Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 17 ВЕРЕСНЯ

pplus 17 вересня 2019 09:00 209 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Бойові сили»  ▲
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Квест»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.30 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻

18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Щонеділі»  ☻
02.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.40 «Секретні території»  ☻
03.30 Т/с «Рейк»  ☻
04.25 «КультУра!»  ☻
04.50 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
05.10 «Їжа богів»  ☻
06.00 «Спогади»  ☻
06.30 «Квест»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.00 Абзац
05.45 Kids Time
05.50 М/с «Том i Джерi»
07.00 Kids Time
07.05 Т/с «Друзi»
08.40 Т/с «Медфак».  ▲
09.40 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
11.10 Т/с «Цiлком таємно».  ▲
14.10 Х/ф «Грошi вирiшують все».  ▲

16.10 Вар`яти.  ▲
17.10 Хто зверху?  ▲
21.00 Вар`яти.  ▲
22.00 Т/с «Подорожники».  ▲
22.50 Х/ф «Божевiльний Будапешт».  ▲
01.00 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

02.00 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.15 Телепродаж
11.30 Д/с «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 Хто в домi хазяїн
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Мексики»
15.00 Новини
15.15 Бюджетники
15.45 Плiч-о-плiч
15.55 «Зворотнiй вiдлiк»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Плiч-о-плiч
20.00 Д/с «Як працюють машини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/с «Особливий загiн»
23.10 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.30 «Зворотнiй вiдлiк»
04.25 #ВУкраїнi
04.50 Перша шпальта
05.20 Новини
05.45 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20 Полiгон
08.30 Клуб Life
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10,18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв
02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.25 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.25 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Мiняю жiнку 14»
00.35 «Мiняю жiнку 14»
02.15 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

04.05 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Вулкан пристрастей».  ▲
14.10 «Речдок»
15.00 «Речдок»
16.00 «Роман з Ольгою»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
02.00 «Стосується кожного»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Бiльше нiж правда
11.55 Т/с «Невиправнi».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Невиправнi».  ▲
14.25 Х/ф «Грошовий поїзд».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Грошовий поїзд».  ▲
17.00 Х/ф «Кобра».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
22.30 «На трьох».  ▲
00.40 Т/с «У полi зору».  ▲
02.15 Стоп-10

СТБ

06.30 Т/с «Коли ми вдома»
12.30 МастерШеф
15.20 Хата на тата
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси
19.00 Наречена для тата
21.00 Т/с «Крiпосна»
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Один за всiх

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Шестеро весь свiт обiйдуть»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00 Танька i Володька
12.30 Одного разу пiд Полтавою
13.00 Танька i Володька
13.30 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Казки У Кiно
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Дорогий лiкар».  ▲
11.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
13.10 Т/с «Доктор Хто».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
20.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲

22.30 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.30 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.30 «Вiрю не Вiрю»
01.30 «Орел i решка. Шопiнг»
02.20 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 «Казка з татом 3»
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.50 «Помста природи»
13.05 Х/ф «Персi Джексон та викрадач блискавок».  ▲
15.15 Х/ф «Герой».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 6».  ▲
23.10 Т/с «Касл 6».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
14.20 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем
23.00 «ХХХ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.40 Х/ф «Заграва».  ▲
08.30 «Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «34-й швидкий»
10.40 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок. Агенти»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
16.05 «Легенди карного розшуку»
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
22.00 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■
00.55 «Склад злочину»
01.50 «Таємницi кримiнального свiту»
02.50 «Свiдок»
03.20 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.35 Правда життя
08.35 Мисливець i здобич
09.35 Дика Арктика
10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема
12.35 Речовий доказ
13.45 Правда життя
14.55 Таємницi Другої свiтової
15.55 Скарби з горища
16.55 Мисливець i здобич
17.55 Дика Арктика
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.50 Прихована реальнiсть
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Дика Арктика
23.40 Таємницi Другої свiтової
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Легендарнi замки Закарпаття
03.25 Аджимушкай. Пiдземелля смертi
04.15 Володимир Басов. Бiгун на довгi дистанцiї
05.10 Академiк Корольов

