема Зеро».  ▲
17.15 Х/ф «Новая земля».  ▲
19.00 Х/ф «13 район».  ▲
20.20 Х/ф «Развод вразнос».  ▲
21.40 Х/ф «Цирк «Колумбия».  ▲
23.30 Х/ф «Господин Никто».  ■
01.45 Х/ф «Обещание».  ▲
03.20 Х/ф «Ева: Искусственный разум».  ▲
04.55 Х/ф «Он и Оно».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Невiдома версiя. Операцiя «И»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Актори-фронтовики»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Якi молодi ми були»
13.05 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлантичний»
14.50 Х/ф «Вiчний поклик»
19.00 Т/с «Повернення Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Ключi вiд неба»

00.20 «Спогади»
01.20 «Академiя смiху»
01.50 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.20 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
00.50 Xsport Студiя
01.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Крутi вiражi»
12.20 Телемагазин
13.20 Змiшане єдиноборство
14.30 Життя на кону
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Богатирi
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Екстра-футзал
19.30 Вечiр боксу. Мiшико Беселiя - Хаваджi Хацигов
20.30 Життя на кону
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «На гребенi хвилi»
23.40 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Другий матч. Анадолу Ефес - Фенербахче
07.40 Футбол. Кубок України. Фiнал. Жiнки. Жилстрой-1 - Схiд
09.20 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
10.00 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
11.20 Chelsea World
12.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
13.50 Red Bull Air Race. Раунд-14. Казань
14.50 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. 2 перегони
15.30 Автоперегони. GT Open Cup. Спа, Бельгiя. 2 перегони
16.50 Пляжний гандбол. Чемпiонат України. Хлопцi. Нововолинськ - Кропивницький
17.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Фiнал. Третiй матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
19.30 Змiшане єдиноборство
20.00 Red Bull Air Race. Казань. Огляд
20.30 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя
21.50 Chelsea World
22.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
00.20 Небачений футбол
01.00 Футбол. Плей-офф за мiсце в УПЛ. Другий матч. Колос - Чорноморець
02.40 Автоперегони. Euroformula Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
03.20 Автоперегони. International GT Open. Поль Рiкар, Францiя. Перегони 2
04.40 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.15 Т/с «Червонi браслети»
10.00 Т/с «Червонi браслети»
10.45 Т/с «Забудь i пригадай»
11.30 Т/с «Забудь i пригадай»
12.15 Т/с «Коротке слово «немає»
13.00 Т/с «Коротке слово «немає»
14.00 Т/с «Червона королева»
14.45 Т/с «Червона королева»
15.45 Т/с «Щасливий квиток»
16.30 Т/с «Щасливий квиток»
17.15 Т/с «Коротке слово «немає»
18.00 Т/с «Коротке слово «немає»
18.45 Т/с «Будинок на холодному ключi»
19.30 Т/с «Будинок на холодному ключi»
20.30 Т/с «Червона королева»
21.15 Т/с «Червона королева»
22.15 Т/с «Щасливий квиток»
23.00 Т/с «Щасливий квиток»
00.00 Т/с «Жiночий лiкар»
00.45 Т/с «Жiночий лiкар»
01.30 Т/с «Жiночий лiкар»
02.15 Т/с «Жiночий лiкар»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

Футбол 1

06.00,08.00,10.00,15.40,17.50,19.50,00.10 Топ-матч
06.10 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Чорноморець - Олiмпiк. Чемпiонат України
10.10 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат Iталiї
12.00 Тоттенхем - Барселона. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат України
16.00 Янг Бойз - Динамо (З). Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.00 Вiдi - АЕК. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.00 Аякс - Динамо (К). Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.20 Ворскла - Спортiнг. Лiга Європи УЄФА
00.25 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України
02.15 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї
04.05 Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,02.15 Шахтар - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
07.50,09.50,11.50,16.10,18.15,20.15,22.15,00.15 Топ-матч
08.00 Янг Бойз - Динамо (З). Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00 Вiдi - АЕК. Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
12.00 Аякс - Динамо (К). Плей-офф. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.20 Ворскла - Спортiнг. Лiга Європи УЄФА
16.25 Чорноморець - Олiмпiк. Чемпiонат України
18.25 ПСЖ - Наполi. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.25 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї
22.25 Тоттенхем - Барселона. Лiга чемпiонiв УЄФА
00.25 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат Iталiї
04.05 Аталанта - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»: у Кременчуці нагородили кращих читців віршів Т.Шевченка. ФОТО 82 0
Музика, яка лікує і надихає: у Кременчук завітав відомий композитор Євген Хмара. ФОТОрепортаж 147 0
І раком ставитиме, і барин народу. Як депутат міськради Денис Терещенко поспілкувався з людьми. ВІДЕО 3874 2