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан 2»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Зелений шершень». (США).  ▲
08.50 Х/ф «Розлучення по-американськи». (США).  ▲
10.50 Х/ф «Дружба i нiякого сексу?» (Iрландiя - Канада).  ▲
12.25 Х/ф «Дев`ять життiв». (Францiя - Китай - Канада).  ☻
13.50 Х/ф «SuperПерцi». (США).  ▲
15.40 Х/ф «Любов з перешкодами». (Францiя).  ▲
17.30 Х/ф «Хмарно, можливi опади у виглядi фрикадельок». (США).  ☻
19.00 Х/ф «Я ненавиджу день Святого Валентина». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Як вийти замiж за мiльярдера». (США).  ■
22.05 Х/ф «Спокусник». (Нiмеччина).  ▲
00.10 Х/ф «Зелений шершень». (США).  ▲
02.05 Х/ф «Розлучення по-американськи». (США).  ▲
04.05 Х/ф «Спокусник». (Нiмеччина).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Моє чуже життя»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Моє чуже життя»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.30 Х/ф «Французский транзит».  ▲
03.40 Х/ф «Любовь-морковь по-французски».  ■
04.55 Х/ф «О чем говорят французские мужчины».  ▲
06.10 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
08.10 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
09.25 Х/ф «Ева: Искусственный разум».  ▲
10.55 Х/ф «Контакт».  ▲
11.00 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
12.30 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
14.00 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
15.55 Х/ф «Изменой не считается».  ▲
17.30 Х/ф «Ограбление по-бельгийски».  ▲
19.00 Х/ф «Черное золото».  ▲
21.05 Х/ф «Туринская лошадь».  ▲
23.30 Х/ф «Последний портрет».  ■

Enter-фiльм

05.35 Х/ф «Буднi карного розшуку»
07.00 М/ф
07.10 Телемагазин
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.05 «Спогади»
11.05 «Зорянi долi»
11.55 «Моя правда»
12.45 Х/ф «Тихi береги»
14.00 Х/ф «Туз».  ▲
15.55 Х/ф «Живiть у радостi»
17.20 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Перше побачення»

00.40 «Зорянi долi»
01.10 «Академiя смiху»
01.40 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.10 Кiноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.40 Xsport News
00.50 Україна футбольна
02.00 Xsport Студiя
02.20 Снукер. Кубок Незалежностi 2019
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Xsport Vlog. Фран Соль
07.40 Xsport News
07.50 ДуйМандруй
08.20 Xsport News
08.30 Рибалки на каяках
09.30 Х/ф «Гол 2. Життя як мрiя»
11.30 Телемагазин
12.30 Наша риболовля
12.55 Телемагазин
13.40 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
14.40 Змiшане єдиноборство
15.00 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
17.00 Бокс
17.30 Xsport News
17.40 Час чемпiонiв
17.55 Баскетбол. Суперкубок України. Хiмiк - Днiпро. Пряма трансляцiя
19.45 Час чемпiонiв
20.00 Екстра-футзал
20.30 Бокс
21.30 Xsport News
21.40 Життя на кону
22.40 Х/ф «Ми - одна команда»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Red Bull Air Race. Перегони R8. Тiба, Японiя
07.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
08.30 Chelsea World
09.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
10.40 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Жальгирiс - Паневежiс
12.10 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
13.40 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
14.20 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 2
15.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Тофаш
17.00 Chelsea World
17.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
19.30 Red Bull Air Race. Перегони R14. Тiба, Японiя
20.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
21.40 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 1
23.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф. Галатасарай - Газiантеп
00.40 Небачений футбол
01.20 Chelsea World
02.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Уотфорд
03.50 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Хорватiя - Нiмеччина
05.20 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.00 Т/с «Забудь i пригадай»
09.45 Т/с «Забудь i пригадай»
10.30 Т/с «Коротке слово «нi»
11.15 Т/с «Коротке слово «нi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.30 Т/с «Червона королева»
15.15 Т/с «Червона королева»
16.15 Т/с «Нитки долi»
17.00 Т/с «Нитки долi»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.15 Т/с «Червона королева»
21.00 Т/с «Червона королева»
22.00 Т/с «Нитки долi»
22.45 Т/с «Нитки долi»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
03.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат України
07.45 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.25 Колос - Львiв. Чемпiонат України
12.10 «Великий футбол»
13.55 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
16.05 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України
17.55 Боруссiя (Д) - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини
19.40 Live. Iнтер - Славiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.50 Live. Боруссiя (Д) - Барселона. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.55,02.00 Топ-матч
00.10 Лейпцiг - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
02.15 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.05 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,02.40 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
06.55 Боруссiя (Д) - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини
08.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
09.40 Торiно - Лечче. Чемпiонат Iталiї
11.30 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
12.25 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат України
14.15,19.10 Журнал Лiги чемпiонiв
14.45 Дженоа - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
16.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
17.25 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат України
19.40 Live. Лiон - Зенiт. Лiга чемпiонiв УЄФА
21.50 Live. Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.55 Журнал Лiги Європи
00.50 Реал - Леванте. Чемпiонат Iспанiї
03.35 Колос - Львiв. Чемпiонат України
05.25 Топ-матч
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1239 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1896 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2400 0